A PSD-fájlok rétegeinek vagy rétegcsoportjainak tartalmából JPEG, PNG és GIF formátumú képeszközöket hozhat létre. Ha egy réteg vagy rétegcsoport nevéhez hozzáfűzi valamely támogatott képformátum kiterjesztését, a program automatikusan eszközöket hoz létre belőle. Ha gondolja, a létrehozandó képeszközök minőségi és méretbeli paramétereit is megadhatja.

A képeszközök PSD-fájlokból való létrehozása különösen a több eszközre történő weblaptervezés során lehet hasznos.

Videó: webes kellékek generálása Photoshop CC alkalmazásban

Videó: webes kellékek generálása Photoshop CC alkalmazásban
A videó bemutatja, hogy milyen módokon használhatja a Photoshop CC alkalmazásban a kellékgenerátort képek más projektek számára különböző méretben és felbontásban való kivitelére.
Chris Converse

Az Adobe Generatorral létrehozható és generálható webes grafikákról bővebb információt a Kellékek kivonása webes felhasználáshoz című témakörben olvashat.

Képeszközök létrehozása rétegekből és rétegcsoportokból

Hogy érthetőbbé váljon a képeszköz-generátor működésének lényege, nézze meg az innen letölthető PSD-példafájlt, amelynek réteghierarchiája a következő:

Photoshop – Képtípusú kellékek generálása
Példa: PSD-fájl és annak réteghierarchiája

A fájl réteghierarchiája két rétegcsoportból áll: Rounded_rectangles („Lekerekített_téglalapok”) és Ellipses („Ellipszisek”). Mindkét rétegcsoport öt-öt réteget tartalmaz.

A PSD-fájlból a következőképpen hozhat létre képeszközöket:

 1. Nyissa meg a PSD-fájlt, és kattintson a Fájl > Létrehozás > Képeszközök menüpontra.
 2. Írja a megfelelő fájlformátum-kiterjesztést (.jp,.png vagy .gif) a képeszközök létrehozásához felhasználni kívánt rétegek, illetve rétegcsoportok nevének végéhez. Írja át például a Rounded_rectangles és az Ellipses rétegcsoport nevét a következőre: Rounded_rectangles.jpg és Ellipses.png, az Ellipse_4 („Ellipszis_4”) rétegnek pedig adja az Ellipse_4.gif nevet.

Megjegyzés:

A rétegnevekben nem használhatók a következő speciális karakterek: : és *.

A Photoshop létrehozza a képeszközöket, és menti azokat egy almappába a forrásként szolgáló PSD-fájl mellé. Ha a PSD-forrásfájl még nincs mentve, a Photoshop a rendszer asztalán létrehozott
új mappába menti a létrehozott eszközöket.

Photoshop – Képtípusú kellékek nevei
A képeszközök nevét a program a rétegek, illetve rétegcsoportok nevéből generálja.

Megjegyzés:

A képeszközök létrehozásának engedélyezése az aktuális dokumentumra érvényes. Engedélyezése után a funkció a dokumentum legközelebbi megnyitásakor is elérhető lesz. Ha le szeretné tiltani a képeszközök létrehozását az aktuális dokumentumban, törölje a Fájl > Létrehozás > Képeszközök menüpont jelölését.

Több eszköz létrehozása egy rétegből vagy rétegcsoportból

Ha egyetlen rétegből, illetve rétegcsoportból több képeszközt szeretne létrehozni, az egyes eszközneveket vesszővel válassza el egymástól. Az alábbi rétegnévből például a program három eszközt hoz létre:

Ellipse_4.jpg, Ellipse_4b.png, Ellipse_4c.png

Képeszközök mentése almappába

Adott rétegekből/rétegcsoportokból létrehozott képeszközöket közvetlenül a dokumentum eszközmappája alatti almappába is mentheti. Foglalja az almappa nevét a réteg/rétegcsoport nevébe; például:

[almappa]/Ellipszis_4.jpg 

Weblaptervezési felhasználás

A képeszközök PSD-fájlokból való létrehozása különösen a több eszközre történő weblaptervezés során lehet hasznos. Példaként tekintse át az alábbi weblaptervet és annak rétegstruktúráját:

Weblapterv és annak rétegstruktúrája
Weblapterv és annak rétegstruktúrája

Vonjuk ki a legfelső ikont és a Global Hotspots („Úti célok világszerte”) nevű képrács felső sorát képeszközként való felhasználásra:

 • Írja a kívánt képformátum-kiterjesztést a megfelelő rétegek nevének végéhez.
Photoshop – A megfelelő rétegek, illetve rétegcsoportok átnevezése
Photoshop – A megfelelő rétegek, illetve rétegcsoportok átnevezése

A megfelelő rétegek, illetve rétegcsoportok átnevezése

Megjegyzés:

Egy adott réteg, illetve rétegcsoport tartalmából a program egyetlen képeszközt hoz létre. A fenti képernyőképen látható AdventureCo Logo nevű rétegcsoport például egy alakzatréteget és egy élő szövegréteget tartalmaz. Amikor képeszközt hoz létre a rétegcsoportból, a program összeolvasztja ezeket a rétegeket.

A Photoshop létrehozza az eszközöket, és a forrásként felhasznált PSD-fájllal azonos helyre menti azokat.

Photoshop – Létrehozott képeszközök
Létrehozott képeszközök

Minőség és méret megadása

A JPEG formátumú eszközöket a program alapértelmezés szerint 90%-os minőségben menti. A PNG formátumú eszközöket a Photoshop alapértelmezés szerint 32 bites képként hozza létre. A GIF formátumú képeket a program egyszerű alfa átlátszósággal hozza létre.

Amikor eszközök létrehozása céljából átnevezi a kívánt rétegeket és rétegcsoportokat, egyéni minőséget és méretet is megadhat.

JPEG formátumú eszközök paraméterei

 • A kívánt kimeneti minőséget utótagként kell hozzáfűznie az eszköz nevéhez: .jpg(1-10) vagy .jpg(1-100%). Például:
  • Ellipse_4.jpg5
  • Ellipse_4.jpg50%
 • A kívánt kimeneti képméretet az eszköznév előtagjaként kell megadni százalékos arányként vagy a támogatott mértékegységek – px (képpont), in (hüvelyk), cm, mm – valamelyikével. A Photoshop ennek megfelelően méretezi a képet. Például:
  • 200% Ellipse_4.jpg
  • 300 x 200 Rounded_rectangle_3.jpg
  • 10in x 200mm Rounded_rectangle_3.jpg

Megjegyzés: Ne felejtsen el szóközt írni az előtag és az eszköznév közé. Ha képpontban adja meg a méretet, a mértékegység elhagyható. Például: 300 x 200.

Megjegyzés:

A kimeneti kép kívánt méretét – ahogy az a példában is látható – különböző mértékegységekben és képpontokban vegyesen is megadhatja. A 4in x 100 Rounded_rectangle_3.jpg például érvényes rétegnév az eszközök létrehozásához.

PNG formátumú eszközök paraméterei

 • A kívánt kimeneti minőséget utótagként kell hozzáfűznie az eszköz nevéhez: 8, 24 vagy 32. Például:
  • Ellipse_4.png24
 • A kívánt kimeneti képméretet az eszköznév előtagjaként kell megadni százalékos arányként vagy a támogatott mértékegységek – px (képpont), in (hüvelyk), cm, mm – valamelyikével. A Photoshop ennek megfelelően méretezi a képet. Például:
  • 42% Ellipse_4.png
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.png
  • 10in x 50cm Rounded_rectangle_3.png

Megjegyzés: Ne felejtsen el szóközt írni az előtag és az eszköznév közé. Ha képpontban adja meg a méretet, a mértékegység elhagyható. Például: 300 x 200.

Megjegyzés:

A kimeneti kép kívánt méretét – ahogy az a példában is látható – különböző mértékegységekben és képpontokban vegyesen is megadhatja. A 4in x 100 Rounded_rectangle_3.png például érvényes rétegnév az eszközök létrehozásához.

GIF formátumú eszközök paraméterei

 • A kívánt kimeneti képméretet az eszköznév előtagjaként kell megadni százalékos arányként vagy a támogatott mértékegységek – px (képpont), in (hüvelyk), cm, mm – valamelyikével. Például:
  • 42% Ellipse_4.gif
  • 300mm x 20cm Rounded_rectangle_3.gif
  • 20in x 50cm Rounded_rectangle_3.gif

Megjegyzés: Ne felejtsen el szóközt írni az előtag és az eszköznév közé. Ha képpontban adja meg a méretet, a mértékegység elhagyható. Például: 300 x 200.

Megjegyzés:

A kimeneti kép kívánt méretét – ahogy az a példában is látható – különböző mértékegységekben és képpontokban vegyesen is megadhatja. A 4in x 100 Rounded_rectangle_3.gif például érvényes rétegnév az eszközök létrehozásához.

GIF formátumú eszközök esetén minőségi paraméterek nem adhatók meg.

Összetett rétegnevek összeállítása

Amikor az eszközök létrehozásához elnevez egy adott réteget, több, paramétereket tartalmazó eszköznevet is megadhat. Például:

120% Delicious.jpg, 42% Delicious.png24, 100x100 Delicious_2.jpg90%, 250% Delicious.gif

A Photoshop ebből a rétegből a következő eszközöket hozza létre:

 • Delicious.jpg (8-as minőségű, 120%-ra átméretezett JPG-kép)
 • Delicious.jpg (24 bites, 42%-ra átméretezett PNG-kép)
 • Delicious_2.jpg (90%-os minőségű, 100 x 100 képpont abszolút méretű JPG-kép)
 • Delicious.gif (250%-ra átméretezett GIF-kép)

Adja meg a képeszközök alapbeállításait

A létrehozott eszközökhöz egész dokumentumra érvényes alapbeállításokat adhat meg. Az alábbi lépéseket kövesse:

 1. Hozzon létre a dokumentumban egy üres réteget.
 2. Kezdje a réteg nevét a default kulcsszóval. Most adja meg azokat a beállításokat, amelyeket a dokumentumból generált összes képeszközre alkalmazni szeretne. Például:

default hi-res/

Az összes képeszközt a hi-res nevű almappában hozza létre. Például [eszköz_mappa]/hi-res/Remek.jpg.

default hi-res/@2x

Az összes képeszközt a hi-res nevű almappában hozza létre. Ezen kívül a fájlnév után illeszti a @2x toldalékot. Például [képeszköz_mappa]/hi-res/Remek@2x.jpg.

default 50% lo-res/

A képeszközöket 50%-os kicsinyítésben menti a dokumentum eszközmappája alatt lévő lo-res almappába 

default hi-res/@2x + 50% lo-res/

Két képeszközt hoz létre a rétegből:

 • A hi-res almappában egy @2x toldalékkal kiegészített képeszközt
 • A lo-res almappában egy 50%-ra kicsinyített képeszközt

Megjegyzés:

Az alapértelmezett mérettényezőket felülírják az egyes rétegekre megadott mérettényezők.

Képeszközök létrehozásának letiltása minden dokumentumban

A képeszközök létrehozásának lehetőségét globálisan, minden Photoshop-dokumentumra kiterjedően is letilthatja a Beállítások menüben.

 1. Kattintson a Szerkesztés > Beállítások > Bővítmények menüpontra.
 2. Törölje a jelölést a Generátor engedélyezése jelölőnégyzetből.
 3. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés:

A Fájl > Létrehozás menüparancs nem érhető el, ha a Beállítások menüben letiltja az eszközök létrehozását. A funkció csak a Beállítások menü megfelelő párbeszédpanelén engedélyezhető ismét.

Gyakori kérdések

Kötelező egyedi eszközneveket megadni?

Az eszközneveknek dokumentumszinten egyedinek kell lenniük.

Alapértelmezésben milyen minőségben hozza létre az alkalmazás a képeszközöket?

A JPG formátumú eszközöket a program alapértelmezés szerint 90%-os minőségben menti. A PNG formátumú eszközöket a Photoshop alapértelmezés szerint 32 bites képként hozza létre. A GIF formátumú képeket a program egyszerű alfa átlátszósággal hozza létre.

A Photoshop az átlátszósággal és más effektusokkal ellátott rétegekből is képes képeszközöket generálni?

Igen. A rétegen alkalmazott átlátszóság és más effektusok a rétegből létrehozott eszközökön is megjelennek. Ugyanakkor a létrehozott eszközökben a program összeolvaszthatja azokat.

Hogyan történik az eszközök létrehozása a rajzvászonról kifutó rétegekből?

Az eszközöket a program a dokumentumhatároknál levágja. A dokumentumhatárokon kívül eső képekből a Generator nem hoz létre képeszközöket.

Az eszköznevek csak vesszővel választhatók el egymástól?

A képeszköznevek között vesszőn (,) kívül pluszjel (+) is használható elválasztóként. Például:

A 42% Rounded_rectangle_1.png24 + 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90% név

ugyanazt eredményezi, mint a következő:

42% Rounded_rectangle_1.png24, 100x100 Rounded_rectangle_1.jpg90%

Videó: Edge Reflow-projekt létrehozása Photoshop Generatorból

Videó: Edge Reflow-projekt létrehozása Photoshop Generatorból
Ebből a videóból megtudhatja, hogy miként hozhat létre 320 és 1000 képpontot között rugalmasan megjeleníthető webes elrendezéseket.
Chris Converse

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat