Duplex képek – ismertető

A Photoshop alkalmazásban a duplex kifejezés az egy-, három- és négyszínű képeket is jelenti. Az egyszínű képek szürkeárnyalatos képek, amelyeket egyetlen, nem fekete színű festékkel nyomtat. A duplex, háromszínű és négyszínű képek kettő, három, illetve négy színnel nyomtatott szürkeárnyalatos képek. Ezekben a képekben általában különböző színekkel, és nem különböző szürke színekkel állítják elő a szürkeárnyalatokat.

A duplex képekkel növelhető a szürkeárnyalatos képek tónustartománya. Bár egy szürkeárnyalatos nyomatban 256 különböző szürkeárnyalatot lehet létrehozni, a nyomdagépek csak körülbelül 50 különböző szürkeárnyalatot tudnak létrehozni tintánként. Ezért egy kizárólag fekete tintával nyomtatott szürkeárnyalatos kép sokkal durvább megjelenésű, mint egy kettő, három vagy négy tintával nyomtatott kép, hiszen mindegyik tintából körülbelül 50 árnyalatot lehet előállítani.

A duplex képeket néha egy fekete és egy szürke festékkel nyomtatják. A fekete az árnyékok, a szürke pedig a középtónusok és a csúcsfények előállítására szolgál. A duplex képeken azonban leggyakrabban színes festékkel nyomtatják a csúcsfényszíneket. Ezzel a technikával olyan képet lehet előállítani, amely finom árnyalatokkal és megnövelt dinamikus tartománnyal rendelkezik. A duplex képek ideálisak a kétszínű nyomtatási feladatokhoz, amelyekben direktszíneket (például PANTONE-színeket) használ a hangsúlyozáshoz.

Mivel a duplex képeken különböző színű festékeket kell használni a különböző szürkeárnyalatok előállításához, ezért a Photoshop egycsatornás, 8 bites, szürkeárnyalatos képként kezeli ezeket. Duplex színmódban nem tudja közvetlenül kezelni az egyes képcsatornákhoz való hozzáférést (amely az RGB, CMYK és Lab színmódokban viszont lehetséges). Ehelyett a Duplex beállítások párbeszédpanelen található görbékkel tudja kezelni a csatornákat.

Kép konvertálása duplex képpé

 1. Alakítsa át a képet szürkeárnyalatos színmódba a Kép > Mód > Szürkeárnyalatos paranccsal. Csak a 8 bites szürkeárnyalatos képeket lehet duplex képekké alakítani.
 2. Kattintson a Kép > Mód > Duplex parancsra.
 3. A Duplex beállítások párbeszédpanelen kattintson az Előnézet gombra a kép előnézetének megjelenítéséhez.
 4. A Típus beállításnál jelölje ki az Egyszínű, Duplex, Háromszínű vagy Négyszínű lehetőséget.
 5. Kattintson a színdobozra (a tömör négyzetre) a színválasztó megnyitásához, majd kattintson a Színkönyvtárak gombra, és jelöljön ki egy színkatalógust és színt a párbeszédpanelen.

  Megjegyzés:

  Teljesen telített színek előállításához csökkenő sorrendben adja meg a festékeket, azaz a legsötétebb legyen legfelül, a legvilágosabb pedig legalul.

 6. Kattintson a színes festék mezője melletti görbemezőbe, és minden egyes festékszínhez állítsa be a duplex görbét.
 7. Szükség esetén állítsa be a felülnyomó színeket.
 8. Kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Amennyiben a duplex hatást csak a kép egy részére kívánja alkalmazni, konvertálja a duplex képet többcsatornás színmódba, ezáltal a duplex görbéket direktszín csatornákká alakítja. Ezután a direktszín csatorna egy részét kitörölheti azokon a területeken, amelyeket szabványos szürkeskálás módban kíván nyomtatni.

Duplex görbe módosítása egy adott színhez

A duplex képen minden egyes festékhez külön görbe tartozik. Ez adja meg, hogy a szín hogyan oszlik el az árnyékok és a csúcsfények között. Ez a görbe minden egyes, az eredeti képen szereplő szürkeárnyalatos értéket megfeleltet egy adott festékszázaléknak.

 1. A módosítások előnézetének megtekintéséhez jelölje ki az Előnézet lehetőséget a Duplex beállítások párbeszédpanelen.
 2. Kattintson a festékszín mezője melletti görbemezőre.

  Az alapértelmezett duplex görbe (egy egyenes átlós vonal) azt jelzi, hogy a képen található szürkeárnyalatok azonos festékszázalékra képződnek le. Ezzel a beállítással 50 százalékos középtónust 50 százalékos festékárnyalattal helyettesít a program, míg a 100 százalékos árnyékok 100 százalékos színt kapnak (és így tovább).

 3. Minden egyes festékhez állítsa be a kívánt duplex görbét. Ehhez húzza a görbe egy pontját, vagy adjon meg értékeket az egyes százalékos festékértékekhez.
  • A görbe grafikonján a vízszintes tengely bal oldalán találhatók a csúcsfények, a tengely jobb oldalán pedig az árnyékok. A festék sűrűsége a függőleges tengely mentén felfelé növekszik. A görbén maximum 13 pontot adhat meg. Amikor két értéket ad meg a görbe mentén, a Photoshop kiszámítja a köztes értékeket. A görbe igazítása közben a program automatikusan beírja az értékeket a százalékokat tartalmazó szövegmezőkbe.

  • A szövegmezőben megadott érték azt jelzi, hogy hány százalékos festékfedettség feleljen meg az eredeti képen található szürkeárnyalatos értékeknek. Ha például a 70 értéket adja meg a 100% szövegmezőben, akkor a program az adott színű tintából 70 százalékos fedettséggel nyomtatja a 100 százalékos árnyékokat.

 4. A Duplex görbe párbeszédpanelen kattintson a Mentés gombra a párbeszédpanel használatával létrehozott görbék mentéséhez.
 5. Ezen görbék vagy a Görbék párbeszédpanelen létrehozott görbék betöltéséhez kattintson a Betöltés gombra. A Tetszőleges leképezés beállítással létrehozott görbéket is így lehet betölteni.

  Az Információ panelen jelenítheti meg a festékszázalékokat a duplex képekkel folytatott munka során. A Tényleges színértékmód megtekintésével megállapíthatja, milyen százalékos festékmennyiségeket alkalmaz a program a kép nyomtatása során. Ezeken az értékeken minden, a Duplex görbe párbeszédpanelen megadott változás látszik.

Felülnyomó színek megadása

A felülnyomó színek két, egymásra nyomtatott festékből állnak. Ha például cián festékkel sárga festékre nyomtat, akkor a zöld felülnyomó szín jön létre. A végeredményt nagyban befolyásolja a festékek felviteli sorrendje, illetve a használt festék-papír kombináció.

Ha meg kívánja tudni, hogyan néznek ki a színek nyomtatás után, egy, a felülnyomott színeket tartalmazó minta alapján állítsa be a monitort. Ne feledje, hogy ez a beállítás csak azt befolyásolja, hogyan néznek ki a felülnyomó színek a képernyőn, a nyomtatásra nincsenek hatással. A színek beállítása előtt mindenképpen kalibrálja a monitort.

Felülnyomó színek megjelenésének beállítása

 1. Kattintson a Kép > Mód > Duplex parancsra.
 2. Kattintson a Felülnyomó színek gombra. A Felülnyomó színek párbeszédpanelen láthatja, hogyan jelennek majd meg a több festékből kevert színek a nyomtatás után.
 3. Kattintson a módosítani kívánt festékkombinációhoz tartozó színtárra.
 4. A színválasztóban jelölje ki a kívánt színt, majd kattintson az OK gombra.
 5. Addig ismételje a 3. és a 4. lépést, amíg elégedett nem lesz az eredménnyel. Ezután kattintson az OK gombra.

Duplex beállítások mentése és betöltése

A Duplex beállítások párbeszédpanelen található Mentés gombra kattintva mentheti a duplex görbéket, festékbeállításokat és felülnyomó színeket. Adott duplex görbék, festékbeállítások és felülnyomó színek betöltéséhez kattintson a Betöltés gombra. Ezeket a beállításokat egyéb szürkeárnyalatos képekre is alkalmazhatja.

A Photoshop számos duplex, háromszínű és négyszínű mintagörbét tartalmaz. Ezekben a mintakészletekben a legáltalánosabban használt görbék és színek találhatók meg. Saját kombinációi létrehozása során használja ezeket a készleteket kiindulási pontként.

Duplex kép egyes színeinek megtekintése

Mivel a duplex képek egycsatornás képek, az egyes nyomtatási színeken végzett beállítások a végleges, kompozit kép részeként jelennek meg. Bizonyos esetekben szüksége lehet az egyes „nyomtatási lemezek” megjelenítésére, hogy megtudja, hogyan válnak el az egyes színek a nyomtatás során (ezt CMYK képek esetén is megtekintheti).

 1. Miután megadta a festékszíneket, kattintson a Kép > Mód > Többcsatornás parancsra.

  A program többcsatornás színmódba konvertálja a képet, és minden egyes csatornát direktszín csatornaként jelenít meg. Az egyes direktszín csatornák tartalma pontosan tükrözi a duplex beállításokat, de a képernyőn látható kompozit előnézet nem mindig olyan pontos, mint a Duplex módban megjeleníthető előnézet.

  Megjegyzés:

  Amennyiben többcsatornás módban módosítja a képet, nem térhet vissza az eredeti duplex állapotba (kivéve, ha az Előzmény panelen a duplex állapotot választja). A festék eloszlásának beállításához és a beállítások a nyomdai lemezekre gyakorolt hatásának megtekintéséhez a módosításokat a Duplex görbék párbeszédpanelen végezze el, még mielőtt a képet többcsatornás módba konvertálná.

 2. A Csatornák panelen jelölje ki a megvizsgálni kívánt csatornát.
 3. A duplex módba a Szerkesztés > Többcsatornás visszavonása parancsra kattintva térhet vissza.

Duplex képek nyomtatása

Amikor duplex képeket hoz létre, ne feledje, hogy mind a festékek felviteli sorrendje, mind a rács szögei nagyban befolyásolják a végső kimenetet. (Ha szükséges, módosítsa a raszterrács szögeit a nyomtató raszterkép-feldolgozójában.)

A duplex képeket nem kell CMYK színmódba konvertálni színrebontások nyomtatásához. Ehhez egyszerűen kattintson a Színrebontások gombra. Ez a gomb a (nyomtatóbeállítások megadására szolgáló) Nyomtatás párbeszédpanel Színkezelés területének Profil legördülő menüjében található. Ha a képet CMYK színmódba konvertálja, a program az összes egyedi színt is azok CMYK megfelelőjére konvertálja.

Duplex képek exportálása más alkalmazásokba

Ha egy duplex képet egy tördelőalkalmazásba kíván exportálni, először EPS vagy PDF formátumba kell konvertálnia a képet. (Ha a kép direktszín csatornákat tartalmaz, akkor konvertálja többcsatornás módba, és mentse DCS 2.0 formátumban.) Az egyedi színeket mindig a megfelelő utótaggal ellátva mentse el, hogy az importálást végző alkalmazás fel tudja ismerni ezeket. Ha nem adja meg az utótagokat, előfordulhat, hogy az alkalmazás nem megfelelően nyomtatja a színeket, vagy egyáltalán nem nyomtatja a képet.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat