Megjegyzés:

Webgalériák Photoshop CS5 alatti elkészítéséről lásd az Adobe Bridge súgójának Webes fotógalériák készítése című részét. Az alább témáknál ismertetett, régebbi, opcionális Webes fotógaléria bővítmény letölthető és telepíthető Windows és Mac OS alatt.

Webes fotógalériák – ismertető

A webes fotógaléria egy olyan webhely, amely egy bélyegképeket tartalmazó kezdőlapból, valamint a teljes méretű képeket tartalmazó galérialapokból áll. Az egyes lapokon megtalálhatók a webhelyen történő navigálást lehetővé tevő hivatkozások. Ha például egy látogató a kezdőlapon látható valamelyik bélyegképre kattint, akkor egy galérialapon betöltődik a megfelelő teljes méretű kép. A Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) paranccsal automatikusan hozhat létre webes fotógalériát a képek csoportjaiból.

Photoshop – Webes fotógaléria kezdőlapja
Webes fotógaléria kezdőlapja

A Photoshop számos különböző stílust kínál a galériákhoz, melyek közül a Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) paranccsal választhat. A HTML nyelvet alaposan ismerő, tapasztalt felhasználók létrehozhatnak új stílust, illetve testre szabhatják a már meglévő stílusokat a különféle HTML-sablonfájlok szerkesztésével.

A galériastílusokat meghatározó sablonok mindegyike más-más beállításokat tartalmaz. Előre definiált stílus használata esetén bizonyos beállítások szürkén jelennek meg vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre az adott stílushoz.

Webgalériák készítése Adobe Bridge alkalmazásban

Az Adobe Bridge frissített webes fotógaléria szolgáltatást kínál. Útmutatásokat az Adobe Bridge súgójának Webes fotógaléria létrehozása című témakörében vagy az alábbi oktatóanyagokban találhat.

A korábbi, opcionális Photoshop-bővítmény használata

 1. A régebbi Webes fotógaléria bővítmény letölthető és telepíthető Windows vagy Mac OS alá.

 2. (Nem kötelező) Jelölje ki az Adobe Bridge alkalmazásban használni kívánt fájlokat vagy mappát.

  A képek olyan sorrendben láthatók, ahogyan a Bridge alkalmazásban megjelennek. Ha inkább másik sorrendet használna, módosítsa azt a Bridge alkalmazásban.

 3. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Az Adobe Bridge alkalmazásban válassza az Eszközök > Photoshop > Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) parancsot.

  • A Photoshop alkalmazásban válassza a Fájl > Automatizálás > Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) parancsot.

 4. Válassza ki a galéria stílusát a Styles (Stílusok) legördülő listából. A párbeszédpanelen megjelenik a kijelölt stílusnak megfelelő kezdőlap.

 5. (Nem kötelező) Adja meg a kapcsolattartó e-mail címét a galériához.

 6. Válassza ki a galéria forrásfájljait a Use (Használat) listában.

  Kijelölt képek a Bridge alkalmazásból

  A Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) párbeszédpanel megnyitása előtt kijelölt képek használata.

  Folder (Mappa)

  A Browse (Tallózás) (Windows) vagy Choose (Kiválasztás) (Mac OS) gombra kattintva kijelölt mappák képeinek használata. Az Include All Subfolders (Minden almappa) jelölőnégyzetet bejelölve a rendszer a kijelölt mappa almappáiban talált képeket is belefoglalja a műveletbe.

 7. Kattintson a Destination (Cél) elemre, majd jelölje ki azt a mappát, amelyben a galériát alkotó képeket és HTML-lapokat tárolni szeretné. Ezután kattintson az OK (Windows) vagy a Choose (Kiválasztás) (Mac OS) gombra.

 8. Válassza ki a webes galéria formázási beállításait. Az egyes beállításcsoportokat az Options (Beállítások) menüből kiválasztva jelenítheti meg. Lásd Webes fotógalériák beállításai.

 9. Kattintson az OK gombra. A Photoshop a következő HTML- és JPEG-fájlokat helyezi a célmappába:

  • A galéria index.htm vagy index.html nevű kezdőlapja (a kiterjesztés a megadott beállításoktól függ). Ezt a fájlt tetszés szerinti böngészőben megnyitva előzetesen megtekintheti a galériát.

  • JPEG-képek egy külön képalmappában.

  • HTML-lapok egy külön lapalmappában.

  • JPEG-bélyegképek egy külön bélyegképalmappában.

A színek egyezésének biztosítása

Széles színtartományú munkatér, például a ProPhoto RGB vagy az Adobe RGB használata esetén a képek színei megváltozhatnak, ha olyan böngészőben jelenítik meg a webgalériát, amely nem olvassa be a beágyazott színprofilokat. Ilyen esetben próbálja átalakítani a képprofilokat sRGB színterűvé (melyet a legtöbb böngésző alapértelmezésként használ), mielőtt optimalizálná vagy egy webes fotógalériába foglalná azokat. Az sRGB színtérre való átalakítás az alábbi módokon lehetséges. Érdemes a képek másolatát használni a művelethez.

A Képfeldolgozó használatával a fájlokat közvetlenül JPEG formátumba mentheti a kívánt méretben. Amennyiben így jár el, győződjön meg arról, hogy a nagy képek beállításaiban ki van kapcsolva a képek átméretezése.

General (Általános):

A fájlkiterjesztésekre, a kódolásra és a metaadatokra vonatkozó beállítások.

Extension (Kiterjesztés):

A .htm vagy a .html kiterjesztés használata a fájlnévhez.

Use UTF 8 Encoding For URL (UTF 8 kódolás használata URL-címhez):

UTF‑8 kódolás használata.

Add Width And Height Attributes For Images (Szélesség és magasság jellemző hozzáadása a képekhez):

A függőleges és vízszintes kiterjedés megadása, lerövidítendő a letöltési időt.

Preserve All Metadata (Az összes metaadat megőrzése):

A metaadatokban tárolt információ megőrzése.

Banner (Szalagcím):

A galéria minden egyes lapján megjelenő szalagcím szövegbeállításai. Adjon meg szöveget a következő beállítások mindegyikében:

Site Name (Hely neve):

A galéria neve.

Photographer (Fényképész):

A galériában található fotók készítőjeként feltüntetendő személy vagy szervezet neve.

Contact Info (Kapcsolatfelvételi információ):

A galériához tartozó kapcsolatfelvételei adatok, például egy telefonszám vagy egy vállalati cím.

Date (Dátum):

A galéria minden egyes lapján megjelenő dátum. A Photoshop alapértelmezés szerint az aktuális dátumot használja.

Font (Betűtípus) és Font Size (Betűméret):

(Csak bizonyos webhelystílusoknál használható) A szalagcím szövegére vonatkozó beállítások.

Large Images (Nagy képek):

Az egyes galérialapokon megjelenő fő képekre vonatkozó beállítások.

Add numeric links (Numerikus hivatkozások hozzáadása):

(Csak bizonyos webhelystílusoknál használható) Vízszintesen végigfutó (1-gyel kezdődő és a galériában található összes kép számával végződő) számsorozat elhelyezése az egyes galérialapok tetején. Mindegyik szám egy hivatkozás a megfelelő lapra.

Resize Images (Képek átméretezése):

A forrásképek átméretezése a galérialapokon való elhelyezésük érdekében. A méretet válassza ki a legördülő menüből vagy írja be képpontokban kifejezve. A Constrain (Megtartás) beállításnál válassza ki, hogy a kép melyik kiterjedését szeretné megtartani a méretezés során. Válasszon egy beállítást a JPEG Quality (JPEG minősége) legördülő listáról, adjon meg egy 0 és 12 közötti értéket, illetve húzza a csúszkát a kívánt helyzetbe. Minél magasabb az érték, annál jobb a kép minősége, ugyanakkor a fájl mérete is annál jobban megnő.

Megjegyzés:

A Photoshop a beállításokban megadott alapértelmezett képinterpolációs módszert használja. Válassza alapértelmezettként a Bicubic Sharper (Kettős köbös élesebb) módszert, ha a legjobb eredményt szeretné kapni a kép kicsinyítése esetén.

Border Size (Szegély mérete):

A képet keretező szegély szélessége, képpontokban megadva.

Titles Use (Címek alapja):

(Csak bizonyos webhelystílusoknál) Az egyes képek alatt megjelenő feliratokra vonatkozó beállítások megadása. Válassza a Filename (Fájlnév) lehetőséget a fájlnév megjelenítéséhez, illetve a Description (Leírás), Credits (Szerzők), Title (Cím) vagy Copyright (Szerzői jog) lehetőséget a File Info (Fájlinformációk) párbeszédpanelről beolvasott leíró szöveg megjelenítéséhez.

Font (Betűtípus) és Font Size (Betűméret):

(Csak bizonyos webhelystílusoknál) A felirat betűtípusának és betűméretének megadása.

Thumbnails (Bélyegképek):

A galéria kezdőlapjára vonatkozó beállítások, például a bélyegképek mérete.

Méret

Adja meg a bélyegképek méretét. Az egyes képek méretét kiválaszthatja a legördülő listáról vagy megadhatja képpontokban.

Columns (Oszlopok) és Rows (Sorok):

A kezdőlapon a bélyegképek megjelenítéséhez használt oszlopok és sorok száma. A beállítás nem vonatkozik a vízszintes vagy függőleges keretstílust használó galériákra.

Border Size (Szegély mérete):

Az egyes bélyegképeket keretező szegély szélessége, képpontokban megadva.

Titles Use (Címek alapja):

(Csak bizonyos webhelystílusoknál) Az egyes bélyegképek alatt megjelenő feliratokra vonatkozó beállítások megadása. Válassza a Filename (Fájlnév) lehetőséget a fájlnév megjelenítéséhez, illetve a Description (Leírás), Credits (Szerzők), Title (Cím) vagy Copyright (Szerzői jog) lehetőséget a File Info (Fájlinformációk) párbeszédpanelről beolvasott leíró szöveg megjelenítéséhez.

Font (Betűtípus) és Font Size (Betűméret):

(Csak bizonyos webhelystílusoknál) A felirat betűtípusának és betűméretének megadása.

Custom Colors (Egyéni színek):

A galéria elemeinek színére vonatkozó beállítások. Egy adott elem színének megváltoztatásához kattintson annak színtárára, majd válasszon egy új színt az Adobe színválasztóval. Módosíthatja az egyes lapok háttérszínét (Background (Háttér) beállítás) vagy a szalagcím háttérszínét (Banner (Szalagcím) beállítás).

Security (Biztonság):

A szerző engedélye nélküli felhasználást megnehezítő szöveg feltüntetése minden egyes képen.

Content (Tartalom):

Itt adható meg a megjelenítendő szöveg. Válassza a Custom Text (Egyéni szöveg) lehetőséget testre szabott szöveg megadásához. Válassza a Filename (Fájlnév), Description (Leírás), Credits (Szerzők), Title (Cím) vagy Copyright (Szerzői jog) lehetőséget a File Info (Fájlinformációk) párbeszédpanelről átvett szöveg megjelenítéséhez.

Font (Betűtípus), Color (Szín) és Position (Pozíció):

A felirat betűtípusát, színét és igazítási módját meghatározó beállítások.

Forgatás

A szöveg elhelyezés a képen adott szögben.

Megjegyzés:

Webgalériák Photoshop CS5 alatti elkészítéséről lásd az Adobe Bridge súgójának Webes fotógalériák készítése című részét. Az alább ismertetett, régebbi, opcionális Webes fotógaléria bővítmény letölthető és telepíthető Windows és Mac OS alatt.

A Photoshop számos különböző stílust kínál a webes fotógalériákban való használatra. A HTML nyelvet alaposan ismerő, tapasztalt felhasználók létrehozhatnak új stílust, illetve testre szabhatják a már meglévő stílusokat a különféle HTML-sablonfájlok szerkesztésével.

A Photoshop beépített fotógaléria-stílusai egyedi mappákban tárolódnak a következő helyeken:

Windows:

Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/Web Photo Gallery.

Mac OS:

Adobe Photoshop CS5/Presets/Web Photo Gallery.

Az ezen a helyen lévő mappák neve megtalálható a Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) párbeszédpanel Styles (Stílusok) menüjének elemei között. Minden egyes mappa tartalmazza a következő HTML-sablonfájlokat, melyeket a Photoshop a galéria létrehozására használ:

Caption.htm:

A kezdőlapon az egyes bélyegképek alatt látható feliratok elrendezését határozza meg.

FrameSet.htm:

A lapokat megjelenítő keretkészlet elrendezését határozza meg.

IndexPage.htm:

A kezdőlap elrendezését határozza meg.

SubPage.htm:

A teljes méretű képeket tartalmazó galérialapok elrendezését határozza meg.

Thumbnail.htm A kezdőlapon az egyes bélyegképek alatt látható feliratok elrendezését határozza meg.

A sablonfájlok mindegyike tartalmaz HTML-kódot és tokeneket. A token egy olyan szöveges karakterlánc, amelyet a Photoshop lecserél, amint a felhasználó megadja a megfelelő beállítást a Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) párbeszédpanelen. Egy sablonfájl tartalmazhatja például a következő TITLE elemet, melyben a közrezárt szöveg egy token:

<TITLE>%TITLE%</TITLE>

Amikor a Photoshop létrehozza a galériát a sablonfájl használatával, a %TITLE% tokent lecseréli a Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) párbeszédpanel Site Name (Hely neve) beállításában megadott szövegre.

Egy már meglévő stílus alaposabb megismerése érdekében megnyithatja és tanulmányozhatja az ahhoz tartozó valamelyik HTML-sablonfájlt egy HTML-szerkesztővel. Mivel a HTML-dokumentumok létrehozásához csupán szabványos, ASCII formátumú karakterek szükségesek, ezeket a dokumentumokat megnyithatja, szerkesztheti és létrehozhatja akár egy egyszerű szövegszerkesztő, például a Jegyzettömb (Windows) vagy a TextEdit (Mac OS) használatával is.

A meglévő fotógaléria-stílusok testreszabása a hozzájuk tartozó HTML-sablonfájlok valamelyikének, illetve akár többnek a szerkesztésével lehetséges. A stílusok testreszabásakor legyen figyelemmel az alábbiakra annak érdekében, hogy a Photoshop helyesen hozza létre a galériát:

 • A stílusmappának ezeket a fájlokat kell tartalmaznia: Caption.htm, IndexPage.htm, SubPage.htm, Thumbnail.htm és FrameSet.htm.

 • A stílusmappa átnevezhető, a benne található HTML-sablonfájlok neve azonban kötött.

 • A Caption.htm fájl üresen hagyható, ha a felirat elrendezését meghatározó HTML-kódot és tokeneket elhelyezi a Thumbnail.htm fájlban.

 • A sablonfájlokban található tokeneket lecserélheti a megfelelő szövegre vagy HTML-kódra abból a célból, hogy egy beállítás értéket a sablonfájl határozza meg a Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) párbeszédpanel helyett. Egy sablonfájl tartalmazhat például egy olyan BODY elemet, melynek háttérszín jellemzője tokent használ értékként a következőképpen:

  bgcolor=%BGCOLOR%

  A lap háttérszínének vörösre állításához például lecserélheti a %BGCOLOR% tokent az FF0000 értékre.

 • A sablonfájlokat további HTML-kóddal és tokenekkel egészítheti ki. A tokenek mindegyikének csupa nagybetűből kell állnia, illetőleg százalékjellel (%) kell kezdődnie és végződnie.

 1. Keresse meg a meglévő webes fotógaléria-stílusokat tároló mappát.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Egy stílus testreszabásához készítsen másolatot a stílusmappáról, és tárolja ugyanazon a helyen, mint a meglévő stílusmappákat.

  • Új stílus létrehozásához hozzon létre egy új mappát az új stílusnak, és tárolja ugyanazon a helyen, mint a meglévő stílusmappákat.

  Az új vagy testre szabott stílus (mely nevét a mappája alapján kapja) megjelenik a Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) párbeszédpanel Styles (Stílusok) menüjében.

 3. Egy HTML-szerkesztővel hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
  • Szabja testre szükség szerint a HTML-sablonfájlt.

  • Hozza létre a szükséges HTML-sablonfájlokat, és helyezze el azokat a stílusmappában.

  A sablonfájlok létrehozásakor mindig vegye figyelembe A webes fotógalériák stílusainak testreszabása című szakasznál vázolt irányelveket.

  Megjegyzés:

  Ha egy galériastílus sablonfájlját szabja testre vagy hozza létre, a következő tokenek mindegyikét külön sorban helyezze el a HTML-fájlon belül: %CURRENTINDEX%, %NEXTIMAGE%, %NEXTINDEX%, %PAGE%, %PREVIMAGE% és %PREVINDEX%. A galéria egyes lapjainak létrehozásakor a Photoshop átugorja a sablon azon sorait, amelyek az adott lapokra nem vonatkozó tokeneket tartalmaznak. Amikor például a Photoshop az első galérialapot hozza létre, a sablon minden olyan sorát átugorja, amely a %PREVIMAGE% tokent tartalmazza, mivel ez az előző galérialapra mutató hivatkozást testesíti meg. A %PREVIMAGE% token külön sorban tartásával biztosíthatja, hogy a Photoshop ne hagyja figyelmen kívül a sablon további tokenjeit.

A Photoshop a HTML-sablonfájlokban található tokenek felhasználásával határozza meg az alapértelmezett fotógaléria-stílust. A Photoshop ezen tokeneket együttesen használja a Web Photo Gallery (Webes fotógaléria) párbeszédpanelen a felhasználó által megadott értékekkel a galéria létrehozása érdekében.

A galériastílusok testreszabásakor és létrehozásakor bármely HTML-fájlba felvehet bármilyen tokent a %THUMBNAILS% és a %THUMBNAILSROWS% kivételével, mely kettő kizárólag az IndexPage.htm fájlban szerepelhet. Token hozzáadásakor vegye figyelembe, hogy esetleg HTML-kóddal is ki kell egészítenie a fájlt a token megfelelő használatának érdekében.

A HTML-sablonfájlokban az alábbi tokenek használhatók:

%ALINK%

Meghatározza az aktív hivatkozások színét.

%ALT%

Egy képfájl nevét határozza meg.

%ANCHOR%

Lehetőséget nyújt a felhasználó által megtekintett kép bélyegképére való visszatérésre az index eleje helyett. Akkor lép érvénybe, ha a felhasználó a Home (Kezdőlap) gombra kattint.

%BANNERCOLOR%

Meghatározza a szalagcím színét.

%BANNERFONT%

Meghatározza a szalagcím szövegének betűtípusát.

%BANNERFONTSIZE%

Meghatározza a szalagcím szövegének betűméretét.

%BGCOLOR%

A háttér színét határozza meg.

%CAPTIONFONT%

A kezdőlapon az egyes bélyegképek alatt látható feliratok betűtípusát határozza meg.

%CAPTIONFONTSIZE%

Meghatározza a felirat betűméretét.

%CAPTIONTITLE%

Feliratként beszúrja a dokumentumnak a fájl adatai között található címét.

%CHARSET%

Előírja az egyes lapokon használatos karaktereket.

%CONTACTINFO%

A galéria elérhetőségi adatait határozza meg, pl. a telefonszámot és a települést.

%CONTENT_GENRATOR%

Az Adobe Photoshop CS5 Web Photo Gallery szövegértéket veszi föl.”

%COPYRIGHT%

Feliratként beszúrja a fájl adatai között található szerzői jogi információkat.

%CREDITS%

Feliratként beszúrja a fájl adatai között található alkotói információkat.

%CURRENTINDEX%

Az aktuális kezdőlapra mutató hivatkozást határozza meg.

%CURRENTINDEXANCHOR%

A SubPage.htm fájlban található, és az index első lapjára mutat.

%DATE%

A szalagcímen megjelenő dátumot határozza meg.

%EMAIL%

A galéria elérhetőségi adatai között szereplő e-mail címet határozza meg.

%FILEINFO%

A feliratok képfájljainak adatait határozza meg.

%FILENAME%

Egy kép fájlnevét határozza meg. A HTML-szövegként megjelenő metaadatokhoz használatos.

%FILENAME_URL%

Egy kép URL-alapú fájlnevét határozza meg. Csak URL-fájlnevek esetén használja.

%FIRSTPAGE%

Meghatározza a keretkészlet jobb oldali keretében elsőként megjelenő galérialapra mutató hivatkozást.

%FRAMEINDEX%

Meghatározza a keretkészlet bal oldali keretében elsőként megjelenő kezdőlapra mutató hivatkozást.

%HEADER%

Meghatározza a galéria címét.

%IMAGEBORDER%

A galérialapokon található teljes méretű képek szegélyvastagságát határozza meg.

%IMAGE_HEIGHT%

Elérhetővé teszi az Add Width And Height Attributes For Images (Szélesség és magasság jellemző hozzáadása a képekhez) jelölőnégyzetet. Ekkor a felhasználó letöltheti a jellemzőket, ami a letöltési idő csökkenését eredményezi.

%IMAGE_HEIGHT_NUMBER%

Ez a token egy számértékké változik (kizárólag), amely a kép szélességének felel meg.

%IMAGEPAGE%

A galérialapok valamelyikére mutató hivatkozásra cserélődik.

%IMAGE_SIZE%

A token a Large Images (Nagy képek) panelen használt képpontértéket tartalmazza, amennyiben be van jelölve a Resize Images (Képek átméretezése) négyzet. Ha a négyzet nincs bejelölve, a token üres karakterláncot tartalmaz. Ez igen hasznos funkció a sablonokban történő JavaScript-használat szempontjából, mivel megmutatja a létrehozott webhelyen fellelhető összes képre vonatkozó maximális magasságot és szélességet.

%IMAGESRC%

A galérialapok egyikén található teljes méretű kép URL-címét határozza meg.

%IMAGE_WIDTH%

Elérhetővé teszi az Add Width And Height Attributes For Images (Szélesség és magasság jellemző hozzáadása a képekhez) jelölőnégyzetet. Ekkor a felhasználó letöltheti a jellemzőket, ami a letöltési idő csökkenését eredményezi.

%IMAGE_WIDTH_NUMBER%

Ez a token egy számértékké változik (kizárólag), amely a kép szélességének felel meg.

%LINK%

Meghatározza a hivatkozások színét.

%NEXTIMAGE%

A következő galérialapra mutató hivatkozást határozza meg.

%NEXTIMAGE _CIRCULAR%

Az egyik nagy előnézeti képről a következőre mutató hivatkozást állít be.

%NEXTINDEX%

A következő kezdőlapra mutató hivatkozást határozza meg.

%NUMERICLINKS%

Számozott hivatkozásokat szúr be a melléklapokra a nagy előnézeti képek mindegyikéhez.

%PAGE%

Meghatározza az aktuális oldal elhelyezkedését (például: 1/3. oldal).

%PHOTOGRAPHER%

Meghatározza a galériában található fotók készítőjeként feltüntetendő személy vagy szervezet nevét.

%PREVIMAGE%

Az előző galérialapra mutató hivatkozást határozza meg.

%PREVINDEX%

Az előző kezdőlapra mutató hivatkozást határozza meg.

%SUBPAGEHEADER%

Meghatározza a galéria címét.

%SUBPAGETITLE%

Meghatározza a galéria címét.

%TEXT%

A szöveg színét határozza meg.

%THUMBBORDER%

A bélyegképek szegélyének méretét határozza meg.

%THUMBNAIL_HEIGHT%

Elérhetővé teszi az Add Width And Height Attributes For Images (Szélesség és magasság jellemző hozzáadása a képekhez) jelölőnégyzetet. Ekkor a felhasználó letöltheti a jellemzőket, ami a letöltési idő csökkenését eredményezi.

%THUMBNAIL_HEIGHT_NUMBER%

Ez a token egy számértékké változik (kizárólag), amely a bélyegkép magasságának felel meg.

%THUMBNAILS%

E token helyére bélyegképek kerülnek, melyek Thumbnail.htm fájlt használják a keretstílusokhoz. Ezt a tokent egy önálló, tördelés nélküli sorban kell elhelyezni a HTML-fájlon belül.

%THUMBNAIL_SIZE%

A Thumbnails (Bélyegképek) panelen képpontban megadott bélyegképméretet tartalmazza. Ez igen hasznos funkció a sablonokban történő JavaScript-használat szempontjából, mivel megmutatja a létrehozott webhelyen fellelhető összes bélyegképre vonatkozó maximális magasságot és szélességet.

%THUMBNAILSRC%

A bélyegképek valamelyikére mutató hivatkozásra cserélődik.

%THUMBNAILSROWS%

E token helyére bélyegképek sorai kerülnek, melyek Thumbnail.htm fájlt használják a keret nélküli stílusokhoz. Ezt a tokent egy önálló, tördelés nélküli sorban kell elhelyezni a HTML-fájlon belül.

%THUMBNAIL_WIDTH%

Elérhetővé teszi az Add Width And Height Attributes For Images (Szélesség és magasság jellemző hozzáadása a képekhez) jelölőnégyzetet. Ekkor a felhasználó letöltheti a jellemzőket, ami a letöltési idő csökkenését eredményezi.

%THUMBNAIL_WIDTH_NUMBER%

Ez a token egy számértékké változik (kizárólag), amely a bélyegkép szélességének felel meg.

%TITLE%

Meghatározza a galéria címét.

%VLINK%

Meghatározza a már meglátogatott hivatkozások színét.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat