A Photoshop egyszerű lehetőséget kínál arra, hogy egy képet egy adott színmódból egy másikba alakítson át, amire például bizonyos nyomtatási feladatokhoz lehet szükség.

Kép átalakítása másik színmódba

A képeket eredeti színmódukból (a forrás színmódból) másikba (a cél színmódba) alakíthatja. Ha egy képnek másik színmódot választ, akkor a kép színértékeit véglegesen megváltoztatja. Ha például egy RGB-képet CMYK színmódba konvertál, a (Színbeállítások párbeszédpanelen a CMYK-munkaterülethez definiált) CMYK színtartományon kívül eső RGB-színeket a program kiigazítja úgy, hogy a CMYK színtartományon belülre kerüljenek. Ennek következtében elveszhetnek bizonyos képadatok, amelyek a CMYK-kép RGB színmódba való visszaalakításakor már nem nyerhetők vissza.

Mielőtt egy képet másik színmódba konvertálna, tegye az alábbiakat:

 • Végezze el a lehető legtöbb szerkesztési műveletet az eredeti színmódban (a lapolvasók vagy digitális fényképezőgépek többségéből származó kép esetében ez az RGB, míg a hagyományos lapolvasókból beolvasott vagy a Scitex rendszerből importált képek esetében CMYK).

 • Átalakítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fájlról. Feltétlenül egy olyan példányt mentsen a képről, amely az összes réteget tartalmazza, így később, az átalakítás után, az eredeti képet is szerkesztheti.

 • Átalakítás előtt a kép rétegeit olvassza össze. A rétegkeverési módokban működő színkölcsönhatás másik színmód alkalmazása esetén megváltozik.

Megjegyzés:

Átalakítás előtt általában érdemes összeolvasztani a kép rétegeit. Ez azonban nem kötelező, sőt (pl. vektoros szövegrétegeket tartalmazó fájlok esetében) nem is célszerű.  

 1. Mutasson a Kép menü Színmód pontjára, és az almenüből válassza a kívánt színmódot. Az aktív képre nem alkalmazható színmódok a menüben elhalványítva jelennek meg.

  A program a kép rétegeit többcsatornás, bittérképes vagy színpalettás színmódba alakításkor összeolvasztja, mivel ezek a színmódok nem támogatják a rétegek használatát.

Képek átalakítása bittérképes színmódúvá

Ha egy képet bittérképes színmódúvá konvertál, a képet két színre redukálja, amivel jelentősen csökkenti a kép színinformációinak mennyiségét, valamint a fájl méretét.

A képet bittérképes színmódúvá konvertálása előtt szürkeárnyalatossá kell alakítani. Ekkor a program eltávolítja a képpontok színezetére és telítettségére vonatkozó információkat, és csak a fényerőértéket őrzi meg. Mivel azonban a bittérképes színmódban csak néhány szerkesztési lehetőség áll rendelkezésre, a szerkesztést általában célszerű szürkeárnyalatos színmódban elvégezni, és csak utána végrehajtani a konvertálást.

Megjegyzés:

A bittérképes színmódú képek csatornánként egy bit információt tartalmaznak. Bittérképes színmódba való átalakításuk előtt a csatornánként 16 vagy 32 bites képeket 8 bites szürkeárnyalatú képekké kell alakítani.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Színes kép esetében mutasson a Kép menü Színmód pontjára, és válassza a Szürkeárnyalatos parancsot. Ezután mutasson ismét a Kép menü Színmód pontjára, és válassza a Bittérkép parancsot.

  • Szürkeárnyalatos kép esetében mutasson a Kép menü Színmód pontjára, és válassza a Bittérkép parancsot.

 2. A Kimenet mezőben adja meg a bittérképes kép kimeneti felbontását, és jelölje ki a kívánt mértékegységet. Alapértelmezésként a bemeneti és a kimeneti felbontás értékeként egyaránt az aktuális képfelbontás jelenik meg.
 3. A kitöltés listában válassza az alábbi bittérkép-átalakítási metódusok egyikét:

  50% határérték

  Ezt az értéket választva a program a közepes szürkeértéknél (128) magasabb szürkeértékkel rendelkező képpontokat fehérré, az ennél alacsonyabb szürkeértékkel rendelkező képpontokat feketévé alakítja. Az eredmény igen nagy kontrasztú fekete-fehér kép.

  Minta árnyalása

  Ezt az értéket választva a program úgy alakítja át a képet, hogy a szürke szinteket fekete és fehér pontokból álló geometriai alakzatokba rendezi.

  Szórt árnyalás

  Ezt az értéket választva a program a képet, a bal felső sarkában lévő képpontból kiindulva, egy hibaszórási eljárással alakítja át. A képpontot, ha szürkeértéke a közepes szürkeértéknél (128) magasabb, fehérré – ha alacsonyabb, feketévé változtatja. Mivel az eredeti képpont csak ritkán tiszta fehér vagy tiszta fekete, óhatatlanul hiba keletkezik. A program ezt a hibát a környező képpontokra hárítja, és a kép egészén szétszórja, aminek eredménye egy szemcsés, filmszerű textúra.

  Raszterrács

  Ez a beállítás a kész képen raszterszerű pontokat szimulál. A Raszterrács párbeszédpanelen az alábbi beállítások adhatók meg:

  • A Frekvencia mezőben adja meg, hogy milyen sűrű legyen a rács, és jelölje ki a kívánt mértékegységet. Lehetséges értékek: 0,400–400,00 sor/centiméter, illetve 1,000–999,999 sor/hüvelyk. Megadhat decimális értékeket. A képernyő-frekvencia a raszterrács vonalazását határozza meg sor/hüvelykben (lpi). Az érték a nyomtatáshoz használt papíranyag és nyomdagép típusától függ. Az újságokhoz általában a 85 soros rácsot használják. A magazinokhoz nagyobb felbontást, például 133 lpi és 150 lpi rácssűrűséget alkalmaznak. A helyes rácssűrűséget egyeztesse a nyomdával.

  • A Szög mezőben adja meg a rács szögét ‑180-tól +180 fok közötti értékben. A szög a rács tájolását határozza meg. A féltónusú és fekete-fehér raszterrácsok szöge általában 45°-os.

  • Az Alak mezőben adja meg a rácspontok alakját.

  Megjegyzés:

  A raszterrács a kép részévé válik. Ha a képet raszternyomtatón nyomtatja ki, a készülék saját raszterrácsát és a kép részét képező raszterrácsot fogja használni. Egyes nyomtatókon az eredmény moaré minta.

  Egyedi mintázat

  Ez a beállítás a kész képen egyedi raszterrácsot szimulál. Változatos vastagságú mintát válasszon, például olyat, amely többféle szürke árnyalatot tartalmaz.

  Ha ezt a beállítást választja, először ki kell jelölnie egy mintát, majd a textúra alkalmazásához a szürkeárnyalatos képet rácsra kell osztania. Ha az egész képet be szeretné tölteni, a minta méretének meg kell egyeznie a kép méretével. Ellenkező esetben a program a mintát mozaikszerűen rendezi el. A Photoshop számos mozaikszerűen elrendeződő mintát tartalmaz, amely felhasználható a raszterrács mintázatául.

  Megjegyzés:

  Ha egy fekete-fehér mintát elő szeretne készíteni az átalakításhoz, konvertálja a képet szürkeárnyalatúvá, majd többször egymás után alkalmazza a Több életlenítés szűrőt. Ez az életlenítési eljárás vastag vonalakat hoz létre, amelyek sötétszürkéből fehérré halványulnak el.

  Photoshop – Képek átalakítása bittérképes módra
  Eredeti szürkeárnyalatos kép és az 50% határérték átalakítási metódus

  Photoshop – Mintázat árnyalása konverziós mód
  A Minta árnyalása és a Szórt árnyalás átalakítási metódus

Színes fénykép szürkeárnyalatossá alakítása

 1. Nyissa meg a fekete-fehérré alakítani kívánt képet.
 2. Mutasson a Kép menü Színmód pontjára, és válassza a Szürkeárnyalatos parancsot.
 3. Kattintson a Törlés gombra. A Photoshop a kép színeit feketévé, fehérré és a szürke különböző árnyalataivá alakítja.

  Megjegyzés:

  A fenti technika minimalizálja a fájlméretet, de figyelmen kívül hagyja a színadatokat, és előfordulhat, hogy szomszédos színeket pontosan egyazon szürkeárnyalatra konvertál. A fekete-fehér korrekciós réteg használata megnöveli a fájlméretet, de megtartja a színadatokat, így a színek szürkeárnyalatokhoz rendelhetők.

Bittérképes színmódú képek szürkeárnyalatossá alakítása

A bittérképes színmódú képeket szerkesztésre szürkeárnyalatosakká alakíthatja át. Ne feledje, hogy a szürkeárnyalatos színmódban szerkesztett kép bittérképessé visszaalakítva esetleg nem pontosan ugyanúgy néz ki, mint átalakítása előtt. Tegyük fel, hogy van egy képpont, amely bittérképes módban fekete, és amelyet szürkeárnyalatos módban a szürke egyik árnyalatára módosít. A képet bittérképes módba visszaalakítva a program fehérként képezi le ugyanezt a képpontot, ha szürkeértéke a közepes szürkeértéknél (128) magasabb.

 1. Mutasson a Kép menü Színmód pontjára, és válassza a Szürkeárnyalatos parancsot.
 2. A Méretarány mezőben adjon meg egy 1 és 16 közötti értéket.

  A méretarány a kép kicsinyítésének mértéke. Ha például a szürkeárnyalatos képet az eredeti felére (50%-ára) szeretné kicsinyíteni, írjon be 2-es értéket. Ha 1-nél nagyobb számot ad meg, a program a bittérképes színmódú kép több képpontjából átlagot von, és 1 képponttá alakítja őket a szürkeárnyalatos képen. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy több szürke árnyalat jöjjön létre egy 1 bites lapolvasóból beolvasott képből.

Szürkeárnyalatos vagy RGB színmódú kép színpalettás módba alakítása

A képet színpalettás módba alakítva a színek számát legfeljebb 256 színre csökkentheti, ez a szám a GIF és a PNG‑8 formátum, sok más multimédiás alkalmazás által támogatott színek száma. Az átalakítás ugyanakkor a fájlméretet is csökkenti, mivel törli a színekre vonatkozó információkat a képből.

Ha egy képet színpalettás módba szeretne konvertálni, egy csatornánként 8 bites, szürkeárnyalatos vagy RGB színmódú képből kell kiindulnia.

 1. Mutasson a Kép menü Színmód pontjára, és válassza a Színpalettás szín parancsot.

  Megjegyzés:

  A program az összes látható réteget összeolvasztja, a rejtett rétegeket pedig törli.

  Szürkeárnyalatos képek esetén az átalakítás automatikusan végbemegy. RGB-képek esetén megjelenik a Színpalettás szín párbeszédpanel.

 2. A változások megtekintéséhez a Színpalettás szín párbeszédpanelen jelölje be az Előnézet jelölőnégyzetet.
 3. Adja meg az átalakítási beállításokat.

A színpalettás képek átalakítási beállításai

Ha egy RGB-képet színpalettás képpé alakít át, a Színpalettás szín párbeszédpanelen több átalakítási beállítást megadhat.

Paletta

A kép színpalettás módba alakításához több palettatípus közül választhat. Az Aránytartó, a Szelektív és az Alkalmazkodó lehetőségekhez kijelölhet egy, az aktuális kép színein alapuló helyi palettát. A használható palettatípusok a következők:

Pontos

A program egy olyan palettát hoz létre, amelynek színei pontosan megfelelnek az RGB-kép színeinek; ez a lehetőség csak akkor alkalmazható, ha a képet 256 vagy kevesebb szín alkotja. Mivel ez a paletta a kép összes színét tartalmazza, árnyalásra nem kerül sor.

Rendszer (Mac OS)

Ezt a beállítást választva a program a Mac OS operációs rendszer alapértelmezett 8 bites palettáját használja, amely az RGB-színek egységes mintavételén alapul.

Rendszer (Windows)

Ezt a beállítást választva a program a Windows operációs rendszer alapértelmezett 8 bites palettáját használja, amely az RGB-színek egységes mintavételén alapul.

Web

Ezt a beállítást választva a program azt a 256 színből álló palettát használja, amely alapján a webböngészők (platformtól függetlenül) a színes képeket megjelenítik a 216 színre korlátozott képernyőkön. Ez a paletta a Mac OS 8 bites palettájának alkészlete. Akkor adja meg ezt a beállítást, ha nem szeretné, hogy a képet a webböngésző a 256 szín megjelenítésére képes képernyőkön árnyalja.

Egységes

Ezt a beállítást választva a program az RGB-színkocka egységes mintavételezéséből alakít ki egy palettát. Ha például a Photoshop a vörösből, a kékből és a zöldből egyenlő arányban 6 szintet vesz mintaként, ez a kombináció egy egységes, 216 színű palettát alkot (6-os kocka = 6 x 6 x 6 = 216). Az adott képen megjelenő színek teljes száma a Színek mezőben lévő érték alatti legközelebbi (8, 27, 64, 125 vagy 216 színből álló) tökéletes kockának felel meg.

Helyi (aránytartó)

Ezt a beállítást választva a program egy egyéni palettát hoz létre, amelyen az emberi szem számára leginkább érzékelhető színeket részesíti előnyben.

Helyi (szelektív)

Ezt a beállítást választva a program egy, az Aránytartó palettához hasonló palettát generál, amelyen azonban szélesebb színskálát alkalmaz, és megőrzi a webes színeket. Ez a beállítás eredményezi általában a legnagyobb színintegritású képeket.

Helyi (alkalmazkodó)

Ezt a beállítást választva a program olyan palettát hoz létre, amelyet a képen uralkodó spektrum színeiből mintavételezve állít össze. Egy olyan RGB színmódú kép esetében, amelyen csak zöld és kék színek találhatók, a paletta elsősorban zöld és kék színekből fog állni. A legtöbb képen a színek a színkép bizonyos területeiről származnak. Ha pontosabban szeretné szabályozni a palettát, jelölje ki a kép azon területét, amelyen a hangsúlyozni kívánt színek uralkodnak. A Photoshop az átalakítást e színek alapján súlyozva végzi el.

Fő (aránytartó)

Ezt a beállítást választva a program egy egyéni palettát hoz létre, amelyen az emberi szem számára leginkább érzékelhető színeket részesíti előnyben. Akkor használható, ha több dokumentum is meg van nyitva. Valamennyi megnyitott dokumentumot figyelembe veszi.

Fő (szelektív)

Ezt a beállítást választva a program egy, az Aránytartó palettához hasonló palettát generál, amelyen azonban szélesebb színskálát alkalmaz, és megőrzi a webes színeket. Ez a beállítás eredményezi általában a legnagyobb színintegritású képeket. Akkor használható, ha több dokumentum is meg van nyitva. Valamennyi megnyitott dokumentumot figyelembe veszi.

Fő (alkalmazkodó)

Ezt a beállítást választva a program olyan palettát hoz létre, amelyet a képen uralkodó spektrum színeiből mintavételezve állít össze. Egy olyan RGB színmódú kép esetében, amelyen csak zöld és kék színek találhatók, a paletta elsősorban zöld és kék színekből fog állni. A legtöbb képen a színek a színkép bizonyos területeiről származnak. Ha pontosabban szeretné szabályozni a palettát, jelölje ki a kép azon területét, amelyen a hangsúlyozni kívánt színek uralkodnak. A Photoshop az átalakítást e színek alapján súlyozva végzi el. Akkor használható, ha több dokumentum is meg van nyitva. Valamennyi megnyitott dokumentumot figyelembe veszi.

Egyéni

Ezt a beállítást választva a program a Színtáblázat párbeszédpanel alapján egy egyéni palettát hoz létre. A színtáblázatot módosíthatja, és későbbi használatra mentheti, vagy a Betöltés gombra kattintva betölthet egy korábban mentett színtáblázatot. A beállítás hatására megjelenik az Alkalmazkodó paletta aktuális állapota, amelyen megtekintheti a képen legtöbbször használt színeket.

Előző

Ezt a beállítást választva a program az előző átalakítás egyedi palettáját használja, amivel több képet azonos egyedi palettával konvertálhat.

Színek száma

Az Egységes, az Aránytartó, a Szelektív és az Alkalmazkodó palettához a Színek mezőben megadhatja a megjelenítendő színek pontos számát (legfeljebb 256-ot). A Színek mező csak azt szabályozza, hogy a program hogyan hozza létre a színpalettás színtáblázatot. Az Adobe Photoshop a képet továbbra is 8 bites, 256 színű színes képként kezeli.

Színválasztás és átlátszóság

Ha meg szeretné adni a színpalettába felvenni kívánt színeket, vagy ha definiálni szeretné a kép átlátszóságát, az alábbi beállítások közül választhat:

Kényszerített

Ebben a listában megadhatja, hogy mely színek szerepeljenek feltétlenül a színtáblázatban. A Fekete és fehér lehetőség választásával egy tiszta fekete és egy tiszta fehér színt; az Elsődlegesek lehetőség választásával vöröset, zöldet, kéket, ciánt, bíbort, sárgát, feketét és fehéret; a Web lehetőség választásával a 216 webre ajánlott színt; az Egyedi lehetőség választásával egyedileg meghatározott színeket vehet fel a színtáblázatra.

Átlátszóság

Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve megőrizheti a kép átlátszó területeit az átalakítás során. Ekkor a program az áttetsző színek számára egy speciális indexbejegyzést ad a színtáblázathoz. Ha törli a jelet a jelölőnégyzetből, az áttetsző területek a maszkszínnel (ha az nincs megadva, fehérrel) töltődnek ki.

Matt

Ebben a listában megadhatja azt a háttérszínt, amellyel a program kitölti a kép áttetsző területeivel szomszédos élsimított széleket. Az Átlátszóság jelölőnégyzet bejelölése esetén a program a maszk alkalmazásával keveri el a széleket az azonos színű webes háttérrel. Ha az Átlátszóság jelölőnégyzet nincs bejelölve, a maszkot a program az áttetsző területeken alkalmazza. Ha a Maszk listában a Nincs lehetőséget választja, és az Átlátszóság jelölőnégyzet be van jelölve, éles szegélyű áttetsző területek jönnek létre; ellenkező esetben a program az összes áttetsző területet 100%-os fehérrel tölti ki. A Maszk lista értékei csak akkor használhatók, ha a képen van áttetsző terület.

Árnyalás

Ha nem a Pontos színtáblázat-beállítást választja, előfordulhat, hogy a táblázat nem tartalmazza a képen lévő összes színt. A színtáblázatból kimaradó színek szimulálására a színeket árnyalhatja. Árnyaláskor a program a rendelkezésre álló színekből álló képpontokat árnyalja, így szimulálja a hiányzó színeket. Válasszon egy árnyalási beállítást a menüből, és adjon meg egy százalékos értéket az árnyalás mértékeként. Minél nagyobb értéket ad meg, a program annál több színt árnyal, de annál nagyobb lesz a fájlméret. Az alábbi árnyalási beállítások közül választhat:

Nincs

A program nem árnyalja a színeket, ehelyett a hiányzó színhez legközelebb álló színt alkalmazza. Ennek eredményeként a kép színárnyalatai között éles lesz az átmenet, amitől a kép poszterszerűen keménnyé válik.

Szórás

A program hibaszórási eljárást alkalmaz, aminek eredménye egy, a Minta beállításénál kevésbé strukturált árnyalás. Ha meg szeretné őrizni a kép azon színeit, amelyeket a színtáblázatban egy bejegyzés véd az árnyalástól, jelölje be a Pontos színek megőrzése jelölőnégyzetet. Ez akkor hasznos, ha a webes képeken meg szeretné őrizni a vékony vonalakat és a szöveget.

Mintázat

Ezzel a beállítással a program raszterrácsszerű kockás mintával szimulálja a színtáblázatból hiányzó színeket.

Zaj

Ezzel a beállítással finomíthatja a képszeletek szélén keletkező varratmintákat. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a képet HTML-táblázatban való megjelenítéshez szeletekre szeretné darabolni.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat