Szín- és tónuskorrekciók végrehajtása előtti teendők

A Photoshop hatékony eszközeivel fokozhatók, javíthatók és helyesbíthetők az adott kép színei és tónusa (világossága, sötétsége és kontrasztja). A következőkben a szín- és tónuskorrekciók végrehajtása előtt megfontolandó ismérveket olvashatja.

 • A műveleteket kalibrált és helyes profilbeállítású monitoron végezze el. A komoly képszerkesztéshez elengedhetetlen a kalibrálás és a helyes profilbeállítás, különben különbözni fog egymástól a monitoron megjelenített és a kinyomtatott kép.

 • Korrekciós rétegekkel korrigálja a kép tónustartományát és színegyensúlyát. Korrekciós rétegek használatával lehetősége van visszalépni, és úgy elvégezni az egymás utáni tónuskorrekciókat, hogy nem vesznek el és nem módosulnak végérvényesen adatok a képrétegről. Ne feledje azonban, hogy a korrekciós rétegek miatt nő a képfájl mérete, és a számítógép RAM-igénye is növekszik. A Korrekció panelen található szín- és tónuskorrekciós parancsok használatkor automatikusan létrejönnek a korrekciós rétegek.

 • Ha nem kíván korrekciós rétegeket használni, közvetlenül a képréteget is korrigálhatja. Ne feledje, hogy a közvetlenül a képréteget érintő szín-, illetve tónuskorrekciók során elvész az információk egy része.

 • A fontos képek és az adatok legnagyobb fokú védelme érdekében célszerű csatornánként 16 bites képpel dolgozni, nem pedig 8 bitessel. A tónus- és színkorrekciók végrehajtásakor elkerülhetetlen az adatvesztés. 8 bites kép esetén ez a veszteség nagyobb, mint a 16 bites esetében. A 16 bites képek általában nagyobb méretűek, mint a 8 bitesek.

 • Készítsen másolatot a képfájlról, mert így megőrizhető az eredeti kép, ha valamely oknál fogva azt kívánja használni.

 • A szín- és tónuskorrekciók végrehajtása előtt távolítson el minden hibát (porszemcsét, foltot és karcot) a képről.

 • Nyissa meg az Információ vagy a Hisztogram panelt Bővített nézetben. A kép értékelése és helyesbítése közben mindkét panel hasznos információt jelenít meg a korrekciókkal kapcsolatban.

 • A kép egy adott részére kijelöléssel vagy maszk használatával korlátozhatja a szín- és tónuskorrekciókat. A korrekciók szelektív alkalmazásának másik módja az, hogy különböző rétegeken állít be képösszetevőket a dokumentumban. A szín- és tónuskorrekciók egyszerre csak egy rétegen hatnak. Csak a célként jelölt rétegen található képösszetevőket befolyásolják.

Képek javítása

Az alábbiakban a képek tónusának és színeinek korrekciója során követendő munkafolyamatot ismertetjük.

 1. Ellenőrizze a kép minőségét és tónustartományát a hisztogrammal.

 2. A szín- és tónuskorrekciók vezérlőinek eléréséhez nyissa meg a Korrekció panelt. Az alábbi lépésekben ismertetett korrekciók eléréséhez kattintson az adott ikonra. A Korrekció panelen végzett szín- és tónuskorrekciók során automatikusan létrejön egy korrekciós réteg, így szabadabban és a képi információk elvesztésének veszélye nélkül módosíthatja a képet. Lásd Korrekció panel – áttekintés és Korrekciós és kitöltési rétegek – ismertető.

 3. A szükségtelen színvetítések eltávolításához, valamint a túltelített vagy az alultelített színek helyesbítéséhez állítsa be a színegyensúlyt. További információt a Színkorrekciós parancsok című rész nyújt.

 4. A Szintek vagy a Görbék korrekciót használva állítsa be a tónustartományt.

  A tónuskorrekció első lépéseként állítsa be a képen a legnagyobb mértékű csúcsfény és árnyék területére eső képpontok értékeit, ezzel megadva a kép általános tónustartományát. Ez a folyamat a csúcsfények és árnyékok beállítása vagy más néven a fehér- és feketepontok beállítása. A csúcsfények és az árnyékok beállítása rendszerint megfelelő módon újból elosztja a középtónusos terület képpontjait. Ettől függetlenül esetleg szükség lehet a középtónus manuális beállítására is.

  Ha csak az árnyékos és a csúcsfényes területeken szeretné beállítani a tónusosságot, használja az Árnyék/csúcsfény parancsot. Részletes tájékoztatást az Árnyékos és csúcsfényes területek részletességének növelése című rész tartalmaz.

 5. (Választható lehetőség) Hajtsa végre az egyéb színkorrekciókat.

  A kép általános színegyensúlyának korrigálását követően további korrekciókkal javíthatók a színek, és különleges hatások is létrehozhatók.

 6. Élesítse a szegélyeket a képen.

  A befejező lépések egyikeként alkalmazza az Életlen maszk vagy az Intelligens élesítés szűrőt: ezzel a művelettel élesítheti a képen lévő szegélyeket. A szóban forgó képhez szükséges élesítés mértéke a felhasznált digitális fényképezőgép vagy lapolvasó által előállított kép minőségének függvényében más és más. Bővebb felvilágosítással a Képek élesítése című rész szolgál.

 7. (Választható lehetőség) Készítse elő a képet a nyomtatásra vagy a nyomdai feldolgozáshoz.

  A Szintek, illetve a Görbék korrekciónál választható beállításokkal importálhatja a csúcsfény- és árnyékadatokat egy kimeneti eszköz – például egy asztali nyomtató – színtartományába. Ezt a módszert akkor is használhatja, ha nyomdába küldi a gépet, és ismeri a nyomdagép jellemzőit.

  Mivel az élesítés növeli a szomszédos képpontok kontrasztját, lehetséges, hogy néhány, bizonyos esetekben problémás helyen lévő képpont kívül esik majd a nyomtatható tartományon a szóban forgó nyomtatón, illetve nyomdában. Ebből kifolyólag élesítés után tanácsos finombeállításokat végezni a kimeneti beállításokon. A kimeneti beállítások megadásáról a Csúcsfény és árnyék célértékének beállítása című részben olvashat.

Korrekció panel – áttekintés

A Korrekció panelen találhatók a szín- és tónuskorrekciókhoz szükséges eszközök. Amikor rákattint valamelyik eszköz ikonjára, a program automatikusan kiválasztja az adott korrekciót és létrehoz egy korrekciós réteget. A Korrekció panelen található vezérlőkkel és beállításokkal végzett korrekciók használatakor visszafordítható korrekciós rétegek jönnek létre. Lásd: Korrekciós és kitöltési rétegek – ismertető.

A Tulajdonságok panelen a Készlet menü tartalmazza a korrekciós készleteket. Külön készlet válaszható a Szintek, a Görbék, az Expozíció, a Színezet/telítettség, a Fekete-fehér, a Csatornakeverő és a Szelektív szín beállítás számára. Amikor rákattint valamelyik készletre, a program egy korrekciós réteggel alkalmazza azt a képre. A korrekciós beállításokat tetszőleges időpontban elmentheti készletként, ezeket a program felveszi a készletek listájára.

Amikor rákattint valamelyik korrekciós ikonra vagy készletre, a program megjeleníti az adott korrekció választható beállításait.

Korrekció alkalmazása a Korrekció panel használatával

 1. Kattintson a Korrekció panel valamelyik korrekciós ikonjára, vagy válasszon korrekciót a panelmenüben.

 2. A Tulajdonságok panelen található vezérlőkkel és beállításokkal érvényesítse a kívánt beállításokat.

 3. (Választható) Tegye az alábbiak valamelyikét:
  • A korrekció láthatóságának be-kikapcsolásához kattintson a Réteg láthatóságának be-kikapcsolása gombra .
  • A korrekció eredeti beállításainak visszaállításához kattintson a Visszaállítás gombra .
  • Adott korrekció törléséhez kattintson a Korrekciós réteg törlése gombra .
  • A Korrekció panel szélességének növeléséhez húzza el a panel alsó sarkát.

Csak a korrekciós réteg alatti réteg korrekciója

 1. Kattintson a Korrekció panel valamelyik korrekciós ikonjára, vagy válasszon korrekciót a panelmenüben.

 2. Kattintson a Korrekció panel Rétegre vágás gombjára . Ha azt szeretné, hogy a Rétegek panelen a korrekciós réteg alatti összes rétegen érvényesüljön a művelet, kattintson ismét a gombra.

Korrekciós beállításkészletek mentése és alkalmazása

A Korrekció panelen kiválasztott eszköz beállításkészletei a Tulajdonságok panel Készlet menüjében találhatóak. Ezenkívül készleteket menthet és alkalmazhat a Szintek, a Görbék, az Expozíció, a Színezet/telítettség, a Fekete-fehér, a Csatornakeverő és a Szelektív szín beállításnál. A mentett készletek felkerülnek a készletek listájára.

 • Korrekciós beállítás készletként való mentéséhez válassza a Tulajdonságok panel menüjének Készlet mentése parancsát.
 • Korrekciós készlet alkalmazásához válasszon készletet a Tulajdonságok panel Készlet menüjéből.

Szövegmezők vagy a Célzott korrekciós eszköz automatikus kijelölése

Ha gyakran módosítja a korrekciós paramétereket a szövegmezőkben vagy a Célzott korrekciós eszközzel, hatékonysága növeléséhez beállíthatja ezek automatikus kijelölését is.

 1. A Tulajdonságok panel menüjében kattintson a Paraméter automatikus kiválasztása vagy a Célzott korrekció automatikus kiválasztása parancsra.

  Megjegyzés:

  Ha a szövegmezőket szükség szerint jelölné ki, nyomja le a Shift-Enter (Windows) vagy a Shift-Return (Mac OS) billentyűkombinációt.

Színkorrekciós parancsok

Színkorrekciókhoz az alábbi parancsok vehetők igénybe:

Automatikus szintbeállítás

A kép színegyensúlyának gyors javítására szolgál. Noha a neve automatikus korrekciót sugall, az Automatikus szín parancs működése testre is szabható. További információt a Színvetítés eltávolítása az Automatikus szín paranccsal című részben talál.

Szintek parancs

A színegyensúly beállítására szolgál: meghatározza a képpontok eloszlását az egyes színcsatornákhoz. Olvassa el a Színkorrekció szintek használatával című részt.

Görbék parancs

Legfeljebb 14 vezérlőpont megjelenítése a csúcsfény, a középtónus és az árnyék korrekciójához a különböző csatornák esetében. Minderről részletesen olvashat a Görbék – ismertető című részben.

Expozíció parancs

A tonalitás módosítása lineáris színtérben való számításokkal. Az Expozíció parancs elsősorban a HDR-képek korrekciójára szolgál. Lásd: Expozíció módosítása HDR-képekhez.

Élénkség parancs

Úgy korrigálja a színtelítettséget, hogy minimális legyen a vágás. Lásd: Színtelítettség korrekciója az Élénkség használatával.

Fényképszűrő parancs

Színkorrekciók végrehajtása a fényképezőgép objektívje elé helyezett Kodak Wratten vagy Fuji szűrő hatásait utánozva.

Színegyensúly parancs

A kép általános színösszetételének módosítása. Részletes tájékoztatás A Színegyensúly alkalmazása című részben található.

Színezet/telítettség parancs

A teljes kép vagy az egyes színösszetevők színezetének, telítettségének és világossági értékeinek korrigálása. A Színezet és telítettség korrigálása című rész további felvilágosítást tartalmaz.

Szín egyeztetése parancs

Ezzel a lehetőséggel az egyik fényképen lévő szín egyeztethető egy másik képen lévővel, de ugyanez érvényes valamely réteg és egy másik réteg, illetve az adott kép egy kijelölt területe és egy, az ugyanazon képen vagy egy másik képen kijelölt terület esetén történő egyeztetésre is. Ez a parancs korrigálja a képen a fénysűrűséget és a színtartományt, illetve semlegesíti a kép színvetítéseit. További tájékoztatást a Különböző képek színeinek egyeztetése című részben olvashat.

Színcsere parancs

Új színértékekkel írja felül a kép megadott színeit. A Képen lévő objektumok színének cseréje című részben további információt talál.

Szelektív szín parancs

Az egyes színösszetevők nyomdai alapszíneinek mennyiségét adja meg. További információt a Szelektív színkorrigálás című részben talál.

Csatornakeverő parancs

Színcsatorna módosítása, valamint az egyéb színkorrekciós eszközökkel csak nehezen végrehajtható színkorrekciók végrehajtása. A Színcsatornák keverése című részben részletes ismertetést talál.

Színkorrekció végrehajtása

A Photoshop összes színkorrekciós eszköze lényegében ugyanazon az elven működik: már létező képpontérték-tartományt képeznek le egy új értéktartományra. Az eszközök közötti különbség az általuk biztosított lehetőségek körében keresendő. A Korrekció panelen férhet hozzá a színkorrekciós eszközökhöz és azok választható beállításaihoz. A színkorrekciós eszközök áttekintését a Színkorrekciós parancsok című részben találja.

A képek színei többféleképpen is módosíthatók. A legrugalmasabban alkalmazható módszer a korrekciós réteg használata. Amikor a Korrekció panelen kiválasztja valamelyik színkorrekciós eszközt, a Photoshop automatikusan létrehoz egy korrekciós réteget. A korrekciós rétegekkel anélkül kísérletezhet a szín- és tónuskorrekciókkal, hogy végelegesen megváltoznának a képen lévő képpontok. A szín- és tónusmódosítások a korrekciós rétegben kapnak helyet – ez a réteg az alatta elhelyezkedő képrétegek fedőrétegének is tekinthető.

 1. Ha a képnek csak egy részét szeretné korrigálni, jelölje ki a képrészt. Kijelölés nélkül a teljes képre hatással lesz a választott korrekció.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Korrekciók panel egyik korrekciós ikonjára.
  • Kattintson duplán egy létező korrekciós réteg bélyegképére a Rétegek panelen.

  Megjegyzés:

  Közvetlenül is korrigálhatja a képréteget, ehhez válassza a Kép menü Korrekciók elemét, majd válassza ki az almenü kívánt parancsát. Ne feledje, hogy ekkor elvesznek a képinformációk.

  Az új korrekciós rétegekhez tartozik egy rétegmaszk is, amely alapértelmezés szerint üres (vagy fehér), ezzel jelezve, hogy a korrekció az egész képre vonatkozik. (Ha a korrekciós réteg hozzáadásakor aktívan ki van jelölve a kép egy része, akkor az eredeti rétegmaszk fekete színnel maszkolja a jelöletlen területet.) Az Ecset eszközzel átfestheti a maszknak azokat a fekete területeit, amelyeknél nem kívánja korrigálni a képet. További információt a Rétegmaszk szerkesztése című témakörben talál.

 3. A kép korrekciókkal ellátott, illetve azok nélküli megjelenítése között a Tulajdonságok panelen található Réteg láthatóságának be-/kikapcsolása ikonra  kattintva válthat.

  Megjegyzés:

  A módosítások visszavonásához kattintson a Visszaállítás gombra .

Korrekció beállításainak mentése

A színkorrekciós beállításokat mentheti és más képekre alkalmazhatja. A mentett beállítás a Tulajdonságok panel Készlet menüjében érhető el. A korrekciós párbeszédpanelek menüinek Készlet betöltése parancsával is betöltheti a készleteket. Ha a mentést a Szín egyeztetése paranccsal végzi, tanulmányozza a Különböző képek színeinek egyeztetése című részben foglaltakat.

 • A Készlet menüben található adott beállítás mentéséhez válassza a panel menüjének Készlet mentése parancsát. Ez a lehetőség csak a Szintek, a Görbék, az Expozíció, a Színezet/telítettség, a Fekete-fehér, a Csatornakeverő és a Szelektív szín beállításnál érhető el.
 • Az Árnyékok/csúcsfények vagy a Színcsere képkorrekciós párbeszédpanelek beállításainak mentéséhez kattintson a Mentés gombra. A Szintek, Görbék, Expozíció, Színezet/telítettség, Fekete-fehér, Csatornakeverő vagy Szelektív színkorrekció színkorrekciós párbeszédpaneleken válassza a panelmenü Készlet mentése elemét. Írja be a beállítás nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

Korrekció beállításainak újra alkalmazása

A mentett korrekciós beállítást újra használható készletként tárolja a program.

 • Válasszon korrekciós készletet a Tulajdonságok panel Készlet menüjéből.
 • A korrekciós párbeszédpaneleken kattintson a Betöltés gombra. Keresse meg, és töltse be a mentett korrekciós fájlt. A Görbék, a Fekete-fehér, az Expozíció, a Színezet/telítettség, a Szelektív szín, a Szintek és a Csatornakeverő párbeszédpanelen a mentett készletek bekerülnek a Készletek menübe. Ha a készleteket felsoroló listában nem szereplő készletet szeretne betölteni, válassza a Készlet betöltése lehetőséget az előugró helyi menüben.

Az alapértelmezett készletek eltávolításához keresse meg az alább felsorolt mappákat, törölje azokból a készleteket, majd indítsa újra a Photoshop alkalmazást.

 • Windows: [indítólemez]/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop [verziószám]/Presets/[korrekció típusa]/[készlet neve]

 • Mac OS: [indítólemez]/Applications/Adobe Photoshop [verziószám]/Presets/[korrekció típusa]/[készlet neve]

Színkorrekció CMYK és RGB színmódban

Noha a szín- és tónuskorrekciók mindegyike végrehajtható RGB színmódban (CMYK színmódban pedig a legtöbbjük), körültekintően válasszon színmódot. Ne hajtson végre többszöri átalakítást a színmódok között, mert a program minden alkalommal kerekíti a színértékeket, így azok elvesznek. A képernyőn való megjelenítésre szánt RGB-képeket ne alakítsa CMYK-módúra. A színrebontott és nyomtatott CMYK-képek színkorrekcióját ne RGB-módban végezze.

Ha egyik színmódból a másikba kell átalakítani egy képet, RGB színmódban hajtsa végre a lehető legtöbb tónus- és színkorrekciót. Ezt követően a CMYK színmódot a pontosításhoz használja. Az RGB színmódban végzett műveletek előnyei a következők:

 • RGB színmódban kevesebb csatorna van, ezért a számítógép kevesebb memóriát igényel.

 • Az RGB színmód nagyobb színtartománnyal bír, mint a CMYK mód, és a korrekciókat követően valószínűleg több szín őrizhető meg.

  A képernyőn történő színellenőrzésekkel úgy tekinthetők meg a dokumentum színei, ahogyan egy megadott kimeneti eszköz állítaná elő azokat. Lásd Színek képernyős ellenőrzése – ismertető.

Megjegyzés:

Lehetősége van arra is, hogy az egyik ablakban RGB színmódban módosítson egy képet, egy másik ablakban pedig CMYK-alapú színekkel tekintse meg. A második ablak megnyitásához kattintson az Ablak menü Rendezés almenüjének Új ablak a(z) (fájlnév) számára parancsára. Válassza a Próbanyomat beállítása lehetőség Munka CMYK elemét, majd a CMYK-alapú adatok előnézeti képének valamelyik ablakban történő megjelenítéséhez válassza a Próbanyomat parancsot.

Színtartományon kívüli színek azonosítása

A színtartomány az adott színrendszer által megjeleníthető vagy nyomtatható színek tartománya. Az RGB színmódban megjeleníthető színek CMYK színmódban esetleg színtartományon kívüliek lehetnek, így nem is nyomtathatók.

RGB színmódban a következő módszerekkel állapítható meg, hogy a kérdéses szín kívül esik-e a színtartományon:

 • Az Információ panelen felkiáltójel látható a CMYK-színértékek mellett minden olyan alkalommal, amikor színtartományon kívüli szín fölé húzza az egérmutatót.

 • A színválasztóban és a Szín panelen figyelmeztető háromszög jelenik meg. Színtartományon kívüli szín kiválasztásakor a Photoshop a színhez legközelebbi, CMYK színmódú színt jeleníti meg. A CMYK-alapú megfelelő szín kiválasztásához kattintson a háromszögikonra vagy a színre.

  RGB módú kép CMYK módúvá alakításakor a Photoshop automatikusan a színtartományba emeli az összes színt. A választott átalakítási beállításoktól függően előfordulhat, hogy a kép részleteinek egy része elvész. A CMYK módba történő átalakítást megelőzően azonosíthatja és kijavíthatja a szóban forgó kép színtartományon kívüli színeit. A Színkorlát-figyelmeztetés paranccsal kijelölhetők a színtartományon kívüli színek.

Színtartományon kívüli színek keresése

 1. Kattintson a Nézet menü Próbanyomat beállítása parancsára, és válassza ki azt a profilt, amelyre a színtartományon kívüli színekkel kapcsolatos figyelmeztetés alapul.
 2. Kattintson a Nézet menü Színtartomány-figyelmeztetés parancsára.

A program szürkén jelöli az aktuális próbanyomatprofil területének színtartományán kívüli valamennyi képpontot.

A színtartomány-figyelmeztetés színének megváltoztatása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • (Windows rendszer esetén) Mutasson a Szerkesztés menü Beállítások pontjára, majd válassza az Átlátszóság és színkorlát parancsot.
  • (Macintosh rendszer esetén) Mutasson a Photoshop menü Beállítások pontjára, és kattintson az Átlátszóság és színkorlát parancsra.
 2. A színválasztó megjelenítéséhez kattintson a Színkorlát csoport színmezőjére, válasszon figyelmeztető színt, majd kattintson az OK gombra.

  A legjobb eredmény érdekében használjon olyan színt, amely még nem szerepel a képen.

 3. Írjon be egy értéket az Áttetszőség mezőbe, és kattintson az OK gombra.

  Ezzel a lehetőséggel több vagy kevesebb jeleníthető meg a szóban forgó képből a figyelmeztető színen keresztül. A megadható értékek 1% és 100% közé eshetnek.

  A színtartomány-figyelmeztetés színe a Photoshop alkalmazásban
  Az eredeti kép és a színtartományon kívül eső színek előnézeti képe – a színtartomány-figyelmeztetés színe kék

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat