A Photoshop többféle lehetőséget kínál a kínai, japán és koreai nyelvű szövegekkel való munkához. Az ázsiai betűkészletek karaktereit gyakran kétbájtos karaktereknek nevezik.

Megjegyzés:

A használni kívánt nyelvet az operációs rendszernek támogatnia kell. Ha további információkra van szüksége, érdeklődjön az operációs rendszer gyártójától.

Ázsiai szöveg beállításainak megjelenítése és megadása

Alapértelmezés szerint a Photoshop csak kínai, japán és koreai nyelvű verzióiban jeleníti meg az ázsiai szövegekre vonatkozó beállításokat a Karakter és a Bekezdés panelen. Ha ezektől eltérő nyelvű Photoshop-verzióban szeretne kínai, japán vagy koreai nyelvű szövegekre specializált beállításokat megjeleníteni és beállítani, a Beállítások párbeszédpanelen jelölje be az Ázsiaiszöveg-beállítások megjelenítése jelölőnégyzetet. Szabályozhatja azt is, hogy a betűtípusnevek milyen nyelven (angolul vagy honosítva) jelenjenek meg.

 1. Mutasson a Szerkesztés menü Beállítások pontjára, és válassza a Szöveg parancsot (Windows) vagy mutasson a Photoshop menü Beállítások pontjára, és válassza a Szöveg parancsot (Mac OS).
 2. Az alábbi beállításokat jelölheti ki:

  Betűtípusnevek megjelenítése angol nyelven

  Ezt a beállítást választva a betűtípusok nevét angol nyelven jelenítheti meg.

  Kelet-ázsiai (Photoshop, beleértve a CC és CS6 verziókat) és az Ázsiai betűbeállítások mutatása (CS5)

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve megjelenítheti az ázsiai szövegekre vonatkozó beállításokat a Karakter és a Bekezdés panelen.

Ázsiai szövegkarakterek körüli térköz csökkentése

A tsume beállításával adott százalékkal csökkentheti az egyes karakterek körüli térközt. A beállítás eredményeként a program magát a karaktert nem húzza szét, és nem nyomja össze. Ehelyett a karakter határolókerete és széle közötti távolságot csökkenti. Ha tsumét ad a karakterhez, a program egyenlő mértékben csökkenti a térközt a karakter két oldalán.

 1. Jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket.
 2. A Karakter panelen írja be vagy jelölje ki a Tsume  beállítás kívánt százalékos értékét. Minél nagyobb értéket ad meg, annál szűkebb lesz a karakterek közötti térköz. A maximális 100%-os érték megadása esetén a karakter határolókerete és széle között nem lesz térköz.

A sortávolság mérési módszerének megadása ázsiai szövegben

 1. Jelölje ki az igazítani kívánt bekezdéseket.
 2. A Bekezdés panel menüjében válasszon sortávolság-beállítást.

  Tetőtől-tetőig sortáv

  A szöveg sorai közti, az egyik sor tetejétől a következő sor tetejéig terjedő térközt méri. Tetőtől-tetőig sortáv használata esetén a program a bekezdés szövegének első sorát a határolókeret tetejéhez zárja.

  Talptól-talpig sortáv

  Vízszintes szövegnél a szöveg sorainak térközét az alapvonalak között méri. Talptól-talpig sortáv használatakor a szöveg első sora és a határolókeret között térköz keletkezik. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

  Megjegyzés:

  A választott sortávolság-beállítás nem befolyásolja a sorok közti sortávolság mennyiségét, csak a sortávolság mérési módszerét.

A tate-csú-joko használata

A tate‑csú‑joko (más néven kumimodzsi, illetve renmodzsii) egy függőleges szövegsorok közé helyezett vízszintes szövegblokk. A tate-csú-joko megkönnyíti a félszélességű karakterek (például számok, dátumok és rövid idegen szavak) kiolvasását a függőleges folyásirányú szövegben.

Photoshop tate-csú-joko
Tate-csú-joko nélküli számok (balra) és a tate-csú-joko beállítással elforgatott számok (jobbra)

 1. Jelölje ki az elforgatni kívánt karaktereket.
 2. A Karakter panel menüjében válassza a Tate-chu-yoko parancsot. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

  Megjegyzés:

  A tate-csú-joko használata nem akadályozza meg a szöveg szerkesztését és formázását. Az elforgatott karaktereket más karakterekhez hasonlóan szerkesztheti és formázhatja.

Ázsiai karakterek igazítása mojisoroe igazítással

A Mojisoroe az ázsiai szövegek karaktereinek igazítása. Amikor egy szövegsor különböző méretű karaktereket tartalmaz, meghatározhatja, hogyan igazítható a szöveg a sor legnagyobb karakteréhez: a betűtörzs tetejéhez, közepéhez vagy aljához (függőleges keretek esetén jobbra, középre és balra), a latin alapvonalhoz, illetve az ICF mező tetejéhez vagy aljához (függőleges keretek esetén a jobb vagy bal oldalához). Az angol ICF betűszóval jelölt képírási karakterköz a betűtípus tervezője által használt átlagos magasság és szélesség, amellyel kialakíthatók az adott betűtípust felépítő képírási karakterek.

Photoshop – Karakterigazítási beállítások
Karakterigazítási beállítások

A. Az alsó szélére igazított kis karakterek B. A közepére igazított kis karakterek C. A felső szélére igazított kis karakterek 
 1. A Karakter panel menüjében válasszon egy beállítást a Karakterigazítás almenüből:

  Latin alapvonal

  Adott sor kis karaktereit a nagy karakterhez igazítja.

  Kvirt jobbra fent, Kvirt középre, Kvirt balra lent

  A kis karaktereket egy sorban a nagy karakter betűtörzsének megadott helyéhez igazítja. Függőleges szövegkeretek esetén a Kvirt jobbra fent beállítás hatására a program a kvirtnégyzet jobb oldalához igazítja a szöveget, az Kvirt balra lent lehetőség pedig a kvirtnégyzet bal oldalához.

  ICF jobbra fent és ICF balra lent

  Adott sor kis karaktereit a nagy karakterek által meghatározott ICF négyzethez igazítja. Függőleges szövegkeretek esetén az ICF jobbra fent beállítás hatására a program az ICF négyzet jobb oldalához igazítja a szöveget, az ICF balra lent lehetőség pedig az ICF négyzet bal oldalához.

Bal és jobb oldali aláhúzás megadása ázsiai szövegekhez

 1. Jelölje ki a kívánt függőleges folyásirányú szöveget.
 2. A Karakter panel menüjében válassza az Aláhúzás balra vagy az Aláhúzás jobbra parancsot.

OpenType karakterattribútumok megadása ázsiai nyelvű szövegekben

Az ázsiai OpenType betűkészletek több olyan szolgáltatást tartalmazhatnak, amely az aktuális PostScript és TrueType betűkészletekből hiányzik. A legcélszerűbb a KozMinPro és a KozGoPro OpenType betűkészletek használata. Ezek a betűkészletek tartalmazzák az Adobe által gyártott ázsiai betűkészletek legszélesebb karakterjel-választékát.

 1. Jelölje ki a Szöveg eszközt, majd tegye az alábbiak valamelyikét:
  • Egy meglévő szövegrétegen jelölje ki azokat a karaktereket vagy szövegobjektumokat, amelyekre alkalmazni kívánja a beállítást.

  • Kattintson a képre egy új szövegréteg létrehozásához.

 2. Ellenőrizze, hogy a Karakter panelen az Ázsiai OpenType Pro betűtípus van-e kijelölve.
 3. A Karakter panel menüjében válassza a kívánt OpenType lehetőséget.
 4. Kapcsolja be az MSIME (Windows) vagy a Kotoeri (Mac OS) írásjegybevivőt. Tegye az alábbiak egyikét:
  • (Windows rendszerben:) A Windows Start menüjében mutasson a Programok, Kellékek, Rendszereszközök pontra, és kattintson a Karaktertábla parancsra.

  • (Mac OS rendszerben) A menüsor jobb oldalán található Input (Bevitel) legördülő menüben válassza a Show Character Viewer (Karakter panel megjelenítése) parancsot.

  Megjegyzés:

  (Mac OS rendszerben) Ha az Input (Bevitel) menü nem jelenik meg a menüsorban, válassza az Alma menü > System Preferences (Rendszerbeállítások) > Language & Text (Nyelv és szöveg) parancsot, és válassza az Input Sources (Beviteli források), majd a Keyboard & Character Viewer (Billentyűzet és Karakter panel) elemet.

 5. Tegye az alábbiak egyikét:
  • (Windows rendszerben:) A Karaktertábla párbeszédpanelen jelölje be a Speciális nézet jelölőnégyzetet, a Csoportosítás listában válassza a Mind elemet, majd a Karakterkészlet listában válassza a Unicode elemet.

  Photoshop – Karaktertábla
  Karaktertábla

  • (Mac OS rendszerben:) A Kotoeri karakter panelen jelölje ki a Nézet menü Karakterjel parancsát.

  Photoshop – Kotoeri karakter panel
  Kotoeri karakter panel

  A. Nézet menü B. Betűtípus lista C. Karakterinformációk D. A Beszúrás betűtípussal gomb 
 6. Válasszon egy ázsiai OpenType betűtípust a Betűtípus menüből.
 7. Tegye az alábbiak egyikét:
  • (Windows rendszerben:) Jelölje ki a használni kívánt karaktert, kattintson a Kijelölés, majd a Másolás gombra, majd illessze be a karaktert a Photoshop alkalmazásba.

  • (Mac OS) Kattintson duplán a használni kívánt karakterre. Ezzel beszúrja azt a dokumentumba.

Ázsiai OpenType-lehetőségek

A betűtípustól függően további OpenType-lehetőségek is rendelkezésre állhatnak.

Japán 78

A szabványos karakterjeleket a jp78 változatokra cseréli.

Japán – szakértő

A szabványos karakterjeleket a szakértőváltozatokra cseréli.

Japán – hagyományos

A szabványos karakterjeleket a hagyományos változatokra cseréli.

Arányos mértékek

A félszélességű és a teljes szélességű karakterjeleket proporcionális karakterjelekre cseréli.

Kana

A szabványos kana írásjelet a vízszintes folyásirányhoz optimalizált kana jelre cseréli vízszintes elrendezésű szövegben. A különbség azonban gyakran csak árnyalatnyi.

Latin dőlt betűk

A szabványos proporcionális karakterjeleket dőlt jelekre cseréli.

További információ az OpenType jellemzők alkalmazása című témakörben található.

Modzsikumi készlet választása

A modzsikumi a japán írásjelek, a latin karakterek, a központozási jelek, a speciális karakterek, a sorkezdet és a sorvég, valamint a számok közötti térközt meghatározó japán szövegkompozíciós beállításokat adja meg. A Photoshop több előre definiált modzsikumi készletet tartalmaz, amelyek az X 4051-1995. számú japán ipari szabványon (JIS) alapulnak.

 1. A Bekezdés panelen válasszon egy lehetőséget a Mojikumi legördülő listából:

  Nincs

  A modzsikumi használatának kikapcsolása.

  Mojikumi 1. készlet

  Félszélességű térköz használata a központozási jelekhez.

  Mojikumi 2. készlet

  Félszélességű térköz használata a legtöbb karakterhez, a sor utolsó karakterét kivéve.

  Photoshop Mojikumi 1. és 2. készlet
  A Mojikumi 1. és 2. készlet

  Mojikumi 3. készlet

  Félszélességű térköz használata a legtöbb karakterhez, a sor utolsó karakterét is beleértve.

  Mojikumi 4. készlet

  Teljes szélességű térköz használata az összes karakterhez.

  Photoshop Mojikumi 3. és 4. készlet
  A Mojikumi 3. és 4. készlet

Kinsoku Shori beállítások megadása

A kinszoku sori adja meg a sortöréseket a japán szövegekben. Azokat az írásjeleket, amelyek nem állhatnak sor elején vagy végén, kinszoku karaktereknek nevezik. A Photoshop gyenge és maximális kinszoku készleteket tartalmaz, amelyek az X 4051-1995. számú japán ipari szabványon (JIS) alapulnak. A gyenge kinszoku készletben nem szerepelnek a magánhangzók jelei és a kis hiragana karakterek.

Bekezdés Kinsoku Shori beállításainak letiltása vagy engedélyezése

 1. A Bekezdés panelen válasszon egy lehetőséget a Kinsoku készlet legördülő listából:

  Nincs

  A kinszoku sori használatának kikapcsolása.

  JIS gyenge vagy JIS maximum

  Az alábbi karakterek sorkezdő vagy sorzáró pozíciójának megakadályozása:

  JIS gyenge készlet

  Karakterek, amelyek nem állhatnak sorkezdő pozícióban:

   

  Karakterek, amelyek nem állhatnak sorzáró pozícióban:

   

  JIS maximum készlet

  Karakterek, amelyek nem állhatnak sorkezdő pozícióban:

   

  Karakterek, amelyek nem állhatnak sorzáró pozícióban:

   

Kinsoku sortörési beállítás megadása

A kinszoku sorit vagy a modzsikumit kell kijelölni a következő sortörési beállítások használatához.

 1. A Bekezdés panel menüjében válassza a Kinsoku Shori típust, majd a következő módszerek egyikét:

  Első benyomása

  A karaktereket felfelé mozgatja az előző sorhoz annak érdekében, hogy a tiltott karakterek ne kerüljenek a sor végére vagy elejére.

  Első kinyomása

  A karaktereket lefelé mozgatja a következő sorhoz annak érdekében, hogy a tiltott karakterek ne kerüljenek a sor végére vagy elejére.

  Csak kinyomás

  A karaktereket mindig lefelé mozgatja a következő sorhoz annak érdekében, hogy a tiltott karakterek ne kerüljenek a sor végére vagy elejére. A benyomást nem kísérli meg.

  Adott módszer aktív állapotát egy pipa jelzi.

A buraszagári beállítás megadása

A Buraszagári megengedi, hogy az egy- vagy kétbájtos pontok, valamint az egy- vagy kétbájtos vesszők kívül essenek a bekezdést határoló kereten.

 1. A Bekezdés panelen válassza a panel menüjéből a Buraszagári lehetőséget.
 2. Válasszon beállítást az almenüből:

  Nincs

  Kikapcsolja a lebegő írásjeleket.

  Normál

  Bekapcsolja a lebegő írásjeleket, de nem húzza ki a töredezett sorokat a határoló keret széléig.

  Megtartás

  A lebegő írásjellel, de még a határolókereten belül végződő sorokat kiterjeszti, és ezáltal az írásjeleket a határolókereten kívülre kényszeríti.

  Megjegyzés:

  Ha a Kinsoku Shori Nincs értékre van állítva, a Buraszagári beállítás nem használható.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat