Rétegek és csoportok létrehozása

Az új réteg a kijelölt réteg fölé vagy a Rétegek panelen kijelölt csoporton belülre kerül.

Új réteg vagy csoport létrehozása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha az alapértelmezett beállításokat használva új réteget vagy csoportot szeretne létrehozni, kattintson a Rétegek panel Új réteg létrehozása vagy Új csoport létrehozása gombjára.

  • Kattintson a Réteg menü Új almenüjének Réteg vagy Csoport parancsára.

  • Kattintson a Rétegek panel menüjének Új réteg vagy Új csoport parancsára.

  • Az Új réteg párbeszédpanel megjelenítéséhez és a rétegbeállítások megadásához az ALT (Windows), illetve az OPTION (Macintosh) billentyű lenyomva tartása mellett kattintson a Rétegek panel Új réteg létrehozása vagy Új csoport létrehozása gombjára.

  • Ha új réteget szeretne felvenni a kijelölt réteg alá, akkor a CTRL (Windows), illetve a COMMAND (Macintosh) billentyű lenyomva tartása mellett kattintson a Rétegek panel Új réteg létrehozása vagy Új csoport létrehozása gombjára.

 2. Adja meg az alábbi táblázatban összefoglalt rétegbeállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Név

  A réteg vagy a csoport neve.

  Vágómaszk létrehozása az előző rétegből

  Csak rétegek esetén adható meg. (További információ: Maszkrétegek vágómaszkokkal.)

  Szín

  Itt rendelhet színt a Rétegek panelen lévő réteghez vagy csoporthoz.

  Mód

  A réteg vagy a csoport keverési módja. (Lásd: Keverési módok.)

  Opacitás

  A réteg vagy a csoport opacitási szintje.

  Kitöltés mód-semleges színnel

  A réteg kitöltése egy előre definiált semleges színnel.

  Megjegyzés:

  Az éppen kijelölt rétegek új csoportba való felvételéhez válassza a Réteg menü Rétegek csoportosítása parancsát, vagy a Shift billentyűt nyomva tartva kattintson a Rétegek panel alján található Új csoport gombra.

Réteg létrehozása létező fájlból

 1. A fájl ikonját a Windows vagy Mac OS rendszerből húzza egy Photoshopban megnyitott képre.

 2. Az importált képet áthelyezheti, átméretezheti és el is forgathatja. (Lásd: Fájl elhelyezése Photoshop-dokumentumban)

 3. Nyomja le az Enter vagy Return billentyűt.

  A Photoshop alapértelmezés szerint intelligens objektumréteget hoz létre. Ha hagyományos réteget szeretne készíteni a behúzott fájlból, törölje az Általános beállítások Raszterképek elhelyezése és húzása intelligens objektumokként jelölőnégyzetét.

  Megjegyzés:

  Ha az elhelyezett fájl többrétegű, az új rétegben az összeolvasztott verziója jelenik meg. Különálló rétegek másolása helyett készítsen másolatot róluk egy másik képként. (Lásd Rétegek másolása.)

Új réteg létrehozása egy másik réteg effektusaival

 1. Jelölje ki a már meglévő réteget a Rétegek panelen.

 2. Húzza a réteget a Rétegek panel alján látható Új réteg létrehozása gombra. Az új réteg a már meglévő réteg összes effektusát tartalmazza.

Kijelölés konvertálása új réteggé

 1. Jelöljön ki egy területet.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:

  • A kijelölt terület új rétegbe másolásához kattintson a Réteg menü Új almenüjének Réteg másolással parancsára.

  • A kijelölt terület kivágásához, majd új rétegbe illesztéséhez kattintson a Réteg menü Új almenüjének Réteg kivágással parancsára.

  Megjegyzés:

  A parancsok csak akkor használhatók, ha intelligens objektumokat vagy alakzatrétegeket raszterizál.

Csoport rétegeinek és csoportjainak megtekintése

 1. A csoport megnyitásához tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a mappaikontól balra látható háromszögikonra .

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a CONTROL billentyűt lenyomva tartva (Macintosh) a mappaikontól balra látható háromszögikonra, és válassza a helyi menü Ennek a csoportnak a megnyitása parancsát.

  • Egy adott csoport vagy az abban található beágyazott csoportok megnyitásához vagy bezárásához kattintson az ALT billentyűt (Windows) vagy az OPTION billentyűt (Macintosh) lenyomva tartva a háromszögikonra.

Réteg, csoport vagy stílus megjelenítése vagy elrejtése

A rétegek, csoportok, illetve stílusok megjelenítésével vagy elrejtésével elkülönítheti a kép bizonyos részeit, hogy egyszerűbben szerkeszthesse őket.

 1. Tegye az alábbiak egyikét a Rétegek panelen:
  • A réteg, a csoport vagy a rétegeffektus dokumentumablakbeli megjelenítésének kikapcsolásához kattintson a mellette lévő szemikonra . A tartalom újbóli megjelenítéséhez kattintson ismét a szemikonra. A stílusok és az effektusok szemikonjának megjelenítéséhez kattintson az Effektusok láthatóvá tétele ikonra .

  • Kattintson a Réteg menü Rétegek mutatása vagy Rétegek elrejtése parancsára.

  • Ha csak az adott réteg vagy csoport tartalmát szeretné megjeleníteni, a szemikonra  kattintás előtt nyomja meg és tartsa lenyomva az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűt. Elrejtés előtt a Photoshop megjegyzi a rétegek láthatósági állapotát. Ha nem módosítja egyetlen más réteg láthatóságát sem, akkor az ALT vagy az OPTION billentyű lenyomva tartása mellett ugyanarra a szemikonra kattintva a rendszer visszaállítja az eredeti láthatósági beállításokat.

  • Ha az egérmutatót végighúzza a szemikont tartalmazó oszlopon belül, a Rétegek panel több elemének láthatóságát módosíthatja egyszerre.

  Megjegyzés:

  A program csak a látható rétegeket nyomtatja ki.

Rétegek másolása és beillesztése

A Photoshop mostantól lehetőséget biztosít a rétegek másolására és beillesztésére, akár egy dokumentumon belül, akár dokumentumok között. A fájlhoz (vagy az importált adathoz) rendelt színkezelési beállításoktól és színprofiltól függően a Photoshop kérheti az importált adat színinformáció-kezelési módjának megadását.

Figyelmeztetés:

Amikor a réteg beillesztése különböző felbontású dokumentumok között történik, a beillesztett réteg megőrzi eredeti képpontméretét. Így beillesztéskor a várttól eltérő arányokat tapasztalhat. A másolás és beillesztés végrehajtása előtt a Képméret paranccsal azonos felbontásra állíthatja mindkét képet, illetve a már beillesztett elemek esetében a Szabad alakítás paranccsal végezheti el az átméretezést.

Másolási és beillesztési parancsok

Másolás

(Szerkesztés > Másolás vagy Cmd/Ctrl+C) A kijelölt rétegek másolása

Beillesztés

(Szerkesztés > Beillesztés vagy Cmd/Ctrl+V) A másolt rétegek beillesztése a kiválasztott dokumentum közepére. A beillesztési művelet másolatot készít a rétegről, beleértve annak összes bitképes és vektoros maszkját, valamint rétegeffektusát.

Beillesztés a helyére

(Szerkesztés > Beillesztés > Beillesztés a helyére vagy Cmd/Ctrl+Shift+V) A másolt rétegek beillesztése a céldokumentumba az eredeti dokumentumbeli helyüknek megfelelő helyre. Ha például a rétegen egy nagyobb dokumentum jobb alsó sarkában lévő tartalom található, a művelet az új dokumentum jobb alsó sarkába illeszti be. A Photoshop mindig igyekszik úgy beilleszteni a rétegeket, hogy azoknak legalább egy része látható legyen a céldokumentumban, így azok szükség szerint áthelyezhetők.

Megjegyzés:

Ha egy réteg másolását követően új dokumentumot hoz létre, az Új dokumentum párbeszédpanelen a Vágólap lehetőséget is választhatja. Ebben az esetben az új dokumentum mérete a másolt rétegek méretével fog megegyezni. Ezután könnyedén beillesztheti a másolt rétegeket az új dokumentumba.

Megjegyzés:

A Kivágás parancs nem érhető el, ha egy vagy több réteg van kijelölve. A rétegek törlése közvetlenül a Rétegek panelről végezhető el.

Görbéket tartalmazó rétegek másolásával és beillesztésével kapcsolatos megfontolások

A másolási művelet működése

 • Ha görbéket tartalmazó réteget – azaz alakzatréteget – másol, de nincsenek kijelölve görbék, a művelet a réteget másolja a vágólapra. A beillesztési művelet másolatot készít az alakzatrétegről, beleértve annak összes bitképes és vektoros maszkját, valamint rétegeffektusát.
 • Ha görbéket tartalmazó réteget – azaz alakzatréteget – másol, és a vásznon görbék vannak kijelölve, a művelet az adott görbét másolja a vágólapra. 
 • Ha vektormaszkot tartalmazó réteget másol, de a vektormaszk nincs kijelölve, a réteg összes adata másolva lesz a vágólapra. A beillesztési művelet másolatot készít a rétegről, beleértve annak összes bitképes és vektoros maszkját, valamint rétegeffektusát.
 • Ha vektormaszkot tartalmazó réteget másol, és a vektormaszk ki van jelölve, a művelet a görbe adatait másolja a vágólapra. A beillesztési művelet eredménye ebben az esetben környezetfüggő.

A beillesztési művelet működése

 • Ha görbéket nem tartalmazó réteg – például bitképréteg – van kijelölve, a görbeadatok beillesztése új vektormaszkot hoz létre.
 • Ha görbét tartalmazó réteg – például alakzatréteg – van kijelölve, de azon nincs kijelölve görbe, a beillesztési művelet felülírja a réteg aktuális görbéjét.
 • Ha alakzatréteg van kijelölve, és azon ki van jelölve a görbe, a beillesztési művelet a meglévő alakzatrétegbe illeszti be a görbeadatokat, és összevonja azokat a meglévő görbével.
 • Ha vektormaszkot tartalmazó réteg van kijelölve, de azon nincs kijelölve a vektormaszk, a görbeadatok beillesztése felülírja a vektormaszk görbéjét.
 • Ha vektormaszkot tartalmazó réteg van kijelölve, és azon ki van jelölve a vektormaszk, a beillesztési művelet a vektormaszkba illeszti be a görbeadatokat, és összevonja azokat a maszk meglévő görbéjével.

Egyesített másolás

Ez a parancs egyesített másolatot készít a kijelölt terület összes látható rétegéről.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat