A Színezet/telítettség paranccsal a kép egy adott színtartományának színezete, telítettsége és világossága állítható be, de egyszerre korrigálható vele a kép összes színe is. Ez a korrekció különösen hasznos CMYK színmódú képek színeinek pontosításához annak érdekében, hogy a színek a kimeneti eszköz színtartományába essenek.

A Tulajdonságok panelen elmentheti a Színezet/telítettség beállításait, majd ezeket betöltve más képeknél is felhasználhatja. A további tudnivalók a Korrekció beállításainak mentése és a Korrekció beállításainak újra alkalmazása című részekben olvashatók.

A képkorrekciókról a Kép színeinek és tónusának korrekciója című témakör tartalmaz további tudnivalókat.

Színezet/telítettség korrekció

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Korrekció panelen található Színezet/telítettség ikonra .
  • Kattintson a Réteg menü Új korrekciós réteg almenüjének Színezet/telítettség parancsára. Az Új réteg párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

  A párbeszédpanel két színellenőrző csíkja a színeket a színkörön elfoglalt sorrendjüknek megfelelően mutatja. A felső csík a korrigálás előtti színt jeleníti meg, az alsó pedig azt szemlélteti, hogy milyen hatással van a korrigálás a teljes telítettség esetén mérhető színezet összességére.

  Megjegyzés:

  Vagy kattintson a Kép menü Korrekciók almenüjének Színezet/telítettség parancsára. Ne feledje, hogy ekkor közvetlenül a képréteget korrigálja, így elvesznek a képinformációk.

 2. A Tulajdonságok panelen válasszon színt a Korrekció a képen eszköz jobb oldalán lévő menüből:

  • Az összes szín egyszerre történő korrigálásához válassza a Mester elemet.
 3. Írjon egy értéket a Színezet mezőbe, vagy húzza a csúszkát addig, amíg nem elégedett a színekkel.

  A mezőben megjelenő értékek azt jelzik, hogy hány fokkal van elforgatva a szín a színkörön a képpont eredeti színéhez viszonyítva. A pozitív értékek az óramutató járásával megegyező, a negatív értékek azzal ellentétes irányú forgatást jelentenek. A megadható értékek -180 és +180 közé eshetnek.

  A színkör Photoshopban
  A színkör

  A. Telítettség B. Színezet 

  Megjegyzés:

  Vagy jelölje ki a Korrekció a képen eszközt  a Tulajdonságok panelen, majd a Ctrl (Windows), illetve a Command (Macintosh) billentyűt nyomva tartva kattintson a kép valamelyik színére. A mutatót jobbra vagy balra húzva módosítsa a színezet értékét.

 4. A Telítettség mezőben adjon meg egy értéket, vagy a csúszka jobbra húzásával növelje, balra húzásával pedig csökkentse a telítettséget.

  A szín a színkör közepéhez képest távolodik vagy közeledik. A megadható értékek -100 (százalék telítettség, a színek fakók) és +100 (százalék, a telítettség növelése) közé eshetnek.

  Megjegyzés:

  Vagy jelölje ki a Korrekció a képen eszközt  a Tulajdonságok panelen, majd kattintson a kép valamelyik színére. A kattintással kijelölt képpontot magában foglaló színtartomány telítettségének csökkentéséhez, illetve növeléséhez húzza balra, illetve jobbra a mutatót a képen.

 5. Írjon egy értéket a Világosság mezőbe, vagy a csúszka jobbra húzásával növelje (a program fehéret ad a színhez), balra húzásával pedig csökkentse a fényességet (a rendszer feketét ad a színhez). Az érvényes értékek -100 (százalék fekete) és +100 (százalék fehér) közé eshetnek.

Megjegyzés:

A Tulajdonságok panelen megadott Színezet/telítettség beállítás visszaállításához kattintson a Visszaállítás gombra.

A Színezet/telítettség korrekcióval korrigált színtartomány megadása

 1. Végezzen Színezet/telítettség korrekciót.

 2. A Tulajdonságok panelen válasszon színt a Korrekció a képen gomb jobb oldalán lévő menüből.

  Négy, fokban megadott színkörérték jelenik meg a Tulajdonságok panelen. ezek az értékek a két színellenőrző csík között látható csúszkáknak felelnek meg. A két belső függőleges csúszka a színtartományt definiálja, míg a két külső háromszögcsúszka azt mutatja, hogy a színtartomány korrigálásai hol fakulnak (a fakítás a korrigálások lágyítása vagy halványítása azok határozott alkalmazása vagy megszüntetése helyett).

 3. A színtartományt a pipettaeszközökkel vagy a korrekciós csúszkákkal módosíthatja.
  • Kattintson a Pipetta eszközre , majd a mutató húzásával vagy a képre kattintva jelöljön ki egy színtartományt. A tartomány kiterjesztéséhez kattintson a Hozzáadás a mintához pipettaeszközre, és kattintson a képre vagy húzza az egérmutatót a kép fölött. A színtartomány csökkentéséhez kattintson az Elvétel a mintából pipettaeszközre, majd kattintson a képre vagy húzza az egérmutatót a kép fölött. Miközben valamelyik pipettaeszköz aktív, a SHIFT billentyű megnyomásával bővíthető a tartomány, az ALT (Windows) vagy az OPTION (Macintosh) billentyűvel pedig szűkíthető.
  • Ha a tartomány megváltoztatása nélkül szeretné korrigálni a színek fakulásának mértékét (a korrigálás lágyítását), húzza a fehér háromszögcsúszkák egyikét.
  • A háromszög és a függőleges vonal közötti terület húzásával a fakítás mértékének befolyásolása nélkül korrigálhatja a tartományt.
  • A középső terület húzásával a teljes korrekciós csúszka áthelyezhető (a háromszögekkel és a függőleges vonalakkal együtt), és így egy másik színterület jelölhető ki.
  • A függőleges fehér vonalak egyikének húzásával a színösszetevő tartománya állítható be. A korrekciós csúszka közepén lévő függőleges vonalak valamelyikének a háromszögek egyikéhez történő közelebb helyezésével növelhető a színtartomány és csökkenthető a fakulás mértéke. Ha az egyik függőleges vonalat a korrekciós csúszka közepe felé viszi valamelyik háromszög felől, a színtartomány csökken, a fakulás mértéke pedig nő.
  • Amennyiben egy másik színt szeretne a színellenőrző csík közepére helyezni, a CTRL (Windows) vagy a COMMAND (Macintosh) billentyű lenyomva tartásával húzza a csíkot.
  A Photoshop színezet és a telítettség korrekciós csúszkája
  A színezet és a telítettség korrekciós csúszkája

  A. A színezet csúszkájának értékei B. A fakítás beállítása a tartomány módosítása nélkül C. A tartomány korrigálása a fakítás módosítása nélkül D. A színtartomány és a fakítás korrigálása E. A teljes csúszka áthelyezése 

  Ha a korrekciós csúszka a módosítását követően egy másik színtartományba esik, a Szerkesztés listában lévő név a változtatásnak megfelelően más lesz. Ha például a sárga színt választja, majd úgy módosítja annak tartományát, hogy az a színellenőrző csík vörös részébe essen, az új név Vörösök 2 lesz. Az egyes színtartományok közül legfeljebb hat alakítható át ugyanazon színtartomány különféle változataivá (például Vörösök – Vörösök 6).

  A színösszetevő kiválasztásakor megadott színtartomány alapértelmezés szerint 30° szélességű, és mindkét oldalon ugyanennyi a fakítás mértéke. Ha túl kicsi fakítást határoz meg, a kép sávozott lehet.

Szürkeárnyalatos kép színezése vagy egyszínű hatás létrehozása

 1. (Választható) Szürkeárnyalatos kép színezésekor a kép RGB módúvá alakításához a Kép menü Színmód almenüjében válassza az RGB szín parancsot.

 2. Végezzen Színezet/telítettség korrekciót.

 3. A Tulajdonságok panelen válassza a Színezés lehetőséget. Ha az előtér fekete vagy fehér, a program vörös színezetet (0°) ad a képnek. Nem fekete vagy fehér előtér esetén a kép színezete a jelenlegi előtér színével fog megegyezni. Az egyes képpontok világosságértéke nem változik.

 4. (Választható lehetőség) A Színezet csúszkával új színt választhat. A Telítettség és a Világosság csúszkával korrigálhatja a képpontok telítettségét és világosságát.

Színtelítettség korrekciója az Élénkség használatával

Az Élénkség úgy módosítja a telítettséget, hogy a teljes telítettséghez közeli színeknél minimális legyen a vágás mértéke. Ezzel a korrekcióval a kevésbé telített színek telítettségét növelheti úgy, hogy közben a már telített színek kevésbé telítődjenek. Az Élénkség korrekcióval az is megakadályozható, hogy túltelítődjenek a bőrszínek.

Szakértői bemutató: Élénkség korrekciós réteg

Szakértői bemutató: Élénkség korrekciós réteg
(Richard Harrington)

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Korrekció panel Élénkség ikonjára .
  • Kattintson a Réteg menü Új korrekciós réteg almenüjének Élénkség parancsára. Az Új réteg párbeszédpanelen adja meg az Élénkség korrekciós réteg nevét, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Vagy válassza a Kép menü Korrekciók almenüjének Élénkség parancsát. Ne feledje, hogy ekkor közvetlenül a képréteget korrigálja, így elvesznek a képinformációk.

 2. A Tulajdonságok panelen az Élénkség csúszka mozgatásával fokozza vagy mérsékelje a színtelítettséget. ekkor vágás nélkül teheti telítettebbé a színeket. Ezután tegye az alábbiak egyikét:

  • Ha tovább szeretné telíteni a kevésbé telített színeket úgy, hogy azoknak a teljes telítettség eléréskor se keletkezzen vágás, húzza jobbra az Élénkség csúszkát.
  • Ha az összes szín telítettségét egyenlő mértékben kívánja korrigálni, függetlenül azok jelenlegi telítettségi szintjétől, húzza arrébb a Telítettség csúszkát. Ezzel a módszerrel esetenként kevesebb sáv keletkezik, mint a Színezet/telítettség Korrekció panelen található Telítettség korrekció, illetve a Színezet/telítettség párbeszédpanel használatakor.
  • A telítettség csökkentéséhez húzza balra az Élénkség vagy a Telítettség csúszkát.

Színtelítettség módosítása a kép egyes területein

A Szivacs eszköz finoman módosítja egy terület színtelítettségét. Ha egy kép Szürkeárnyalatos módban van, az eszköz növeli vagy csökkenti a kontrasztot azzal, hogy a szürkeszinteket közelíti a középszürkéhez vagy távolítja attól.

 1. Jelölje ki a Szivacs eszközt .
 2. Válasszon egy ecsethegyet, és adja meg az ecset beállításait a beállítási eszköztáron.
 3. Az eszköztáron Mód menüjében válassza ki, hogy hogyan szeretné módosítani a színt:

  Telítés

  Fokozza a szín telítettségét

  Telítettség csökkentése

  Csökkenti a szín telítettségét

 4. Adja meg a folyatást a Szivacs eszközhöz.
 5. Az Élénkség lehetőséggel minimálissá teheti a teljesen telített és a teljesen telítetlen színek vágását.
 6. Húzza át a mutatót a kép azon részén, amelyet módosítani szeretne.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat