Megjegyzés:

Az alakzateszközökkel egyszerűen készíthet gombokat, navigációs sávokat és más, a weblapokon használt elemeket. A Photoshop összes rajzolási funkciójáról a A rajzolás című témakörben talál áttekintést.

Alakzatok rajzolása a Photoshopban

Alakzatok rajzolása a Photoshopban
Julieanne Kost

Alakzatok létrehozása alakzatrétegen

 1. Jelöljön ki egy alakzateszközt vagy egy tollat. Győződjön meg arról, hogy az eszköztár menüjében az Alakzat lehetőség van kiválasztva.

 2. Az alakzat színének kiválasztásához kattintson az eszköztáron a színtárra, majd a Pipetta eszközzel jelölje ki a kívánt színt.
 3. (Nem kötelező lépés:) Az eszköztáron adja meg az eszköz beállításait. Az egyes eszközökhöz tartozó további beállítások megnyitásához kattintson az alakzatgombok melletti fordított nyílra. (További információt az Alakzateszközök beállításai című témakörben talál.)

 4. (Nem kötelező lépés:) Ha az alakzatra stílust szeretne alkalmazni, jelöljön ki egyet az előre definiált stílusok közül az eszköztár Stílus legördülő listájából. (További információt az Előre definiált stílusok alkalmazása című témakörben talál.)

 5. Alakzat rajzolása húzással:
  • Ha azt szeretné, hogy egy négyszög vagy lekerekített négyszög szabályos négyzet, egy ellipszis szabályos kör maradjon, vagy hogy egy szög csak a 45 fok egész számú többszöröse legyen, rajzolás közben tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt.
  • Ha egy alakzatot a középpontjából kifelé szeretne megrajzolni, vigye az egérmutatót oda, ahová a középpontot el szeretné helyezni, nyomja le az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) gombot, majd húzza el átlósan a mutatót a sarkok vagy a szélek felé addig, amíg az alakzat el nem nyeri a kívánt méretet.
  Photoshop – Alakzat megrajzolása az egyik sarkából (balra), illetve a középpontjából (jobbra) kiindulva
  Alakzat megrajzolása az egyik sarkából (balra), illetve a középpontjából (jobbra) kiindulva

  Megjegyzés:

  A középpontból kifelé irányuló húzással való rajzolás az Illustrator Csillag eszközének, valamint az Illustrator és a Photoshop Sokszög eszközének alapértelmezett viselkedése.

Videók | Létrehozás, szerkesztés és használat

A Photoshop csapatának tagja, Jeanne Rubbo informatív videósorozatban mutatja be az alakzatrétegek létrehozását, szerkesztését és használatát. A videókból az alábbi műveleteket ismerheti meg:

További információt a Rajz- és szövegeszköztár című témakör tartalmaz.

Több alakzat rajzolása egy rétegre

Egy rétegre több alakzatot rajzolhat, és a hozzáadási, elvételi, metszetkészítési és kizárási funkcióval módosíthatja az aktuális alakzatot a rétegen.

 1. Jelölje ki azt a réteget, amelyre alakzatokat szeretne felvenni.
 2. Jelöljön ki egy rajzeszközt, és adja meg az eszközspecifikus beállításokat (további információt az Alakzateszközök beállításai című témakör tartalmaz).

 3. A beállítássávon az alábbi gombok közül választhat:

  Hozzáadás alakterülethez 

  Erre a gombra kattintva új területet adhat a meglévő alakzatokhoz vagy görbékhez.

  Kivonás alakterületből 

  Erre a gombra kattintva az átfedő területet eltávolíthatja a meglévő alakzatokból vagy görbékből.

  Területek metszete 

  Erre a gombra kattintva az új terület és a meglévő alakzatok vagy görbék metszetére csökkentheti a területet.

  Alakterületek átfedésének kizárása 

  Erre a gombra kattintva kizárhatja az új és a meglévő alakzatok átfedő területét.

 4. Rajzoljon a képre. A rajzeszközök között az eszköztáron lévő gombokra kattintva egyszerűen válthat.

Kerék alakzat rajzolása

Meglévő alakzatból kivághat egy-egy területet úgy, hogy az alatta lévő rétegek láthatóvá váljanak. Az alábbi eljárásból megtudhatja, hogyan hozhat létre fánk alakzatot, de ugyanezt a technikát az alakzateszközök bármely kombinációjával (beleértve az egyedi alakzatokat is) alkalmazhatja.

 1. Jelölje ki az Ellipszis eszközt  az eszközpanelen. Előfordulhat, hogy az eszközt eltakarják egyéb alakzateszközök, illetve a Vonal eszköz .

 2. Győződjön meg arról, hogy az eszköztár menüjében az Alakzat lehetőség van kiválasztva.

 3. A dokumentumablakban húzással rajzolja meg az alakzatot. A szabályos kör alak megőrzéséhez a művelet közben tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt.
 4. Az eszköztáron kattintson a Kivonás alakterületből gombra .

 5. A régi alakzaton belül húzással hozzon létre egy újat, ezzel alakítsa ki a kivágást. Amikor az egérgombot felengedi, az új alakzat alatt lévő kép láthatóvá válik.
 6. Az alakzat áthelyezéséhez kattintson a Görbeválasztó eszközre  az eszközpanelen (előfordulhat, hogy a Közvetlen kijelölés eszköz  eltakarja a Görbeválasztó eszközt), majd jelölje ki a görbevonalat. Az egérrel húzza a görbét a kívánt helyre, vagy a nyílbillentyűkkel képpontonként léptesse.

  Megjegyzés:

  Ha kattintáskor lenyomva tartja a SHIFT billentyűt, egyszerre több görbét kijelölhet.

Egyedi alakzat rajzolása

Egyedi alakzatokat az Egyedi alakzat panel alakzatainak használatával, illetve görbe vagy alakzat egyedi alakzatként való mentésével hozhat létre.

 1. Jelölje ki az Egyedi alakzat eszközt . (Ha nem látható az eszköz, tartsa lenyomva a Téglalap eszközt az eszköztár aljának közelében.)

 2. Válasszon egy alakzatot az eszköztár Egyedi alakzat panelén.

  Ha a panelen nem talál kedvére való alakzatot, kattintson a jobb felső sarokban lévő nyílra, és válasszon másik alakzatkategóriát. Amikor a program megkérdezi, hogy lecseréli-e az aktuális alakzatokat, kattintson az OK gombra, ha csak az új kategória alakzatait szeretné megjeleníteni, vagy a Kiegészít gombra, ha az új alakzatokat a meglévőkhöz szeretné adni.

 3. Húzással rajzolja meg az alakzatot a képen.

Alakzat vagy görbe mentése egyedi alakzatként

 1. A Görbék panelen jelölje ki a kívánt görbét – egy alakzatréteg vektormaszkját, egy munkagörbét vagy egy mentett görbét.
 2. Kattintson a Szerkesztés menü Egyéni alakzat meghatározása parancsára, és az Alak neve párbeszédpanelen adjon nevet az egyedi alakzatnak. Az új alakzat megjelenik az eszköztár Alakzat felbukkanó paneljén.
 3. Ha az új egyedi alakzatot egy új könyvtár részeként szeretné menteni, kattintson a legördülő panel menüjében az Alakok mentése parancsra.

További információt A Készletvezérlő használata című témakör tartalmaz.

Raszterizált alakzat létrehozása

Raszterkép létrehozása egy alakzat rajzolásából és raszterizálásából, valamint festőszínnel való kitöltéséből áll. A raszterizált alakzatok vektoros objektumként nem szerkeszthetők. A program a raszterképeket az aktuális festőszínnel színezi.

 1. Jelöljön ki egy réteget. Raszterizált alakzat vektoralapú rétegen (például szövegrétegen) nem hozható létre.
 2. Jelöljön ki egy alakzateszközt, majd kattintson a Képpontok kitöltése gombra  a beállítássávon.
 3. A beállítássávon adja meg az alábbi beállításokat:

  Mód

  Ez a lista szabályozza, hogy az alakzat milyen hatással legyen a képpontokra. (Lásd: Keverési módok.)

  Opacitás

  Meghatározza, hogy az alakzat milyen mértékben takarja el vagy fedje fel az alatta lévő képpontokat. Az 1%-os opacitású alakzatok szinte átlátszóak, míg a 100%-os opacitású alakzatok teljesen átlátszatlanok.

  Élsimítás

  Ezt a jelölőnégyzetet bejelölve a program a szélek képpontjait a környező képpontokhoz simítja, illetve azokkal elkeveri.

 4. Adja meg az esetleges további eszközspecifikus beállításokat. További információt az Alakzateszközök beállításai című témakörben talál.

 5. Rajzolja meg az alakzatot.

Alakzateszközök beállításai

Minden alakzateszközhöz az alábbi beállítások valamely egyedi részhalmaza tartozik. A beállítások eléréséhez kattintson a beállítássávon az alakzatgombok sorától jobbra levő nyílra.

Photoshop – Alakzateszközök beállításainak elérése az eszköztárban
Alakzateszközök beállításainak elérése az eszköztárban (a vonal beállítása látható)

Nyílhegyek: kezdet / vég

Ezzel a beállítással nyílheggyel láthatja el a vonalat. Jelölje ki a Vonal eszközt, majd jelölje be a „kezdet” jelölőnégyzetet, ha a vonal elejéhez, vagy a „vég” jelölőnégyzetet, ha a vonal végéhez nyílhegyet szeretne adni. Ha a vonal mindkét végét nyílheggyel szeretné ellátni, mindkét jelölőnégyzetet bejelölheti. Az alakzatbeállítások a felbukkanó párbeszédpanelen találhatók. A nyílhegy vonalszélességhez viszonyított arányainak meghatározásához írja be a kívánt értékeket a Szélesség és a Hossz mezőbe (érvényes értékek a Szélesség mezőben: 10–1000%, a Hossz mezőben: 10–5000%). Adja meg a nyílhegy homorúságának értékét (érvényes értékek: –50%-tól +50%-ig). A homorúsági érték a nyílhegy legszélesebb pontjának (ahol a nyílhegy a vonallal érintkezik) a görbülete.

Megjegyzés:

A nyílhegy a vektorkijelöléssel és a rajzeszközökkel közvetlenül is szerkeszthető.

Kör

Ez a beállítás az ellipszist körré nyomja össze.

Meghatározott arányok

Ez a beállítás az egyedi alakzatokat a megadott méretarányban hozza létre.

Meghatározott méret

Ez a beállítás az egyedi alakzatokat a megadott méretben hozza létre.

Rögzített méret

Ez a beállítás a négyszögeket, lekerekített négyszögeket, ellipsziseket és egyedi alakzatokat a Szélesség és a Hosszúság mezőben megadott értékeknek megfelelő, rögzített méretű alakzatokként hozza létre.

Középről

Ez a beállítás lehetővé teszi a négyszögek, lekerekített négyszögek, ellipszisek és egyedi alakzatok létrehozását a középpontjukból kiindulva.

Oldalak behúzása ennyivel

Ez a beállítás csillag alakú sokszögeket hoz létre. A beviteli mezőben megadhatja, hogy a csillag oldalai milyen helyes szögben legyenek behúzva. Az 50%-os beállítás az oldalakat a csillag teljes sugarának a feléig húzza be, a nagyobb érték hegyesebb, vékonyabb, a kisebb érték teltebb csillagot eredményez.

Arányos

Ez a beállítás a négyszögeket, lekerekített négyszögeket és ellipsziseket a Szélesség és a Hossz mezőben megadott értékekkel, arányos alakzatokként hozza létre.

Sugár

A lekerekített négyszögek esetében ez az érték a sarkak lekerekítettségének a sugarát határozza meg. Sokszögek esetében a szögek távolságát jelenti a sokszög középpontjától.

Oldalak

Ez a beállítás a sokszögek oldalszámát határozza meg.

Sarkok simítása vagy Behúzások simítása

Ez a beállítás a sokszögeket simított sarkokkal vagy behúzásokkal hozza létre.

Képponthoz igazít

Ez a beállítás a négyszögek vagy lekerekített négyszögek éleit a képponthatárokhoz igazítja.

Négyzet

Ez a beállítás a négyszögeket vagy lekerekített négyszögeket négyzet alakba nyomja össze.

Kötetlen

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a négyszögek, lekerekített négyszögek, ellipszisek és egyedi alakzatok szélességét és magasságát húzással alakítsa.

Vastagság

Meghatározza a Vonal eszközhöz a pixelben kifejezett szélességet.

Megjegyzés:

Ha az ecsetvonás szélességét más alak eszközök számára szeretné módosítani, válassza a Réteg >Rétegstílus > Körvonal menüpontot. (Lásd az Egyéni rétegstílus alkalmazása vagy módosítása című témakört.)

Alakzatok szerkesztése

Egy alakzat nem más, mint egy kitöltési réteg vektormaszkkal összekapcsolva. Az alakzat kitöltési rétegét szerkesztve a kitöltést egyszerűen más színűre, színátmenetesre vagy mintásra változtathatja. A vektormaszk is szerkeszthető, így az alakzat körvonala módosítható, és a rétegre stílus alkalmazható.

 • Az alakzat színének módosításához kattintson duplán az alakzatréteg miniatűrjére a Rétegek panelen, és a pipettával válasszon egy másik színt.
 • Ha egy alakzatot mintázattal vagy színátmenettel szeretne kitölteni, a Rétegek panelen válassza ki az alakzatot, majd a Réteg > Rétegstílus > Színátmenet-átfedés menüpontot.
 • Az ecsetvonás szélességének módosításához a Rétegek panelen válassza ki az alakréteget, majd a Réteg >Rétegstílus > Körvonal menüpontot.
 • Az alakzat körvonalának módosításához kattintson az alakzatréteg vektormaszkjának miniatűrjére a Rétegek vagy a Görbék panelen. Módosítsa az alakzatot a Közvetlen kijelöléssel vagy a tollal.
 • Ha az alakzatot méretének vagy méretarányának megváltoztatása nélkül szeretné áthelyezni, használja a Mozgató eszközt.

További információt a Görbekomponensek beállítása és a Szabad átalakítás című témakörök tartalmaznak.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat