A szöveg megjelenését számos művelettel befolyásolhatja. A szöveget például hajlíthatja, alakzatokká alakíthatja, vagy vetett árnyékot alkalmazhat rá. Szövegeffektusokat legegyszerűbben a Photoshop beépített szövegeffektus-műveleteinek szövegrétegre alkalmazásával hozhat létre. Ezeket a műveleteket a Műveletek panel menüjének Szövegeffektusok parancsára kattintva érheti el.

Szöveg létrehozása görbe mentén vagy belsejében

Írhat olyan szöveget, amely egy toll- vagy alakzateszközzel létrehozott munkagörbe vonalát követi. Ha egy görbére szöveget ír, a karakterek abban az irányban haladnak, amelyben a szerkesztőpontok adódtak a görbéhez. Vízszintes folyásirányú szöveg görbére írásakor a karakterek merőlegesek lesznek az alapvonalra. Függőleges folyásirányú szöveg görbére írásakor a karakterek párhuzamosak lesznek az alapvonallal.

Szöveget írhat egy zárt görbe belsejébe is. Ebben az esetben azonban a szöveg mindig vízszintes tájolású, és a sortörések ott lesznek, ahol a szöveg a görbe határaihoz ér.

Megjegyzés:

A görbe mozgatásakor vagy alakjának módosításakor a kapcsolódó szöveg a görbe új helyéhez, illetve alakjához igazodik.

Vízszintes és függőleges szöveg egy nyitott görbén a Photoshopban
Vízszintes és függőleges szöveg egy nyitott görbén

Vízszintes és függőleges szöveg a Photoshopban
Vízszintes és függőleges szöveg egy alakzateszközzel létrehozott zárt görbén

Szöveg beírása görbe mentén

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki a Vízszintes szövegeszközt  vagy a Függőleges szövegeszközt .

  • Jelölje ki a Vízszintes szövegmaszk eszközt  vagy a Függőleges szövegmaszk eszközt .

 2. Helyezze el a mutatót úgy, hogy a szövegeszköz alapvonaljelzője  a görbén legyen, majd kattintson. Kattintás után a beszúrási pont megjelenik a görbén.
  Szöveg beírása görbe mentén Photoshopban
  A szövegeszköz alapvonaljelzője (balra) és a szövegeszköz alapvonaljelzője egy görbén (jobbra)

 3. Írja be a kívánt szöveget. A vízszintes folyásirányú szöveg, az alapvonalra merőlegesen, megjelenik a görbe mentén. A függőleges folyásirányú szöveg, az alapvonallal párhuzamosan, megjelenik a görbe mentén.

  Megjegyzés:

  Ha a görbére írt szöveg függőleges igazítását pontosítani szeretné, adja meg a Karakter panel Alapvonal-eltolás beállításának értékét. Ha például az Alapvonal-eltolás mezőben negatív értéket ad meg, a szöveget lesüllyesztheti.

Görbére feszített szöveg áthelyezése vagy tükrözése

 1. Jelölje ki a Közvetlen kijelölési eszközt  vagy a Görbeválasztó eszközt , és helyezze azt a szöveg fölé. A mutató nyíllal ellátott szövegkurzorrá változik.
  • A szöveg áthelyezéséhez kattintson a szövegre, és húzza el a görbe mentén. Ügyeljen arra, hogy ne húzza át a szöveget a görbén.

  • Ha a szöveget a görbe másik oldalára szeretné tükrözni, kattintson a szövegre, és húzza át a görbén.

Közvetlen kijelölési eszköz és Görbeválasztó eszköz a Photoshopban
Görbére feszített szöveg áthelyezése vagy tükrözése a Közvetlen kijelölési eszközzel vagy a Görbeválasztó eszközzel.

Megjegyzés:

Ha a szöveget úgy szeretné a görbe másik oldalára húzni, hogy iránya ne változzon, használja a Karakter panel Alapvonal-eltolás beállítását. Ha például egy olyan szöveget hozott létre, amely egy kör felső ívén, a körön kívül balról jobbra fut, az Alapvonal-eltolás mezőbe negatív értéket írva a szöveget lesüllyesztheti annyira, hogy a körön belülre kerüljön.

Szöveg beírása zárt görbe belsejébe

 1. Jelölje ki a Vízszintes szövegírás eszközt .
 2. Vigye az egérmutatót a görbe belsejébe.
 3. Amikor a Szöveg eszközt ferde zárójelek keretezik, kattintson a szöveg beszúrásához.

Szöveggel ellátott görbe áthelyezése

 1. Jelölje ki a Görbeválasztó eszközt  vagy a Mozgató eszközt , majd kattintson a görbére, és húzza a kívánt helyre. A Görbeválasztó eszköz használatakor ügyeljen arra, hogy a mutató ne változzon nyíllal ellátott szövegkurzorrá , ebben az esetben ugyanis a szöveget mozgatná a görbe mentén.

Szöveggel ellátott görbe alakjának módosítása

 1. Jelölje ki a Közvetlen kijelölési eszközt .
 2. Kattintson a görbe egyik szerkesztőpontjára, és a fogantyúk elhúzásával módosítsa a görbe alakját.

Szöveg hajlítása és a hajlítás megszüntetése

A szöveg hajlításával különleges szövegeffektust hozhat létre. A szöveget például ív vagy hullám alakban meghajlíthatja. A kijelölt hajlítási stílus az adott szövegréteg attribútuma, amelyet bármikor megváltoztathat, így módosíthatja a hajlítás általános alakját. A hajlítási beállításokkal pontosan meghatározhatja a hajlítási effektus tájolását és perspektíváját.

Megjegyzés:

Ál-félkövér formázást vagy körvonaladatok nélküli betűtípusokat (például bittérképes betűtípusokat) tartalmazó szövegrétegekre nem alkalmazható hajlítás.

Hal stílusban hajlított szöveg Photoshopban
Hal stílusban hajlított szöveg

Szöveg hajlítása

 1. Jelöljön ki egy szövegréteget.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelöljön ki egy szövegeszközt, majd kattintson az eszköztáron található Hajlítás gombra .

  • Kattintson a Szöveg menü Szöveg hajlítása parancsára.

  Megjegyzés:

  A Szöveghajlítás paranccsal meghajlíthat egy szövegelemet a szövegrétegen. Válassza a Szerkesztés menü Görbe átalakítása elemének Hajlítás parancsát.

 3. Válasszon egy hajlítási stílust a Stílus legördülő menüből.
 4. A szöveg tájolási beállításaként jelölje be a Vízszintes vagy a Függőleges választógombot.
 5. Tetszés szerint adja meg a további hajlítási beállításokat:
  • Hajlítás – ezzel a csúszkával meghatározhatja, hogy a program milyen mértékű hajlítást alkalmazzon a rétegre.

  • Vízszintes torzítás és Függőleges torzítás – ezekkel a csúszkákkal perspektívát alkalmazhat a hajlított szövegre.

Szöveg hajlításának megszüntetése

 1. Jelölje ki azt a szövegréteget, amelyre hajlítást alkalmazott.
 2. Jelöljön ki egy szövegeszközt, és kattintson a Hajlítás gombra  az eszköztáron, vagy kattintson a Réteg > Szöveg > Szöveghajlítás parancsra.
 3. A Stílus legördülő menüben válassza a Nincs értéket, majd kattintson az OK gombra.

Munkagörbe létrehozása szövegkarakterekből

A szövegkarakterekkel, munkagörbévé alakításuk után, vektoralakzatokként dolgozhat. A munkagörbe olyan ideiglenes görbe, amely a Görbék panelen jelenik meg, és alakzatok körvonalát definiálja. Miután egy szövegrétegből munkagörbét hozott létre, mentheti, és bármely más görbéhez hasonlóan módosíthatja azt. A munkagörbét alkotó karakterek szövegként nem lesznek szerkeszthetők, de az eredeti szövegréteg érintetlen és továbbra is szerkeszthető marad.

 1. Jelöljön ki egy szövegréteget, majd a Szöveg menüben kattintson a Munkagörbe létrehozása parancsra.

  Megjegyzés:

  Körvonaladatokat nem tartalmazó betűtípusokból (például bittérképes betűtípusokból) nem hozható létre munkagörbe.

Szöveg alakzatokká alakítása

Ha egy szöveget alakzatokká alakít át, a szövegréteget a program egy vektormaszkkal ellátott rétegre cseréli. A vektormaszkot szerkesztheti, és a rétegre stílusokat alkalmazhat, de a rétegen lévő karakterek szövegként nem szerkeszthetők.

 1. Jelöljön ki egy szövegréteget, majd a Szöveg menüben kattintson az Alakzattá alakítás parancsra.

  Megjegyzés:

  Körvonaladatokat nem tartalmazó betűtípusok (például bittérképes betűtípusok) nem alakíthatók alakzatokká.

Szövegkijelölési keret létrehozása

A Vízszintes szövegmaszk vagy a Függőleges szövegmaszk eszközzel egy olyan kijelölést hozhat létre, amelynek alakja megegyezik a szövegével. A szövegkijelölés az aktív rétegen jelenik meg, ott más kijelölésekhez hasonlóan áthelyezhető, másolható, kitölthető vagy körvonalazható.

 1. Jelölje ki azt a réteget, amelyre a kijelölést el szeretné helyezni. A legjobb eredmény érdekében a szövegkijelölési keretet normál képrétegen, ne szövegrétegen hozza létre. Ha a szövegkijelölési keretet ki szeretné tölteni vagy körvonalazni szeretné, egy új, üres rétegen hozza létre.
 2. Jelölje ki a Vízszintes szövegmaszk eszközt  vagy a Függőleges szövegmaszk eszközt .
 3. Adja meg a további szövegbeállításokat, és írja be a szöveget akár egy pontból kiindulva, akár egy határolókeretbe.

  A szövegbevitel során egy piros maszk jelenik meg az aktív rétegen. A Végrehajtás gombra  kattintva a kép aktív rétegén megjelenik a szövegkijelölési keret.

Vetett árnyék alkalmazása a szövegre

Vetett árnyék alkalmazásával mélységet adhat a szövegnek a képen.

 1. A Rétegek panelen jelölje ki azt a réteget, amely a vetett árnyékkal ellátni kívánt szöveget tartalmazza.
 2. Kattintson a Rétegek panel tetején lévő Rétegstílus  gombra, és a megjelenő listából válassza a Vetett árnyék elemet.
 3. Lehetőség szerint úgy helyezze el a Rétegstílus párbeszédpanelt, hogy mind a réteg, mind a vetett árnyék látható legyen.
 4. Adja meg tetszőlegesen a beállításokat. Módosíthatja az árnyék különféle jellemzőit, például az alatta lévő rétegekkel való keveredési módját, az áttetszőségét (vagyis hogy az alatta lévő rétegek mennyire tűnjenek át), a fény szögét, valamint a szövegtől vagy az objektumtól való távolságát.
 5. Amikor a vetett árnyék elnyeri a tetszését, kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  Ha a vetett árnyék ugyanezen beállításait egy másik rétegre szeretné alkalmazni, az Alt billentyűt nyomva tartva húzza a vetett árnyék rétegét a kívánt rétegre a Rétegek panelen. Az egérgomb felengedésekor a Photoshop a vetett árnyék jellemzőit a megfelelő rétegre alkalmazza.

Szöveg kitöltése képpel

A szöveget kitöltheti képpel, ha a Rétegek panelen egy vágómaszkot alkalmaz egy szövegréteg fölé helyezett képre.

 1. Nyissa meg a szövegkitöltéshez használni kívánt képet tartalmazó fájlt.
 2. Az eszközpanelen jelölje ki a Vízszintes szövegeszközt  vagy a Függőleges szövegeszközt .
 3. A Karakter fülre kattintva aktiválja a Karakter panelt, vagy ha a panel nincs megjelenítve, kattintson az Ablak menüben a Karakter parancsra.
 4. A Karakter panelen adja meg a szöveg betűtípusát és más beállításait. A célra a nagyméretű, félkövér, vastag betűk a legalkalmasabbak.
 5. A dokumentumablakba kattintva helyezze el a beszúrási pontot, és írja be a kívánt szöveget. Amikor elkészült, nyomja le a Ctrl+Enter (Windows) vagy a Command+Return (Mac OS) billentyűkombinációt.
 6. A Rétegek fülre kattintva aktiválja a Rétegek panelt, vagy ha a panel nincs megjelenítve, kattintson az Ablak menüben a Rétegek parancsra.
 7. (Nem kötelező lépés) Ha képrétegként a háttérréteget használja, a Rétegek panelen a képrétegre duplán kattintva alakítsa azt normál réteggé.

  Megjegyzés:

  A háttérrétegek rögzítettek, ezért a Rétegek panelen nem mozgathatók. A rögzítés feloldásához a háttérréteget normál réteggé kell alakítani.

 8. (Nem kötelező lépés:) Az Új réteg párbeszédpanelen a rétegnek új nevet adhat. A párbeszédpanel bezárásához és a képréteg átalakításához kattintson az OK gombra.
 9. A Rétegek panelen húzza a képréteget közvetlenül a szövegréteg fölé.
 10. A képréteget kijelölve a Réteg menüben kattintson a Vágómaszk létrehozása parancsra. A kép megjelenik a szövegben.
 11. Jelölje ki a Mozgató eszközt , és húzza a képet a kívánt helyre a szövegben.

  Megjegyzés:

  Ha a kép helyett a szöveget szeretné áthelyezni, a Rétegek panelen jelölje ki a szövegréteget, és a Mozgató eszközzel vigye a szöveget a kívánt pozícióba.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat