Megjegyzés:

Segítségre van szüksége a kijelölés módosításához? Lásd: Képpontkijelölések testreszabása.

Kijelölés mozgatása

 1. Váltson a Mozgató eszközre .
 2. Helyezze az egérmutatót a kijelöléskereten belülre, majd húzza a kijelölést a kívánt helyre. Több különálló terület alkotta kijelölés esetén a program valamennyi területet áthelyezi.

  Photoshop – Kijelölés mozgatása
  Eredeti kijelölés (balra) és Mozgató eszközzel áthelyezett kijelölés (jobbra)

Kijelölés másolása és beillesztése

A Mozgató eszközt a kijelölések azonos képen belüli vagy más képre történő másolására is használhatja. A Mozgató eszköz mellett e műveleteket a Másolás, Másolás egyesítve, Kivágás és Beillesztés paranccsal is elvégezheti. A Mozgató eszközzel való húzás memóriát takarít meg, mert nem használja a vágólapot.

Kijelölések vagy rétegek eltérő felbontású képre történő illesztésekor a beillesztett adat megőrzi eredeti képpontméretét. így beillesztéskor a várttól eltérő arányokat tapasztalhat. A másolás és beillesztés végrehajtása előtt a Képméret paranccsal azonos felbontásra állíthatja mindkét képet, illetve a már beillesztett elemek esetében a Szabad alakítás paranccsal végezheti el az átméretezést.

Megjegyzés:

A fájlhoz (vagy az importált adathoz) rendelt színkezelési beállításoktól és színprofiltól függően a program kérheti a fájl (vagy az importált adat) színinformáció-kezelési módjának megadását.

A másolás és beillesztés parancsok ismertetése

Másolás

Az aktív réteg kijelölt területének másolására szolgál.

Másolás egyesítve

Az összes látható réteg kijelölt területének egyesített másolására szolgál.

Beillesztés

Az előzőleg másolt kijelölésnek egyazon kép eltérő területére vagy másik kép új rétegébe történő beillesztésére szolgál. Ha a Beillesztés parancsot kijelölést tartalmazó képen alkalmazza, a program a másolt kijelölést az aktuális kijelölésre illeszti. Aktív kijelölés nélküli képek esetében a program a kép közepére illeszti a kijelölést.

Beillesztés a helyére

Ha a vágólap egy másik Photoshop-dokumentumból másolt képpontokat tartalmaz, akkor a kijelölést a céldokumentum ugyanazon relatív helyére illeszti be, mint amit az a forrásdokumentumban elfoglalt.

Beleillesztés vagy Külső beillesztés

A másolt kijelölés beillesztése egy tetszőleges képen levő másik kijelölésen belülre vagy kívülre. A forráskijelölést a program egy új rétegre illeszti, a célkijelölés keretét pedig rétegmaszkká konvertálja.

Kijelölés másolása

 1. Jelölje ki a másolni kívánt területet.
 2. Válassza a Szerkesztés menü Másolás vagy Másolás egyesítve parancsát.

Kijelölés másolása húzással

 1. Válassza a Mozgató eszközt , vagy tartsa lenyomva a Ctrl (Windows), illetve a Command (Macintosh) billentyűt a Mozgató eszköz aktiválásához.
 2. Az Alt (Windows) vagy Option (Mac OS) billentyű lenyomva tartása mellett húzza a másolni kívánt kijelölést a megfelelő helyre.

  A kijelölés másik képre történő másolásához húzza a kijelölést az aktív kép ablakából a célkép ablakába. Kijelölés hiányában a program a teljes aktív réteget átmásolja. A kijelölés másik ablakba történő húzásakor az ablakban megjelenő szegélykiemelés mutatja, hogy a kijelölést az adott ablakba helyezheti.

  Photoshop – Kijelölés áthúzása másik képre
  Kijelölés másolása húzással másik képre

Kijelölés másolása több példányban egyazon képen belül

 1. Válassza a Mozgató eszközt , vagy tartsa lenyomva a Ctrl (Windows), illetve a Command (Macintosh) billentyűt a Mozgató eszköz aktiválásához.
 2. A kijelölés másolásához:
  • Az Alt (Windows) vagy Option (Mac OS) billentyű lenyomva tartása mellett húzza a kívánt helyre a kijelölést.

  • A kijelölés másolásához és 1 képponttal történő áthelyezéséhez tartsa lenyomva az Alt vagy Option billentyűt, és nyomja le a kívánt nyílbillentyűt.

  • A kijelölés másolásához és 10 képponttal történő áthelyezéséhez tartsa lenyomva az Alt+Shift (Windows) vagy Option+Shift (Mac OS) billentyűkombinációt, és nyomja le a kívánt nyílbillentyűt.

   Az Alt vagy Option billentyű lenyomva tartásáig minden egyes nyílbillentyű-lenyomással új, a legutóbbi másolattól egy képponttal elcsúsztatott másolatot hozhat létre. E megoldás használatakor a másolatokat egyazon rétegre helyezi a program.

Egy kijelölés beillesztése egy másikon belülre vagy kívülre

 1. Vágja ki vagy másolja a kép beilleszteni kívánt részét.
 2. Ugyanazon a képen vagy egy másikon jelölje ki azt a területet, amin belülre vagy kívülre szeretné beilleszteni a másolt részt.

  Megjegyzés:

  Ha ezen kívülre illeszt be, akkor a másolt kijelölésnél kisebb területet jelöljön ki.

 3. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a Szerkesztés > Irányított beillesztés > Beleillesztés parancsra. A forráskijelölés tartalma ekkor megjelenik a célkijelölésben.

  • Kattintson a Szerkesztés > Irányított beillesztés > Külső beillesztés parancsra. A forráskijelölés tartalma ekkor megjelenik a célkijelölés körül.

  A Beleillesztés vagy a Külső beillesztés parancs végrehajtásával a program egy újabb réteget és rétegmaszkot ad az adott képhez. A Rétegek panelen láthatja az új réteg beillesztett kijelölést tartalmazó bélyegképét, illetve a mellette lévő rétegmaszk-bélyegképet. A rétegmaszk a beillesztett kijelölésen alapul: a kijelölt részek maszk nélküliek (fehér színűek), a réteg többi része pedig maszkolt (fekete színű). A réteg és a rétegmaszk nincs egymáshoz kapcsolva – a kettőt egymástól függetlenül mozgathatja.

  Photoshop – A Beleillesztés parancs működése
  A Beleillesztés parancs működése

  A. Kijelölt ablaktábla B. Másolt kép C. Beleillesztés parancs D. Réteg és rétegmaszk bélyegképe a Rétegek panelen E. Beleillesztett kép áthelyezése 
 4. Válassza a Mozgató eszközt , vagy tartsa lenyomva a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac OS) billentyűt a Mozgató eszköz aktiválásához. Húzza a forrásképet a kívánt helyre, hogy a maszkon keresztül a megfelelő részek jelenjenek meg.
 5. A maszk alatt lévő kép opacitásának módosításához kattintson a maszk Rétegek panelen látható bélyegképére, válasszon egy festőeszközt, és szerkessze a maszkot:
  • A maszk alatt lévő kép további részeinek elrejtéséhez fessen fekete színnel a maszkra.

  • A maszk alatt lévő kép további részeinek megjelenítéséhez fessen fehér színnel a maszkra.

  • Részleges opacitás megadásához fessen szürke színnel a maszkra.

 6. Ha elégedett a végeredménnyel, a Réteg menü Rétegek egyesítése parancsával egyesítheti az új réteget, annak rétegmaszkját és az eredeti réteget.

Másolás és beillesztés alkalmazások között

A Kivágás, Másolás és Beillesztés paranccsal kimásolhatja a Photoshop program kijelöléseit, majd beillesztheti azokat egyéb alkalmazásokba, illetve egyéb alkalmazásokból is illeszthet be rajzelemeket a Photoshop programba. A kivágott vagy másolt kijelölést a program a vágólapra helyezi; az adott kijelölés egy újabb kijelölés kivágásáig vagy másolásáig marad a vágólapon. Emellett a Photoshop és az Illustrator program között akár egyszerű húzással is másolhat rajzelemeket.

A vágólap tartalma bizonyos esetekben raszterképpé konvertálódhat; a vektoralakzatok raszterképpé történő konvertálása előtt a Photoshop figyelmezteti a felhasználót.

Megjegyzés:

A rajzelemek raszterképpé való konvertálását a program a beilleszteni kívánt fájl felbontása alapján végzi el. A vektoros intelligens objektumokat nem konvertálja raszterképpé a program.

Másik alkalmazásból származó PostScript rajzelemek beillesztése Photoshopba

 1. Jelölje ki a kívánt rajzelemeket a forrásalkalmazásban, majd válassza a Szerkesztés menü Másolás parancsát.
 2. A Photoshopban válassza ki azt a képet, amelybe illeszteni kívánja a rajzelemeket.

 3. Kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés parancsára.
 4. A megjelenő párbeszédpanelen válassza a kívánt beillesztési beállítást:

  Intelligens objektum

  A rajzelemek intelligens objektumként, új rétegre történő beillesztésére szolgál.

  Képpont

  A rajzelemek raszterizálva történő beillesztésére szolgál. A raszterizálás során a program a matematikailag definiált vektoralakzatokat egyszerű képpontokká alakítja.

  Görbék

  Segítségével görbeként illesztheti be a rajzelemeket a Görbék panelre. A szövegek Illustrator programból történő másolásakor először körvonallá kell azokat konvertálnia.

  Alakréteg

  A görbét vektormaszkként használó alakzatréteget hoz létre.

  Megjegyzés:

  A rajzelemek Adobe Illustrator programból való másolásakor az Illustrator alapértelmezett vágólap-beállításai meggátolhatják a Photoshop program Beillesztés párbeszédpaneljének megjelenését. Ha azt szeretné, hogy a rajzelemek Photoshop programba való illesztésekor jelenjen meg a párbeszédpanel, válassza az Illustrator programban a Beállítások párbeszédpanel Fájlkezelés és vágólap csoportjában található AICB beállítást.

 5. Amennyiben az előző lépésben a raszterizálást választotta, a kijelölés és a környező képpontok közötti él simításához az eszköztáron engedélyezheti az Élsimítás beállítást.

  Megjegyzés:

  Ha az adatokat korábban már egyesítette, és egy raszterizált elemet kíván ismét felhasználni, a Belesimítás menüpont parancsait is alkalmazhatja.

A vágólap tartalmának mentése a Photoshop bezárásakor

A Photoshop beállítható úgy, hogy kilépést követően menti a vágólap tartalmát, így még másolhatja azt máshová.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • (Windows rendszer esetén) Mutasson a Szerkesztés menü Beállítások pontjára, majd válassza az Általános parancsot.

  • Mac OS rendszerben: Mutasson a Photoshop menü Beállítások pontjára, majd válassza az Általános parancsot.

 2. Jelölje be a Vágólap exportálása jelölőnégyzetet a vágólapon található Photoshop-tartalmak kilépéskor történő mentéséhez.

Rajzelemek másolása húzással Illustratorból

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Húzza az Illustrator kívánt vektorobjektumait a Photoshop programban megnyitott képre. Az elemek áthúzásakor a Photoshop egy intelligensobjektum-réteget hoz létre az adott képen. Mutasson a Réteg menü Intelligens objektumok pontjára, majd kattintson a Tartalom szerkesztése parancsra a tartalom Illustrator programban történő megnyitásához.

  • Ha a vektorobjektumot görbeként kívánja a Photoshop programba másolni, az Illustrator programból történő áthúzás közben tartsa lenyomva a Ctrl (Windows) vagy Command (Mac OS) billentyűt.

  • A Photoshop programban kijelölt réteg tartalmának Illustrator programba történő másolásához válassza a Mozgató eszközt, majd húzza a Photoshop ablakából a kívánt tartalmat egy megnyitott Illustrator-dokumentumba.

Kijelölt képpontok törlése vagy levágása

 1. Válassza a Szerkesztés menü Törlés parancsát, vagy nyomja le a Backspace (Windows) vagy Delete (Mac OS) billentyűt. A kijelölés vágólapra helyezéséhez és törléséhez kattintson a Szerkesztés menü Kivágás parancsára.

  Egy háttérrétegen levő kijelölés törlésekor az eredeti színt a program a háttérszínre cseréli. Egy normál rétegen levő kijelölés törlésekor az eredeti színt a program a rétegáttetszőségre cseréli.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat