From an expert: Shadows/Highlights

From an expert: Shadows/Highlights
Richard Harrington

Árnyékos és csúcsfényes területek részletességének növelése

Az Árnyék/csúcsfény parancs az egyik lehetőség az erős háttérfény miatt sötét, illetve a vakuhoz túl közel lévő és kissé halvány alakokat tartalmazó képek korrekciójára. Ez a korrekció az egyébként helyesen megvilágított kép árnyékos részeinek világosítására is használható. Az Árnyék/csúcsfény parancs nem csupán világosítja vagy sötétíti a képet: e két műveletet az árnyékok és a csúcsfények környékén lévő (helyileg szomszédos) képpontok alapján végzi el. Ebből kifolyólag az árnyékok és a csúcsfények más-más elemekkel vezérelhetők. Az alapértékek beállítása révén javítani lehet a háttér-világítási problémákat tartalmazó képeket.

Az Árnyék/csúcsfény parancs a kép teljes kontrasztjának korrigálását is biztosítja a Középtónus kontraszt csúszkával, illetve a Fekete vágása és a Fehér vágása lehetőséggel, valamint a telítettség korrekcióját a Színkorrekció csúszkával.

Megjegyzés:

Fontos megjegyezni, hogy az Árnyék/csúcsfény parancs közvetlenül a képen végez korrekciót, és törli az eredeti képinformációt. A visszafordítható szerkesztéshez érdemes inkább korrekciós rétegeket vagy a Camera Raw bővítményt használni. Lásd: Korrekciós és kitöltési rétegek és A Camera Raw bemutatása.

Photoshop – árnyékos és csúcsfényes képek korrigálása
Balra az eredeti kép, jobbra a korrigált árnyékkal és csúcsfénnyel ábrázolt kép

Kép árnyékainak és csúcsfényeinek korrigálása

 1. Kattintson a Kép menü Korrekciók almenüjének Árnyék/csúcsfény parancsára.

  Győződjön meg arról, hogy be van jelölve a párbeszédpanel Előnézet jelölőnégyzete, így a módosítások végrehajtása közben a kép mindig frissül.

 2. A Mérték csúszka húzásával adja meg a megvilágítás korrigálásának mértékét, vagy írja be a megfelelő értéket az árnyék és a csúcsfény százalékos nagyságát jelző mezőbe. A nagyobb értékek az árnyékok nagyobb fokú világosítását vagy a csúcsfények nagyobb mérvű sötétítését okozzák. A képen az árnyékok és a csúcsfények egyaránt korrigálhatók.
 3. A pontosabb beállítás végett a További beállítások megjelenítése elemmel jelenítse meg az egyéb korrigálási lehetőségeket.

  Megjegyzés:

  Az egyébként jól exponált képek árnyékos részleteinek gazdagításához 0-25% közötti értékeket adjon meg az árnyék nagyságát és az árnyalat szélességét meghatározó csúszkáknál.

 4. (Választható lehetőség) A Mentés alapértelmezettként gombra kattintva mentheti az aktuális beállításokat, és az Árnyék/csúcsfény parancs alapértelmezett beállításaivá teheti azokat. Az eredeti alapbeállítások visszaállításához tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt a Mentés alapértelmezettkéntgombra kattintás közben.

  Megjegyzés:

  Az Árnyék/csúcsfény parancshoz mentett beállítások a későbbiekben újból felhasználhatók: ehhez a Mentés gombra kattintva mentse egy fájlba a jelenlegi beállításokat, majd később a betöltés gombbal töltse be azokat ismét. A Korrekció beállításainak mentése című részben bővebb információ olvasható a beállítások mentéséről és betöltéséről.

 5. Kattintson az OK gombra.

Az Árnyék/csúcsfény parancsra kattintva használható lehetőségek

Mérték

A korrekció erősségét szabályozza (külön-külön a kép árnyék és csúcsfény értékeinél).

Megjegyzés:

Ha különösen nagy értéket ad meg a Mérték mezőben, akkor olyan átmenet keletkezhet, amelyben a korrigálatlan kép csúcsfényei sötétebbek lesznek, mint annak árnyékai, így a korrigált kép „természetellenessé” válik.

Árnyalat szélessége

Itt adhatja meg az árnyalatok tartományát a módosítani kívánt árnyékokon vagy csúcsfényeken. A kisebb értékek az árnyék sötétebb részeire és a csúcsfény világosabb részeire korlátozzák a módosítást. A nagyobb értékek azt a tónustartományt növelik, amelyet a középtónusokra fog alkalmazni a rendszer. A 100% értéknél az árnyék árnyalatszélességének csúszkája például leginkább az árnyékokra lesz hatással, a középtónusokat csak részben befolyásolja, a legfényesebb árnyékokra azonban nincs befolyása. Az árnyalat szélessége minden képen más és más. A túl nagy értékek fényudvart okozhatnak a sötét és a világos szélek mentén. Az alapértelmezett értékek ezeket a tulajdonságokat próbálják meg kiküszöbölni. A fényudvar akkor is megjelenhet, ha túl nagy értéket ad meg az árnyékhoz vagy a csúcsfény mennyiségéhez.

Megjegyzés:

Az árnyalat szélessége alapértelmezés szerint 50%. Ha egy sötét objektum világosításakor a középtónusok vagy a világosabb részek túl nagy mértékben változnak meg, csökkentse az árnyékok árnyalatszélességét a nulla érték közelébe, így csak a legsötétebb részeket világosítja a program. Ha az árnyékok mellett azonban a csúcsfényeket is világosítani kívánja, növelje az árnyalat szélességét a 100%-os érték közelébe

Sugár

Az egyes képpontokat körülvevő helyi képpontkörnyezet méretét növeli. A Photoshop a szomszédos képpontokkal határozza meg, hogy egy adott képpont árnyék vagy csúcsfény része-e. A csúszkát balra húzva kisebb, jobbra húzva nagyobb területet adhat meg. A szomszédos helyi képponttartomány optimális mérete a szóban forgó kép függvénye. Érdemes több korrigálási lehetőséget is kipróbálni. Ha túl nagy a sugár, a korrigálás a teljes képet világosítja (vagy sötétíti), nem csak a szóban forgó tárgyat teszi fényesebbé. A sugár értéke legyen közel egyenlő a kép lényeges elemeinek méretével. Más és más sugárbeállításokkal kísérletezve határozza meg a tárgy kontrasztja és a tárgy háttérhez viszonyított különbözeti fényesítése (vagy sötétítése) közötti legjobb egyensúlyt.

Fényerő

A szürkeárnyalatos kép fényerejét állítja be. Ez a beállítás csak szürkeárnyalatos képek esetén használható. A Fényesség csúszka balra húzásával a szürkeárnyalatos kép sötétebb lesz, jobbra húzva pedig világosabb.

Középtónus kontraszt

A középtónusok kontrasztjának beállítása. A csúszka balra húzásával csökkenthető, jobbra húzásával pedig növelhető a kontraszt. A Középtónus kontraszt mezőben is megadhat egy értéket. A negatív érték csökkenti, a pozitív érték növeli a kontrasztot. A középtónus kontrasztjának növelése nagyobb kontrasztot eredményez a középtónusokban, sötétíti az árnyékokat és világosítja a csúcsfényeket.

Fekete vágása és Fehér vágása

Azt szabja meg, hogy milyen mértékben vágja le a program az árnyékokat és a csúcsfényeket a kép színeinek új, legnagyobb mértékű árnyékára (0 szintérték) és csúcsfényére (255 szintérték). A nagyobb értékek nagyobb kontrasztú képet eredményeznek. Legyen óvatos: ne adjon meg túl nagy vágási értékeket, mert akkor csökken az árnyékok és a csúcsfények részletessége (a Photoshop levágja az intenzitásértékeket, és tiszta fekete vagy tiszta fehér színné képezi le azokat).

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat