Megjegyzés:

A Photoshop alkalmazás Photoshop CC előtti verzióinál a cikkben tárgyalt funkciók közül néhány csak a Photoshop Extended kiadásban érhető el. A Photoshopnak nincs külön Extended verziója. A Photoshop Extended minden funkciója a Photoshop része.

A képkocka-animálási munkafolyamat

A Photoshop alkalmazásban az Idővonal panelen készíthet animációs képkockákat. Mindegyik képkocka egy-egy rétegkonfigurációt képvisel.

Megjegyzés:

Az idővonal és a kulcsképek használatával is készíthet animációkat. Lásd: Idővonal-alapú animációk létrehozása.

Photoshop – A képkocka-animálási munkafolyamat
Animáció szemléltetése. Az egykerekű képe a saját rétegén helyezkedik el; a réteg pozíciója az animáció mindegyik képkockáján más és más.

A Photoshopban képkockaalapú animációk létrehozásához kövesse az alábbi általános munkafolyamatot.

Nyisson meg egy új dokumentumot

Ha még nincsenek megnyitva, nyissa meg az Idővonal és a Rétegek panelt. Ügyeljen arra, hogy az Idővonal panel képkocka-animációs üzemmódban legyen. Az Idővonal panel középső részén kattintson a lefelé mutató nyílra, válassza a Képkocka-animáció létrehozása parancsot, majd kattintson a nyíl melletti gombra.

Vegyen fel egy réteget, vagy alakítsa át a háttérréteget

Mivel a háttérréteg nem animálható, vegyen fel egy réteget, vagy alakítsa át normál réteggé a háttérréteget. További információ: Háttér és rétegek konvertálása.

Adja hozzá a kívánt tartalmat az animációhoz

Ha az animáció több, egymástól függetlenül animált objektumot tartalmaz, vagy ha módosítani szeretné egy adott objektum színét, esetleg teljesen meg szeretné változtatni egy képkocka tartalmát, az objektumokat külön rétegeken hozza létre.

Vegyen fel egy képkockát az Idővonal panelen

Jelöljön ki egy képkockát

Szerkessze a kijelölt képkocka rétegeit

Tegye az alábbiak egyikét:

 • A különböző rétegek megjelenítését ki- és bekapcsolhatja.

 • Az objektumok vagy rétegek pozíciójának módosításával mozgathatja a réteg tartalmát.

 • A réteg fedettségének módosításával a tartalmat elhalványíthatja vagy láthatóságát fokozhatja.

 • Megváltoztathatja a rétegek keverési módját.

 • A rétegekhez stílust rendelhet.

  A Photoshop megfelelő eszközeinek használatával az adott réteg jellemzőit képkockáról képkockára megőrizheti. Lásd a Rétegtulajdonságok egységesítése animációs képkockákban című részt.

Szükség szerint vegyen fel további képkockákat és szerkessze a rétegeket

A létrehozható képkockák számát csak a Photoshop rendelkezésére álló rendszermemória mennyisége korlátozza.

A Mozgásátmenet paranccsal két meglévő képkocka között köztes változásokat tartalmazó új képkockákat hozhat létre. Ily módon egy objektumot gyorsan átvezethet a képernyőn, vagy elhalványíthatja, illetve megjelenítheti. Lásd Képkockák létrehozása mozgásátmenet alkalmazásával.

Adja meg a képkocka-késleltetésre és a körkörös lejátszásra vonatkozó beállításokat

Az egyes képkockákhoz késleltetési időt állíthat be, továbbá körkörös lejátszást definiálhat, ezzel megadhatja, hogy az animáció egyszer, adott számú alkalommal vagy folyamatosan ismétlődjön. Lásd Késleltetési idő megadása képkocka-animációhoz és Körkörös lejátszás definiálása képkocka-animációhoz.

Tekintse meg az animáció előnézetét

Az Idővonal panelen lévő vezérlőkkel létrehozása közben tekintse meg az animációt. Ezután a Mentés webre parancs használatával tekintse meg a webböngészőben. Lásd: Optimalizált képek megjelenítése böngészőben.

A hatékony letöltés érdekében optimalizálja az animációt

Mentse az animációt

A képkocka-animációt többféleképpen lehet menteni:

 • Mentés webre parancs használatával az animációt animált GIF formátumban.

 • Photoshop (PSD) formátumban, ha a későbbiekben tovább szeretné szerkeszteni az animációt.

 • Mentés képsorozatként, QuickTime mozgóképként vagy különálló fájlokként. Lásd még Videofájlok és képsorozatok exportálása.

Képkockák hozzáadása az animációhoz

A képkockák felvétele az első lépés az animációk létrehozásában. Ha megnyit egy képet, az Idővonal panelen ez a kép egy új animáció első képkockájaként jelenik meg. Minden további képkocka, amit felvesz, kezdetben pusztán az előző képkocka másolata. Ezt azután a Rétegek panelen módosíthatja.

 1. Ügyeljen arra, hogy az Idővonal panel képkocka-animációs üzemmódban legyen.

 2. Kattintson az Elkészíti a kijelölt képkockák másolatát gombra .

Animációs képkockák kijelölése

Mielőtt egy képkockán elkezdene dolgozni, aktuális képkockaként ki kell jelölnie. Az aktuális képkocka tartalma megjelenik a dokumentumablakban.

Az Idővonal panelen az aktuális képkockát a bélyegképe körüli vékony szegély jelöli (a kijelölt állapotot jelző színes kereten belül). A kijelölt képkockákat a bélyegképük körüli színes kerettel jelzi a program.

Egyetlen animációs képkocka kijelölése

 1. Tegye az alábbiak egyikét az Idővonal panelen:

  • Kattintson az egyik képkockára.

  • A sorozat következő képkockájának aktuálisként való kijelöléséhez kattintson a Kijelöli a következő képkockát gombra.

  • A sorozat előző képkockájának aktuálisként való kijelöléséhez kattintson a Kijelöli az előző képkockát gombra .

  • A sorozat első képkockájának aktuálisként való kijelöléséhez kattintson a Kijelöli az első képkockát gombra.

Több animációs képkocka kijelölése

 1. Az Idővonal panelen hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  • Több, egymást követő képkocka kijelöléséhez a Shift billentyű lenyomva tartásával kattintson egy másik képkockára. A program kijelöli a második képkockát, valamint az első és a második közötti összes képkockát.

  • Több, nem egymást követő képkocka kijelöléséhez a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac OS) billentyű lenyomva tartásával kattintson a további kijelölni kívánt képkockákra.

  • Az összes képkocka kijelöléséhez válassza a panel menüjének Összes képkocka kijelölése parancsát.

  • Ha több kijelölt képkocka közül az egyik képkocka kijelölését meg szeretné szüntetni, nyomja le a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac OS) billentyűt, és kattintson a kívánt képkockára.

Animációs képkockák szerkesztése

 1. Az Idővonal panelen jelöljön ki egy vagy több képkockát.

 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Az animációs képkockákon lévő objektumok tartalmának szerkesztéséhez a Rétegek panelen módosítsa a képkockákat érintő képek rétegeit.
  • Egy animációs képkockán lévő objektum pozíciójának módosításához a Rétegek panelen jelölje ki az objektumot tartalmazó réteget, és húzza az új pozícióba.

  Megjegyzés:

  Egyszerre több képkockát is kijelölhet és mozgathat új pozícióba. Ha azonban több, nem egymást követő képkockát húzással áthelyez, új pozíciójukban ezek egymás után fognak következni.

  • Az animációs képkockák sorrendjének megfordításához válassza a panel menüjének Képkockák megfordítása parancsát.

  Megjegyzés:

  Azoknak a képkockáknak, amelyeknek a sorrendjét meg szeretné fordítani, nem feltétlenül kell egymást követniük; tetszőlegesen kijelölt képkockák sorrendjét is megfordíthatja.

  • A kijelölt képkockák törléséhez válassza az Idővonal panel menüjének Képkocka törlése parancsát, vagy kattintson a törlőikonra , majd a törlés megerősítéséhez kattintson az Igen gombra. A kijelölt képkockát rá is húzhatja a törlőikonra.

Rétegtulajdonságok egységesítése animációs képkockákban

A Rétegek panelen található egyesítő gombok (Rétegpozíció egyesítése, Réteg láthatóságának egyesítése és Rétegstílus egyesítése) meghatározzák, hogy az aktív animációs képkocka jellemzőinek módosítása milyen hatással legyen az ugyanazon a rétegen lévő többi képkockára. Ha valamelyik egyesítő gomb ki van jelölve, akkor a megfelelő jellemző módosítása az aktív réteg összes képkockáját érinti, ha nincs kijelölve, akkor csak az aktív képkockára van hatással.

A Rétegek panelen található 1. képkocka terjesztése beállítás meghatározza továbbá, hogy az első képkockán végzett jellemzőmódosítások milyen hatással legyenek az ugyanazon a rétegen lévő többi képkockára. Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, az első képkockán végzett módosítások hatására az aktív rétegen lévő összes következő képkocka meg fog változni az első képkockához képest (és a program megőrzi a már elkészült animációt).

Rétegtulajdonságok egyesítése

 1. Az Idővonal panelen módosítsa egy képkocka valamelyik jellemzőjét.

 2. A Rétegek panelen kattintson a Rétegpozíció egyesítése , a Réteg láthatóságának egyesítése  vagy a Rétegstílus egyesítése  gombra, ha azt szeretné, hogy a módosított jellemző az aktív réteg összes többi képkockáján érvényesüljön.

1. képkocka terjesztése

 1. A Rétegek panelen jelölje be az 1. képkocka terjesztése négyzetet.
 2. Az Idővonal panelen módosítsa az első képkocka valamelyik jellemzőjét.

  A módosított jellemzőt a program a rétegen lévő összes további képkockára alkalmazza (egymáshoz viszonyítva).

Megjegyzés:

A képkocka-módosításokat úgy is terjesztheti, hogy a Shift billentyűt lenyomva tartva kijelöli a rétegen lévő egymást követő képkockák egy csoportját, majd a kijelölt képkockák valamelyikén módosítja az egyik jellemzőt.

A rétegegyesítő gombok megjelenítése és elrejtése

 1. Válassza a Rétegek panel menüjének Animációs beállítások parancsát, majd válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

  Automatikus

  Ezt a lehetőséget választva megjelenítheti a rétegegyesítő gombokat, ha az Idővonal panel meg van nyitva.

  Mindig látható

  Ezt a lehetőséget választva megjelenítheti a rétegegyesítő gombokat függetlenül attól, hogy az Idővonal panel meg van-e nyitva, vagy sem.

  Mindig elrejtve

  Ezt a lehetőséget választva rejtheti el a rétegegyesítő gombokat függetlenül attól, hogy az Idővonal panel meg van-e nyitva, vagy sem.

Képkockák másolása rétegtulajdonságokkal

Annak megértéséhez, hogy mi történik egy képkocka másolásakor és beillesztésekor, a képkockát fogja fel úgy, hogy az egy kép adott rétegbeállításokkal rendelkező másolata. Amikor egy képkockát a vágólapra másol, a rétegbeállításokat is a vágólapra másolja (beleértve az egyes rétegek láthatósági beállítását, pozícióját és más tulajdonságait). A képkocka beillesztésekor mindezeket a rétegbeállításokat a célul szolgáló képkockára alkalmazza.

 1. Az Idővonal panelen jelöljön ki egy vagy több másolni kívánt réteget.

 2. Válassza a panel menüjének Képkocka másolása (vagy Képkockák másolása) parancsát.
 3. Az aktuális vagy egy másik animációban jelöljön egy vagy több célul szolgáló képkockát.
 4. Válassza a panel menüjének Képkocka beillesztése (vagy Képkockák beillesztése) parancsát.
 5. Válasszon egy beillesztési módszert:

  Képkockák felülírása

  Ezt a lehetőséget választva a program a kijelölt képkockákat a vágólapra másolt képkockákra cseréli. Új rétegek nem keletkeznek. A célul szolgáló képkockák meglévő rétegeinek tulajdonságai a vágólapra másolt rétegek tulajdonságaira cserélődnek. Amikor a képkockák másolását és beillesztését képek között végzi, a program új rétegeket ad a képekhez, de a célul szolgáló képkockákon csak a beillesztett rétegek láthatók (a meglévő rétegek rejtve vannak).

  Beillesztés a kijelölésre

  Ezt a lehetőséget választva a program a beillesztett képkockák tartalmát új rétegekként adja a képhez. Ha ugyanabba a képbe illeszti be a képkockákat, ezt a lehetőséget választva a kép rétegei megduplázódnak. A célul szolgáló képkockákban az újonnan beillesztett rétegek láthatóak, az eredeti rétegek rejtettek. A nem cél képkockákban az újonnan beillesztett rétegek rejtve lesznek.

  Beillesztés kijelölés előtt vagy Beillesztés kijelölés után

  Ezt a lehetőséget választva a program a vágólapra másolt képkockákat a célul szolgáló képkocka előtt vagy után illeszti be. Amikor a képkockák másolását és beillesztését képek között végzi, a program új rétegeket ad a képekhez, de az új képkockákon csak a beillesztett rétegek láthatók (a meglévő rétegek rejtve vannak).

 6. (Kihagyható lépés) Ha a beillesztett rétegeket össze szeretné kapcsolni a Rétegek panelen, válassza a Hozzáadott rétegek összekapcsolása lehetőséget.

  Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha egy másik dokumentumba illeszt be képkockákat. Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha egy egységként kívánja áthelyezni a beillesztett rétegeket.

 7. Kattintson az OK gombra.

Képkockák létrehozása mozgásátmenet alkalmazásával

A mozgásátmenet szó a hagyományos animációs terminológiából származik. A mozgásátmenet (más néven közbeszúrás) lényegesen lerövidíti az olyan animációs effektusok létrehozási idejét, mint az elhalványulás vagy előtűnés, valamint egy elem átmozgatása a képkockán. Létrehozásuk után egyenként szerkesztheti a mozgásátmeneti képkockákat.

A Mozgásátmenet parancs használatával két képkocka közé automatikusan felvehet képkockasorozatokat vagy módosíthatja azokat; az új képkockák között egyenletesen eloszthatja a rétegtulajdonságok (pozíció, fedettség, effektusparaméterek) módosítását, ezzel mozgás hatását keltheti. Ha például egy réteget el szeretne halványítani, az első képkocka áttetszőségét állítsa 100% értékre, majd az utolsó képkockán ugyanehhez a réteghez adja meg a 0% áttetszőségi értéket. Amikor a két képkocka között mozgásátmenetet hoz létre, a program a réteg áttetszőségének csökkenését egyenletesen elosztja az új képkockákon.

Photoshop – Képkockák létrehozása mozgásátmenet alkalmazásával
Mozgásátmenet alkalmazása szövegpozíció animálásához

 1. Ha a mozgásátmenetet egy adott rétegre szeretné alkalmazni, jelölje ki a réteget a Rétegek panelen.
 2. Jelöljön ki egy képkockát vagy több, egymás után következő képkockát.
  • Ha egyetlen képkockát jelöl ki, megadhatja, hogy a mozgásátmenetet erre és az előző vagy erre és a következő képkockára alkalmazza-e.

  • Ha két egymás után következő képkockát jelöl ki, a program új képkockákat szúr be közéjük.

  • Ha kettőnél több képkockát jelöl ki, az első és az utolsó képkocka közötti képkockák beékelődnek a mozgásátmeneti képkockák közé.

  • Ha az animáció első és utolsó képkockáját jelöli ki, a program ezeket egymás után következő képkockákként kezeli, és a mozgásátmeneti képkockákat az utolsó képkocka után szúrja be. (Ez a mozgásátmeneti módszer akkor hasznos, ha az animáció körkörös lejátszásra van beállítva.)

 3. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson az Idővonal panelen található Mozgásátmenet gombra.

  • Válassza a panel menüjének Mozgásátmenet parancsát.

 4. Jelölje ki a hozzáadott képkockákon változó réteget vagy rétegeket:

  Összes réteg

  Ezt a választógombot bejelölve a kijelölt képkockán vagy képkockákon az összes réteg változik.

  Kijelölt réteg

  Ezt a választógombot bejelölve a kijelölt képkockán vagy képkockákon csak az aktuálisan kijelölt réteg változik.

 5. Adja meg a változtatni kívánt rétegtulajdonságokat:

  Pozíció

  Ezt a lehetőséget választva az új képkockákon lévő rétegtartalom pozíciója egyenletesen változik az első és az utolsó képkocka között.

  Opacitás

  Ezt a lehetőséget választva az új képkockák fedettsége egyenletesen változik az első és az utolsó képkocka között.

  Hatások

  Ezt a lehetőséget választva a rétegeffektusok paraméterbeállításai egyenletesen változnak az első és az utolsó képkocka között.

 6. Ha a 2. lépésben egyetlen képkockát jelölt ki, az Átmenet ezzel menüben adja meg, hogy a program hová helyezze az új képkockákat:

  Következő képkocka

  Ezt a lehetőséget választva a program a kijelölt képkocka és az azt követő képkocka közé szúrja be az új képkockákat. Ha az Idővonal panelen az utolsó képkockát jelöli ki, ez a lehetőség nem választható.

  Első képkocka

  Ezt a lehetőséget választva a program az utolsó és az első képkocka közé szúrja be az új képkockákat. Csak akkor választható, ha az Idővonal panelen az utolsó képkocka van kijelölve.

  Előző képkocka

  Ezt a lehetőséget választva a program a kijelölt képkocka és az azt megelőző képkocka közé szúrja be az új képkockákat. Ha az Idővonal panelen az első képkockát jelöli ki, ez a lehetőség nem választható.

  Utolsó képkocka

  Ezt a lehetőséget választva a program az első és az utolsó képkocka közé szúrja be az új képkockákat. Csak akkor választható, ha az Idővonal panelen az első képkocka van kijelölve.

 7. Írjon be egy értéket a Hozzáadandó képkockák mezőbe, illetve a Fel vagy a Le nyílbillentyűvel jelölje ki a felvenni kívánt képkockák számát. (Kettőnél több képkocka kijelölése esetén ez a lehetőség nem alkalmazható.)
 8. Kattintson az OK gombra.

Új réteg felvétele minden új képkockához

Az Új réteg létrehozása minden új képkockához parancs automatikusan felvesz egy réteget, amely csak az új képkockában látható, a többiben rejtett. Ezzel a lehetőséggel időt takaríthat meg, ha olyan animációt készít, amelynek minden képkockájához új vizuális elemet szeretne adni.

 1. Válassza az Idővonal panel menüjének Új réteg létrehozása minden új képkockához parancsát.

  Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

Rétegek elrejtése animációs képkockákon

Amikor új réteget hoz létre, az alapértelmezés szerint az összes animációs képkockán látható.

 • Ahhoz, hogy az új rétegek csak az aktív képkockákban jelenjenek meg, az Idővonal panelmenüben szüntesse meg az Új rétegek láthatók minden képkockában beállítás bejelölését.

 • Ha egy képkockán el szeretné rejteni valamelyik réteget, jelölje ki a képkockát, majd a Rétegek panelen rejtse el az adott réteget.

Késleltetési idő megadása képkocka-animációhoz

Az animáció egy-egy képkockájához vagy több képkockájához késleltetést állíthat be (ennyi ideig látható a képkocka). A késleltetési idő másodpercben értendő. A másodperc törtrészeit tizedes törtek jelölik. A másodperc egynegyede például 0,25 formában jelenik meg. Ha a késleltetést az aktuális képkockához állítja be, az ezután létrehozott új képkockák felveszik ezt az időértéket.

 1. Az Idővonal panelen jelöljön ki egy vagy több képkockát.

 2. A késleltetési értékek listájának megjelenítéséhez kattintson a kijelölt képkocka alatti értékre.
 3. Adja meg a késleltetési idő tartamát:
  • Válasszon egy értéket a legördülő menüben. (A legutóbb használt érték a menü legalján jelenik meg.)

  • Válassza az Egyéb elemet, írjon be egy értéket a Képkocka-késleltetés beállítása párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra. Több képkocka kijelölése esetén az egyik képkockához megadott késleltetési érték az összes képkockára érvényes lesz.

Képkocka-eltávolítási módszer választása

A képkocka ejtési módja azt határozza meg, hogy a program az aktuális képkockát a következő megjelenése előtt elvesse-e. Háttérfedettségi értékkel rendelkező animációkhoz ejtési módot kijelölve megadhatja, hogy az aktuális képkocka látható legyen-e a következő képkocka áttetsző területein.

Photoshop – Képkockaejtési módok
Képkockaejtési módok

A. Háttérfedettségi értékkel rendelkező képkocka az Ejtés beállítással B. Háttérfedettségi értékkel rendelkező képkocka a Ne ejtse beállítással 

Az ejtési mód ikonja jelzi, hogy a képkockához a Ne ejtse  vagy az Ejtés beállítás van-e megadva. (Ha Automatikus ejtési mód van definiálva, nem látható ikon.)

 1. Jelölje ki azt a képkockát vagy képkockákat, amelyhez vagy amelyekhez ejtési módot szeretne megadni.
 2. Az ejtési módokat tartalmazó helyi menü megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal (Windows), illetve a Control billentyűt lenyomva tartva a bal gombbal (Mac OS) a képkocka bélyegképére.
 3. Válasszon egy ejtési módot:

  Automatikus

  Ezt a lehetőséget választva a program automatikusan állapítja meg az aktuális képkocka ejtési módját; ha a következő képkockához rétegfedettség van definiálva, elveti az aktuális képkockát. A legtöbb animáció esetében az alapértelmezett Automatikus beállítás a kívánt eredményt hozza.

  Megjegyzés:

  Ha meg kívánja őrizni az áttetsző területeket tartalmazó képkockákat, a Felesleges képpontok eltávolítása beállítás használata során válassza az automatikus ejtés lehetőségét.

  Ne ejtse

  Ezt a lehetőséget választva a program megőrzi az aktuális képkockát, amikor a következő képkocka megjelenik. Az aktuális képkocka (az előzőekkel együtt) előbukkanhat a következő képkocka áttetsző területein. A Ne ejtse beállítást alkalmazó animációk pontos előnézetét egy böngészőben tekintheti meg.

  Ejtés

  Ezt a lehetőséget választva a program elveti az aktuális képkockát, mielőtt a következő képkocka megjelenne. Adott időpontban mindig csak egy képkocka látható (és az aktuális képkocka nem bukkan elő a következő képkocka áttetsző területein).

Körkörös lejátszás definiálása képkocka-animációhoz

A körkörös lejátszási beállítás definiálásával meghatározhatja, hogy az animációs sorozat hányszor ismétlődjön meg a lejátszás során.

 1. Kattintson a körkörös lejátszás beállításait tartalmazó menüre az Idővonal panel bal alsó sarkában.

 2. Válasszon egy körkörös lejátszási beállítást a következők közül: Egyszer, 3-szor, Végtelenszer vagy Egyéb.
 3. Az Egyéb lehetőséget választva írjon be egy értéket a megjelenő Lejátszások számának beállítása párbeszédpanelen, és kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  A körkörös lejátszás beállítása megadható a Mentés webre párbeszédpanelen is. További információkhoz olvassa el a Mentés webre és eszközökre – áttekintés című témakört.

Az animáció egészének törlése

 1. Válassza az Idővonal panel menüjének Animáció törlése parancsát.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat