A karakterek beírása előtt megadhatja a szövegattribútumokat, vagy a szövegrétegen kijelölt karakterek megjelenítésének módosításához megváltoztathatja azokat.

Az egyes karakterek formázásához először ki kell jelölni azokat. Kijelölhet egyetlen karaktert, egy karaktertartományt vagy az összes karaktert az adott szövegrétegen.

Megjegyzés:

A szövegekkel kapcsolatos Photoshop-funkciókról gyors bevezető a Szavak hozzáadása egy képhez témakörnél olvasható.

Karakterek kijelölése

 1. Egy szövegréteg kijelöléséhez tegye az alábbiak egyikét:

  • Váltson a Mozgató eszközre, és kattintson duplán a vásznon a szövegrétegre.
  • Jelölje ki a Vízszintes szövegeszközt  vagy a Függőleges szövegeszközt . Jelölje ki a szövegréteget a Rétegek panelen vagy a szövegfolyamra kattintva automatikusan.
 2. Helyezze a beszúrási pontot a szövegbe, és tegye az alábbiak egyikét:
  • Az egér húzásával jelöljön ki egy vagy több karaktert.
  • Kattintson a szövegre, majd a Shift billentyűt lenyomva húzással jelöljön ki egy karaktertartományt.
  • Az adott rétegen lévő összes karakter kijelöléséhez kattintson a Kijelölés menü Teljes réteg parancsára.
  • Egy szót duplán rákattintva jelölhet ki. Triplán kattintva kijelölheti az egész sort. Négyszer gyors egymásutánban kattintva kijelölheti az egész bekezdést. Szintén négyszer gyors egymásutánban a szövegfolyamba kattintva kijelölheti az adott határolókeretben lévő összes karaktert.
  • Ha a karakterek kijelöléséhez a nyílbillentyűket szeretné használni, kattintson a szövegbe, nyomja le, és tartsa lenyomva a Shift billentyűt, majd nyomja le a JOBBRA vagy a BALRA billentyűt. Ha billentyűkkel szeretne szavakat kijelölni, nyomja le, és tartsa lenyomva a Shift+Ctrl (Windows) vagy a Shift+Command (Mac OS) billentyűt, majd nyomja le a JOBBRA vagy a BALRA billentyűt.
 3. Ha anélkül szeretné az adott rétegen lévő összes karaktert kijelölni, hogy a kurzort a szövegfolyamba helyezné, a Rétegek panelen jelölje ki a szövegréteget, majd kattintson duplán a szövegréteget jelző ikonra.

  Megjegyzés:

  A szövegrétegen lévő karakterek kijelölésekor és szerkesztésekor a szövegeszköz szerkesztési módba lép.

A Karakter panel és a dinamikus gyorsbillentyűk áttekintése

A Karakter panelen karakterformázási beállítások találhatók. Egyes formázási lehetőségek az eszköztáron is elérhetők.

A Karakter panel megjelenítési módja:

 • Kattintson az Ablak menü Karakter parancsára, vagy ha a panel meg van jelenítve, de nem aktív, kattintson a Karakter fülre.

 • Egy szövegeszköz aktív állapotában kattintson a Panel gombra  az eszköztáron.

  A Karakter panelen különféle beállításokat a legördülő menükből választhat. A számértékekkel definiált paramétereket a FEL és a LE nyílbillentyűk lenyomásával is megadhatja, de közvetlenül a mezőben is módosíthatja az értéket. Ha közvetlenül szerkeszti valamelyik értéket, az Enter vagy a Return billentyű lenyomásával alkalmazhatja azt; a Shift+Enter vagy a Shift+Return billentyűkombináció lenyomásával alkalmazása után kijelölheti az éppen megadott értéket; a Tab billentyű lenyomásával alkalmazhatja a megadott értéket és továbbléphet a következőre.

A Photoshop Karakter panelje
Karakter panel

A. Betűcsalád B. Betűméret C. Függőleges méretezés D. Tsume beállítása E. Betűköz F. Alapvonal-eltolás G. Nyelv H. Betűstílus I. Sortávolság J. Vízszintes skála K. Alávágás 

Megjegyzés:

A Tsume beállítására való lista csak akkor jelenik meg a Karakter panelen, ha a Beállítások párbeszédpanelen, a Szöveg beállításai csoportban bejelöli az Ázsiaiszöveg-beállítások megjelenítése jelölőnégyzetet.

A Karakter panel menüje további parancsokkal és beállítási lehetőségekkel segíti a munkát. A menü használatához kattintson a panel jobb felső sarkában látható háromszög ikonra.

A dinamikus gyorsbillentyűk csak pont- vagy bekezdésalapú szöveg bevitele, szöveg kijelölése vagy a szövegkurzor szövegben való jelenléte esetén érhetők el a Karakter panelen. A dinamikus gyorsbillentyűk egyebek mellett a következő szövegbeállításokhoz használhatók: Generált félkövér, Generált dőlt, Mind nagybetűs, Kiskapitális, Felső index, Alsó index, Aláhúzott és Áthúzott.

Dinamikus gyorsbillentyűk a Photoshop Karakter paneljén
A dinamikus gyorsbillentyűk csak pont- vagy bekezdésalapú szöveg bevitele, szöveg kijelölése vagy a szövegkurzor szövegben való jelenléte esetén jelennek meg a Karakter panelen.

A betűméret és színek meghatározása

A betűméret meghatározza, hogy a szöveg mekkora méretben jelenjen meg a képen.

Az alapértelmezett mértékegység a pont. Egy PostScript pont egyenlő a hüvelyk 1/72-ed részével egy 72 ppi felbontású képen; válthat azonban a PostScript és a hagyományos pont között. A betűméret alapértelmezett mértékegységét a Beállítások párbeszédpanel Mértékegységek és vonalzók lapján módosíthatja.

A beírt szöveget a program az aktuális festőszínben jeleníti meg, de a szín a szöveg beírása előtt vagy után megváltoztatható. Meglévő szövegrétegek szerkesztésekor módosíthatja az egyes vagy a kijelölt karakterek, illetve a rétegen lévő összes karakter színét.

A betűméret megadása

 1. A Karakter panelen vagy a beállítássávon adjon meg, illetve jelöljön ki egy új Betűméret értéket .

  Ha alternatív mértékegységet szeretne használni, a Betűméret beállítása listában az érték után írja be a kívánt mértékegység rövidítését (in, cm, mm, pt, px vagy pica).

  Megjegyzés:

  A betűméret mértékegységének megváltoztatásához a Szerkesztés menüben mutasson a Beállítások pontra, és kattintson a Mértékegységek és vonalzók parancsra (Windows), vagy a Photoshop menüben mutasson a Beállítások pontra, és kattintson a Mértékegységek és vonalzók parancsra (Mac OS), majd válasszon egy mértékegységet a Betű listából.

A pont mértékegység méretének meghatározása

 1. Mutasson a Szerkesztés menü Beállítások pontjára, és válassza a Mértékegységek és vonalzók parancsot (Windows), vagy mutasson a Photoshop menü Beállítások pontjára, és válassza a Mértékegységek és vonalzók parancsot (Mac OS).
 2. A Pont/pica méret csoportban jelölje be az alábbi választógombok egyikét:

  PostScript (72 pont/hüvelyk)

  Ezt a beállítást választva a mértékegységet kompatibilissé teheti a PostScript-eszközökkel való nyomtatáshoz.

  Hagyományos (72,27 pont/hüvelyk)

  Ezt a beállítást választva a nyomdászatban hagyományosan használt 72,27 pont/hüvelyk méretű pont lesz a betűméret alapja.

 3. Kattintson az OK gombra.

A betűszín módosítása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Az eszköztáron vagy a Karakter panelen kattintson a Szín mezőre, és az Adobe Pipetta eszközzel jelöljön ki egy színt.
  • Alkalmazzon kitöltést a gyorsbillentyűkkel. Adott elem festőszínnel való kitöltéséhez nyomja le az Alt+Backspace (Windows) vagy az Option+Delete (Mac OS) billentyűt; adott elem háttérszínnel való kitöltéséhez nyomja le a Ctrl+Backspace (Windows) vagy a Command+Delete (Mac OS) billentyűt.
  • Alkalmazzon színátfedési rétegstílust a szövegrétegre: ezzel a meglévő színre újabb színt, színátmenetet vagy mintát vihet fel. Kijelölt karakterekre színátfedési rétegstílus nem alkalmazható, az a rétegen lévő összes karakterre érvényesül.
  • Kattintson az eszközpanelen a festőszín kijelölésére szolgáló mezőre, és jelöljön ki egy színt az Adobe Pipetta eszközzel. Másik megoldásként a Szín vagy a Színtár panelen is választhat színt. Ha ezzel a módszerrel módosítja egy meglévő szövegréteg színét, először ki kell jelölnie a kívánt karaktereket a rétegen.

Az egyes karakterek színének módosítása

 1. Jelölje ki a Vízszintes szövegírás eszközt .
 2. A Rétegek panelen jelölje ki a szöveget tartalmazó réteget.
 3. A dokumentumablakban jelölje ki a módosítani kívánt karaktereket.
 4. A munkaterület tetején lévő eszköztáron kattintson a színtárra.
 5. Az Adobe Pipetta párbeszédpanelen a színképcsúszkákkal keresse meg a megfelelő színtartományt, majd a színmezőben kattintson a kívánt színre. A kijelölt szín megjelenik a pipetta panelen a színtár felső részén. Az eredeti szín az alsó részen látható.
 6. Kattintson az OK gombra. Az új szín felváltja az eredetit az eszköztáron és a kijelölt karaktereken.

  Megjegyzés:

  Az új szín csak akkor látható a karaktereken, ha előbb megszünteti a kijelölésüket, vagy kijelöl egy másik elemet.

Szövegkezelés a Karakter panelen

Szöveg aláhúzása vagy áthúzása

Vízszintes folyásirányú szöveg alatt, illetve függőleges folyásirányú szöveg bal és jobb oldalán vonalat helyezhet el. Mindkét szövegtípus közepén is elhelyezhet egy vonalat. A vonal színe mindig megegyezik a szöveg színével.

 1. Jelölje ki az aláhúzni vagy áthúzni kívánt szöveget.
  • Szöveg vízszintes aláhúzásához kattintson a Karakter panel Aláhúzott gombjára.
  • Ha aláhúzás-jellegű vonalat szeretne alkalmazni a függőleges folyásirányú szöveg bal vagy jobb oldalán, kattintson a Karakter panel menüjében az Aláhúzás balra vagy az Aláhúzás jobbra parancsra. Aláhúzást alkalmazhat a függőleges folyásirányú szöveg jobb vagy bal oldalára, de nem mindkét oldalra. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

  Megjegyzés:

  Az Aláhúzás balra vagy az Aláhúzás jobbra parancs csak akkor látható a Karakter panel menüjében, ha függőleges folyásirányú szöveget tartalmazó szövegréteg van kijelölve. Függőleges folyásirányú ázsiai szövegben a szövegsor bármely oldalán elhelyezhető aláhúzás-jellegű vonal.

  • Ha vízszintes szövegre vízszintes áthúzást vagy függőleges szövegre függőleges áthúzást szeretne alkalmazni, kattintson a Karakter panelen található Áthúzás gombra . Az Áthúzott parancs a Karakter panel menüjében is megtalálható.

Szöveg nagybetűssé vagy kiskapitálissá formázása

A szöveg beírható csupa nagybetűs vagy kiskapitális alakban, vagy ilyen formázással ellátható. Ha egy szöveget kiskapitálisként formáz, a Photoshop automatikusan az adott betűtípus kiskapitális karakterkészletét alkalmazza, ha van ilyen. Ha a betűtípus nem tartalmaz kiskapitális karaktereket, a Photoshop ál-kiskapitálisokat generál.

Photoshop – Normál nagy kezdőbetűk vagy kiskapitális karakterek
Normál nagy kezdőbetűk (fent) és kiskapitális karakterek (lent)

 1. Jelölje ki a módosítandó szöveget.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Karakter panelen kattintson a Mind nagybetűs gombra vagy a Kiskapitális gombra .
  • A Karakterek panel menüjében válassza a Mind nagybetűs vagy a Kiskapitális parancsot. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

Felső és alsó indexek megadása

A felső index és az alsó index formázású szöveg (más néven felső, illetve alsó szöveg) csökkentett méretű szöveg, amely a betűk alapvonalához képest feljebb, illetve lejjebb helyezkedik el. Ha egy betűtípus nem tartalmaz felső vagy alsó indexeket, a Photoshop ál-felső indexeket, illetve ál-alsó indexeket generál.

 1. Jelölje ki a módosítandó szöveget.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • A Karakter panelen kattintson a Felső index  vagy az Alsó index gombra.
  • A Karakter panel menüjében kattintson a Felső index vagy az Alsó index parancsra. Adott beállítás aktív állapotát egy pipa jelzi.

Karakterstílusok

A karakterstílusok karakterformázási jellemzőket tartalmaznak, és karakterekre, bekezdésre vagy bekezdések tartományára egyaránt alkalmazhatók. Saját karakterstílusokat is létrehozhat, amelyeket később is alkalmazhat.

A Karakterstílusok panel az Ablak > Karakterstílusok parancsra kattintva nyitható meg. 

 • Ha alkalmazni szeretne egy karakterstílust, jelölje ki a formázandó szöveget vagy szövegréteget, majd kattintson a kívánt karakterstílusra.

A szövegstílusok hierarchiát alkotnak: a kézileg alkalmazott felülírások felváltanak minden alkalmazott karakterstílust, míg az utóbbiak felülbírálják az alkalmazott bekezdésstílusokat. A hierarchikus megközelítéssel egyesítheti a stílusok használatának hatékonyságát és a tervek testreszabhatóságát.

Julieanne Kostnak a Photoshop alkalmazás bekezdés- és karakterstílusairól készített videobemutatójából további részleteket tudhat meg.

 

Karakterstílus létrehozása

 1. Ha meglévő szöveg formázása alapján szeretne új stílust létrehozni, jelölje ki a szöveget.
 2. Kattintson a Karakterstílusok panel menüjének Új karakterstílus parancsára.

Megjegyzés:Ha a stílus létrehozásához nem kíván szöveget kijelölni, kattintson az Új stílus létrehozása ikonra  a Karakterstílusok panel alján. Ha stílus szerkesztésénél nem kívánja szövegre alkalmazni, jelöljön ki egy képréteget, például a hátteret.

Karakterstílus szerkesztése

A létező stílusokra duplán kattintva szerkesztheti azokat, és frissítheti az aktuális dokumentum összes ehhez kapcsolódó szövegét. A stílus formázási jellemzőinek megváltoztatása hatására minden olyan szövegrész megváltozik, amelyen az új formázással alkalmazták a stílust. 

Karakterstílust a következőképpen szerkeszthet:

 1. A Karakterstílusok panelen kattintson duplán a stílusra.
 2. A formázási jellemzők megadásához bal oldalt kattintson valamelyik kategóriára (például a Normál karakterformátumok kategóriára), és adja meg a stílusba felvenni kívánt jellemzőket.
 3. A kívánt formázási jellemzők megadását követően kattintson az OK gombra.

Alapértelmezett szövegstílusok megadása | Csak a Creative Cloud verzióban

Az aktuális karakter- és bekezdésstílusokat alapértelmezett szövegstílusként lehet menteni. A program ezeket az alapértelmezett stílusokat automatikusan alkalmazza az új Photoshop-dokumentumokra, és igény szerint olyan meglévő dokumentumokra is alkalmazhatók, amelyek még nem tartalmaznak szövegstílust. További információ: Bekezdésstílusok.

Az aktuális karakter- és bekezdésstílusokat a következő módszerek valamelyikével mentheti alapértelmezett szövegstílusként:

 • Válassza a Szöveg > Alapértelmezett szövegstílusok mentése parancsot.
 • A Karakterstílusok vagy a Bekezdésstílusok panelen válassza a panelmenü Alapértelmezett szövegstílusok mentése parancsát.

Az alapértelmezett karakter- és bekezdésstílus alkalmazása egy dokumentumra:

 1. Tegye az alábbiak egyikét:

  • Válassza a Szöveg > Alapértelmezett szövegstílusok betöltése parancsot.
  • A Karakterstílusok vagy a Bekezdésstílusok panelen válassza a panelmenü Alapértelmezett szövegstílusok betöltése parancsát.
 2. Ha olyan dokumentumba próbálja meg betölteni az alapértelmezett szövegstílusokat, amelynek már van szövegstílusa, megjelenik a Bekezdésstílusok importálása párbeszédpanel. Ezen kiválaszthatja, hogy lecserélje-e a program a meglévő szövegstílust az alapértelmezett stílusra.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat