Rétegek kijelölése

Bizonyos műveletek végrehajtásához egy, de akár több réteget is kijelölhet, míg más műveletekhez (például festés vagy szín- és tónuskorrekciók) egyszerre csak egy réteg jelölhető ki. Ha egyetlen réteg van kijelölve, úgy az az aktív réteg, amelynek neve a dokumentumablak címsorában olvasható.

Néhány művelethez (például: áthelyezés, igazítás, átalakítás vagy stílusok alkalmazása a Stílusok panelen) több réteg is kijelölhető, így a műveletek egyszerre végezhetők el rajtuk. A rétegeket a Rétegek panelen és a Mozgató eszközzel jelölheti ki.

Szükség esetén a rétegek össze is kapcsolhatók. Az egyszerre kijelölt több réteggel ellentétben az összekapcsolt rétegek akkor is együtt maradnak, ha más elemet jelöl ki a Rétegek panelen. További információ: Rétegek összekapcsolása és kapcsolatuk megszüntetése.

Megjegyzés:

Ha egy adott eszköz használatakor vagy parancs végrehajtásakor nem a várt eredményt tapasztalja, elképzelhető, hogy nem a megfelelő réteget jelölte ki. A Rétegek panelen győződjön meg arról, hogy a megfelelő rétegen dolgozik.

Rétegek kijelölése a Rétegek panelen

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson valamelyik rétegre a Rétegek panelen.
  • Több egymás utáni réteg kijelöléséhez kattintson az első rétegre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva az utolsóra.
  • Ha több, de nem egymás után elhelyezkedő réteget szeretne kijelölni, kattintson rájuk a Rétegek panelen, miközben lenyomva tartja a Ctrl (Windows) vagy a Command (macOS) billentyűt.  

  Megjegyzés:

  Kijelöléskor a Ctrl+kattintás (Windows) vagy a Command+kattintás (macOS) műveletet kell használnia a réteg bélyegképén kívül eső területen. A réteg bélyegképére való Ctrl+kattintással vagy Command+kattintással kijelöli a réteg nem átlátszó területeit.

  • Az összes réteg kijelöléséhez kattintson a Kijelölés menü Összes réteg parancsára.

  • Az összes hasonló típusú (például szöveg-) réteget a Kijelölés menü Hasonló rétegek parancsára kattintva jelölheti ki.

  • Egy réteg kijelölésének megszüntetéséhez a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva kattintson a rétegre.

  • Ha valamennyi réteg kijelölését meg szeretné szüntetni, kattintson a Rétegek panelen a háttérréteg vagy az alsó réteg alatt, vagy válassza a Kijelölés menü Rétegkijelölés megszüntetése parancsát.

Rétegek kijelölése a dokumentumablakban

Közvetlenül a dokumentumablakban is kijelölhet rétege(ke)t.

 1. Váltson a Mozgató eszközre .
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válassza az Automatikus kijelölés lehetőséget a beállítássávon, majd a Réteg elemet a legördülő listán, és kattintson a dokumentumban a kijelölendő rétegre. A program kijelöli az egérmutató alatti, képpontokat tartalmazó legfelső réteget.

  • Válassza az Automatikus kijelölés lehetőséget az eszköztáron, majd a Csoport elemet a legördülő listán, és kattintson a dokumentumban a kijelölendő tartalomra. A program kijelöli az egérmutató alatti, képpontokat tartalmazó legfelső csoportot. Csoportosítás nélküli rétegre kattintva a Photoshop kijelöli a réteget.

  • Kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a CONTROL billentyűt lenyomva tartva (Macintosh) a képre, és válasszon réteget a helyi menüben. A helyi menü az összes, az egérmutató alatt lévő és képpontokat tartalmazó réteg nevét megjeleníti.

Réteg kijelölése csoportban

Először megnyithat egy csoportot, majd kijelölhet benne egy adott réteget.

 1. Kattintson a rétegre a Rétegek panelen.
 2. Kattintson a mappaikontól balra látható háromszögikonra .
 3. Kattintson a csoport szóban forgó rétegére.

A rétegek csoportosítása segít a projektek rendszerezésében, és a Rétegek panel átláthatóságának megőrzésében. A rétegek csatolásakor kapcsolatot hoz létre köztük, még ha a rétegsorrendben nem is szomszédosak.

Rétegek csoportosítása és csoportosításuk megszüntetése

 1. Több réteg kijelölése a Rétegek panelen.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a Réteg menü Rétegek csoportosítása parancsára.

  • A rétegek csoportosításához az Alt (Windows) vagy az Option billentyűt (macOS) lenyomva tartva húzza a rétegeket a Rétegek panel alján látható mappa  ikonra.

 3. A csoportosítás megszüntetéséhez jelölje ki a csoportot, és kattintson a Réteg menü Rétegek szétválasztása parancsára.

Rétegek csoporthoz adása

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki a csoportot a Rétegek panelen, és kattintson az Új réteg létrehozása  gombra.

  • Húzzon egy réteget a csoport mappájába.

  • Húzza valamelyik csoportmappát egy másik csoport mappájába. A művelet a csoportot és annak összes rétegét áthelyezi.

  • Húzzon egy meglévő csoportot az Új csoport létrehozása  gombra.

Két vagy több réteg vagy csoport között kapcsolat hozható létre. Az egyszerre kijelölt több réteggel ellentétben az összekapcsolt rétegek egészen a kapcsolat megszüntetéséig együtt maradnak. Az összekapcsolt rétegek tetszés szerint áthelyezhetők, és átalakítási műveletek is végrehajthatók rajtuk.

 1. Jelölje ki a rétegeket vagy csoportokat a Rétegek panelen.
 2. Kattintson a Rétegek panel alján látható Rétegek összekapcsolása  gombra.
 3. A rétegek kapcsolatának megszüntetéséhez tegye az alábbiak egyikét:
  • Jelölje ki az egyik kapcsolt réteget, és kattintson a Rétegek összekapcsolása gombra.

  • A kapcsolt réteg ideiglenes letiltásához a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a réteg összekapcsolást jelző ikonjára. Ekkor egy piros X jelenik meg az összekapcsolást jelző ikonon. A kapcsolat ismételt engedélyezéséhez kattintson a SHIFT billentyűt lenyomva tartva újból az ikonra.

  • Jelölje ki az összekapcsolt rétegeket, és kattintson az összekapcsolást jelző ikonra. Az összekapcsolt rétegek mindegyikének kijelöléséhez jelölje ki az egyik réteget, és kattintson a Réteg menü Jelölje ki az összekapcsolt rétegeket parancsára.

Rétegszegélyek és fogantyúk megjelenítése

A használni kívánt réteg tartalmát jelölő szegélyek körvonalának megjelenítésével egyszerűbbé tehető a tartalom áthelyezése és igazítása. A kijelölt rétegek és csoportok átalakítási fogantyúinak megjelenítésével az elemek átméretezhetők és forgathatók.

Rétegek a Photoshopban
Rétegtartalom látszó szegélyekkel (balra) és átalakítási fogantyúkkal (jobbra)

Kijelölt rétegbeli tartalom szegélyeinek megjelenítése

 1. Kattintson a Nézet menü Megjelenítés almenüjének Rétegszegélyek parancsára.

Kijelölt réteg átalakítási fogantyúinak megjelenítése

 1. Váltson a Mozgató eszközre .
 2. Jelölje be a beállítássávon az Átalakítási vezérlőelemek mutatása jelölőnégyzetet.

  A rétegtartalom átméretezéséhez és forgatásához az átalakítási fogantyúk használhatók. További információ: Szabad átalakítás.