A Photoshopban az Igazítás és Elosztás beállításokkal egyszerűen igazíthatja a rétegeket és beállíthatja távolságukat, ami gyakran hasznos a panorámaképek készítésénél.

Eltérő rétegeken elhelyezkedő objektumok igazítása

Oktatóvideó: Terv objektumainak igazítása

Oktatóvideó: Terv objektumainak igazítása
Infinite Skills

A Mozgató eszközzel lehetősége van a rétegek és a csoportok tartalmának igazítására is . További információ: Rétegek tartalmának áthelyezése.)

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Több réteg igazításához jelölje ki a rétegeket a Mozgató eszközzel, vagy jelöljön ki egy csoportot a Rétegek panelen.

  • Ha a réteg(ek) tartalmát kijelölőkerethez szeretné igazítani, jelölje ki a kép egy részét, és ezt követően jelölje ki a rétegeket a Rétegek panelen. Ezzel a módszerrel a kép bármely adott pontjának igazítására is lehetőség nyílik.

 2. Mutasson a Réteg menü Igazítás vagy Réteg, majd Rétegek kijelöléshez igazítása pontjára, és válasszon parancsot az almenüből. Ugyanezek a parancsok igazítási műveletgombokként is megtalálhatók a Mozgató eszköz eszköztárán.

  Felső szegélyek

  A kijelölt rétegek legfelső képpontját az összes kijelölt réteg legfelső képpontjához vagy a kijelölőkeret felső szegélyéhez igazítja.

  Függőleges középvonal igazítása 

  A kijelölt rétegek függőlegesen középső képpontját az összes kijelölt réteg függőlegesen középső képpontjához vagy a kijelölőkeret függőleges középvonalához igazítja.

  Alsó szegélyek 

  A kijelölt rétegek alsó képpontját az összes kijelölt réteg legalsó képpontjához vagy a kijelölőkeret alsó szegélyéhez igazítja.

  Bal szegélyek 

  A kijelölt rétegek bal oldali képpontját a bal oldali réteg bal oldali képpontjához vagy a kijelölőkeret bal oldali szegélyéhez igazítja.

  Vízszintes középvonal igazítása 

  A kijelölt rétegek vízszintesen középső képpontját az összes kijelölt réteg vízszintesen középső képpontjához vagy a kijelölőkeret vízszintes középvonalához igazítja.

  Jobb szegélyek 

  Az összekapcsolt rétegek jobb oldali képpontját az összes kijelölt réteg jobb oldali képpontjához vagy a kijelölőkeret jobb oldali szegélyéhez igazítja.

Rétegek és csoportok egyenletes elosztása

Frissítve a Photoshop CC 2018. októberi kiadásában (20.0-s verzió)

 1. Jelöljön ki legalább három réteget.
 2. Mutasson a Réteg menü Elosztás pontjára, és válasszon a helyi menü parancsai közül. Megteheti azt is, hogy a Mozgató eszközre vált, és az eszköztár elosztást irányító gombjainak egyikére kattint.

  Felső szegélyek

  Egyenletesen osztja el a rétegeket az egyes rétegek legfelső képpontjától kezdve.

  Függőleges középvonal igazítása 

  Egyenletesen osztja el a rétegeket az egyes rétegek függőlegesen középső képpontjától kezdve.

  Alsó szegélyek 

  Egyenletesen osztja el a rétegeket az egyes rétegek alsó képpontjától kezdve.

  Bal szegélyek 

  Egyenletesen osztja el a rétegeket az egyes rétegek bal oldali képpontjától kezdve.

  Vízszintes középvonal igazítása 

  Egyenletesen osztja el a rétegeket az egyes rétegek vízszintes középvonalától kezdve.

  Jobb szegélyek 

  Egyenletesen osztja el a rétegeket az egyes rétegek jobb oldali képpontjától kezdve.

  Vízszintes

  Egyenletesen osztja el a vízszintes térközöket a rétegek között.

  Függőlegesen

  Egyenletesen osztja el a függőleges térközöket a rétegek között.

Képrétegek automatikus igazítása

A Rétegek automatikus igazítása paranccsal automatikusan igazíthatja a rétegeket a különböző rétegekben lévő hasonló tartalom, például a sarkok és szegélyek alapján. Az egyik réteget referenciarétegként jelölheti ki, vagy a Photoshopra is bízhatja a referenciaréteg kiválasztását. A program úgy igazítja a többi réteget a referenciaréteghez, hogy az azonos tartalom átfedésben álljon.

A Rétegek automatikus igazítása paranccsal többféle módon kombinálhatja a képeket:

 • Kicserélheti vagy törölheti a képek azon részeit, melyek háttere azonos. A képek igazítása után maszkolási vagy keverési effektusokkal egy képbe egyesítheti az egyes képek részeit.

  Képek kombinálása a Rétegek automatikus keverése paranccsal.

 • Összefűzheti az átfedésben álló tartalommal rendelkező képeket.

 • Rétegekké alakíthatja a statikus háttér előtt rögzített videók képkockáit, így tartalmat adhat hozzá vagy törölhet több képkockában.

 1. Egy dokumentumba másolhatja vagy helyezheti az igazítani kívánt képeket.

  Minden kép külön rétegre kerül. További információ: Rétegek másolása.

  Megjegyzés:

  Parancsfájl segítségével több képet tölthet be a rétegekre. Kattintson a Fájl menü Parancsfájlok almenüjének Fájlok betöltése a verembe parancsára.

 2. (Nem kötelező lépés:) Hozzon létre referenciaréteget a Rétegek panelen a réteg rögzítésével. Lásd Rétegek rögzítése. Ha nem állít be referenciaréteget, a Photoshop elemzi az összes réteget, és a végső kompozíció középpontjában állót választja ki referenciaként.
 3. Jelölje ki a többi igazítandó réteget.

  Ha több szomszédos réteget szeretne a panelen, kattintson rájuk a Shift billentyűt nyomva tartva; nem egymás után elhelyezkedő rétegek kijelöléséhez kattintás közben tartsa lenyomva a CTRL (Windows), illetve a COMMAND (Macintosh) billentyűt.

  Megjegyzés:

  Ne jelöljön ki olyan korrekciós rétegeket, vektorrétegeket vagy intelligens objektumokat, amelyek nem tartalmaznak az igazításhoz szükséges információt.

 4. Kattintson a Szerkesztés menü Rétegek automatikus igazítása parancsára, és válassza ki az igazítási beállítást. Ha átfedésben álló területekkel rendelkező képeket szeretne összefűzni – például panorámaképet szeretne készíteni –, válassza az Automatikus, Perspektivikus‏ vagy Hengeres lehetőséget. Ha eltolásos tartalommal rendelkező beolvasott képeket szeretne igazítani, válassza a Csak áthelyezés beállítást.

  Automatikus

  A Photoshop elemzi a forrásképeket, és a Perspektíva vagy a Hengeres elrendezést alkalmazza, annak megfelelően, hogy melyik eredményez jobb kompozíciót.

  Perspektíva

  Egységes kompozíciót hoz létre oly módon, hogy az egyik forrásképet (alapértelmezés szerint a középsőt) referenciaképként jelöli ki. A többi képet ezután úgy alakítja át (áthelyezéssel, nyújtással vagy döntéssel, szükség szerint), hogy a rétegeken átfedésben álló tartalom igazodjon egymáshoz.

  Hengeres

  A Perspektivikus elrendezésben előforduló „csokornyakkendő” torzítást csökkenti oly módon, hogy az egyes képeket úgy jeleníti meg, mintha egy kiterített hengeren lennének. A rétegek között átfedésben álló tartalmat így is egymáshoz igazítja. A referenciakép kerül középre. Ez a legalkalmasabb módszer széles panorámaképek esetén.

  Gömb alakú

  Széles (vízszintes és függőleges) látómezővel igazítja a képeket. A forrásképek egyikét (alapértelmezés szerint a középső képet) referenciaképként tekintve gömb alakban úgy alakítja a többi képet, hogy azok átfedő tartalma illeszkedjen egymáshoz.

  Kollázs

  Úgy igazítja a rétegeket és az átfedésben álló tartalmat, hogy nem alakítja át a képen található objektumok alakját (azaz egy kör például az igazítás után is kör marad).

  Csak áthelyezés

  Igazítja a rétegeket és az átfedésben álló tartalmat, de nem alakítja át (nyújtással vagy döntéssel) a forrásrétegeket.

  Lencsekorrekció

  Automatikusan kijavítja a lencsehibákat.

  Vignetta eltávolítása

  Kompenzálja azt a lencsehibát, amelynél a kép szélei, főként a sarkai sötétebbek a közepénél.

  Geometriai torzítás

  A hordó-, párna- és halszemtorzítást kompenzálja.

  Megjegyzés:

  A Geometriai torzítás az alapvető torzítás figyelembe vételével javítja az igazítást. Ez alól kivétel a halszemoptika, a halszemoptikára vonatkozó metaadatok észlelésekor ugyanis a halszemoptikának megfelelően igazítja a képeket.

Az automatikus igazítás után a Szerkesztés menü Szabad alakítás parancsával pontosíthatja az igazítást és hajthat végre tónuskorrekciókat a rétegek közötti expozíciós különbségek kiegyenlítése érdekében. Ezután egyetlen kompozícióba egyesítheti a rétegeket.

Megjegyzés:

A Photoshop igazításhoz használt eszközeinek és a panorámakép-készítés automatikus funkcióinak használatát ismertető videó a Panorámaképek készítése címen található.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat