Megjegyzés:

A Photoshop alkalmazás Photoshop CC előtti verzióinál a cikkben tárgyalt funkciók közül néhány csak a Photoshop Extended kiadásban érhető el. A Photoshopnak nincs külön Extended verziója. A Photoshop Extended minden funkciója a Photoshop része.

Videorétegek – áttekintés

A Photoshop segítségével videoklipeket és képsorozatfájlokat szerkeszthet képkockánként. A mozgóképet a Photoshop bármely eszközével szerkesztheti, illetve festhet rá, továbbá szűrőket, maszkokat, transzformációkat, rétegstílusokat és keverési módokat is alkalmazhat. A szerkesztések elvégzése után a dokumentumot PSD-fájlként mentheti (ezt más Adobe alkalmazásokban, például a Premiere Pro és az After Effects alkalmazásban lejátszhatja vagy statikus fájlként más alkalmazásokban megnyithatja), vagy QuickTime formátumú mozgóképként, illetve képsorozatként renderelheti.

Megjegyzés:

A videofájlokban kizárólag a képi elemekkel dolgozhat, a hanggal nem.

Amikor egy videofájlt vagy képsorozatot megnyit a Photoshop alkalmazásban, a képkockák egy videorétegre kerülnek. A Rétegek panelen egy filmszalag ikon  jelzi a videoréteget. A videorétegek lehetővé teszik az egyes képkockákon való festést és klónozást az ecset és a bélyegző eszközök használatával. A szokásos rétegekhez hasonlóan kijelöléssel vagy maszkok alkalmazásával a módosításokat bizonyos területekre korlátozhatja. A képkockák között az Animáció panel (Ablak > Animáció) idővonal üzemmódjában navigálhat.

Megjegyzés:

Az Animáció panel képkocka üzemmódjában nem működnek a videorétegek.

A videorétegeken a normál rétegekhez hasonlóan módosíthatja a keverési módot, a fedettséget, a pozíciót és a rétegstílusokat. A Rétegek panelen a videorétegek csoportosítására is van lehetőség. Korrekciós rétegek révén visszafordítható módon láthatja el a videorétegeket szín- és tónuskorrekciókkal.

Ha a képkockákat külön rétegen szeretné módosítani, létrehozhat egy üres videoréteget. Üres videorétegeken kézzel rajzolt animációkat is készíthet.

Megjegyzés:

A videoréteg olyan kapcsolatban áll az eredeti fájllal, hogy a rajta végzett módosítások az eredeti video- vagy képsorozatfájlt nem érintik. Az eredeti fájllal való kapcsolat megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy a fájl maradjon a PSD-fájllal azonos helyen. A további tudnivalók a Képanyag lecserélése a videorétegen című részben olvashatók.

Támogatott video- és képsorozat-formátumok

Az alábbi formátumú videofájlokat és képsorozatokat lehet megnyitni.

QuickTime videoformátumok

 • MPEG-1 (.mpg vagy .mpeg)

 • MPEG‑4 (.mp4 vagy .m4v)

 • MOV

 • AVI

 • Az MPEG–2 formátum csak akkor támogatott, ha egy MPEG–2 kódoló a számítógépre van telepítve.

Képsorozat-formátumok

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • A Cineon és a JPEG 2000 formátum csak akkor támogatott, ha a megfelelő bővítmény a számítógépre van telepítve.

Színmód és bitmélység

A videorétegeken az alábbi színmódú és bit/csatorna (bpc) értékű fájlok helyezhetők el:

 • Szürkeárnyalatos: 8, 16 vagy 32 bpc

 • RGB: 8, 16 vagy 32 bpc

 • CMYK: 8 vagy 16 bpc

 • Lab: 8 vagy 16 bpc

Animáció panel – áttekintés

Az animáció képek vagy képkockák időben megjelenített sorozata. Mindegyik képkocka kis mértékben eltér az előzőtől, ezért gyors egymásutánban megtekintve őket, a mozgás vagy változás illúzióját keltik.

A Photoshop korábbi verzióinak normál kiadásában az Animáció panel (Ablak > Animáció) képkocka üzemmódban nyílik meg, az animáció egyes képkockái pedig bélyegképként jelennek meg. A panel alján lévő eszközökkel navigálhat a képkockák között, megadhatja a körkörös lejátszás beállításait, képkockákat vehet fel és törölhet, valamint megtekintheti az animáció előnézetét.

Az Animáció panel menüje további parancsokat kínál a képkockák és az idővonal szerkesztéséhez, illetve a panel megjelenítésének testreszabásához. A rendelkezésre álló parancsok megjelenítéséhez kattintson a panelmenü ikonjára.

A Photoshop Animáció panelje képkocka üzemmódban
Animáció panel (képkocka üzemmód)

A. Kijelöli az első képkockát B. Kijelöli az előző képkockát C. Lejátssza az animációt D. Kijelöli a következő képkockát E. Leforgatja a köztes animációs képkockákat F. Elkészíti a kijelölt képkockák másolatát G. Törli a kijelölt képkockákat H. Átalakítja Idővonal móddá I. Animáció panelmenü 

Az Animáció panel képkocka és idővonal üzemmódban egyaránt használható. Az idővonal üzemmód megjeleníti a képkockák időtartamát és a dokumentumrétegek animációs tulajdonságait. A panel alján lévő eszközökkel navigálhat a képkockák között, nagyíthatja és kicsinyítheti az időmegjelenítést, ki- és bekapcsolhatja a pauszpapír üzemmódot, kulcsképeket törölhet és megtekintheti a videó előnézetét. Az idővonal vezérlőivel szabályozhatja az egyes rétegek képkocka-időtartamát, kulcsképeket állíthat be a rétegtulajdonságokhoz és munkaterületként kijelölheti a mozgókép egy területét.

A Photoshop Animáció panelje idővonal üzemmódban
Animáció panel (idővonal üzemmód)

A. Hang lejátszásának engedélyezése B. Kicsinyítés C. Nagyító csúszka D. Nagyítás E. Pauszpapírok ki-/bekapcsolása F. Kulcsképek törlése G. Átalakítás képkocka-animációvá 

Idővonal üzemmódban az Animáció panel a Photoshop alkalmazásban megnyitott dokumentum rétegeit jeleníti meg (a háttérréteg kivételével); a panel szinkronban van a Rétegek panellel. Rétegek létrehozásakor, törlésekor, átnevezésekor, csoportosításakor, másolásakor vagy színnel való társításakor a módosítások mindkét panelen megjelennek.

Megjegyzés:

Amikor animált rétegeket intelligens objektumként csoportosít, a program az Animáció panelen lévő animációs adatokat az intelligens objektumba menti. Lásd még: Intelligens objektumok használata.

Képkocka üzemmódban használható vezérlők

Képkocka üzemmódban az Animáció panelen az alábbi vezérlők használhatók:

A körkörös lejátszás beállításai

Itt állíthatja be, hogy az animáció, animált GIF formátumba való exportálása esetén, hányszor fusson le.

Képkocka-késleltetési idő

Itt adhatja meg, hogy egy adott képkocka a lejátszáskor mennyi ideig legyen látható.

Leforgatja a köztes animációs képkockákat 

Ezzel a vezérlővel egy képkocka-sorozatot szúrhat be két meglévő képkocka közé a rétegtulajdonságok változását egyenlően közbeszúrva (elosztva) az új képkockák között.

Kijelölt képkockák másolása 

Ezzel a vezérlővel az Animáció panelen kijelölt képkocka másolásával egy képkockát adhat az animációhoz.

Átalakítás idővonalas animációvá

Ezzel a vezérlővel egy képkockaalapú animációt idővonalas animációvá alakíthat úgy, hogy a rétegtulajdonságokat kulcsképek segítségével animálja.

Idővonal üzemmódban használható vezérlők

Idővonal üzemmódban az Animáció panelen az alábbi funkciók és vezérlők használhatók:

Gyorsítótárazott képkockák jelzője

Zöld sáv, amely jelzi a lejátszáshoz gyorsítótárba helyezett képkockákat.

Megjegyzések sávja

A panel menü Idővonal-megjegyzés szerkesztése parancsának kiválasztásával szöveges megjegyzést szúrhat be az aktuális időponthoz. A megjegyzések ikonokként  jelennek meg a megjegyzések sávjában. Ha eszközleírásokként kívánja megjeleníteni a megjegyzéseket, akkor helyezze az egérmutatót az ikonokra. Ha módosítani kívánja a megjegyzéseket, kattintson duplán az ikonokra. A megjegyzések között a megjegyzések sávjának bal szélén található Ugrás az előzőre  és Ugrás a következőre  gombokkal lehet lépkedni.

Megjegyzés:

A panel menüjének Idővonal-megjegyzések exportálása parancsával hozhat létre egy olyan HTML-fájlt, amely táblázatos formában tartalmazza az egyes megjegyzések idejét, képkockájának számát és szövegét.

Átalakítás képkocka-animációvá

Ezzel a vezérlővel egy képkockákat használó idővonal-alapú animációt képkocka-animációvá alakíthat.

Időkód vagy képkockaszám megjelenítése

(A panel beállításainak megfelelően) megjeleníti az aktuális képkocka időkódját vagy képkockaszámát.

Aktuális idő jelzője 

Az aktuális idő jelzőjét húzva navigálhat a képkockák között vagy módosíthatja az aktuális időt, illetve képkockát.

Globális megvilágítás sávja

Megjeleníti azokat a képkockákat, amelyeknél a rétegeffektusokhoz (például a vetett árnyékhoz, a belső árnyékhoz, illetve a bevéséshez és domborításhoz) fő megvilágítási szöget állított be (illetve módosította azt).

Kulcsképnavigátor   

A sávcímkék bal szélén lévő nyílikonokkal az aktuális idő jelzőjét az aktuális pozíciójából az előző, illetve a következő kulcsképre helyezheti. A középső ikonra kattintva egy kulcsképet vehet fel az aktuális időpontba, illetve törölhet onnan.

Réteg időtartamát jelző sáv

Ez a vezérlő jelzi az adott réteg időbeli helyét a videoklipben vagy az animációban. Ha a réteget másik időpontba szeretné áthelyezni, húzza el a sávot. Ha a réteg időtartamát módosítani szeretné, húzza el a sáv tetszőleges végpontját.

Módosított videosáv

Videorétegek esetében a módosított képkockák időtartamát jelzi. A módosított képkockákra való ugráshoz kattintson a sávcímkétől balra látható kulcsképnavigátorok valamelyikére.

Idővonalzó

Ez a vezérlő az időtartamot (vagy a képkockaszámot) méri vízszintesen a dokumentum időtartama és képsebessége alapján. (Az időtartamot vagy a képkockasebességet a panel menüjének Dokumentumbeállítások parancsára kattintva módosíthatja.) A vonalzó mentén pipa jelek és számok láthatók, amelyek az idővonal nagyítási beállításának megfelelően változtatják helyüket.

Időváltozás időmérője 

Ezzel a vezérlővel engedélyezheti vagy letilthatja az adott rétegen a kulcsképek használatát. A beállítás aktiválásával kulcsképet szúrhat be, és lehetővé teheti a kulcsképek használatát az adott rétegtulajdonsághoz. Ha inaktiválja a beállítást, eltávolíthatja az összes kulcsképet, és letilthatja a kulcsképek használatát az adott rétegtulajdonság esetében.

Animáció panelmenü

A kulcsképeket, a rétegeket, a panel megjelenítését, a pauszpapír-beállításokat és a dokumentumbeállításokat szabályzó parancsokat tartalmazza.

Munkaterület-jelzők

A legfelső sáv két végén lévő kék fülek húzásával kijelölheti az animáció vagy videoklip előzetesen megtekinteni vagy exportálni kívánt részét.

A bélyegkép méretének módosítása

Az Animáció panelen módosíthatja az egyes képkockákat vagy rétegeket jelző bélyegképek méretét.

 1. Válassza az Animáció panel menüjének Panel beállításai parancsát.
 2. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Válasszon egy méretbeállítást.
  • Idővonal üzemmódban a Nincs lehetőséget választva csak a rétegek nevei jelennek meg.

Az idővonalegységek módosítása

Az Animáció panel idővonalának egységeit képkockaszámban és időkódegységben egyaránt megjelenítheti.

 • Az egységek megjelenítéséhez válassza az Animáció panel menüjének Panel beállításai parancsát, majd válassza a Képkockaszám vagy az Időkód lehetőséget.
 • Az egységek közötti váltáshoz az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva tartva kattintson az idővonal bal felső sarkában lévő aktuálisidő-jelzőre.

Rétegtulajdonságok megjelenítése és elrejtése az idővonalon

A dokumentumba felvett rétegek az idővonalon sávokként jelennek meg. A rétegsávok kibontásával megjelenítheti az animálható rétegtulajdonságokat.

 1. A rétegtulajdonságok megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez kattintson a réteg nevétől balra látható nyílra.

Rétegek megjelenítése és elrejtése az idővonalon

Alapértelmezés szerint a dokumentum összes rétege megjelenik az idővonalon. Ha csak egy részét szeretné megjeleníteni a rétegeknek, előbb állítsa be őket kedvenceknek.

 1. Idővonal üzemmódban jelöljön ki egy vagy több réteget az Animáció panelen, majd a panel menüjének Megjelenítés pontjában válassza a Kedvenc rétegek beállítása parancsot.
 2. Annak megadásához, hogy mely rétegek legyenek láthatók, az Animáció panel menüjében mutasson a Megjelenítés pontra, és válassza az Összes réteg vagy a Kedvenc rétegek parancsot.
 1. Idővonal üzemmódban az Animáció panelen az alábbi műveletekre van lehetőség:
  • Húzással áthelyezheti az aktuális idő jelzőjét .
  • Az idővonalzón a megfelelő számra vagy pontra kattintva kijelölheti az aktuális idő jelzőjének helyét.
  • Elhúzhatja az aktuális idő kijelzőjét (az idővonal bal felső sarkában található).
  • Az aktuális idő kijelzőjére duplán kattintva a megjelenő Aktuális idő beállítása párbeszédpanelen beírhatja a kívánt képkockaszámot vagy időértéket.
  • Használhatja az Animáció panel lejátszóvezérlőit.
  • Az Animáció panel menüjének Ugrás pontjában választhat idővonal-beállítást.

Váltás az animációs üzemmódok között

Az Animáció panel képkocka és idővonal animációs üzemmódban egyaránt használható. A képkocka üzemmódban külön láthatók az egyes képkockák, így mindegyiknek megadhatja az időtartamát és rétegeinek tulajdonságait. Az idővonal üzemmódban egy folyamatos idővonalon láthatók a képkockák, így kulcsképekkel animálhatja azok tulajdonságait, és lejátszhatja a videorétegeket.

Ideális esetben az animáció megkezdése előtt célszerű kiválasztani a kívánt üzemmódot, ugyanakkor a megnyitott dokumentumban is átválthat az üzemmódok között: a képkockaalapú animációt idővonal-alapúvá válthatja és fordítva.

Megjegyzés:

Ha egy idővonal-alapú animációt képkockaalapúvá konvertál, néhány beszúrt kulcskép elveszhet. Az animáció megjelenése azonban nem változik.

 1. Az Animáció panelen az alábbi műveletek hajthatók végre:
  • Kattintson az Átalakítás képkocka-animációvá ikonra .
  • Kattintson az Átalakítás idővonalas animációvá ikonra .
  • Válassza az Animáció panel menüjének Átalakítás képkocka-animációvá vagy Átalakítás idővonallá parancsát.

Az idővonal tartamának és a képsebességnek a megadása

Idővonal üzemmódban dolgozva megadhatja a videó vagy animáció időtartamát és képsebességét. Az időtartam az elsőként megadott képkockától az utolsóig tartó videoklip teljes hosszát jelenti. A képsebességet (képkocka/s) általában a kimenet típusa határozza meg: az NTSC formátumú videofilmek képsebessége 29,97 képkocka/s; a PAL formátumú videofilmek képsebessége 25 képkocka/s; a mozifilm képsebessége 24 képkocka/s. A műsorszóró rendszertől függően a DVD-filmek képsebessége megegyezhet az NTSC vagy a PAL formátumú videofilmek sebességével, illetve a 23,976 képkocka/s sebességgel. A CD-ROM-ra vagy a webre szánt videofilmek sebessége általában 10–15 képkocka/s.

Új dokumentum létrehozásakor az idővonal alapértelmezett tartama 10 másodperc. A képsebesség a kiválasztott dokumentumkészlettől függ. Nem videó készletek esetén (pl. a Nemzetközi papírtípusnál) az alapértelmezett sebesség 30 képkocka/s. Videó készletek esetén a sebesség PAL-kódolásnál 25 képkocka/s, NTSC-kódolásnál pedig 29,97 képkocka/s.

 1. Válassza az Animáció panel menüjének Dokumentumbeállítások parancsát.
 2. Írja be vagy jelölje ki az Időtartam és a Képsebesség mező értékét.

Megjegyzés:

Ha egy meglévő videoklip vagy animáció időtartamát csökkenti, annak hatására a program a dokumentumvégi képkockákat (beleértve a kulcsképeket is) levágja.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat