A Photoshop számos szolgáltatással teszi lehetővé a képek más alkalmazásokban történő használatát. Az Adobe-termékek közötti nagyfokú együttműködés és kompatibilitás révén az Adobe több programja is képes közvetlenül importálni a Photoshop (PSD) formátumú fájlokat, és a Photoshop egyéb szolgáltatásait (például rétegek, rétegstílusok, maszkok, átlátszóság és effektusok) is használni tudja.

Képek előkészítése kiadványszerkesztő programbeli használatra

A képek kiadványszerkesztő programbeli használatra történő előkészítésének mikéntje a program által felismert fájlformátumok függvénye:

 • Az Adobe InDesign 2.0-s és újabb verziói a Photoshop PSD formátumú fájlok elhelyezésére képesek, így nincs szükség más formátumban menteni vagy exportálni a Photoshop-képeket. Az átlátszó területeket a szokásos módon jeleníti meg és nyomtatja a rendszer.

 • A legtöbb egyéb kiadványszerkesztő alkalmazás használatához először TIFF vagy EPS fájlformátumban kell menteni a képet, bár ha a képen teljesen átlátszó területek is vannak, elsőként azokat kell definiálni vágógörbe használatával. A program dokumentációjából kideríthető, hogy melyik formátumban legcélszerűbb importálni a Photoshop-képeket.

Ha a kiadványszerkesztő program nem tudja fogadni a Photoshop PSD formátumú fájlokat, hajtsa végre az alábbi műveleteket:

 1. Ha a kép átlátszó hátteret vagy átlátszóvá teendő területeket tartalmaz, rajzoljon vágógörbét a kép átlátszatlan területei köré. Még abban az esetben is vágógörbével kell definiálni a területet a fájl TIFF vagy EPS formátumúvá alakítása előtt, ha törölte a képet körülvevő hátteret. Ellenkező esetben az átlátszó területek fehér színűként jelenhetnek meg a kiadványszerkesztő programban.
 2. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.
 3. A Mentés másként párbeszédpanel Formátum listájában válassza a megfelelő formátumot. A választandó formátum a dokumentum végső kimeneti formátumának függvénye. Nem PostScript szabványú nyomtatókon történő nyomtatáshoz válassza a TIFF formátumot, PostScript szabványú nyomtatókon való nyomtatáshoz pedig a Photoshop EPS formátumot, majd kattintson a Mentés gombra.
 4. Adja meg az alábbi beállításokat a TIFF-opciók vagy az EPS-beállítások párbeszédpanelen. A többi beállítást hagyja változatlanul (az alapértékekkel), és kattintson az OK gombra.
  • A TIFF-opciók párbeszédpanelen jelölje be a Képtömörítés csoport Nincs választógombját.

  • Az EPS beállítások párbeszédpanelen (Windows) válassza az Előnézet lista TIFF (8 bit/képpont) és a Kódolás lista ASCII85 elemét.

  • Az EPS beállítások párbeszédpanelen (Macintosh) válassza az Előnézet lista Mac (8 bit/képpont) és a Kódolás lista ASCII85 elemét.

  Megjegyzés:

  Ha a kiadványszerkesztő programban fehér színnel jelennek meg az átlátszó területek, próbálja meg kinyomtatni a dokumentumot. Némely kiadványszerkesztő program nem tudja helyesen megjeleníteni a vágógörbéket, de nyomtatásban már megfelelően jeleníti meg azokat.

Photoshop-képek használata az Adobe Illustrator alkalmazásban

Az Adobe Illustrator a Photoshop-fájlok megnyitására és fogadására egyaránt képes, ezért nincs szükség más formátumban menteni vagy exportálni a Photoshop-képeket. Ha egy megnyitott Illustrator-fájlban helyez el képet, akkor azt úgy ágyazhatja be, mint a rajzelemek bármely más összetevőjét, de megtarthatja az eredeti fájlra mutató hivatkozást is. Habár az Illustrator alkalmazásban nem lehet szerkeszteni a kapcsolt képeket, az Eredeti szerkesztése paranccsal vissza lehet lépni a Photoshop ablakba, és ott elvégezhetők a módosítások. A mentést követően minden módosítás megjelenik az Illustrator ablakában lévő képen is.

 1. Ha a képfájl meg van nyitva a Photoshop programban, mentse Photoshop (PSD) formátumban, és zárja be a fájlt.
 2. Tegye az alábbiak egyikét az Adobe Illustrator programban:
  • A fájl közvetlenül Illustrator programbeli megnyitásához kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára. Keresse meg a képet a Fájl megnyitása párbeszédpanelen, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  • A kép már meglévő Illustrator-fájlba illesztéséhez kattintson a Fájl menü Behelyezés parancsára. Keresse meg a fájlt a Behelyezés párbeszédpanelen, győződjön meg arról, hogy a Hivatkozás lehetőség nincs bejelölve, végül kattintson a Behelyezés gombra.

  • A kép fájlba helyezéséhez és az eredeti fájlra mutató hivatkozás megőrzéséhez kattintson a Fájl menü Behelyezés parancsára. Keresse meg a fájlt a Behelyezés párbeszédpanelen, jelölje be a Hivatkozás lehetőséget, és kattintson a Behelyezés gombra. Az Illustrator középre helyezi a képet a megnyitott dokumentumban. A képre helyezett piros színű X azt jelzi, hogy a kép csatolt, ezért nem módosítható.

 3. Ha csatolás nélkül nyitotta meg vagy helyezte el a képet, a Photoshop importálás párbeszédpanel jelenik meg. Válasszon beállítást az alábbiak szerint, és kattintson az OK gombra:
  • A Photoshop rétegek konvertálása objektumokká lehetőséggel Illustrator-objektumokká alakíthatja a rétegeket. Ez a beállítás megőrzi a maszkokat, a keverési módokat, az átlátszóságot, valamint (választható módon) a szeleteket és az aktív képtereket, de nem támogatja a Photoshop korrekciós rétegeit és rétegeffektusait.

  • A Photoshop rétegek simítása egyetlen képbe beállítással egyetlen réteggé egyesítheti a rétegeket. A beállítás megőrzi a kép kinézetét, de az egyes rétegeket már nem lehet a későbbiekben módosítani.

Képterületek átlátszóvá tétele vágógörbék alkalmazásával

A kép vágógörbéivel definiálhatók a kiadványszerkesztő programokban megnyitott dokumentumokba helyezett képek átlátszó területei, a Macintosh rendszert használók pedig Photoshop-képeket ágyazhatnak be számos szövegszerkesztő alkalmazás dokumentumaiba.

Nyomtatáskor vagy egy másik alkalmazásba helyezéskor célszerű lehet az adott Photoshop-képnek csak egy részét felhasználni: szükség lehet például egy előtérbeli objektumra, míg a háttér feleslegesnek bizonyulhat. Nyomtatáskor vagy más alkalmazásba helyezéskor a kép vágógörbéivel elkülöníthető az előtérbeli objektum, és átlátszóvá tehető minden más képelem.

Megjegyzés:

A görbék vektorosak, tehát kemény szegélyük van. Vágógörbe létrehozásakor a peremlágyítások lágysága nem őrizhető meg (például árnyékolásban).

Photoshop vágógörbével és vágógörbe nélkül
Az Illustrator vagy az InDesign alkalmazásba importált kép vágógörbe nélkül (balra) és vágógörbével (jobbra)

 1. Rajzoljon egy, a megjelenítendő kép területét meghatározó munkagörbét.

  Megjegyzés:

  Ha már ki van jelölve a kép megjeleníteni kívánt területe, akkor az munkagörbévé alakítható át. Ennek mikéntjéről a Kijelölés görbévé alakítása című témakör nyújt részletes felvilágosítást.

 2. A Görbék panelen mentse a munkagörbét görbeként.
 3. Kattintson a Görbék panel menüjének Vágógörbe parancsára, adja meg az alábbi beállításokat, és kattintson az OK gombra:
  • A Görbe listában válassza a mentendő görbét.

  • Ha üresen hagyja a Laposság mezőt, akkor a program a nyomtató alapértékének megfelelően nyomtatja ki a képet. Nyomtatási hibák esetén írja be a laposság értékét, így meghatározható, hogy a PostScript-értelmező miként közelíti a görbét. Minél alacsonyabb értéket ad meg a Laposság mezőben, annál több egyenes vonalat használva rajzolja a görbét a program, ezáltal pontosabb lesz a görbe. A megadható értékek 0,2 és 100 közé eshetnek. A nagy felbontású (1200–2400 dpi) nyomtatáshoz általában 8 és 10 közötti laposságot célszerű megadni, alacsony felbontású (300–600 dpi) nyomtatásnál pedig 1 és 3 közöttit.

 4. Ha nyomdai alapszínek használatával szeretné kinyomtatni a fájlt, alakítsa át azt CMYK színmódúvá.
 5. Mentse a fájlt a következők műveletek egyikével:
  • PostScript-nyomtatóval történő nyomtatáshoz mentse a fájlt Photoshop EPS, DCS vagy PDF formátumban.

  • Nem PostScript-nyomtatón való nyomtatáshoz TIFF formátumban kell menteni a fájlt, majd exportálni kell az Adobe InDesign programba vagy az Adobe PageMaker® alkalmazás 5.0-s vagy újabb verziójába.

Kép vágógörbéinek nyomtatása

Bizonyos esetekben a képbeállító nem tudja értelmezni a képek vágógörbéit, de az sem kizárt, hogy a vágógörbe túl összetett a nyomtatónak, így korlátozás-ellenőrzési (Limitcheck típusú) hiba vagy általános jellegű PostScript-hiba lép fel. Némely esetben előfordulhat az is, hogy az összetett görbe kinyomtatható az alacsony felbontással dolgozó nyomtatón, ám egy nagy felbontással nyomtatón már problémák jelentkeznek. Ennek az az oka, hogy az alacsonyabb felbontást használó nyomtató egyszerűsíti a görbét: kevesebb vonalrészlettel írja le a görbét, mint a nagy felbontású nyomtató.

A kép vágógörbéjének egyszerűsítésére a következő lehetőségek kínálkoznak:

 • Csökkentse manuálisan a görbe szerkesztőpontjainak számát.

 • Növelje a görbe létrehozásához használt tűrésbeállítás értékét. Ehhez töltse be a már meglévő görbét kijelölésként, kattintson a Görbék panel menüjének Szerkesztett görbe létrehozása parancsára, és növelje a tűrés értékét (kezdő értékként ideális például a 4–6 képpont). Ezt követően hozza létre újból a kép vágógörbéjét.

Görbék exportálása az Adobe Illustrator programba

A Görbék Illustrator programba paranccsal Adobe Illustrator-fájlokként exportálhatja a Photoshop-alapú görbéket. A görbék e módszerrel történő exportálása egyszerűsíti a Photoshop és az Illustrator alkalmazással készített képek együttes használatát, de a Photoshop különböző funkciói is egyszerűbben használhatók az Illustrator programban készült képeken. Szükség lehet például egy tolleszközzel készített görbe exportálására, majd körvonalazva rátöltésként való felhasználására az Illustrator programban nyomtatott Photoshop-vágógörbéhez. Ezzel a funkcióval az Illustrator programbeli szöveg vagy objektumok igazíthatók is a Photoshop-görbékkel.

 1. Rajzoljon egy görbét, és mentse azt, vagy alakítson át egy már meglévő kijelölést görbévé.
 2. Kattintson a Fájl menü Exportálás almenüjének Görbék Illustrator programba parancsára.
 3. Adja meg az exportált görbe helyét, és írja be a fájlnevet. Győződjön meg arról, hogy az exportáláshoz kiválasztotta a Görbék lista Szerkesztett görbe elemét.
 4. Kattintson a Mentés gombra.
 5. Nyissa meg a fájlt az Adobe Illustrator programban. Lehetősége van a görbe módosítására, de a görbével igazíthatja is a fájlhoz adandó Illustrator-objektumokat.

  Tartsa szem előtt, hogy az Adobe Illustrator vágójelei a Photoshop alkalmazásban mentett kép méreteit tükrözik. A rendszer megőrzi a Photoshop programmal készített kép görbéjének helyzetét, de csak abban az esetben, ha a felhasználó nem módosítja a vágójeleket és nem helyezi át a görbét.

A Photoshop program OLE 2.0-s kiszolgálóként is funkcionálhat: ez azt jelenti, hogy lehetővé teszi képek csatolását és beillesztését az OLE-tárolóalkalmazásokba (általában szövegszerkesztő vagy kiadványszerkesztő programokba). A Photoshop-alapú fájlok és kijelölések a vágólapon keresztül vagy egyéb módszerekkel beilleszthetők egyéb OLE-alkalmazásokba is, például az Adobe PageMaker, az Adobe FrameMaker vagy a Microsoft Word alkalmazásba.

 • Csatolással olyan hivatkozást (csatolást) lehet elhelyezni az OLE-tárolófájlban, amely a merevlemezen tárolt Photoshop-fájlra mutat.

 • A beillesztéssel az OLE-tárolófájlba szúrható be a Photoshop-fájl.

  Miután beillesztette a képet a tárolóalkalmazásba, a képre duplán kattintva az megnyitható a Photoshop programbeli szerkesztéshez. Ha bezárja a képet a Photoshop alkalmazásban, a rendszer frissíti a tárolóalkalmazásban lévő képverziót.

 1. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Másolja a kijelölést a vágólapra a Photoshop programban, és szúrja be az OLE-tárolóalkalmazásban annak irányított beillesztést indító parancsával. További felvilágosítást a szövegszerkesztő vagy a kiadványszerkesztő program dokumentációjában talál. A beillesztett kijelölések csak beágyazhatók, csatolni nem lehet őket.

  • Az OLE-tárolóalkalmazás Objektum beszúrása parancsával szúrjon be egy új Photoshop-képet, egy már létező Photoshop-fájlt OLE-beágyazásként, vagy egy OLE-csatolású objektumot. További felvilágosítást a szövegszerkesztő vagy a kiadványszerkesztő program dokumentációjában talál.

Csatolatlan, képernyővel egyező felbontású bitkép beszúrása OLE-alkalmazásba

 1. A Mozgató eszközzel , húzza a kijelölést az OLE-tárolóalkalmazásba. Az objektum új helyre helyezésekor 72 képpont/hüvelyk felbontású bitképként jelenik meg, így automatikusan nem lehet frissíteni a Photoshop programban.

OLE-alkalmazásban lévő csatolt vagy beillesztett kép módosítása vagy frissítése

 1. Kattintson duplán a csatolt vagy a beillesztett képre a szövegszerkesztő vagy a kiadványszerkesztő alkalmazásban: ekkor megnyílik a Photoshop ablaka (ha még nem fut a program), és a kép készen áll a szerkesztésre.
 2. Hajtsa végre a képen a szükséges változtatásokat.
 3. Tegye az alábbiak egyikét:
  • Beillesztett képek esetén zárja be a fájlt, vagy kattintson a Fájl menü Frissítés vagy Bezárás és visszatérés ehhez: [alkalmazásnév] parancsára.

  • Csatolt képek esetén mentse, majd zárja be a fájlt.

  Megjegyzés:

  A csatolt fájlok anélkül is módosíthatók, hogy először megnyitná a tárolódokumentumot. A csatolt kép frissítésére a dokumentum legközelebbi, OLE-tárolóalkalmazásában történő megnyitásakor kerül sor.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat