Görbék – ismertető

A Görbék korrekcióval a kép tónustartományának pontjait lehet módosítani. A kép tónusa kezdetben átlós, egyenes vonalként jelenik meg a grafikonon. RGB színmódú kép korrekciójánál a grafikon jobb felső része a csúcsfényeknek, a bal alsó része pedig az árnyékoknak felel meg. A grafikon vízszintes tengelyén a beviteli szintek (az eredeti kép) értékei, függőleges tengelyén pedig a kimenetei szintek (a korrekció utáni, új) értékei szerepelnek. A vonalhoz vezérlőpontokat adva, majd azokat mozgatva a görbe alakja a képkorrekciónak megfelelően módosul. A görbe meredekebb szakaszai nagyobb kontrasztú területeket jelölnek, a laposabb szakaszok pedig kisebb kontrasztúakat.

Készletként is mentheti a Görbék korrekciós beállításait. A további tudnivalók a Korrekció beállításainak mentése és a Korrekció beállításainak újra alkalmazása című részekben olvashatók.

Megjegyzés:

A Görbék korrekció CMYK és LAB színmódú, valamint szürkeárnyalatos képeknél is alkalmazható. CMYK színmódú képeknél a grafikon a tinta/pigment százalékos értékét jeleníti meg. LAB színmódú és szürkeárnyalatos képeknél a grafikonon fényértékek szerepelnek.

Photoshop – Görbék beállítás
Görbék beállításai a Tulajdonságok panelen

A. Korrekció a képen eszköz B. Mintázat a képen a feketepont-beállításhoz. C. Mintázat a képen a szürkepont-beállításhoz. D. Mintázat a képen a fehérpont-beállításhoz. E. A görbe módosítása pontok szerkesztésével. F. A görbe módosítása rajzolással. G. Görbekészletek menüje H. Feketepont beállítása I. Szürkepont beállítása J. Fehérpont beállítása K. Vágás megjelenítése. 

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves

Video tutorial: Increase midtone contrast with curves
lynda.com

Kép színeinek és tónusának módosítása a Görbék korrekcióval

A görbe felső részén lévő pontok valamelyikének elmozdításával a csúcsfények korrigálhatók, a görbe közepén elhelyezkedő pontok húzásával a középtónus változtatható meg, míg az alsó szakaszon található pontok áthelyezése az árnyékok beállítására szolgál. A csúcsfények sötétítéséhez húzza valamelyik pontot lefelé a görbe tetején. A választott pont lefelé vagy jobbra húzásával kisebb kimeneti értékhez rendelhető a bemeneti érték, így a kép sötétebb lesz. Az árnyékok világosabbá tételéhez húzzon egy pontot felfelé a görbe alsó szakaszán. A választott pont felfelé vagy balra történő áthelyezésével nagyobb kimeneti értékhez rendelhető egy alacsonyabb bemeneti érték, ezáltal a kép világosabb lesz.

 1. A Görbék korrekció alkalmazásához tegye az alábbiak egyikét:

  • Kattintson a Korrekció panelen található Görbék ikonra .
  • Kattintson a Réteg menü Új korrekciós réteg almenüjének Görbék parancsára. Az Új réteg párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés:

  A Kép > Korrekciók > Görbék elem kiválasztásával a korrekciót közvetlenül a képrétegre alkalmazza, így elvesznek a képinformációk.

 2. (Nem kötelező) A színegyensúly módosításához a Tulajdonságok panelen az Automatikus gombtól balra lévő menüben válassza ki a módosítani kívánt csatornát.

 3. Végezze el a következő műveletek valamelyikét a Tulajdonságok panelen:

  • Kattintson közvetlenül a görbevonalra, majd a vezérlőpont húzásával korrigálja a tónusterületet.
  • Kattintson a Korrekció a képen eszközre, majd húzza a kép korrigálni kívánt területére.
  • Jelölje ki a Korrekció a képen eszközt, majd kattintson a kép korrigálni kívánt tónusterületeire. Ez a művelet vezérlőpontokat helyez el a görbevonalon.
  • Válasszon készletet a Készlet menüből.

  A vezérlőpont felfelé, illetve lefelé húzásával világosíthatja, illetve sötétítheti az érintett tónusterületet. A vezérlőpontot balra vagy jobbra húzva növelheti vagy csökkentheti a kontrasztot. A görbére legfeljebb 14 vezérlőpontot vehet fel. Ha egy vezérlőpontot el kíván távolítani, húzza le a grafikonról. A tónus módosítása közben a grafikonon viszonyítási alapként továbbra is látható marad az eredeti átlós alapvonal és a kép hisztogramja. Ezeket a lehetőségeket ki lehet kapcsolni (lásd: Görbemegjelenítési beállítások megadása).

 4. (Választható) Az alábbi módszerek bármelyikével módosítsa a korrekciót:

  • Adjon a görbéhez több pontot, ha különböző tónusterületeket szeretne korrigálni.
  • A Korrekció a képen eszközt használva kattintson a kép további területeire, majd húzza a kurzort felfelé vagy lefelé.
  • A fekete- és fehérpontok beállítására szolgáló csúszkák mozgatásával vagy a Pipetta eszközök használatával adja meg a kép legsötétebb és legvilágosabb tónusértékeit.
  • Kattintson a görbén lévő pontok egyikére, és írjon értékeket a bemenet és a kimenet mezőjébe.
  • Kattintson a ceruza ikonra, majd a meglévő helyett rajzoljon új görbét. Miután befejezte, A görbeértékek simítása ikonra kattintva tegye simábbá a rajzolt görbét. Minél többször kattint az ikonra, annál inkább kisimul a görbe.

  A görbén lévő pontok áthelyezésükig rögzítve maradnak, így egy adott tónusterület úgy korrigálhat, hogy az ne legyen hatással más területekre.

Photoshop – A Korrekció a képen eszköz használata
Ha a Korrekció a képen eszközzel a képre kattint, új vezérlőpont jelenik meg a görbén. A vezérlőpontokat mozgatva módosul a kép tónusa.

Vezérlőpontok eltávolítása a görbéről

Vezérlőpontot az alábbi módszerekkel lehet eltávolítani:

 • Húzza le a vezérlőpontot a grafikonról.
 • Jelölje ki a vezérlőpontot, majd nyomja le a Delete billentyűt.
 • A Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt nyomva tartva kattintson a vezérlőpontra.

 

Görbemegjelenítési beállítások megadása

A görbemegjelenítési beállítások révén szabályozható a görbék rácsának megjelenési módja.

 1. Alkalmazzon Görbék korrekciót.

 2. Válassza a Tulajdonságok panel panelmenüjének Görbemegjelenítési beállítások parancsát.

  Megjegyzés:

  Ha a Kép menü Korrekciók elemének Görbék parancsát választja, bővítse ki a Görbék párbeszédpanelen található Görbemegjelenítési beállításokat.

 3. A Görbemegjelenítési beállítások párbeszédpanelen válasszon az alábbiak közül:

  Fény (0-255)  Az RGB színmódú képek 0 és 255 közötti intenzitásértékeit jeleníti meg, a fekete színt (0) a bal alsó sarokban ábrázolva.
  Pigment/tinta (%)  A CMYK színmódú képek 0 és 100 közötti százalékos értékeit jeleníti meg, a csúcsfényeket (0%) a bal alsó sarokban ábrázolva.
  Egyszerű rács  A rácsvonalakat 25%-os lépésenként helyezi el.
  Részletes rács  A rácsvonalakat 10%-os lépésenként helyezi el.
  Csatornaátfedések megjelenítése  A kompozit görbére helyezve megjeleníti a színcsatornák görbéit is.
  Hisztogram  A grafikon hátterében megjeleníti az eredeti kép tónusértékeinek hisztogramját.
  Alapvonal  A kép eredeti színét és tónusát egy 45 fokos vonalszögben jeleníti meg referenciaként,
  Metszésvonal  A vezérlőpontok hisztogramhoz vagy rácshoz való relatív igazítását segítendő mozgatásuk közben vízszintes és függőleges vonalakat jelenít meg.

  Megjegyzés:

  A rácsvonalak lépésközének módosításához az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt nyomva tartva kattintson a rácsra.

Automatikus színjavítás alkalmazása a Görbék párbeszédpanelen

 1. Kattintson az Automatikus korrekció gombra a Tulajdonságok panelen.

Az Automatikus korrekcióval az aktuális alapértelmezett beállítás szerint hajtható végre színkorrekció. Az alapértelmezett beállítások módosításához válassza az Automatikus beállítások lehetőséget a Tulajdonságok panel menüjében, majd végezze el a beállításokat Az automatikus színjavítás beállításai párbeszédpanelen. Kép korrekciójához az Automatikus szín, az Automatikus kontraszt és az Automatikus színárnyalat alkalmazható. Az Automatikus korrekció beállításainak megadása című témakör további információt tartalmaz minderről.

A fekete- és fehérpontok beállítása a fekete- és fehérpont csúszkájával

A Görbék korrekció alkalmazása során a fekete- és fehérpont csúszkájával lehet gyorsan megadni a kép fekete- és fehérpontját (a tiszta fekete és a tiszta fehér értékeit).

 1. Húzza a fekete- és a fehérpont csúszkáját a vízszintes tengely bármely pontjára. Figyelje meg, hogy eközben változik a Bemenet mező értéke.

 2. Ha a fekete- és a fehérpont korrigálása közben szeretné megjeleníteni a vágás előnézetét, tegye az alábbiak egyikét:

  • Nyomja le az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt.
  • Válassza a panel menüjének Fekete-fehér pontokhoz tartozó vágás megjelenítése parancsát.

Fénykép középtónusainak kontrasztosítása a Görbék korrekcióval

Ha a képen ki van használva a teljes tónustartomány, de a középtónusban kontrasztosítani kell, kattintson a Korrekció panelen található Görbék ikonra . Alakítsa a görbét úgy, hogy S alakú legyen.

Photoshop – Görbe meredekségének növelése
Ha a görbe közepén növeli a meredekséget, növekszik a középtónus kontrasztja.

Billentyűparancsok: Görbék

Görbékhez a következő billentyűparancsokat használhatja:

 • A SHIFT+CTRL (Windows) vagy a SHIFT+COMMAND (Macintosh) billentyűkombináció lenyomva tartása mellett a képre kattintva az egyes színösszetevők csatornájában található kijelölt színhez állítható be pont a görbén (a kompozit csatornában nem).

 • Több pont kijelöléséhez a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a görbére. A kijelölt pontokat fekete színnel tölti ki a program.

 • A görbén lévő pontok kijelölésének megszüntetéséhez kattintson a rácsra, vagy nyomja le a Ctrl+D (Windows) vagy a Command+D (Mac OS) billentyűkombinációt).

 • A görbe következő legmagasabb pontjának kijelöléséhez nyomja le a pluszjel, a következő legalacsonyabb pontéhoz a mínuszjel billentyűt.

 • A görbén látható kijelölt pontok áthelyezéséhez használja a nyílbillentyűket.

 • (Görbék párbeszédpanel) Ha az aktuális csatorna görbéjén szeretne egy pontot megadni, a Ctrl (Windows) vagy a Command (Mac OS) billentyűt nyomva tartva kattintson a képre.

Megjegyzés:

Ha ehelyett a Görbék korrekciót használja, egyszerűen kattintson a képre a Korrekció a képen eszközzel .

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat