Použití a ověření licence pro sériové číslo

Pozor:

Creative Cloud Packager se už dále nevyvíjí a nebudou poskytovány žádné aktualizace. Navíc ho nelze používat k vytváření balíčků, které obsahují aplikace Creative Cloud z roku 2019 nebo novější. Další informace

Doporučujeme použít pracovní postupy pro vytvoření balíčku uvedené v Adobe Admin Console pro vytvoření balíčků s licencí na jméno a balíčků s licencí pro sdílená zařízení.

Zákazníci Creative Cloud pro podniky mohou odebrat staré licence pro sériové číslo a použít nové na zařízení koncových uživatelů bez potřeby přeinstalovat software. Tento článek popisuje způsob, jak použít a ověřit licence pro sériové číslo.

Podle potřeby můžete buď použít nové licence pro sériové číslo nebo v případě, že zaznamenáte některé z následujících chyb, můžete přejít do části Řešení:

„Platnost licence vypršela“

Poznámka:

Pokud si nejste vědomi změn v licencích pro sériové číslo, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo společnost Adobe.

Použití licence pro sériové číslo

Pomocí nástroje Creative Cloud Packager vygenerujte nové soubory s licencí a použijte je u svých stávajících uživatelů. Aplikaci AdobeSerialization a RemoveVolumeSerial je nutné spustit s oprávněním správce. K nasazení těchto souborů lze použít nástroje pro správu systému. Není nutné zadávat žádné argumenty pro příkazový řádek. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby běžely na pozadí bez obtěžování uživatele.

Pozor:

Před použitím licence ukončete všechny aplikace Adobe. Používají totiž licenční soubory a pokud by byly spuštěny během tohoto procesu, mohlo by dojít k poškození licence.

Pokud budete chtít použít licence pro sériové číslo, postupujte následovně:

 1. Vytvořte licenční soubory.

  Pomocí platného sériového čísla Creative Cloud ENT vytvořte v nástroji Creative Cloud Packager sadu licenčních souborů

  Použijte sériové číslo s roční platností, které jste případně obdrželi od obchodního zástupce. Pokud jím nedisponujete, licenční web Adobe nabízí nejaktuálnější sériová čísla Creative Cloud ENT. Požádejte společnost Adobe o pomoc s vyhledáním správného sériového čísla.

 2. Odinstalujte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače (je-li nainstalována).

  V systémech s licencí pro sériové číslo doporučujeme aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače nepoužívat. Případně přihlášení uživatelé prostřednictvím uživatelské licence by mohli proces nasazení licence pro sériové číslo narušit.

  Správci mohou k odinstalování aplikace Creative Cloud pro stolní počítače použít vhodný nástroj. Správci IT mohou v počítači spustit na pozadí příkaz a odstranit aplikaci pomocí vhodného softwaru pro správu systému, jako je SCCM nebo JAMF Pro. Pokyny najdete v tématu Odinstalování aplikace Creative Cloud pro stolní počítače.

 3. Z počítačů koncových uživatelů odeberte stávající licence pro sériové číslo.

  Odstranění stávajícího sériového čísla s blížícím se ukončením platnosti zabrání budoucí instalaci s nesprávnou licencí. V rámci tohoto kroku budou ze zařízení odstraněny všechny licence Creative Cloud ENT. Sériové číslo se používá pouze k vygenerování souborů a k odstranění není zapotřebí.

  Pomocí dříve vytvořených souborů s licencí spusťte v počítači aplikaci RemoveVolumeSerial s oprávněním správce. Případně spusťte aplikaci na pozadí prostřednictvím vhodné aplikace pro správu systému, jako je SCCM nebo JAMF Pro.

 4. Použijte nové licence pro sériové číslo.

  Odebrání a přidání serializace lze kombinovat za použití skriptu nebo v sekvenci úloh. Použití licenčních souborů nasadí do zařízení nové sériové číslo a nastaví je jako aktivní licenci.

  Pomocí dříve vytvořených souborů s licencí spusťte v počítači aplikaci AdobeSerialization s oprávněním správce. Případně spusťte aplikaci na pozadí prostřednictvím vhodné aplikace pro správu systému, jako je SCCM nebo JAMF Pro.

  Poznámka:

  Další parametry pro příkazový řádek nejsou k odstranění existující serializace nebo použití nové nutné. Aplikace je navržena tak, aby běžela na pozadí. Většina uživatelů tak neuvidí ani okno příkazového řádku. Úspěch nebo neúspěch akce je protokolován v souboru oobelib.log. Další informace najdete v tématu Ověření licence pro sériové číslo.

Ověření licence pro sériové číslo

K dispozici máte dva způsoby ověření úspěšného použití vaší licence. Nástroj pro práci s licencí protokoluje úspěch a neúspěch akce v souboru oobelib.log. Během instalace a spuštění navíc produkty vytvoří soubor ISO, který popisuje příslušný typ licencování.

Čtení souborů protokolu vytvořených nástrojem pro práci s licencemi

Aplikace RemoveVolumeSerial a AdobeSerialization zaprotokolují úspěch/neúspěch akce v souboru oobelib.log. V případě spuštění akce z uživatelského účtu soubor najdete v složce uživatele s dočasnými soubory. Nástroje pro správu systému se obvykle spouští v přístupovém režimu „System“ nebo „Root“. Tyto nástroje ukládají protokol do složky se systémovými protokoly. 

 • Umístění protokolu při spuštění uživatelem
  • Windows
   \Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Local\Temp
  • Mac
   /Users/<uživatelské_jméno>/Library/Logs
 • Umístění protokolu s oprávněním System/Root
  • Windows
   \Windows\Temp
  • Mac
   /tmp

Informace o čtení souboru s protokolem najdete v tématu Protokolování.

Poznámka:

Vrácení kódu 0 označuje úspěch akce.

Čtení souborů se značením ISO softwaru

Během instalace a spuštění produktů Creative Cloud se v operačním systému vytvoří soubor se značením ISO softwaru. Ty lze také použít k určení skutečné licence, kterou produkt používá. Podle potřeby můžete za pomoci softwaru pro správu systému vyhledat vrácené kódy nebo softwarové značky a ověřit tak stav licence.

Soubory se značením ISO se nachází v následujícím umístění.

 • Windows
  %PROGRAMDATA%\regid.1986-12.com.adobe
 • Mac
  /Library/Application Support/regid.1986-12.com.adobe

Důležité informace pro ověřování licencí

 • Tyto soubory se obvykle vygenerují při instalaci a spuštění produktu. Použití souborů s licencí k vygenerování těchto souborů nevede.
 • Soubor Creative Cloud pro podniky má podobu regid.1986-12.com.adobe_V7{}CreativeCloudEnt-1.0-{Win|Mac}-GM-MUL.
 • Licence používaná v zařízení je v zakódované podobě uvedena v dolní části souboru ISO v poli s názvem<swid: serial_number>. 
 • Zakódovanou verzi používají všechna zařízení.

Dekódování sériového čísla

Samoobslužný proces

 1. Dle výše uvedeného postupu Vytvoření licenčního souboru vygenerujte soubory s licencí obsahující vaše sériové číslo. 
 2. Své nové sériové číslo použijte v odpovídajícím zařízení. 
 3. Otevřete soubor OOBELib.log a přejděte dolů. Vaše zakódované sériové číslo následuje za záznamem LEIDLocForType2A pro SN.

Péče o zákazníky společnosti Adobe

 1. V konzoli Adobe Console otevřete žádost o podporu a uveďte zakódované sériové číslo. 
 2. Pracovníci společnosti Adobe vám mohou sdělit poslední čtyři číslice dekódovaného sériového čísla. 
 3. Tyto čtyři číslice pak můžete přiřadit k sériovému číslu na licenčním webu Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?