Nasazení služby Creative Cloud pro podniky na bitové kopie pracovních stanic

Pozor:

Creative Cloud Packager se už dále nevyvíjí a nebudou poskytovány žádné aktualizace. Navíc ho nelze používat k vytváření balíčků, které obsahují aplikace Creative Cloud z roku 2019 nebo novější. Další informace

Doporučujeme použít pracovní postupy pro vytvoření balíčku uvedené v Adobe Admin Console pro vytvoření balíčků s licencí na jméno a balíčků s licencí pro sdílená zařízení.

Nasazení softwaru Creative Cloud pro podniky na klonovaném/zrcadlené zařízení nebo zařízení z bitové kopie

JAMF Pro, FileWave a další technologie nasazení založené na bitové kopii vyžadují při nasazování softwaru Creative Cloud zohlednění několika zvláštních aspektů.

Technologie nasazení založené na bitové kopii, klonování nebo zrcadlení

Korporace často vytvářejí standardizované bitové kopie disků pro pracovní stanice a nasazují je na více jednotlivých počítačů. Pomocí nástroje Creative Cloud Packager můžete vytvářet instalační soubory, instalovat a aktivovat software na více pracovních stanicích.  

Postup

Při vytváření balíčku v aplikaci Creative Cloud Packager můžete z rozevíracího seznamu Typ licence zvolit licenci pro konkrétního uživatele, licenci pro sériové číslo nebo licenci pro zařízení.

Důležité: Po dokončení dalšího kroku nespouštějte software. Balíčky uvedené výše licencují produkty při spuštění. 

Po vytvoření balíčku pro váš typ licencování spusťte instalační programy ve složkách Build a Exceptions na základní pracovní stanici. Po dokončení instalace softwaru vytvořte bitovou kopii ze základní pracovní stanice.  Chcete-li si ověřit jeho funkčnost, můžete software Creative Cloud po vytvoření bitové kopie spustit.

Licence pro sériové číslo nebo licence pro zařízení

Pokud uživatelé při spuštění softwaru obdrží výzvu k přihlášení nebo zadání sériového čísla, byla (u licencí pro sériové číslo a pro zařízení) před vytvořením bitové kopie připojena licence. K opětovnému licencování počítačů můžete použít naši sadu Licensing Toolkit nebo opravit základní bitovou kopii. Informace o tom, jak vytvořit licenční soubor k opětovnému licencování počítačů najdete v nápovědě k nástroji Creative Cloud Packager

Uživatelské licence

Konkrétním uživatelům jsou licence přiřazeny při spuštění během procesu přihlášení. Ověřte, zda jsou uživatelé přidaní do konzole Admin Console, přiřazeni k příslušné skupině a zda má skupina přiřazena oprávnění k produktu, aby bylo zajištěno, že mají řádnou licenci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.