Metoda nasazení pro produkty v rámci smlouvy ETLA

Metody nasazení produktů v rámci smlouvy ETLA v podnikových prostředích

Produkty dostupné v rámci termínované licenční smlouvy pro podniky (ETLA) používají řadu nástrojů pro přípravu k instalaci v podnikovém prostředí.  Následující informace vás seznámí s nástroji pro nasazení našich produktů. Rozbalte vhodné z následujících oddílů podle produktů, které nasazujete.

Poznámka: Produkty označené jako výjimka nepoužívají instalační program Creative Cloud a je třeba vyhodnotit konkrétní podmínky pro jejich nasazení. Produkty označené jako služby nejsou instalovány na fyzickém počítači a jsou k dispozici online prostřednictvím licencování pro konkrétní uživatele. K těmto funkcím mají přístup pouze uživatelé s přiděleným členstvím ve službě Creative Cloud se všemi aplikacemi a s povolenými službami.

 • Acrobat XI Pro (výjimka)

 • Fireworks

 • Photoshop

 • Adobe Media Encoder

 • Flash Builder

 • Prelude

 • Adobe Muse (výjimka)

 • Flash Professional

 • Prelude Live Logger (služba)

 • After Effects

 • Gaming SDK

 • Premiere Pro

 • Audition

 • Illustrator

 • Scout

 • Bridge

 • InCopy

 • SpeedGrade

 • Dreamweaver

 • InDesign

 • Story Plus (služba)

 • ExtendScript Toolkit

 • Lightroom (výjimka)

 

 • Extension Manager

 • PhoneGap Build (služba)

 

Nástroj Creative Cloud Packager se používá k vytvoření instalačních souborů ze softwaru Creative Cloud.  K získání instalačních souborů je třeba použít nástroj Creative Cloud Packager.  Pomocí tohoto nástroje lze snadno vytvářet balíčky s většinou produktů Creative Cloud. Sériové číslo Creative Cloud lze použít na obou platformách. Pro každou je ale třeba vytvořit samostatný softwarový balíček.  Mimo to 32 a 64bitové systémy Windows vyžadují samostatné balíčky.  Tento nástroj kvůli usnadnění procesu nasazení vytvoří balíček s nativním instalačním programem Adobe do souboru MSI (systém Windows) nebo do souboru PKG (systém Mac).  Následující informace představují stručnou referenční příručku pro přípravu softwaru k instalaci.

Aplikace Acrobat Professional má zvláštní podmínky pro nasazení v rámci produktu Creative Cloud pro systém Windows. Následující informace se zaměřují na instalaci aplikace Acrobat v rámci softwaru Creative Cloud. Podpora nicméně doporučuje použít průvodce Customization Wizard a vytvořit samostatný balíček aplikace Acrobat Professional pro systém Windows. Průvodce Customization Wizard umožňuje další přizpůsobení instalace a předvoleb.

Aplikace Acrobat Professional pro systém Mac není výjimkou a pokud nepotřebujete další funkce průvodce Customization Wizard, její balíček můžete vytvořit pomocí nástroje Creative Cloud Packager. Informace o vytvoření samostatného balíčku s aplikací Acrobat Professional najdete v tématu Adobe Acrobat Professional a Standard.

 • V aplikaci Lightroom a Muse se po spuštění za použití následujících informací zobrazí smlouva EULA a přihlašovací údaje. Po dokončení tohoto postupu musíte provést další kroky, které umožní toto oznámení deaktivovat. Další informace najdete v tématu Instalace produktů do složky výjimek.

Vytvoření balíčku se softwarem Creative Cloud

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  Poznámka:  nástroj Creative Cloud Packager si můžete stáhnout jedním ze dvou způsobů. Použijte část, která je pro vás relevantní.  Pokud si nejste jisti, použijte licenční web.

  Přístup k nástroji Creative Cloud Packager z licenčního webu

  1. Přihlaste se na licenčním webu: licensing.adobe.com.
  2. Vyberte možnost Licence > Stahování.
  3. V rozevíracím seznamu ID koncového uživatele nebo ID nasazení vyberte ID smlouvy ETLA k nasazení ve vaší společnosti.
  4. Z rozevíracího seznamu Název produktu vyberte možnost „Creative Cloud Pckgr“.
  5. Klikněte na odkaz „Creative Cloud Pckgr“ odpovídající vaší platformě.

  1. Pokračujte kliknutím na tlačítko Stáhnout a poté Přijmout.
  2. Uložte instalační soubor CCPLaunch do vhodné místní složky, poté jej spusťte a nástroj nainstalujte.
  3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Přístup k nástroji Creative Cloud Packager z konzole Admin Console

  1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console: https://adminconsole.adobe.com/enterprise
   Poznámka:
   Než bude možné získat software touto metodou, je nutné provést nastavení v konzoli Admin Console.
  2. Klikněte na kartu Nasazení a poté na odkaz Stáhnout pro systém Windows nebo Mac.
  3. Uložte instalační soubor CCPLaunch do vhodné místní složky, poté jej spusťte a nástroj nainstalujte.
  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Creative Cloud ENT z licenčního webu. V případě nasazení pro konkrétní uživatele přejděte k dalšímu kroku.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  1. Přihlaste se na licenčním webu: licensing.adobe.com.
  2. Vyberte možnosti Licence > Získat sériové číslo.
  3. V rozevíracím seznamu ID koncového uživatele nebo ID nasazení vyberte ID smlouvy ETLA k nasazení ve vaší společnosti a klikněte na tlačítko Hledat.
  4. Z rozevíracího seznamu Název produktu vyberte možnost „Creative Cloud ENT“.
  5. V případě balíčků nebo produktů uvedených dále v podobě videa použijte sériové číslo Creative Cloud ENT, u kterého je v poli Doplňující text uveden údaj VIDEO.

  Mezi produkty pro práci s videem patří:

  After Effects

  Adobe Premiere Pro

  Audition

  SpeedGrade

  Prelude

  1. V případě ostatních balíčků nebo produktů použijte sériové číslo s údajem NONVIDEO.  
 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.  Informace o používání nástroje Creative Cloud Packager najdete v tématu Nápověda k nástroji Creative Cloud Packager.

  • Licence pro sériové číslo využívají soubory k offline aktivaci, se kterými můžete instalaci provést v prostředí bez přístupu k internetu.
  • Licence pro konkrétní uživatele vyžadují pro licencování přihlášeného uživatele připojení k internetu.
  • Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače vyžadují přihlášení. Pokud vaši uživatelé sami nespravují instalaci a aktualizaci produktu, tuto aplikaci nedoporučujeme instalovat s balíčky v rámci serializovaného nasazení.
  • Produkty je možné vybrat na obrazovce Aplikace a aktualizace.
  • Vlastní balíčky pro video, web nebo design je třeba ručně vybrat na obrazovce Aplikace a aktualizace.  Váš balíček Orientace obsahoval soubor PDF s podrobnými informacemi o jednotlivých zahrnutých produktech. Pokud soubor PDF nemůžete najít, kontaktujte nás na adrese ecs@adobe.com s žádostí o novou kopii.
  • Předchozí verze je možné vybrat výběrem možnosti Zobrazit archivované verze.

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  Důležité: složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager lze použít k instalaci uživatelského rozhraní (dvojitým kliknutím na instalační program) nebo k provedení tiché instalace (pomocí nástrojů pro nasazení). Mac OS nemá v současné době žádné výjimky a kroky týkající se složky výjimek pro Mac OS byly z tohoto důvodu odstraněny.

  Spuštění instalace uživatelského rozhraní nebo instalace na stolním počítači

  Každý z balíčků obsahuje složku Build, složku Exceptions a soubor CCP. Při úplné instalaci produktu je nutné použít složku Build a Exceptions. 

  • Windows
   Důležité:
   Nástroj pro nasazení atypických aplikací společnost Adobe vyvinula k tomu, aby vám pomohl nainstalovat produkty ze složky výjimek bez nutnosti spouštět jednotlivé příkazy.  Nástroj pro nasazení atypických aplikací lze spustit pouze v tichém režimu.  Vytvořili jsme pro vás jednoduché dávkové soubory, které můžete přidat do složky výjimek a spustit tak nástroj pro nasazení atypických aplikací bez nutnosti zadávat příkazy. V následujících krocích se předpokládá, že tyto dávkové soubory používáte. Nahraďte názvy dávkových souborů BeforeSetup.bat a AfterSetup.bat.  Rady k vytváření dávkových souborů najdete v tématu Vytváření dávkových souborů a skriptů...
   • Balíčky s aplikací Acrobat
    Poznámka:
    podpora společnosti Adobe doporučuje vytvořit balíček aplikace Acrobat v průvodci Customization Wizard.   
   1. Kliknutím pravým tlačítkem na soubor BeforeSetup.bat a výběrem možnosti „Spustit jako správce“ spusťte nástroj pro nasazení atypických aplikací v režimu „Pre“ ve složce výjimek.
   2. Pokračujte k dalšímu tématu – Balíčky bez aplikace Acrobat.
   • Balíčky bez aplikace Acrobat
   1. Dvojitým kliknutím spusťte soubor setup.exe ve složce Build.
   2. Kliknutím pravým tlačítkem na soubor AfterSetup.bat a výběrem možnosti „Spustit jako správce“ spusťte nástroj pro nasazení atypických aplikací v režimu „Post“ ve složce výjimek.

  • Mac OS
  1. Dvojitým kliknutím na soubor Install.pkg spusťte instalaci pro Mac OS ve složce Build.

  Spuštění tiché nebo nasazené instalace

  Všechny následující kroky je třeba provést za použití nástroje pro nasazení nebo na příkazovém řádku s oprávněním správce. V systému Windows můžete pravým tlačítkem kliknout na příkazový řádek a vybrat možnost Spustit jako správce.  V systému Mac OS můžete tyto příkazy spouštět společně s parametrem sudo. Další informace naleznete v tématu Nasazení balíčků.

  • Windows
   Poznámka:
   podpora společnosti Adobe doporučuje vytvořit balíček aplikace Acrobat v průvodci Customization Wizard.
   • Balíčky s aplikací Acrobat
   1. Pomocí příkazu ExceptionDeployer --workflow=install --mode=pre spusťte nástroj pro nasazení atypických aplikací v režimu Pre
   2. Pokračujte k dalšímu tématu – Balíčky bez aplikace Acrobat.
   • Balíčky bez aplikace Acrobat
   1. Pomocí příkazu „msiexec /i <název_produktu>.msi /quiet“ spusťte soubor <název_produktu>.MSI ze složky Build.
   2. Pomocí příkazu ExceptionDeployer --workflow=install --mode=post
    spusťte nástroj pro nasazení atypických aplikací ze složky výjimek.
  • Mac OS
  1. Pomocí příkazu sudo installer -pkg -target spusťte soubor Install.pkg ze složky Build. 

Průvodce Customization Wizard připraví složku pro instalaci aplikace Acrobat v nasazeném prostředí.  Soubory pro instalaci aplikace Acrobat Professional a Standard jsou spuštěny bez přizpůsobení pomocí tohoto nástroje a přijmou vaše sériové číslo pro aplikaci Acrobat Enterprise. Na platformu, pro kterou chcete vytvořit instalační balíček, je třeba si stáhnout instalační program Acrobat, průvodce Customization Wizard a zajistit sériové číslo.  Na rozdíl od produktů Creative Cloud využívá aplikace Acrobat samostatné sériové číslo pro systém Windows a Mac.

Aplikace Acrobat pro systém Windows používá instalační program Microsoft Windows (MSI) a podporuje standardní příkazy MSI. Průvodce Customization Wizard pro systém Windows umožňuje vytvářet soubory MST, se kterými můžete přizpůsobit instalační soubory aplikace Acrobat.  Tento nástroj umožňuje při instalaci aplikace Acrobat dosáhnout rozsáhlého přizpůsobení instalačního balíčku a předvoleb. Číslo verze průvodce Customization Wizard se musí shodovat s verzí aplikace Acrobat.  Následující informace představují stručnou referenční příručku pro přípravu softwaru k instalaci. 

Důležité: nástroj pro vytváření balíčků, zařízení pro vytváření balíčků, sériové číslo a instalační program musí používat stejnou platformu.

Tento nástroj podporuje následující produkty:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Acrobat Standard
 • Reader
 1. Stáhněte a nainstalujte si průvodce Customization Wizard.

  Důležité:  číslo verze průvodce Customization Wizard se musí shodovat s verzí instalovaného produktu.

  • Windows
  1. Klikněte na tlačítko Pokračovat ke stažení na stránce Customization Wizard XI pro Windows.
  2. Klikněte na tlačítko Pokračovat ke stažení a spusťte stažený soubor.
  3. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte nástroj Customization Wizard 11.
  • Mac OS
  1. Klikněte na tlačítko Pokračovat ke stažení na stránce Customization Wizard XI pro Mac.
  2. Klikněte na tlačítko Pokračovat ke stažení a spusťte stažený soubor.
  3. Otevřete průvodce instalací Customization Wizard.
 2. Stáhněte si software Adobe Acrobat Professional nebo Standard pro vaši platformu.

  1. Přihlaste se na licenčním webu: licensing.adobe.com.
  2. Vyberte možnost Licence > Stahování.
  3. V rozevíracím seznamu ID koncového uživatele nebo ID nasazení vyberte ID smlouvy ETLA k nasazení ve vaší společnosti.
  4. Z rozevíracího seznamu Název produktu vyberte možnost Acrobat Professional nebo Acrobat Standard.
  5. Klikněte na odkaz Acrobat Professional nebo Standard pro platformu, na které chcete software nainstalovat.
   Poznámka: pole Popis obsahuje text k produktu, nikoli k průvodci Customization Wizard, například „Acrobat Professional 11.0 WIN ESD MUN FLP.“

  1. Pokračujte kliknutím na tlačítko Stáhnout a poté Přijmout.
  2. Uložte instalační program Acrobat do vhodné místní složky a soubory rozbalte.
   Poznámka: v systému Mac se rozbalením myslí připojení souboru DMG. V systému Windows se v zadaném umístění vytvoří složka obsahující instalační soubory.
  3. Pouze systém Windows: podle pokynů na obrazovce vyberte umístění, ve kterém chcete soubory rozbalit.
   Poznámka: aplikaci Acrobat nespouštějte.  V rámci následujících kroků vytvoříme balíček pro nasazení softwaru.
 3. Z licenčního webu získejte sériové číslo pro aplikaci Acrobat Professional nebo Standard.

  1. Přihlaste se na licenčním webu: licensing.adobe.com.
  2. Vyberte možnosti Licence > Získat sériové číslo.
  3. V rozevíracím seznamu ID koncového uživatele nebo ID nasazení vyberte ID smlouvy ETLA k nasazení ve vaší společnosti a klikněte na tlačítko Hledat.
  4. Z rozevíracího seznamu Název produktu vyberte možnost Acrobat Professional nebo Acrobat Standard.
  5. Budete potřebovat sériové číslo pro platformu, na které vytváříte balíček se softwarem / software instalujete.
   Poznámka: sériové číslo z tohoto webu můžete zkopírovat a vložit je do nástroje.  Pokud budete chtít zbývající kroky dokončit později, sériové číslo si uložte.

 4. Spusťte průvodce Customization Wizard.

  • Windows
  1. Klikněte na tlačítko Start > Všechny programy > Customization Wizard XI.
  • Mac OS
  1. Přidržte stisknutou klávesu Ctrl, klikněte na aplikaci Customization Wizard a vyberte možnost Otevřít.
   Poznámka: pokud se zobrazí informace o nerozeznaném poskytovateli, nezapomeňte před kliknutím na možnost Otevřít přidržet stisknutou klávesu Ctrl.

  1. V případě výzvy k potvrzení toho, že aplikaci chcete spustit, klikněte na tlačítko Otevřít.
 5. Za pomoci průvodce Customization Wizard proveďte potřebné změny v balíčku.

  Důležité:  nástroj pro vytváření balíčků, zařízení pro vytváření balíčků, sériové číslo a instalační program musí používat stejnou platformu. Následující kroky vás provedou výběrem balíčku a uložením případných změn. Vyberte dříve stažený a rozbalený balíček. Proveďte další případné změny.

  • Windows
  1. Vyberte možnost Soubor > Otevřít balíček.
  2. Přejděte k souboru AcroPro.msi ve složce s rozbaleným instalačním programem a klikněte na tlačítko Otevřít.

  1. Na kartě Možnosti přizpůsobení zadejte sériové číslo a informace o společnosti. 
  2. V průvodci Customization Wizard využijte dalších případných funkcí.

  1. Po přizpůsobení vyberte možnost Soubor> Uložit balíček.

  Důležité: zákazníci používající AIP (Administrative Installation Points) nebo neupravený příkaz MSI mohou použít možnost Transformace > Vygenerovat transformaci.  Vytvoří se tak transformace, ale soubor Setup.ini se neupraví tak, aby používat soubor setup.exe.  Pokud vyberete možnost Soubor > Uložit balíček s AIP, dojde k chybě, protože pro instalaci je třeba použít transformaci.

  • Mac
  1. V poli Vyhledat instalační program klikněte na tlačítko Otevřít.
  2. Vyhledejte soubor Acrobat PKG připojený k ploše a klikněte na tlačítko Otevřít.

  1. Zadejte sériové číslo, proveďte případné změny a klikněte na tlačítko OK.

  1. Zadejte název hotového instalačního programu a vyberte jiné umístění než složku se souborem Acrobat.dmg, například plochu.
  2. Klikněte na tlačítko OK.
 6. Pomocí instalačního programu vytvořeného v průvodci Customization Wizard dokončete nasazení produktu.

  Instalace uživatelského rozhraní nebo instalace na stolním počítači

  • Windows
  1. Dvakrát klikněte na soubor Setup.exe ve složce s rozbaleným instalačním programem Acrobat.
   Poznámka: v průvodci Customization Wizard můžete vybrat možnost Interactively a zobrazit uživatelské rozhraní instalačního programu.
  • Mac OS
  1. Klikněte dvakrát na soubor <název_balíčku>.pkg vytvořený v průvodci Customization Wizard.

  Spuštění tiché nebo nasazené instalace

  • Windows
   Důležité:
   aplikaci Acrobat pro systém Windows můžete nasadit dvěma způsoby.  Pomocí souboru Setup.exe nebo pomocí souboru MSI.  V závislosti na vaší metodě nasazení budete možná potřebovat některý ze dvou nástrojů.  Aplikace Acrobat aktualizuje řetězení oprav, protokolování, další tiché přepínače a řadu různých příkazů MSI.  Následující informace mají za úkol provést vás nejjednodušším postupem.  Další informace najdete v tématu Nápověda k průvodci Customization Wizard.
   • Spusťte instalaci ze souboru Setup.exe zadáním následujícího příkazu Setup.exe
    Důležité: instalační program je nutné spustit v neinteraktivním režimu v průvodci Customization Wizard. V opačném případě se na obrazovce zobrazí uživatelské rozhraní.
   • Pomocí souboru MSI spusťte instalaci zadáním následujícího příkazu msiexec /i AcroPro.msi TRANSFORMS="AcroPro.mst" /qn
  • Mac OS
   • Spusťte soubor CustomizationWizardInstaller.pkg vytvořený v průvodci Customization Wizard zadáním následujícího příkazu sudo installer -pkg <CustomizationWizardInstaller.pkg> -target /Applications

Poznámka: produkty označené jako výjimka nepoužívají instalační program Creative Cloud a je třeba vyhodnotit konkrétní podmínky pro jejich nasazení.  Těm je věnován prostor v tématu pro produkty Creative Cloud. Na mnoha místech se tento produkt označuje jako „jiný produkt než Creative“.

 • Acrobat Professional (výjimka)
 • Captivate (výjimka)
 • FrameMaker
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Presenter
 • RoboHelp

Nástroj Creative Cloud Packager se používá pro přípravu instalace sady Technical Communication Suite 5 v systému Windows.  Verze tohoto softwaru pro instalaci v systému Mac není k dispozici.  V následující části jsou popsány rozdíly při vytváření balíčků s produkty Creative Cloud.  Aplikace Illustrator a Photoshop lze integrovat s některými z produktů ze sady Technical Communication Suite.  Nejsou součástí vaší licence a je nutné je zakoupit a nainstalovat samostatně.  Po dokončení instalace vám budou k dispozici další funkce.

Důležité: následující kroky odpovídají krokům v tématu věnovaném produktům Creative Cloud. Následující informace použijte k vytvoření balíčku s tímto produktem, nikoli s produktem Creative Cloud. Kliknutím na metodu nasazení produktů Creative Cloud pro podniky dostupných v rámci smlouvy ETLA otevřete druhou kopii a rozbalte sekci s produkty Creative Cloud a Technical Communications Suite.

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. U serializovaného nasazení budete potřebovat sériové číslo Technical Communications Suite (TCS) dostupné na licenčním webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Adobe TechnicalSuite“.
  • V případě TCS není žádný rozdíl mezi produkty pro práci s videem a ostatními produkty. Po zobrazení výzvy v nástroji Creative Cloud Packager použijte sériové číslo pro Adobe TechnicalSuite 5.0.

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Vyberte produkty na obrazovce Aplikace a aktualizace.
  Výběr archivovaných verzí

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

Poznámka: produkty označené jako výjimka nepoužívají instalační program Creative Cloud a je třeba vyhodnotit konkrétní podmínky pro jejich nasazení. Těm je věnován prostor v tématu pro produkty Creative Cloud. Na mnoha místech se tento produkt označuje jako „jiný produkt než Creative“.

 • Acrobat Professional (výjimka)
 • Audition CS6
 • Bridge CS6
 • Captivate (výjimka)
 • Dreamweaver CS6
 • Flash Professional CS6
 • Photoshop CS6
 • Presenter 8

Je třeba vytvořit balíček pro všechny tři typy sériových čísel, ty poté nainstalovat a proces instalace tak dokončit.   

Důležité: následující kroky odpovídají krokům v tématu věnovaném produktům Creative Cloud. Následující informace použijte k vytvoření balíčku s tímto produktem, nikoli s produktem Creative Cloud. Kliknutím na metodu nasazení produktů Creative Cloud pro podniky dostupných v rámci smlouvy ETLA otevřete druhou kopii a rozbalte sekci s produkty Creative Cloud a eLearning Suite.

1. sériové číslo pro eLearning Suite – balíček Acrobat Pro, Audition, Bridge, Dreamweaver, Flash Professional a Photoshop

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Creative Cloud ENT z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Creative Cloud ENT“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo ELS NON-VIDEO, které najdete v poli Doplňující text.

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Vyberte možnost Zobrazit archivované verze a na obrazovce Aplikace a aktualizace vyberte možnost Bridge, Audition CS6, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6 nebo Photoshop CS6.

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

2. sériové číslo pro eLearning Suite – Captivate

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Captivate z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Captivate“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo Captivate 8 pro vaši platformu.

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Na obrazovce Aplikace a aktualizace vyberte možnost Captivate.

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

3. sériové číslo pro eLearning Suite – balíček Presenter

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Presenter Licensed z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Presenter Licensed“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo Presenter Licensed pro vaši platformu.

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Na obrazovce Aplikace a aktualizace vyberte možnost Presenter.

   

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

Poznámka: aplikace Captivate představuje produkt s výjimkou a jako takový nepoužívá instalační program Creative Cloud.  Téma s produkty Creative Cloud se věnuje produktům s výjimkami, ale v naší dokumentaci je tento produkt označen jako jiný produkt než Creative.

Důležité: následující kroky odpovídají krokům v tématu věnovaném produktům Creative Cloud. Následující informace použijte k vytvoření balíčku s tímto produktem, nikoli s produktem Creative Cloud. Kliknutím na metodu nasazení produktů Creative Cloud pro podniky dostupných v rámci smlouvy ETLA otevřete druhou kopii a rozbalte sekci s produkty Creative Cloud a Captivate.

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Captivate z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele. 

  • Aplikace Captivate vyžaduje serializované nasazení.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Captivate“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo Captivate 8 pro vaši platformu.

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Na obrazovce Aplikace a aktualizace vyberte možnost Captivate.

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

Poznámka: aplikace FrameMaker představuje produkt s výjimkou a jako takový nepoužívá instalační program Creative Cloud. Téma s produkty Creative Cloud se věnuje produktům s výjimkami, ale v naší dokumentaci je tento produkt označen jako jiný produkt než Creative.

Důležité: následující kroky odpovídají krokům v tématu věnovaném produktům Creative Cloud. Následující informace použijte k vytvoření balíčku s tímto produktem, nikoli s produktem Creative Cloud. Kliknutím na metodu nasazení produktů Creative Cloud pro podniky dostupných v rámci smlouvy ETLA otevřete druhou kopii a rozbalte sekci s produkty Creative Cloud a FrameMaker.

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo FrameMaker z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „FrameMaker“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo FrameMaker pro vaši platformu. 

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Výběr možnosti FrameMaker na obrazovce Aplikace a aktualizace.

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

Poznámka: aplikace Presenter představuje produkt s výjimkou a jako takový nepoužívá instalační program Creative Cloud. Téma s produkty Creative Cloud se věnuje produktům s výjimkami, ale v naší dokumentaci je tento produkt označen jako jiný produkt než Creative.

Důležité: následující kroky odpovídají krokům v tématu věnovaném produktům Creative Cloud. Následující informace použijte k vytvoření balíčku s tímto produktem, nikoli s produktem Creative Cloud. Kliknutím na metodu nasazení produktů Creative Cloud pro podniky dostupných v rámci smlouvy ETLA otevřete druhou kopii a rozbalte sekci s produkty Creative Cloud a Presenter.

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Presenter z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Presenter Licensed“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo Presenter Licensed pro vaši platformu.

   

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Na obrazovce Aplikace a aktualizace vyberte možnost Presenter.

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

Důležité: následující kroky odpovídají krokům v tématu věnovaném produktům Creative Cloud. Následující informace použijte k vytvoření balíčku s tímto produktem, nikoli s produktem Creative Cloud. Kliknutím na metodu nasazení produktů Creative Cloud pro podniky dostupných v rámci smlouvy ETLA otevřete druhou kopii a rozbalte sekci s produkty Creative Cloud a Presenter. 

 • Balíček s aplikací Premiere Elements 12 (pouze) pro systém Windows lze vytvořit postupováním podle těchto pokynů.
 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.
 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Photoshop nebo Premiere Elements 13 z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Presenter Licensed“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo Photoshop nebo Premiere Elements 13 pro vaši platformu.

 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Výběr možnosti Photoshop nebo Premiere Elements na obrazovce Aplikace a aktualizace.

 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.

   

Poznámka: aplikace Photoshop a Premiere Elements 12 vyžadovaly přípravu pro nasazení v systému Windows a Mac.  Podle následujících pokynů získejte software, sériové číslo a připravte software k instalaci. Na rozdíl od dalších tří zde zdokumentovaných produktů je třeba aplikaci Premiere Elements 12 pro systém Windows připravit pomocí nástroje Creative Cloud Packager. Další informace najdete v tématu Premiere a Photoshop Elements 13.

 1. Stáhněte si software.

  Přejděte k softwaru na licenčním webu.

  1. Přihlaste se na licenčním webu: licensing.adobe.com.
  2. Vyberte možnost Licence > Stahování.
  3. V rozevíracím seznamu ID koncového uživatele nebo ID nasazení vyberte ID smlouvy ETLA k nasazení ve vaší společnosti.
  4. Z rozevíracího seznamu Název produktu vyberte možnost Photoshop nebo Premiere Elements.
  5. Klikněte na odkaz Photoshop nebo Premiere Elements pro vaši platformu.
  6. Pokračujte kliknutím na tlačítko Stáhnout a poté Přijmout.
  7. Oba soubory uložte do vhodné místní složky a pomocí spustitelného souboru rozbalte instalační program.
  8. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 
  • V případě zobrazení výzvy instalaci po rozbalení souborů zrušte.

 2. Získejte sériové číslo.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  1. Přihlaste se na licenčním webu: licensing.adobe.com.
  2. Vyberte možnosti Licence > Získat sériové číslo.
  3. V rozevíracím seznamu ID koncového uživatele nebo ID nasazení vyberte ID smlouvy ETLA k nasazení ve vaší společnosti a klikněte na tlačítko Hledat.
  4. Z rozevíracího seznamu Název produktu vyberte možnost Photoshop nebo Premiere Elements.

   

  1. Zkopírujte sériové číslo aplikace Photoshop nebo Premiere Elements 12 do textového souboru a připravte si jej pro pozdější použití.
 3. Připravte software k instalaci.

  Spuštění instalace uživatelského rozhraní nebo instalace na stolním počítači

  Důležité: koncoví uživatelé mohou stažený instalační program použít k instalaci uživatelského rozhraní. Sériové číslo a možnosti v takovém případě určí koncový uživatel.  Koncoví uživatelé musí mít oprávnění správce.

  1. Koncovému uživateli poskytněte instalační program, který jste získali v rámci kroku 1.
  2. Požádejte koncového uživatele nebo pracovníka o spuštění instalace v složce pro instalaci produktu.
  3. Po zobrazení výzvy zadejte sériové číslo získané v rámci kroku 2.

  Spuštění tiché nebo nasazené instalace

  Podle následující dokumentace použijte software získaný v rámci kroku 1 a sériové číslo získané v rámci kroku 2 k vytvoření balíčku se softwarem.

  Poznámka: aplikaci Premiere Elements 12 pro systém Windows je třeba připravit pomocí nástroje Creative Cloud Packager. Další informace najdete v tématu Premiere a Photoshop Elements 13.

Důležité: následující kroky odpovídají krokům v tématu věnovaném produktům Creative Cloud. Následující informace použijte k vytvoření balíčku s tímto produktem, nikoli s produktem Creative Cloud. Kliknutím na metodu nasazení produktů Creative Cloud pro podniky dostupných v rámci smlouvy ETLA otevřete druhou kopii a rozbalte sekci s produkty Creative Cloud a Presenter.

 1. Stáhněte a nainstalujte si nástroj Creative Cloud Packager.

  • Postup stažení tohoto nástroje je shodný s postupem pro produkty Creative Cloud.


 2. V případě sériového nasazení získejte sériové číslo Flash Builder Premium z licenčního webu. U tohoto produktu není k dispozici možnost licencování pro konkrétní uživatele.

  Přístup k sériovému číslu z licenčního webu

  • Při výběru produktu z rozevírací nabídky Název produktu vyberte možnost „Flash Builder Premium“.
  • K vytvoření balíčků s těmito produkty potřebujete sériové číslo Flash Builder Premium pro vaši platformu.
 3. Spusťte nástroj Creative Cloud Packager a podle pokynů na obrazovce připravte software k instalaci.

  • V okně Typ licence na obrazovce Konfigurace balíčku vyberte licenci pro sériové číslo.
  • Na obrazovce Aplikace a aktualizace vyberte možnost Flash Builder Premium.
 4. Při instalaci softwaru ve vašem prostředí použijte složku vytvořenou v nástroji Creative Cloud Packager.

  • Ujistěte se, že při instalaci používáte dříve popsanou složku Build a složku výjimek, jinak se některé produkty nenainstalují.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.