Käyttöopas Peruuta

PDF-tulostuksen lisäasetukset

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen kuin aloitat

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

Tietoja tulostuksen lisäasetuksista

Jos et saa haluamiasi tuloksia tavallisilla tulostusasetuksilla, sinun pitää ehkä määrittää tietyt asetukset Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunassa. Jos tuloste ei esimerkiksi ole samannäköinen kuin dokumentin näytössä näkyvä kuva, voit yrittää tulostaa dokumentin kuvana (vain PostScript-tulostimet). Jos PDF-tiedostossa käytetään kirjasimia, joita ei ole sisällytetty, ne täytyy ladata tulostimeen tulostusvaiheessa.

Muilla tulostuksen lisäasetuksillaAcrobat Prossa voidaan lisätä tulosteeseen tulostinmerkkejä ja muuttaa värien käsittelyä.

Tulostuksen lisäasetusten määrittäminen (Acrobat Pro)

Tulostuksen lisäasetukset –Valintaikkuna on käytettävissä PostScript-tulostimia ja muita kuin PostScript-tulostimia varten.

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunassa Lisäasetukset.

  Huomautus:

  Saat vaihtoehdosta lisätietoja valitsemalla sen. Kuvaus näkyy valintaikkunan alaosassa.

 2. Määritä asetukset ja valitse OK.

  Huomautus:

  Acrobat asettaa PostScript-tason automaattisesti valitun tulostimen mukaan.

Tulostuksen lisäasetusten määrittäminen (Acrobat Pro)

Tulostusasetukset säilyvät, kunnes niitä muutetaan. Kun muutat asetusta, Asetukset-arvo päivittyy automaattisesti Acrobat-oletus-arvosta Mukautettu-arvoon, ja uudet asetukset tallentuvat. Voit myös tallentaa mukautetut asetukset käyttäen yksilöllistä nimeä.

 1. Valitse Tulosta-valintaikkunassa Lisäasetukset.

 2. Jos tarvitsemasi asetukset sisältävä mukautettu tulostinasetustiedosto on käytettävissä, valitse se Asetukset-valikosta. Muuten valitse Acrobat-oletus.

  Huomautus:

  Saat vaihtoehdosta lisätietoja valitsemalla sen. Vaihtoehdon kuvaus näkyy valintaikkunan alareunassa.

 3. Jos tavallinen tulostus ei tuota haluttua tulosta, valitse Tulosta kuvana -asetus ja valitse avattavasta luettelosta tarkkuus.

 4. Valitse jokin Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan vasemmassa reunassa näkyvistä paneeleista ja määritä asetukset yhdistelmä- tai erottelutulostusta varten.
  Huomautus:

  Jotkin yleisen Tulosta-valintaikkunan asetukset vaikuttavat Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan asetuksiin. Esimerkiksi Tulosta väri mustana -asetus (Windows) vaikuttaa Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan väriasetuksiin.

  Huomautus:

  Acrobat asettaa PostScript-tason automaattisesti valitun tulostimen mukaan.

 5. Asetukset voi tallentaa yksilöllisellä nimellä valitsemalla Tallenna nimellä, kirjoittamalla tiedostonimen ja valitsemalla OK.

 6. Hyväksy asetukset ja palaa Tulosta-valintaikkunaan valitsemalla OK.

PostScript-asetukset

Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan PostScript-asetukset-paneelissa voit määrittää asetuksia tietylle PostScript-tulostimelle. Asetukset määrittävät muun muassa sen, miten muita kuin tulostinkirjasimia käsitellään ja ladataanko aasialaiset kirjasimet. Jos PDF-tiedosto sisältää laiteriippuvaisia asetuksia, esimerkiksi rasterointeja ja siirtofunktioita, ne voidaan lähettää PostScript-tulostimeen korvaamaan tulostimen oletusasetukset. Näiden asetusten käyttäminen edellyttää yhteyttä PostScript-tulostimeen tai sitä, että PostScript-tulostinohjain on asennettu ja PPD-tiedosto on valittu.

Kirjasin- ja resurssikäytäntö

Määrittää, miten dokumentissa olevat kirjasimet ja resurssit lähetetään tulostimeen, jos niitä ei ole tulostimessa.

Lähetä alussa

Kaikki kirjasimet ladataan tulostustyön alussa. Kirjasimet ja resurssit säilyvät tulostimessa, kunnes työn tulostus on päättynyt. Tämä asetus tuottaa nopeimman tulostuksen, mutta käyttää eniten tulostimen muistia.

Lähetä alue kerrallaan

Kirjasimet ja resurssit ladataan ennen ensimmäisen niitä käyttävän sivun tulostamista ja poistetaan, kun niitä ei enää tarvita. Tämä asetus käyttää vähemmän tulostimen muistia. Jos PostScript-käsittelijä kuitenkin järjestää sivut uudelleen työn edistyessä, kirjasimien lataaminen ei välttämättä onnistu oikein ja kirjasimia saattaa puuttua. Tämä asetus ei sovi kaikille tulostimille.

Lähetä kutakin sivua varten

Kaikki kirjasimet ja resurssit ladataan tiettyä sivua varten ennen kyseisen sivun tulostamista ja poistetaan, kun sivun tulostus on päättynyt. Tämä asetus käyttää vähiten tulostimen muistia.

Tulostusmenetelmä (Acrobat Pro)

Määrittää PostScript-tason sivujen muodostamista varten. Valitse tulostimellesi sopiva PostScript-taso.

Kieli (Acrobat Pro)

Määrittää PostScript-tason sivujen muodostamista varten. Valitse tulostimellesi sopiva PostScript-taso.

Lataa aasialaiset kirjasimet

Tulostaa dokumentin käyttäen aasialaisia kirjasimia, joita ei ole asennettu tulostimeen eikä sisällytetty PDF-tiedostoon. Aasialaisten kirjasinten on oltava järjestelmässä.

Tulosta alivärin poisto/mustan muodostus (Acrobat Pro)

Musta osaväri -toiminto laskee käytettävän mustan määrän tiettyä väriä toistettaessa. Alivärin poisto (UCR) vähentää syaania, magentaa ja keltaista osaväriä muodostetun mustan osavärin kompensoimiseksi. Koska alivärin poisto käyttää vähemmän väriainetta, sitä käytetään sanomalehtipaperin ja pinnoittamattoman tulostusmateriaalin kanssa.

Tulosta rasterit (Acrobat Pro)

Sallii sisällytettyjen rastereiden tulostamisen tulostuslaitteen rastereiden käyttämisen sijasta. Rasterointitiedot määrittävät, kuinka paljon painoväriä laitetaan tiettyyn paperin kohtaan. Pisteiden koon ja tiheyden vaihtelu saa aikaan illuusion erisävyisistä harmaista tai tasaisista väreistä. CMYK-kuvassa käytetään neljää rasteria: yhtä painatuksen jokaista väriainetta kohti.

Muodosta siirtofunktiot (Acrobat Pro)

Muodostaa sisällytetyt siirtofunktiot. Siirtofunktioilla korjataan yleensä pisteiden kasvaminen tai pieneneminen, jota ilmenee, kun kuva siirretään filmille. Pisteiden kasvamista tapahtuu, kun painetun kuvan muodostavat väriainepisteet ovat suurempia kuin rasterilla (esimerkiksi paperilla leviämisen vuoksi). Pisteiden pieneneminen tarkoittaa vastaavasti pienempinä painettuja pisteitä. Kun tämä asetus on valittu, siirtofunktioita käytetään tiedostoa tulostettaessa.

Kulmikkuus (Acrobat Pro)

sallii PDF-tiedoston kulmikkuusarvon käyttämisen, jos PDF-tiedosto sisältää kulmikkuusasetuksia. Jos PDF-tiedostossa ei ole kulmikkuusasetuksia, Acrobat ohjaa sitä PostScript-tulostuksen aikana. Kulmikkuusarvo asettaa rajan sille, kuinka tarkoin Acrobat jäljittelee käyrää.

Muodosta PS-lomakeobjekteja (Acrobat Pro)

Lähettää PostScript-lomakeobjektit lomakkeen XObject-objekteja varten PDF-tiedoston sisällä. Tämän asetuksen valitseminen pienentää tulostustyön kokoa, mutta kasvattaa tulostinmuistin tarvetta. Lomakkeen XObject-objekti on PDF-tiedostoon kuuluva grafiikkaobjektien (esimerkiksi reittiobjektien, tekstiobjektien ja koodattujen kuvien) säilö. Lomakkeen XObject-objektit luovat yhden kuvauksen monimutkaisista objekteista, jotka voivat esiintyä samassa dokumentissa monta kertaa. Näitä ovat esimerkiksi taustakuvat tai yritysten logot.

Taustan värivirheiden korjaus

Auttaa välttämään tulostusongelmat, kuten punaiset ruudut grafiikan päällä tai sivujen tulostumisen peilikuvana tai ylösalaisin. Näitä ongelmia voi esiintyä, jos Acrobat tai Reader ei voi käyttää oletusarvoisia värintoistosanastoja (CRD) joillakin PostScript-tulostimilla.

Käytä aina isäntälajittelua (Acrobat Pro)

Määrittää, pitääkö Acrobatin käyttää tulostuksessa aina isäntälajittelua tarkistamatta tulostinajuria. Acrobat käyttää normaalisti tulostinlajittelua. Tulostinlajittelua käytettäessä työt lähetetään tulostimeen erikseen ja tulostin saa selvittää, kuinka sivut lajitellaan. Jos esimerkiksi lähetät kaksisivuisen työn kaksi kopiota, tulostin vastaanottaa kaksi kaksisivuista työtä. Isäntälajittelutoiminto selvittää, kuinka sivut lajitellaan Acrobatissa, ja lähettää sitten työn tulostimeen. Jos esimerkiksi lähetät kaksisivuisen työn kaksi kopiota, tulostin vastaanottaa yhden työn, jonka neljä sivua on järjestetty uudelleen.

Tulosta kuvana

Tulostaa sivut bittikarttakuvina. Valitse tämä asetus, jos normaali tulostus ei tuota toivottuja tuloksia, ja määritä tarkkuus. Tämä asetus on käytettävissä vain PostScript-tulostimissa.

Aasialaisten kirjasimien lataaminen tulostimeen

Valitse Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunasta Lataa aasialaiset kirjasimet -asetus, jos haluat tulostaa aasialaisia kirjasimia sisältävän PDF-tiedoston, mutta näitä kirjasimia ei ole asennettu tulostimeen eikä sisällytetty tiedostoon. Sisällytetyt kirjasimet ladataan riippumatta siitä, onko tämä asetus valittu. Voit käyttää tätä asetusta tulostimissa, joiden PostScript-kielitaso on vähintään 2. Varmista, että aasialaiset kirjasimet ovat käytettävissä tulostimeen lataamista varten. Näin on, jos olet ladannut kirjasimet tietokoneeseesi valitsemalla Mukautettu- tai Täydellinen-asennusvaihtoehdon Acrobatin asennuksen aikana.

Jos Lataa aasialaiset kirjasimet -asetusta ei ole valittu, PDF-tiedosto tulostuu oikein vain silloin, kun tarvittavat kirjasimet on asennettu tulostimeen. Jos tulostimessa on samantapaisia kirjasimia, tulostin käyttää niitä korvaavina kirjasimina. Jos tulostimessa ei ole mitään sopivia kirjasimia, teksti tulostuu Courier-kirjasimella.

Jos Lataa aasialaiset kirjasimet -asetus ei tuota toivottua tulosta, tulosta PDF-tiedosto bittikarttakuvana. Dokumentin tulostaminen kuvana voi kestää kauemmin kuin käyttäen tulostimen korvaavaa kirjasinta.

Huomautus:

Joitakin kirjasimia ei voi ladata tulostimeen siksi, että ne ovat bittikarttamuotoisia tai että niiden sisällyttämistä dokumenttiin on rajoitettu. Näissä tilanteissa tulostamiseen käytetään korvikekirjasinta, eikä tuloste ehkä täysin vastaa näytön sisältöä.

Tulostusasetukset (Acrobat Pro)

Määritä tulostusasetukset Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Tulostus-paneelissa.

Väri

Näyttää yhdistelmä- ja erottelutulostuksen asetukset. Muut Tulostus-paneelin asetukset ovat käytettävissä sen mukaan, mitä tästä valikosta on valittu. Lisätietoja värien yhdistelemisestä ja värierotteluista on kohdassa Värien tulostaminen.

Käännä

Määrittää sivun suunnan tulostusmateriaalissa. Käännä vaakasuunnassa, jos dokumentti luetaan väärin. Käännä pystysuunnassa, jos haluat vaihtaa pystysuuntaa. Tämä asetus on käytössä vain erottelua varten ja poistettu käytöstä yhdistelmiä varten.

Negatiivi

Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa dokumentin negatiivin. Tällöin esimerkiksi musta näkyy valkoisena tulosteessa. Tämä asetus on käytössä vain erottelua varten ja poistettu käytöstä yhdistelmiä varten.

Rasterointi

Määrittää viivaa tuumalla (lpi)- ja pistettä tuumalla (dpi) -yhdistelmät.

Lihotus

Määrittää, onko lihotus pois käytöstä. Napsauta Lihotuksen esimääritykset, jos haluat hallita lihotuksen esimäärityksiä.

Läpinäkyvyyden yhdistämisoletusarvot

Litistää läpinäkyvät objektit valitsemasi esimäärityksen mukaan.

Päälletulostuksen simuloiminen

Jäljittelee spottiväriaineiden päälletulostuksen vaikutuksia yhdistetyssä tulostuksessa ja muuntaa spottivärit prosessiväreiksi tulostusta varten. Itse dokumentti ei muutu. Tästä asetuksesta on hyötyä, jos tulostuslaite ei tue päälletulostusta. Se on käytettävissä vain, jos Väri-valikosta on valittu Yhdistetty. Jos aiot käyttää tiedostoa erotteluihin RIP:ssä (rasterointiprosessorissa) tai lopullisessa tulostuksessa, älä valitse tätä asetusta.

Huomautus:

Jos käytät päälletulostusta tukevaa tulostinta, varmista, että tätä asetusta ei ole valittu eli että tulostimen omat päälletulostusominaisuudet ovat käytössä.

Käytä suurinta mahdollista JPEG2000-kuvaresoluutiota

Määrittää, kuinka mahdollisia tarkkuuden progressiotietoja käytetään PostScript-käskyjä luotaessa. Kun tämä asetus on valittu, käytetään suurinta kuvan sisältämää tarkkuustietoa. Jos vaihtoehtoa ei ole valittu, tarkkuustiedot ovat yhdenmukaisia Läpinäkyvyyden yhdistäminen –paneelin asetusten kanssa.

Painovärin hallinta

Muuttaa tapaa, jolla musteita käytetään nykyisen PDF-tiedoston ollessa avoinna. Katso kohtaa Painovärien hallinnan yleiskatsaus

Rasterilinjatiheyden määrittäminen (Acrobat Pro)

Kaupallisessa painannassa jatkuvaa sävyä simuloidaan pisteillä (eli rasteripisteillä), jotka tulostetaan riveinä (eli linjoina tai linjatiheytenä). Linjat tulostetaan eri kulmissa, jotta rivit eivät erotu niin paljon. Tulosta-valintaikkunan Tuloste-kohdan Linjatiheys-valikossa näkyvät suositellut linjatiheyssarjat linjoina tuumaa kohti (lpi) sekä resoluutio pisteinä tuumaa kohti (dpi) valitun PPD:n mukaan. Kun valitset musteita musteluettelosta, Tiheys- ja Kulma-ruutujen arvot muuttuvat siten, että niistä näkyy rasterin tiheys ja kulma kyseiselle musteelle.

Jos linjatiheysarvo on korkea (esim. 150 lpi), pisteet ovat lähellä toisiaan ja muodostavat tarkan kuvan. Matala arvo (60–85 lpi) taas tarkoittaa sitä, että pisteet ovat kaukana toisistaan, jolloin kuva on karkeampi. Linjatiheys määrää myös pisteiden koon. Korkeassa linjatiheysarvossa pisteet ovat pieniä. Alhaisessa linjatiheysarvossa pisteet ovat suuria. Tärkein tekijä linjatiheysarvoa valittaessa on työssä käytettävä painokone. Kysy palveluntarjoajaltasi, kuinka tarkasta linjatiheydestä tämän painokone selviää, ja tee valintasi sen mukaan.

Acrobatin linjatiheydet
Linjatiheydet

A. 65 lpi: Karkea tarkkuus uutislehtisten ja ostoskuponkien painamiseen B. 85 lpi: Keskivertotarkkuus sanomalehtien painamiseen C. 133 lpi: Suuri tarkkuus neliväristen lehtien painamiseen D. 177 lpi: Äärimmäisen suuri tarkkuus vuosiraporttien ja taidekirjojen kuvien painamiseen 

Suuren resoluution valoladontalaitteiden PPD-tiedostot tarjoavat runsaan valikoiman mahdollisia linjatiheyksiä sekä erilaisia valoladontalaiteresoluutioita. Pienen resoluution tulostinten PPD-tiedostot tarjoavat tavallisesti vain muutamia linjatiheysvaihtoehtoja, jotka ovat tavallisesti karkeampia, väliltä 53 ja 85 lpi. Karkeammat tiheydet tuottavat kuitenkin optimaalisen tuloksen pienen resoluution tulostimissa. Jos käytetään esimerkiksi 100 lpi:n tiheyttä, kuvanlaatu itse asiassa heikkenee, jos tulostamiseen käytetään matalan resoluution tulostinta.

Määritä rasterilinjatiheys seuraavasti:

 1. Tee Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Tulostus-paneelissa jompikumpi seuraavista:
  • Voit valita jonkin esimääritetyistä rasteritiheyden ja tulostimen tarkkuuden yhdistelmistä valitsemalla vaihtoehdon Rasterointi-valikosta.

  • Voit määrittää mukautetun rasteritiheyden valitsemalla musteluettelosta mukautettavan levyn ja määrittämällä sitten lpi-arvon Tiheys-ruutuun ja rasterin kulman arvon Kulma-ruutuun.

  Huomautus:

  Ennen kuin luot omia rastereita, kysy tulostuspalvelulta oikeat tiheydet ja kulmat. Muista myös, että jotkin tulostuslaitteet ohittavat oletustiheydet ja -kulmat.

Emulsion ja kuvan valotuksen määrittäminen (Acrobat Pro)

Palveluntarjoaja saattaa tarvita filminegatiivit tai -positiivit (emulsiopuoli ylös tai alas) sen mukaan, minkä tyyppistä painokonetta käytetään miten tiedot siirretään filmiltä painolaatoille. Emulsio tarkoittaa filmin tai paperin valoherkkää kerrosta. Yhdysvalloissa painopalveluiden tarjoajat tarvitsevat tavallisesti filmin negatiivin mutta Euroopassa ja Japanissa positiivin. Tarkista palveluntarjoajaltasi, millä puolella he haluavat emulsion olevan.

Jos haluat määrittää, katsotko emulsiopuolta vai ei-emulsiopuolta (eli pohjaa), tarkastele lopullista filmiä kirkkaassa valossa. Toinen puoli näyttää toista kiiltävämmältä. Himmeä puoli on emulsiopuoli ja kiiltävä puoli on pohja.

Acrobatin emulsioasetukset
Emulsioasetukset

A. Positiivi B. Negatiivi C. Negatiivi emulsiopuoli alas 

Huomautus:

Tulosta-valintaikkunan emulsio- ja valotusasetukset korvaavat kaikki tulostusohjaimen ristiriitaiset asetukset. Tulostusasetukset on aina määritettävä Tulosta-valintaikkunassa.

Määritä emulsio ja valotus seuraavasti:

 1. Valitse Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan vasemmalta puolelta Tulostus.

 2. Valitse Väri-asetukseksi Erottelut.

 3. Valitse Käännä-kohdassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  Ei mitään

  Ei muuta kuva-alueen suuntaa. Kuvassa oleva teksti on luettavissa, kun valonherkkä kerros on sinua kohti. Tämä on oletusasetus.

  Vaaka

  Peilaa kuva-alueen pystyakselin suhteen niin, että kuva näkyy väärin.

  Pysty

  Peilaa kuva-alueen vaaka-akselin suhteen niin, että kuva-alue on ylösalaisin.

  Vaaka ja pysty

  Peilaa kuva-alueen vaaka- ja pystyakselin suhteen niin, että kuva näkyy väärin. Teksti on luettavissa, kun valolle herkkä kerros osoittaa poispäin itsestäsi. Filmille tulostettavat kuvat painetaan usein vaaka- ja pystysuuntaisesti.

 4. Valitse Negatiivi-asetus negatiivifilmille ja poista sen valinta positiivifilmille.
  Huomautus:

  Negatiivi-asetus on käytettävissä myös silloin, kun Väri-valikosta valitaan In-RIP-erottelut.

Merkkien ja leikkausvaran sisällyttäminen (Acrobat Pro)

Voit sijoittaa sivulle tulostinmerkkejä ilmaisemaan Adobe PDF:n tukemia dokumenttiruutujen, kuten rajaus- ja leikkausvararuutujen, rajoja. Näitä merkkejä ei varsinaisesti lisätä sivun sisältönä, mutta ne sisällytetään PostScript-tulosteeseen.

Merkit ja leikkausvarat -paneelin asetukset eivät ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:

 • PDF-tiedostossa on tulostimen merkkejä, jotka on lisätty käyttämällä toista Acrobatin ominaisuutta, Lisää tulostinmerkkejä -työkalua.

 • Rajaus-, leikkausvara- ja viimeistelyruudut ovat kaikki samankokoisia. Rajausruutu määritetään Rajausruutu-valintaikkunassa (valitse Kaikki työkalut > Käytä painotyö -työkalua > Aseta sivuruudut). Jos kuvassa on leikkausvara, varmista, että rajausruutu on niin suuri, että leikkausvararuutu ja muut tulostinmerkit mahtuvat siihen.

Acrobatin tulostinmerkit
Tulostinmerkit

A. Rajausmerkit B. Kohdistusmerkit C. Sivun tiedot D. Väripalkit E. Leikkausvaramerkit 

 1. Valitse Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan vasemmalla puolella oleva Merkit ja leikkausvarat -paneeli.

 2. Valitse haluamasi tulostinmerkit. Merkit näkyvät Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan vasemmalla puolella olevassa esikatselussa.

Merkit ja leikkausvarat -asetukset

Kaikki merkit

Luo kaikki tulostinmerkit samanaikaisesti.

Tyyli

Määrittää merkkien ulkoasun. Voit valita InDesignin oletusmerkit tai jonkin luettelossa mainitun sovelluksen merkit.

Viivan leveys

Määrittää rajaus-, leikkausvara- ja rekisteröintimerkkien viivojen leveyden.

Rajausmerkit

Lisää PDF-rajausruudun reunat ilmaisevat merkit rajausalueen jokaiseen kulmaan.

Leikkausvaramerkit

Sijoittaa PDF-leikkausvararuudun reunat ilmaisevat merkit leikkausvararuudun jokaiseen kulmaan. Leikkausvararuutu määrittää, kuinka suuri osa kuvasta on määritetyn sivukoon ulkopuolella.

Kohdistusmerkit

Sijoittaa väridokumentin värierottelujen kohdistamiseen käytettävät merkit rajausalueen ulkopuolelle.

Väripalkit

Lisää jokaista harmaasävyä tai prosessiväriä vastaavan pienen neliön. Prosessiväreiksi muunnetut spottivärit esitetään prosessiväreinä. Palveluntarjoajasi käyttää näitä merkkejä painon musteen tiheyden säätämiseen.

Sivun tiedot

Sijoittaa sivutiedot sivun rajausalueen ulkopuolelle. Sivun tiedot sisältävät tiedostonimen, sivunumeron, kulloisenkin päivämäärän ja kellonajan sekä värierottelun nimen.

Värinhallinta-asetukset (Acrobat Pro)

Määritä värien tulostamiseen vaikuttavat asetukset Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Värinhallinta-paneelissa. Lisätietoja väritulostuksesta on kohdassa Värien tulostaminen.

Värin käsittely

Määrittää, onko värinhallinta käytössä ja huolehtiiko siitä sovellus vai tulostuslaite.

Acrobat-värinhallinta

Voit valita kohdetulostuslaitetta kuvaavan ICC-profiilin.

Tulostimen värinhallinta

Lähettää dokumentin väritiedot yhdessä dokumentin profiilin kanssa suoraan tulostimeen ja sallii tulostimen muuntaa dokumentin tulostimen väritilaan. Värimuunnosten tarkat tulokset voivat vaihdella tulostimen mukaan.

Sama kuin lähde (ei värinhallintaa)

Poistaa kaikki värinhallintatiedot ja lähettää tulostimeen laitteen värit.

Väriprofiili

Määrittää profiilin, jota käytetään värien käsittelyyn tulostuksen aikana.

Tulostusväri

Näyttää tulostusvärin Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunan Tuloste-paneelin asetusten mukaisesti.

Käsittele harmaita vain-K-harmaina

Valitsemalla tämän asetuksen varmistat, että kaikki harmaasävyt ja graafiset RGB-objektit, joiden R-, G- ja B-arvot ovat yhtä suuret, tulostetaan käyttämällä ainoastaan mustaa väriä (K), kun värinhallinta on otettu käyttöön ja CMYK-profiilitulostus on määritetty PostScript-tulostimelle.

Säilytä musta

Määrittää, että puhtaat K-pohjaiset CMYK-värit säilyvät K-pohjaisina CMYK/CMYK-muunnoksissa, joita saattaa tapahtua, kun värinhallinta otetaan käyttöön ja CMYK-profiilitulostus määritetään PostScript-tulostimelle.

Säilytä CMYK-päävärit

Määrittää, että puhtaat pääväripohjaiset (vain C, vain M, vain Y tai vain K) CMYK-värit säilyvät CMYK/CMYK-muunnoksissa, joita saattaa tapahtua, kun värinhallinta otetaan käyttöön ja CMYK-profiilitulostus määritetään PostScript-tulostimelle.

Käytä tulostuksen esikatselun asetuksia

Simuloi Tulostuksen esikatselu -valintaikkunan Simulaatioprofiili-ponnahdusvalikossa määritetyn laitteen tulostusväliä. (Valitse Kaikki työkalut > Käytä painotyö-työkalua > Tulostuksen esikatselu.) Tämän asetuksen avulla voit simuloida laitteen ulkoasua toisessa laitteessa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa