Yrityksen tiliä perustettaessa organisaatiosi ostaa sopimuksia, jotka antavat käyttöoikeudet Adoben eri tuotteisiin ja palveluihin. Tuotteisiin voi sisältyä Creative Cloud ‑tuotteita, kuten Photoshop, Illustrator ja InDesign. Tuotteisiin voi sisältyä Document Cloud ‑tuotteita, kuten Acrobat, ja palveluita, kuten Adobe Sign. Sopimuksiin voi sisältyä myös Marketing Cloud ‑tuotteita, kuten Adobe Analytics ja Adobe Audience Manager.

Voit hienosäätää näiden sopimusten käyttöä organisaatiossasi tuoteprofiilien avulla. Tuoteprofiilien avulla voit ottaa käyttöön sopimuksen kaikki Adobe-palvelut tai osan niistä sekä ja mukauttaa tiettyyn tuotteeseen ja sopimukseen liittyvät asetukset. Tämän jälkeen voit määrittää tuoteprofiileille tuotteen hallinnoijat. Tuotteen hallinnoijat lisäävät loppukäyttäjiä hallinnoimiinsa tuoteprofiileihin.

Admin Consolen Tuotteet-sivulla voi hallita tuotteita ja tuoteprofiileja.

Huomautus:

Tuoteprofiilit eivät kuitenkaan ole käytettävissä Teams-versiossa. Ryhmän järjestelmänvalvojana voit määrittää tuotteita suoraan käyttäjille.

Parhaat käytännöt (vain Adobe Experience Cloud ‑käyttäjille)

Jos hallinnoit Adobe Experience Cloud ‑tuotteita Admin Consolessa, huomioi seuraavat rajoitukset parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi:

 • Organisaatiossa voi olla enintään 8 000 profiilia.
 • Käyttäjälle voi määrittää enintään 4 000 tuoteprofiilia. 
 • Tuotteelle voi delegoida enintään 100 000 käyttäjää.

Tuotteiden hallinta

Tuotteen hallinnoijana sinulle myönnetään järjestelmänvalvojan oikeudet yhteen tai useampaan organisaatiosi tuotteeseen. Voit määrittää sinulle määritettyihin tuotteisiin käyttäjiä ja ryhmiä. Voit tämän jälkeen halutessasi määrittää näille käyttäjille roolit. Voit myös luoda tuoteprofiileja ja määrittää tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia luomiisi profiileihin.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys tuotteeseen

 1. Kirjaudu Admin Consoleen ja valitse Tuotteet.

  Näyttöön tulee luettelo kaikista sellaisista Adoben tuotteiden sopimuksista, joiden hallinnoijana toimit.

 2. Valitse tuote ja siirry kohtaan Käyttäjät.

  Lisää käyttäjä
 3. Valitse Lisää käyttäjä.

 4. Anna Lisää käyttäjä ‑näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos Admin Consolessa ei ole lisättävää käyttäjää, voit antaa käyttäjän sähköpostiosoitteen. Sinua pyydetään kirjoittamaan käyttäjän tiedot.

 5. Valitse nykyiselle tuotteelle profiili ja valitse Tallenna.

  Jos olet ryhmän järjestelmänvalvoja, napsauta Tallenna.

Päivitetty käyttäjäluettelo näytetään, ja käyttäjä saa ilmoituksen sähköpostitse.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuotteesta

 1. Kun hallinnoit tuotetta Admin Consolessa, siirry kohteeseen Käyttäjät.

 2. Valitse käyttäjänimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut ja sitten Poista käyttäjät.

 3. Valitse vahvistusvalintaikkunasta Poista käyttäjät.

Vie tuoteluettelo

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja

Voit viedä ostettujen ja määritettyjen tuotteiden luettelon, jota organisaatiosi hankintaosasto voi käyttää.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää luettelon organisaatiosi käytössä olevista tuotteista:

 • Lempinimi: koskee tuoteprofiilia
 • Tuote: koskee tuotetta, johon profiili kuuluu
 • Käyttöoikeuskiintiö: profiiliin määritettyjen käyttäjien määrä. Katso Kiintiöiden määritys ja hallinta.
 • Määritetty: profiiliin määritetyt käyttäjät
 • Hallinnoijat: profiilista vastaavat hallinnoijat
 1. Siirry Admin Consolessa Yleiskatsaus-kohtaan.

 2. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Vie CSV-muodossa.

 3. Valitse kansion sijainti ja napsauta OK.

Tuoteprofiilien luonti ja hallinta

Jotta käyttäjä voisi käyttää tuotetta tai palvelua, hänen pitää kuulua tuoteprofiiliin. Tuotteen hallinnoija määrittää tuoteprofiilille käyttöoikeudet liittämällä sen ostettuun sopimukseen.

Käyttäjä voi kuulua useisiin tuoteprofiileihin, joista jokainen määrittää käyttäjälle eri käyttöoikeudet. Käyttäjän lopulliset oikeudet ovat yhdistelmä kaikkien käyttäjän tuoteprofiilien sisältämistä käyttöoikeuksista.

Huomautus:

Tuoteprofiilin käsite on muutos aikaisempaan tapaan hallita Adoben tuotteita ja palveluita Admin Consolen kautta. Nyt järjestelmänvalvojat lisäävät tuotteen hallinnoijat ja määrittävät käyttäjien ja ryhmien sijaan tuoteprofiilien kiintiöt (vain nimettyjen käyttäjien lisensointi). Tuotteen hallinnoijien vastuulla on lisätä käyttäjiä hallinnoimiinsa tuoteprofiileihin.

Koska tuoteprofiilit eivät ole käytettävissä ryhmiä varten, ryhmien järjestelmänvalvojat voivat määrittää käyttäjille tuotteita suoraan.

Varoitus:

Tuoteprofiilin hallinta ei koske Adobe Experience Manager Mobilea. Voit lisätä ja hallinnoida käyttäjiä Experience Manager Mobile Portalissa.

Tuoteprofiilin luonti

Koskee roolia: tuotteen hallinnoija

Tuotteen hallinnoijana voit myös luoda tuoteprofiileja ja määrittää tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia luomiisi profiileihin.

Voit myös hallita tuoteprofiileja, joiden hallinnoija olet, ja antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää tuotetta. Roolien konseptia tukevien Adobe-tuotteiden tapauksessa voit määrittää rooleja kyseisen tuotteen käyttäjille, minkä ansiosta käyttäjät saavat roolipohjaiset oikeudet kyseisen tuotteen käyttöön.

Huomautus:

Jos olet luomassa tuoteprofiileja jaettuja laitelisenssejä varten, perehdy tähän artikkeliin.

 1. Kun hallinnoit tuotetta, siirry Tuoteprofiileihin ja napauta kohtaa Uusi profiili.

  Ohjattu Luo uusi profiili ‑toiminto avautuu näyttöön.

  Huomautus:

  Jos haluat luoda tuoteprofiilin yhden sovelluksen sopimusta varten, sinun on valittava tuote ennen tietojen ja kiintiön lisäämistä. Lisätietoja on kohdassa Mukautetun yhden sovelluksen profiilin luonti.

 2. Anna Tiedot-näytössä profiilin nimi, näyttönimi ja kuvaus ja valitse Seuraava.

  Voit halutessasi ilmoittaa käyttäjille sähköpostitse, kun heidät lisätään tähän profiiliin tai poistetaan tästä profiilista.

  Jos Käyttäjäilmoitukset on käytössä:

  • Loppukäyttäjät saavat sähköpostiviestin, kun heidät lisätään tähän tuoteprofiiliin tai poistetaan siitä.

  Jos Käyttäjäilmoitukset on poistettu käytöstä:

  • Enterprise ID- ja Federated ID ‑tyyppiset käyttäjät eivät saa sähköpostiviestejä, kun heidät lisätään tähän tuoteprofiiliin tai poistetaan siitä. Adobe ID ‑tyyppiset käyttäjät saavat kuitenkin yhden sähköpostiviestin Adobe ID ‑tilinsä käyttöönoton viimeistelemistä varten, vaikka tämä asetus on poistettu käytöstä.
  Tietosivut
 3. Valitse Kiintiö-näytössä tälle profiilille asetettu käyttöoikeuksien tavoitemäärä ja valitse Seuraava.

  Voit tarvittaessa hankkia lisäkäyttöoikeuksia vuoden aikana milloin tahansa. Ne hinnoitellaan alkuperäistä tilaustasi vastaavan EA-alennustason mukaisesti käyttöön otettavien lisäkäyttöoikeuksien määrään katsomatta.

 4. Palvelut-näytössä voit halutessasi ottaa tuoteprofiilin yksittäiset palvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

  Lisätietoja on artikkelissa Tuoteprofiilin palveluiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

  Palvelut
 5. Tallenna uusi profiili valitsemalla Valmis.

Siirryt takaisin tuoteprofiililuetteloon. Luettelossa näkyy nyt luomasi profiili.

Huomautus:

Adobe Marketing Cloud -tuotteet on järjestetty käyttöoikeusryhmiin Marketing Cloudin ratkaisukohtaisten ominaisuuksien perusteella. Määrittäessäsi Marketing Cloudin tuoteprofiileja valitset luomaasi tuoteprofiiliin soveltuvan ratkaisukohtaisen käyttöoikeusryhmän sen sijaan, että ottaisit palveluiden käyttömahdollisuuden pois (vaihe 6 edellä olevissa ohjeissa).

Tuoteprofiilien poisto

 1. Valitse tuotteen tietosivulla profiilien nimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut ja sitten Poista profiilit.

 2. Valitse vahvistusvalintaikkunasta Poista profiilit.

Siirryt takaisin tuoteprofiililuetteloon.

Tuoteprofiilin hallintaroolien määritys muille käyttäjille

Koskee roolia: tuotteen hallinnoija

Yleensä tuotteen hallinnoijat määrittävät tuoteprofiilille tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia. Nämä tuoteprofiilin hallinnoijat määrittävät tuoteprofiilille loppukäyttäjiä tai ryhmiä.

Tuotteen hallinnoijat voivat lisätä tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia profiilin luomisen jälkeen.

 1. Valitse tuoteprofiili ja siirry kohtaan Hallinnoijat.

 2. Valitse Lisää hallinnoija.

 3. Anna Lisää hallinnoija ‑näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos Admin Consolessa ei ole lisättävää käyttäjää, voit antaa käyttäjän sähköpostiosoitteen. Sinua pyydetään kirjoittamaan käyttäjän tiedot.

 4. Valitse Tallenna.

Hallinnoija saa oikeudet tämän profiilin hallinnointiin, ja hän saa sähköpostitse ilmoituksen uusien lupien myöntämisestä.

Huomautus:

 • Hallinnoijan osoittaminen tuoteprofiilille ei anna kyseiselle hallinnoijalle oikeuksia vastaavaan tuotteeseen. Jos hallinnoija haluaa käyttää tuotetta, hänen tulee lisätä myös itsensä käyttäjäksi tuoteprofiilissa.
 • Ryhmän ilmoitusasetuksilla ei ole vaikutusta hallinnoijien sähköposti-ilmoituksiin. Kaikki hallinnoijat saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan heidän uudesta roolistaan.

Tuoteprofiilin hallintaroolien poistaminen

 1. Kun käsittelet profiilia, valitse luettelossa olevien hallinnoijien vasemmalla puolella olevat valintaruudut. 

 2. Valitse Poista hallinnoija.

  Poista hallinnoija ‑valintaikkuna tulee näyttöön.

 3. Valitse Poista hallinnoija.

Tuoteprofiilien päivitetyt hallinnoijaluettelot näkyvät.

Profiilin kiintiöiden hallinta

Koskee nimettyjen käyttäjien lisensointia.

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja, tuotteen hallinnoija

Kun olet luonut muutamia tuoteprofiileja, voit kiintiön jakotyökalun avulla määrittää hallinnoijille kiintiöitä tuoteprofiileihin määritettävien käyttäjien määrästä. Jos organisaatiosi on ostanut tuotteen esimerkiksi 1 000 käyttäjälle, ja olet luonut neljä tuoteprofiilia, voit nopeasti jakaa 250 käyttäjää kuhunkin tuoteprofiiliin. Vaihtoehtoisesti voit manuaalisesti hienosäätää tuoteprofiileille määritettyjä kiintiöitä.

Huomautus:

Kiintiötoiminto ei ole käytettävissä Marketing Cloud- ja Stock-tuotteissa, koska niitä ei myydä käyttäjäkohtaisesti.

Jos olet ostanut yritystuotteita VIP-ohjelman kautta:

 • Yhdelle tuoteprofiilille määrittämäsi kiintiö ei saa ylittää tuotekiintiötä.
 • Tuotteen kaikkien tuoteprofiilikiintiöiden summa ei voi ylittää tuotekiintiötä.
  Oletetaan esimerkiksi, että tuotekiintiö on kymmenen. Jos yhdelle tuoteprofiilille määritetään kiintiöksi kuusi ja toiselle profiilille neljä, kummankaan profiilin kiintiötä ei voi lisätä. Et myöskään voi lisätä käyttäjien kiintiötä millekään muulle tuotteen profiilille. Voit tehdä tämän vasta silloin, jos vähennät yhden profiilin kiintiötä tai lisäät tuotekiintiötä.
 • Profiilille määritettyä kiintiötä ei voi vähentää, jos kaikki kyseisen profiilin käyttöoikeudet on jo määritetty käyttäjille. Sinun on poistettava käyttöoikeuden määritys käyttäjiltä ennen kiintiön vähentämistä.

Varoitus:

Admin Consolessa ei tällä hetkellä toimeenpanna edellä mainittuja kiintiövaatimuksia ETLA-asiakkaille.

 1. Kun käsittelet profiilia, valitse profiilin tietosivun vasemmasta yläkulmasta Asetukset.

 2. Siirry kohtaan Kiintiö.

  Profiilin kiintiöiden hallinta
 3. Anna tuoteprofiilille määritettyjen käyttöoikeuksien määrä ja valitse Tallenna.

Tuoteprofiilin käyttäjien ja ryhmien hallinta

Kun tuotteen hallinnoija lisää sinut tuoteprofiiliin tuoteprofiilin hallinnoijaksi, saat sähköpostitse ilmoituksen, että voit nyt osallistua Adobe-ohjelmistojen hallinnoimiseen.

 1. Avaa sähköposti-ilmoitus ja valitse Aloita käyttö.

 2. Kirjaudu tunnistetiedoillasi Admin Consoleen. Tarkista aloitussivu ja Yleiskatsaus -sivu.

Nyt kun sinulla on tarvittavat oikeudet, voit hallita tuoteprofiileja ja lisätä tai poistaa käyttäjiä ja käyttäjäryhmiä tuoteprofiilista.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys tuoteprofiiliin

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

 1. Valitse tuoteprofiili ja siirry kohtaan Käyttäjät.

 2. Valitse Lisää käyttäjä.

 3. Anna Lisää käyttäjä ‑näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos Admin Consolessa ei ole lisättävää käyttäjää, voit antaa käyttäjän sähköpostiosoitteen. Sinua pyydetään kirjoittamaan käyttäjän tiedot.

 4. Valitse Tallenna.

  Huomautus:

  Jos VIP-lisensointiohjelman kautta ostetaan yksi tai useampi valittu tuoteprofiili ja kaikki käyttöoikeudet on käytetty, näyttöön tulee seuraava viesti:

  Päättyneet lisenssit

  Tässä tapauksessa voit joko ostaa VIP-lisenssejä tarvittaville tuotteille tai poistaa lisenssejä muilta käyttäjiltä.

Päivitetty käyttäjäluettelo näytetään, ja käyttäjä saa ilmoituksen sähköpostitse.

Useiden käyttäjien lisäys tuoteprofiiliin

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑toiminnolla voit lisätä tuoteprofiiliin samanaikaisesti useita käyttäjiä.

Huomautus:

Tämä toimenpide lisää nykyiset käyttäjät tuoteprofiileihin. Jos haluat lisätä käyttäjiä organisaatioosi ja tuoteprofiileihin samalla kertaa, perehdy artikkeliin Useiden käyttäjien lisäys.

 1. Siirry kohtaan Käyttäjät, kun olet luomassa tai muokkaamassa tuoteprofiilia.

 2. Valitse ja sitten Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan.

 3. Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa voit ladata nykyisten käyttäjien luettelon tai CSV-vakiomallin valitsemalla Lataa CSV-malli.

  Ladattu tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

  • Tunnistetietojen tyyppi (vain yritykset)
  • Käyttäjänimi (vain Enterprise)
  • Toimialue (vain yritykset)
  • Sähköposti (yritykset ja työryhmät)
  • Etunimi (yritykset ja työryhmät)
  • Sukunimi (yritykset ja työryhmät)

  Löydät näiden kenttien kuvauksen artikkelista CSV-tiedostomuoto.

 4. Avaa CSV-tiedosto Excelissä ja muokkaa sitä niin, että se sisältää vain tähän profiiliin lisättävien käyttäjien rivit.

 5. Kun olet Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa, vedä ja pudota tiedosto tai napsauta Valitse tiedosto ‑painiketta ja valitse tiedosto tietokoneelta.

 6. Valitse Lähetä.

Kun eräpoistotoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Tuoteprofiili > Erätoimintojen tulokset ‑välilehti.

Jos tarvitset Admin Consolen joukkolataukseen liittyviä vianmääritysvihjeitä, perehdy artikkeliin Käyttäjien joukkolatauksen vianmääritys.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuoteprofiilista

 1. Valitse tuoteprofiili ja siirry kohtaan Käyttäjät.

 2. Valitse käyttäjänimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut ja sitten Poista käyttäjät.

 3. Valitse vahvistusvalintaikkunasta Poista käyttäjät.

Useiden käyttäjien poisto tuoteprofiilista

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

Poista käyttäjiä eränä ‑toiminnolla voit poistaa tuoteprofiilista samanaikaisesti useita käyttäjiä. Jos haluat esimerkiksi siirtää useita käyttäjiä yhdestä profiilista toiseen, voit poistaa heidät yhdestä profiilista ja lisätä heidät toiseen profiiliin.

 1. Siirry kohtaan Käyttäjät, kun olet luomassa tai muokkaamassa tuoteprofiilia.

 2. Valitse ja sitten Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan.

 3. Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa voit ladata nykyisten käyttäjien luettelon tai CSV-vakiomallin valitsemalla Lataa CSV-malli.

  Ladattu tiedosto sisältää seuraavat kentät:

  • Tunnistetietojen tyyppi (vain yritykset)
  • Käyttäjänimi (vain Enterprise)
  • Toimialue (vain yritykset)
  • Sähköposti (yritykset ja työryhmät)
  • Etunimi (yritykset ja työryhmät)
  • Sukunimi (yritykset ja työryhmät)

  Löydät näiden kenttien kuvauksen artikkelista CSV-tiedostomuoto.

 4. Avaa CSV-tiedosto Excelissä ja muokkaa sitä niin, että se sisältää vain tästä profiilista poistettavien käyttäjien rivit.

 5. Kun olet Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa, vedä ja pudota tiedosto tai napsauta Valitse tiedosto ‑painiketta ja valitse tiedosto tietokoneelta.

 6. Valitse Lähetä.

Kun eräpoistotoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Tuoteprofiili > Erätoimintojen tulokset ‑välilehti.

Profiilin käyttäjien vienti

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

Järjestelmänvalvojana voit ladata profiilin käyttäjien tiedot. Tämän tiedoston avulla voit tämän jälkeen lisätä organisaatiossasi useita käyttäjiä toiseen tuoteprofiiliin.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää edellä olevassa CSV-tiedostomuoto-kohdassa määritetyt tiedot.

 1. Kun käsittelet tuoteprofiilia, siirry Käyttäjät-välilehteen.

 2. Valitse ja sitten Vie käyttäjäluettelo CSV-muodossa.

 3. Valitse kansion sijainti ja napsauta OK.

Erätoimintojen tulokset

Kun suoritat erätoiminnon, esimerkiksi lisäät useita käyttäjiä tuoteprofiiliin tai poistat useita käyttäjiä tuoteprofiilista, saat sähköpostiviestin. Tämän lisäksi voit tarkastella erätoiminnon tietoja Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

 1. Kun käsittelet tuoteprofiilia, siirry Käyttäjät-välilehteen ja valitse oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse avattavasta luettelosta Erätoiminnon tulokset.

 3. Jos haluat tarkastella eräprosessin tietoja, napsauta toiminnon nimeä luettelossa.

 4. Napsauttamalla tietosivulla Lataa tulokset voit ladata CSV-tiedoston, joka sisältää eräprosessin yksityiskohtaisen raportin.

Tärkeää: Tulokset-sivulla olevat raportit ovat enintään 90 päivää vanhoja. Yli 90 päivää vanhat raportit poistetaan automaattisesti ilman järjestelmänvalvojan toimia.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö