Yrityksen tiliä perustettaessa organisaatiosi ostaa sopimuksia, jotka antavat käyttöoikeudet Adoben eri tuotteisiin ja palveluihin. Tuotteisiin voi sisältyä Creative Cloud ‑tuotteita, kuten Photoshop, Illustrator ja InDesign. Tuotteisiin voi sisältyä Document Cloud ‑tuotteita, kuten Acrobat, ja palveluita, kuten Adobe Sign. Sopimuksiin voi sisältyä myös Marketing Cloud ‑tuotteita, kuten Adobe Analytics ja Adobe Audience Manager.

Voit hienosäätää näiden sopimusten käyttöä organisaatiossasi tuoteprofiilien avulla. Tuoteprofiilien avulla voit ottaa käyttöön sopimuksen kaikki Adobe-palvelut tai osan niistä sekä ja mukauttaa tiettyyn tuotteeseen ja sopimukseen liittyvät asetukset. Tämän jälkeen voit määrittää tuoteprofiileille tuotteen hallinnoijat. Tuotteen hallinnoijat lisäävät loppukäyttäjiä hallinnoimiinsa tuoteprofiileihin.

Admin Consolen Tuotteet-sivulla voi hallita tuotteita ja tuoteprofiileja.

Tuotteiden hallinta

Tuotteen hallinnoijana sinulle myönnetään järjestelmänvalvojan oikeudet yhteen tai useampaan organisaatiosi tuotteeseen. Voit määrittää sinulle määritettyihin tuotteisiin käyttäjiä ja ryhmiä. Voit tämän jälkeen halutessasi määrittää näille käyttäjille roolit. Voit myös luoda tuoteprofiileja ja määrittää tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia luomiisi profiileihin.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys tuotteeseen

 1. Kirjaudu Admin Consoleen ja valitse Tuotteet.

  Näyttöön tulee luettelo kaikista sellaisista Adoben tuotteiden sopimuksista, joiden hallinnoijana toimit.

 2. Napsauta tuotetta, johon haluat lisätä käyttäjiä.

 3. Siirry Käyttäjät-välilehteen ja valitse Lisää käyttäjä.

 4. Anna Lisää käyttäjä ‑näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos lisättävää käyttäjää ei sillä hetkellä ole Admin Consolessa, anna käyttäjän sähköpostiosoite. Sinua pyydetään luomaan uusi käyttäjä. Anna käyttäjän tiedot, niin käyttäjälle lähetetään sähköpostikutsu.

 5. Valitse nykyiselle tuotteelle profiili ja valitse Tallenna.

 6. Näyttöön avautuu Lisää käyttäjä ‑näyttö, jossa voit lisätä tähän tuotteeseen lisää käyttäjiä.

  Voit palata tuotteen tietosivulle valitsemalla Peruuta.

Käyttäjä näkyy nyt valitun tuotteen Käyttäjät-välilehdessä.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuotteesta

 1. Kun käsittelet tuotetta, siirry Käyttäjä-välilehteen.

 2. Valitse käyttäjänimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut ja sitten Poista käyttäjät.

 3. Valitse vahvistusvalintaikkunasta Poista käyttäjät.

Vie tuoteluettelo

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja

Voit viedä ostettujen ja määritettyjen tuotteiden luettelon, josta voi olla hyötyä organisaatiosi hankintaosastolle.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää luettelon organisaatiosi käytössä olevista tuotteista:

 • Lempinimi: koskee tuoteprofiilia
 • Tuote: koskee tuotetta, johon profiili kuuluu
 • Käyttöoikeuskiintiö: profiiliin määritettyjen käyttäjien määrä. Katso Kiintiöiden määritys ja hallinta.
 • Määritetty: profiiliin määritetyt käyttäjät
 • Hallinnoijat: profiilista vastaavat hallinnoijat
 1. Siirry Admin Consolessa Yleiskatsaus-kohtaan.

 2. Valitse sivun oikeasta yläkulmasta Vie CSV-muodossa.

 3. Valitse kansiosijainti tiedoston lataamista varten ja napsauta OK-painiketta.

Tuoteprofiilien luonti ja hallinta

Jotta käyttäjä voisi käyttää tuotetta tai palvelua, hänen pitää kuulua tuoteprofiiliin. Tuotteen hallinnoija määrittää tuoteprofiilille käyttöoikeudet liittämällä sen ostettuun sopimukseen.

Käyttäjä voi kuulua useisiin tuoteprofiileihin, joista jokainen määrittää käyttäjälle eri käyttöoikeudet. Käyttäjän lopulliset oikeudet ovat yhdistelmä kaikkien käyttäjän tuoteprofiilien sisältämistä käyttöoikeuksista.

Huomautus:

Tuoteprofiilin käsite on muutos aikaisempaan tapaan hallita Adoben tuotteita ja palveluita Admin Consolen kautta. Nyt järjestelmänvalvojat lisäävät tuotteen hallinnoijat ja määrittävät käyttäjien ja ryhmien sijaan tuoteprofiilien kiintiöt. Tuotteen hallinnoijien vastuulla on lisätä käyttäjiä hallinnoimiinsa tuoteprofiileihin.

Tuoteprofiilit eivät kuitenkaan ole käytettävissä Teams-versiossa. Voit määrittää käyttäjät suoraan tuotteeseen.

Varoitus:

Tuoteprofiilin hallinta ei koske Adobe Experience Manager Mobilea. Voit lisätä ja hallinnoida käyttäjiä Experience Manager Mobile Portalissa.

Tuoteprofiilin luonti

Koskee roolia: tuotteen hallinnoija

Tuotteen hallinnoijana voit myös luoda tuoteprofiileja ja määrittää tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia luomiisi profiileihin.

Voit myös hallita tuoteprofiileja, joiden hallinnoija olet. Näin voit antaa käyttäjille oikeudet kyseisen tuotteen käyttöön. Roolien konseptia tukevien Adobe-tuotteiden tapauksessa voit määrittää rooleja kyseisen tuotteen käyttäjille. Näin voit antaa käyttäjille roolipohjaiset oikeudet kyseisen tuotteen käyttöön.

 1. Kun käsittelet tuotetta Admin Consolessa, varmista, että olet Tuoteprofiilit-välilehdessä, ja valitse Uusi profiili.

  Ohjattu Luo uusi profiili ‑toiminto avautuu näyttöön.

  create-new-profile-wizard
 2. Anna Tiedot-näytössä profiilin nimi, näyttönimi ja kuvaus ja valitse Seuraava.

  Voit halutessasi ilmoittaa käyttäjille, kun heidät lisätään tähän profiiliin tai poistetaan tästä profiilista.

 3. Valitse Kiintiö-näytössä tälle profiilille asetettu käyttöoikeuksien tavoitemäärä ja valitse Seuraava.

  Voit tarvittaessa hankkia lisäkäyttöoikeuksia vuoden aikana milloin tahansa. Ne hinnoitellaan alkuperäistä tilaustasi vastaavan EA-alennustason mukaisesti käyttöön otettavien lisäkäyttöoikeuksien määrään katsomatta.

 4. Palvelut-näytössä voit halutessasi ottaa tuoteprofiilin yksittäiset palvelut käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

  Lisätietoja on artikkelissa Tuoteprofiilin palveluiden ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

  services
 5. Tallenna uusi profiili valitsemalla Valmis.

Siirryt takaisin tuoteprofiililuetteloon. Luettelossa näkyy nyt luomasi profiili.

Huomautus:

Adobe Marketing Cloud ‑tuotteet on yleensä järjestetty käyttöoikeusryhmiin Marketing Cloudin ratkaisukohtaisten ominaisuuksien perusteella. Määrittäessäsi Marketing Cloudin tuoteprofiileja valitset luomaasi tuoteprofiiliin soveltuvan ratkaisukohtaisen käyttöoikeusryhmän sen sijaan, että ottaisit palveluiden käyttömahdollisuuden pois (vaihe 6 edellä olevassa menettelyssä).

Tuoteprofiilien poisto

 1. Valitse tuotteen tietosivulla profiilien nimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut ja sitten Poista profiilit.

 2. Valitse vahvistusvalintaikkunasta Poista profiilit.

Siirryt takaisin tuoteprofiililuetteloon.

Tuoteprofiilin hallintaroolien määritys muille käyttäjille

Koskee roolia: tuotteen hallinnoija

Yleensä tuotteen hallinnoijat määrittävät tuoteprofiilille tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia. Nämä tuoteprofiileista vastaavat hallinnoijat puolestaan lisäävät loppukäyttäjiä tai ryhmiä tuoteprofiiliin.

Tuotteen hallinnoijat voivat lisätä tuoteprofiileista vastaavia hallinnoijia tuoteprofiilin Hallinnoijat-välilehdessä, kun he muokkaavat profiilia sen luonnin jälkeen.

 1. Kun käsittelet tuoteprofiilia, siirry Hallinnoijat-välilehteen.

 2. Valitse Lisää hallinnoija.

 3. Anna Lisää hallinnoija ‑näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos valittua käyttäjää ei ole vielä lisätty Admin Consoleen, anna käyttäjän sähköpostiosoite. Sinua pyydetään luomaan uusi käyttäjä. Anna käyttäjän tiedot, niin käyttäjälle lähetetään sähköpostikutsu.

 4. Valitse Tallenna.

 5. Lisää hallinnoija ‑näyttö avautuu uudelleen, ja voit lisätä tähän profiiliin uusia hallinnoijia.

  Voit palata tuoteprofiilin tietosivulle valitsemalla Peruuta.

Hallinnoijalle annetaan käyttöoikeudet tämän profiilin hallintaan, ja hän saa sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan hänen uusista käyttöoikeuksistaan.

Huomautukset:

 • Hallinnoijan määrittäminen tuoteprofiilille ei anna hallinnoijalle oikeuksia vastaavaan tuotteeseen. Jotta hallinnoija voisi käyttää tuotetta, hänen on lisättävä myös itsensä käyttäjäksi tuoteprofiiliin.
 • Ryhmän ilmoitusasetuksilla ei ole vaikutusta hallinnoijien sähköposti-ilmoituksiin. Kaikki hallinnoijat saavat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan heidän uudesta roolistaan.

Hallintaroolien määrityksen poisto tuoteprofiilista

 1. Kun käsittelet profiilia, valitse luettelossa olevien hallinnoijien vasemmalla puolella olevat valintaruudut. 

 2. Valitse Poista hallinnoija.

  Poista hallinnoija ‑valintaikkuna tulee näyttöön.

 3. Valitse Poista hallinnoija.

Siirryt takaisin profiilin Hallinnoijat-välilehteen.

Profiilin kiintiöiden hallinta

Koskee roolia: järjestelmänvalvoja, tuotteen hallinnoija

Kun olet luonut muutamia tuoteprofiileja, voit kiintiön jakotyökalun avulla määrittää hallinnoijille kiintiöitä tuoteprofiileihin määritettävien käyttäjien määrästä. Jos organisaatiosi on ostanut tuotteen esimerkiksi 1 000 käyttäjälle, ja olet luonut neljä tuoteprofiilia, voit nopeasti jakaa 250 käyttäjää kuhunkin tuoteprofiiliin. Vaihtoehtoisesti voit manuaalisesti hienosäätää tuoteprofiileille määritettyjä kiintiöitä.

Huomautus:

Kiintiöominaisuus ei koske Marketing Cloud- tai Stock-tuotteita, koska niitä ei myydä käyttäjäkohtaisesti.

 1. Kun käsittelet profiilia, valitse profiilin tietosivun vasemmasta yläkulmasta Asetukset.

 2. Siirry Kiintiö-välilehteen.

  Profiilin kiintiöiden hallinta
 3. Anna Kiintiö-välilehdessä tuoteprofiilille määritettyjen käyttöoikeuksien määrä ja valitse Tallenna.

Tuoteprofiilien käyttäjien ja ryhmien hallinta

Kun tuotteen hallinnoija lisää sinut tuoteprofiiliin tuoteprofiilin hallinnoijaksi, saat sähköpostitse ilmoituksen, että voit nyt osallistua Adobe-ohjelmistojen hallinnoimiseen.

 1. Valitse sähköposti-ilmoituksessa Hyväksy kutsu.

 2. Kirjaudu tunnistetiedoillasi Admin Consoleen. Tarkista aloitussivu ja Yleiskatsaus -sivu.

Nyt kun sinulla on tarvittavat oikeudet, voit lisätä käyttäjiä ja ryhmiä tuoteprofiiliin tai poistaa käyttäjiä ja ryhmiä tuoteprofiilista.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien lisäys tuoteprofiiliin

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

 1. Kun käsittelet profiilia, siirry Käyttäjät-välilehteen.

 2. Valitse Lisää käyttäjä.

 3. Anna Lisää käyttäjä ‑näytössä käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite ja valitse käyttäjä näyttöön tulevasta avattavasta luettelosta.

  Jos valittua käyttäjää ei ole vielä lisätty Admin Consoleen, anna käyttäjän sähköpostiosoite. Sinua pyydetään luomaan uusi käyttäjä. Anna käyttäjän tiedot, niin käyttäjälle lähetetään sähköpostikutsu.

 4. Valitse Tallenna.

  Huomautus:

  Jos VIP-lisensointiohjelman kautta ostetaan yksi tai useampi valittu tuoteprofiili ja kaikki käyttöoikeudet on käytetty, näyttöön tulee seuraava viesti:

 5. Näyttöön avautuu Lisää käyttäjä ‑näyttö, jossa voit lisätä tähän profiiliin lisää käyttäjiä.

  Voit palata Käyttäjät-välilehteen valitsemalla Peruuta.

Siirryt takaisin Käyttäjät-välilehteen. Juuri lisäämäsi käyttäjät näkyvät sivulla olevassa luettelossa.

Useiden käyttäjien lisäys tuoteprofiiliin

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑toiminnolla voit lisätä profiiliin samanaikaisesti useita käyttäjiä.

Huomautus:

Tämä toimenpide lisää nykyiset käyttäjät tuoteprofiileihin. Jos haluat lisätä käyttäjiä organisaatioosi ja tuoteprofiileihin samalla kertaa, perehdy artikkeliin Useiden käyttäjien lisäys.

 1. Siirry Käyttäjät-välilehteen, kun olet luomassa tai muokkaamassa tuoteprofiilia.

 2. Valitse ja sitten Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan.

 3. Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa voit ladata nykyisten käyttäjien luettelon tai CSV-vakiomallin valitsemalla Lataa CSV-malli.

  Ladattu tiedosto sisältää seuraavat tiedot:

  • Tunnistetietojen tyyppi (vain yritykset)
  • Käyttäjänimi (vain yritykset)
  • Toimialue (vain yritykset)
  • Sähköposti (yritykset ja työryhmät)
  • Etunimi (yritykset ja työryhmät)
  • Sukunimi (yritykset ja työryhmät)

  Löydät näiden kenttien kuvauksen artikkelista CSV-tiedostomuoto.

 4. Avaa CSV-tiedosto Excelissä ja muokkaa tiedostoa niin, että se sisältää vain tähän profiiliin lisättävien käyttäjien rivit.

 5. Kun olet Lisää käyttäjiä CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa, vedä ja pudota tiedosto tai napsauta Valitse tiedosto ‑painiketta ja valitse tiedosto tietokoneelta.

 6. Vahvista erälisäystoiminto valitsemalla Lähetä.

Kun erätoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Tuoteprofiili > Erätoimintojen tulokset ‑välilehti.

Käyttäjien ja käyttäjäryhmien poisto tuoteprofiilista

 1. Kun käsittelet profiilia, siirry Käyttäjät-välilehteen.

 2. Valitse käyttäjänimien vasemmalla puolella olevat valintaruudut ja sitten Poista käyttäjät.

 3. Valitse vahvistusvalintaikkunasta Poista käyttäjät.

Useiden käyttäjien poisto tuoteprofiilista

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

Poista käyttäjiä eränä ‑toiminnolla voit poistaa tuoteprofiilista samanaikaisesti useita käyttäjiä. Jos haluat esimerkiksi siirtää useita käyttäjiä yhdestä profiilista toiseen, voit poistaa heidät yhdestä profiilista ja lisätä heidät toiseen profiiliin.

 1. Siirry Käyttäjä-välilehteen, kun olet luomassa tai muokkaamassa tuoteprofiilia.

 2. Valitse ja sitten Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan.

 3. Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa voit ladata nykyisten käyttäjien luettelon tai CSV-vakiomallin valitsemalla Lataa CSV-malli.

  Ladattu tiedosto sisältää seuraavat kentät:

  • Tunnistetietojen tyyppi (vain yritykset)
  • Käyttäjänimi (vain yritykset)
  • Toimialue (vain yritykset)
  • Sähköposti (yritykset ja työryhmät)
  • Etunimi (yritykset ja työryhmät)
  • Sukunimi (yritykset ja työryhmät)

  Löydät näiden kenttien kuvauksen artikkelista CSV-tiedostomuoto.

 4. Avaa CSV-tiedosto Excelissä ja muokkaa tiedostoa niin, että se sisältää vain tästä profiilista poistettavien käyttäjien rivit.

 5. Kun olet Poista käyttäjien määritys CSV-tiedoston mukaan ‑valintaikkunassa, vedä ja pudota tiedosto tai napsauta Valitse tiedosto ‑painiketta ja valitse tiedosto tietokoneelta.

 6. Vahvista erälisäystoiminto valitsemalla Lähetä.

Kun erätoiminto on suoritettu, saat sähköpostiviestin. Voit myös katsoa toiminnon yksityiskohtaisen raportin valitsemalla Tuoteprofiili > Erätoimintojen tulokset ‑välilehti.

Profiilin käyttäjien vienti

Koskee roolia: tuoteprofiilin hallinnoija

Järjestelmänvalvojana voit ladata profiilin käyttäjien tiedot. Tämän tiedoston avulla voit tämän jälkeen lisätä organisaatiossasi useita käyttäjiä toiseen tuoteprofiiliin.

Lataamasi CSV-tiedosto sisältää edellä olevassa CSV-tiedostomuoto-kohdassa määritetyt tiedot.

 1. Kun käsittelet profiilia, siirry Käyttäjät-välilehteen.

 2. Valitse ja sitten Vie käyttäjäluettelo CSV-muodossa.

 3. Valitse kansiosijainti tiedoston lataamista varten ja napsauta OK-painiketta.

Erätoimintojen tulokset

Kun suoritat erätoiminnon, esimerkiksi lisäät useita käyttäjiä tuoteprofiiliin tai poistat useita käyttäjiä tuoteprofiilista, saat sähköpostiviestin. Tämän lisäksi voit tarkastella erätoiminnon tietoja Erätoimintojen tulokset ‑sivulla.

 1. Kun käsittelet tuoteprofiilia, siirry Käyttäjät-välilehteen ja valitse oikeasta yläkulmasta .

 2. Valitse avattavasta luettelosta Erätoiminnon tulokset.

 3. Jos haluat tarkastella eräprosessin tietoja, napsauta toiminnon nimeä luettelossa.

 4. Napsauttamalla tietosivulla Lataa tulokset voit ladata CSV-tiedoston, joka sisältää eräprosessin yksityiskohtaisen raportin.

Tärkeää: Tulokset-sivulla olevat raportit ovat enintään 90 päivää vanhoja. Yli 90 päivää vanhat raportit poistetaan automaattisesti ilman järjestelmänvalvojan toimia.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö