תכונה זו זמינה ב-Mac OS בלבד.

השתמש ב-Live Search כדי לאתר קבצים בהתבסס על שם הקובץ או על טקסט שקיים בו. האתר שנבחר בחלונית Files משמש לחיפוש. אם לא נבחר אתר בחלונית, אפשרות החיפוש לא תופיע.

Live Search משתמש ב-Spotlight API ב-Mac OS. כל התאמה אישית שתחיל על ההעדפות ב-Spotlight תשמש גם עבור Live Search‏.‏ Spotlight מציג את כל הקבצים במחשב שמתאימים לשאילתת החיפוש. Live Search מחפש קבצים בתיקיית השורש המקומית של האתר שנבחר כעת בחלונית Files.

 1. בחר Edit ‏> Live Search. לחילופין, השתמש במקשים‏ CMD+SHIFT+F. המיקוד מוגדר בתיבת הטקסט של Live Search בחלונית Files.

 2. הזן את המילה או את הביטוי בתיבת הטקסט. התוצאות מוצגות בעת הזנת טקסט בתיבת הטקסט.

  Matching files

  מציג 10 שמות קבצים לכל היותר התואמים לקריטריון חיפוש שהגדרת. אם קיימים יותר מ-10 קבצים מתאימים, תוצג ההודעה More Than 10 Results Found. אם אינך מוצא את הקובץ המבוקש בין האפשרויות שהוצגו, חדד את קריטריון החיפוש.

  Matching Text In

  מציג 10 קבצים לכל היותר שמכילים טקסט שתואם למילה או לביטוי שהזנת. לקבלת אפשרויות נוספות, לחץ על Find All. התוצאות מוצגות בחלונית Search.

 3. כאשר מזיזים את הסמן של העכבר מעל תוצאת חיפוש, מוצג חלון קופץ עם נתיב השורש היחסי של הקובץ. לחץ על Enter או על הפריט כדי לפתוח את הקובץ.

  בקבצים שכוללים טקסט תואם, יסומן המופע הראשון של הטקסט בקובץ. השתמש במקשים Cmd+G כדי לנווט למופעים האחרים.

  הערה:

  כדי לסגור את חלונית התוצאות של Live Search, לחץ לחיצה מחוץ לחלונית או על המקש Escape / Esc.