הערה:

ב-Dreamweaver CC ואילך, החלונית CSS Styles הוחלפה בחלונית CSS Designer‏. לקבלת מידע נוסף, ראה CSS Designer.

תכונות ניהול CSS ב-Dreamweaver מקלות על העברה או ייצוא של כללי CSS למיקומים שונים. ניתן להעביר כללים ממסמך למסמך, מכותרת מסמך לגיליון סגנונות חיצוני, בין קובצי CSS חיצוניים ועוד.

הערה:

אם הכלל שאתה מנסה להעביר מתנגש עם כלל בגיליון הסגנונות של היעד, Dreamweaver מציג את תיבת הדו-שיח Rule With Same Name Exists. אם תבחר להעביר את הכלל המתנגש, Dreamweaver ימקם את הכלל שהועבר סמוך לכלל המתנגש בגיליון הסגנונות של היעד.

העברה או ייצוא של כללי CSS לגיליון סגנונות חדש

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית CSS Styles, בחר בכלל או בכללים שברצונך להעביר. לחץ לחיצה ימנית על הבחירה ובחר Move CSS Rules מהתפריט תלוי-ההקשר. לבחירת כללים מרובים, הקש Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) ולחץ על הכללים שברצונך לבחור בהם.

  • בתצוגת Code, בחר בכלל או בכללים שברצונך להעביר. לחץ לחיצה ימנית על הבחירה ובחר CSS Styles >‏ Move CSS Rules מהתפריט תלוי-ההקשר.

  הערה:

  בחירה חלקית בכלל תגרום למיקום מחדש של כל הכלל.

 2. בתיבת הדו-שיח Move To External Style Sheet, בחר בגיליון הסגנונות החדש ולחץ על OK.
 3. בתיבת הדו-שיח Save Style Sheet File As, הזן שם לגיליון הסגנונות החדש ולחץ על Save.

  בעת הלחיצה על הלחצן Save, ‏Dreamweaver שומר גיליון סגנונות חדש עם הכללים שנבחרו ומקשר אותו למסמך הנוכחי.

  הערה:

  ניתן גם להעביר כללים בעזרת סרגל הכלים Coding. סרגל הכלים Coding זמין בתצוגת Code בלבד.

העברה או ייצוא של כללי CSS לגיליון סגנונות קיים

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחלונית CSS Styles, בחר בכלל או בכללים שברצונך להעביר. לחץ לחיצה ימנית על הבחירה ובחר Move CSS Rules מהתפריט תלוי-ההקשר. לבחירת כללים מרובים, הקש Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) ולחץ על הכללים שברצונך לבחור בהם.

  • בתצוגת Code, בחר בכלל או בכללים שברצונך להעביר. לחץ לחיצה ימנית על הבחירה ובחר CSS Styles >‏ Move CSS Rules מהתפריט תלוי-ההקשר.

  הערה:

  בחירה חלקית בכלל תגרום למיקום מחדש של כל הכלל.

 2. בתיבת הדו-שיח Move To External Style Sheet, בחר גיליון סגנונות קיים מהתפריט הנפתח או עיין לגיליון סגנונות קיים ולחץ על OK.

  הערה:

  התפריט הנפתח מציג את כל גיליונות הסגנונות המקושרים למסמך הנוכחי.

  הערה:

  ניתן גם להעביר כללים בעזרת סרגל הכלים Coding. סרגל הכלים Coding זמין בתצוגת Code בלבד.

ארגון מחדש או העברה של כללי CSS בגרירה

 1. בחלונית CSS Styles (מצב All), בחר כלל וגרור אותו למיקום הרצוי. ניתן לבחור ולגרור כללים כדי לסדר מחדש כללים בגיליון סגנונות, או להעביר כלל לגיליון סגנונות אחר או לכותרת המסמך.

  הערה:

  ניתן להעביר יותר מכלל אחד בו-זמנית בהקשת Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) ולחיצה על כללים מרובים כדי לבחור בהם.

בחירת כללים מרובים לפני העברתם

 1. בחלונית CSS Styles, הקש Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) ולחץ על הכללים הרצויים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת