הוסף ושנה שילובי גופנים ב-Dreamweaver באמצעות תיבת הדו-שיח Manage Fonts.

שילובי גופנים קובעים כיצד הדפדפן יציג טקסט בדף האינטרנט שלך. הדפדפן משתמש בגופן הראשון בשילוב המותקן במערכת של המשתמש; אם לא מותקן אף אחד מהגופנים שבשילוב, הדפדפן יציג את הטקסט לפי העדפות הדפדפן של המשתמש.

הוספת גופני Adobe Edge Web Fonts לרשימה Font

באפשרותך להשתמש בגופני Adobe Edge Web Fonts בדפי האינטרנט שלך. כאשר גופן Edge נמצא בשימוש בדף, מתווסף תג קובץ Script נוסף להפניה אל קובץ JavaScript. קובץ זה מוריד את הגופן משרת Creative Cloud ישירות אל מטמון הדפדפן.

בעת הצגת הדף, מתבצעת הורדה של הגופנים משרת Creative Cloud גם אם הגופן זמין במחשב המשתמש.

לדוגמה, תג Script שמשתמש רק בגופן "Abel" מופיע בתבנית:

<!--תג קובץ ה-Script הבא מוריד גופן משרת גופני האינטרנט של Adobe Edge לצורך שימוש בדף האינטרנט. מומלץ לא לשנות אותו.-->

<script>var adobewebfontsappname ="dreamweaver"</script>

<script src="http://use.edgefonts.net/abel:n4:default.js" type="text/javascript"></script>

 1. בחר ‎Tools‏ > Manage Fonts.

  הכרטיסייה Adobe Edge Fonts מציגה את כל גופני Adobe Edge Web Fonts שניתן להוסיף לרשימה Font.

 2. כדי למצוא ולהוסיף גופנים מרשימה זו לרשימה Font, בצע את הפעולות הבאות:

  • לחץ על הגופן שברצונך להוסיף לרשימה Font.
  • כדי לבטל את בחירת הגופן, לחץ שוב על הגופן.
  • השתמש במסננים כדי ליצור רשימה של גופנים מועדפים. לדוגמה, כדי ליצור רשימת גופנים מסוג Serif, לחץ על .
  • ניתן להשתמש במסננים מרובים. לדוגמה, כדי ליצור רשימת גופנים מסוג Serif שיכולים לשמש עבור פיסקאות, לחץ על ועל .
  • כדי לחפש גופן לפי שמו, הזן את שמו בתיבת החיפוש.
 3. לחץ על כדי לסנן את הגופנים שבחרת.

 4. לחץ על Done.

פתח את הרשימה Font מכל מיקום שהוא. לדוגמה, באפשרותך להשתמש ברשימה Font במקטע CSS של החלונית Properties.

ברשימה Font, מחסניות הגופנים של Dreamweaver מופיעות ברשימה לפני גופני האינטרנט. גלול למטה ברשימה כדי לאתר את הגופנים שנבחרו.

הוספת גופני אינטרנט מקומיים לרשימה Font

באפשרותך להוסיף גופני אינטרנט מהמחשב שלך לרשימה Font ב-Dreamweaver. הגופנים שנוספו באים לידי ביטוי בכל תפריטי Font ב-Dreamweaver. אין תמיכה בגופנים מהסוג EOT‏, WOFF‏, TTF ו-SVG.

 1. בחר ‎Tools‏ > Manage Fonts.

 2. בתיבת הדו-שיח Manage Fonts, בחר Local Web Fonts.

 3. לחץ על הלחצן Browse המתאים לסוג הגופן שברצונך להוסיף. לדוגמה, אם הגופן שלך מופיע בתבנית EOT, לחץ על הלחצן Browse המתאים ל-EOT Font.

 4. נווט אל המיקום במחשב המכיל את הגופן. בחר את הקובץ ופתח אותו. אם קיימות תבניות אחרות עבור הגופן במיקום זה, הן נוספות באופן אוטומטי לתיבת הדו-שיח. גם האפשרות Font Name נבחרת באופן אוטומטי משם הגופן.

 5. בחר את האפשרות שמבקשת ממך לאשר שקיבלת רישיון עבור הגופן לצורך שימוש באתרי אינטרנט.

 6. לחץ על Done.

  רשימת הגופנים מוצגת ב-Current List of Local Web Fonts.

כדי להסיר גופן אינטרנט מהרשימה Font, בחר את הגופן ב-Current List of Local Fonts ולחץ על Remove.

יצירת מחסניות גופנים מותאמות אישית

מחסנית גופנים היא רשימת גופנים בהצהרת משפחת גופנים של CSS.

 1. בחר Tools > Manage Fonts ובחר Custom Font Stacks.

  שינוי של שילובי גופנים
  שינוי של שילובי גופנים

 2. בחר בשילוב הגופנים מתוך הרשימה שבראש תיבת הדו-שיח.

  הגופנים המופיעים בשילוב שנבחר מפורטים ברשימה Chosen Fonts בחלק השמאלי של תיבת הדו-שיח. מימין נמצאת רשימת כל הגופנים הזמינים המותקנים במערכת שלך.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • להוספה או להסרה של גופנים משילוב גופנים, לחץ על לחצן החצים (<< או >>) שבין הרשימה Chosen Fonts והרשימה Available Fonts.

  • להוספה או להסרה של שילוב גופנים, לחץ על לחצני הפלוס (+) והמינוס (–) שבראש תיבת הדו-שיח.

  • להוספת גופן שאינו מותקן במערכת שלך, הקלד את שם הגופן בשדה הטקסט שתחת הרשימה Available Fonts ולחץ על הלחצן >> כדי להוסיפו לשילוב. הוספת גופן שאינו מותקן במערכת שלך עשויה להועיל, למשל, כדי לציין גופן של Windows בלבד בעת פיתוח דפים במערכת Macintosh.

  • להעברת שילוב הגופנים מעלה או מטה ברשימה, לחץ על לחצני החצים שבראש תיבת הדו-שיח.

הוספת שילוב חדש לרשימת הגופנים

 1. בחר ‎Tools‏ > Manage Fonts.

 2. בחר בגופן מתוך הרשימה Available Fonts ולחץ על הלחצן >> כדי להעביר את הגופן לרשימה Chosen Fonts.
 3. חזור על שלב 2 לכל גופן נוסף בשילוב.

  להוספת גופן שאינו מותקן במערכת שלך, הקלד את שם הגופן בשדה הטקסט שתחת הרשימה Available Fonts ולחץ על הלחצן >> כדי להוסיף את הגופן לשילוב. הוספת גופן שאינו מותקן במערכת שלך עשויה להועיל, למשל, כדי לציין גופן של Windows בלבד בעת פיתוח דפים במערכת Macintosh.

 4. לכשתסיים לבחור גופנים מסוימים, בחר במשפחת גופנים גנריים מהתפריט Available Fonts ולחץ על הלחצן >> כדי להעביר את הגופן לרשימה Chosen Fonts.

  משפחות גופנים גנריים כוללות גופני cursive, ‏fantasy, ‏monospace, ‏sans-serif ו-serif. אם אף אחד מהגופנים ברשימה Chosen Fonts אינו זמין במערכת של המשתמש, הטקסט יופיע בגופן ברירת המחדל המשויך למשפחת הגופנים הגנריים. לדוגמה, גופן monospace של ברירת המחדל ברוב המערכות הוא Courier.

הצגת גופנים שנוספו בתצוגה מקדימה

אין באפשרותך להציג גופני Edge וגופני אינטרנט בתצוגה מקדימה בתצוגת Design. עבור לתצוגת Live או הצג את הדף בתצוגה מקדימה בדפדפן כדי להציג אותם בתצוגה מקדימה.

עדכון תג Script של גופני אינטרנט בכל הקבצים

כאשר אתה מעדכן את הגופן בקובץ CSS שמקושר לקבצי HTML רבים, תתבקש לעדכן את תג Script בקבצי ה- HTML הקשורים. כשתלחץ על Update, תגי Script בכל קבצי ה-HTML שהושפעו יעודכנו.

עדכון תג Script של גופן אינטרנט בעמוד

בחר Tools‏ > Clean Up Web Fonts Script Tag (Current Page)‎ כדי לעדכן את כל גופני האינטרנט הקיימים בדף האינטרנט, אשר לא משתקפים בתג סקריפט.