המאמר מפרט את כל העדכונים בתוך היישום הזמינים ב-Dreamweaver. לקבלת מידע על עדכונים בתוך היישום וכיצד לאפשר מצב אוטומטי או ידני של עדכונים, ראה התקנת עדכונים בתוך היישום.

עדכונים בתוך היישום

עדכון Bootstrap - אוגוסט 2016

עדכון זה משדרג את Bootstrap ב-Dreamweaver לגרסה 3.3.7. 

התראה עבור עדכון Bootstrap לגרסה 3.3.7 (במצב ידני)
התראה עבור עדכון Bootstrap לגרסה 3.3.7 (במצב ידני)

לאחר העדכון, תראה שהקבצים, הרכיבים והתבניות הבאים התעדכנו לגרסה 3.3.7:

  • גרסאות הקבצים של CSS ו-JavaScript בעת יצירת מסמכי Bootstrap
  • רכיבי Bootstrap שאתה מוסיף
  • תבניות starter של Bootstrap

לקבלת מידע נוסף על הפריטים הכלולים בעדכון Bootstrap זה, ראה הבלוג של Bootstrap.

הערה:

עדכון Bootstrap זה מיועד עבור משתמשי Dreamweaver CC 2015 בלבד (גרסאות 16.1.0, 16.1.2 או 16.1.3).

עדכון Bootstrap - דצמבר 2015

עדכון זה משדרג את Bootstrap ב-Dreamweaver לגרסה 3.3.6. 

עדכון Bootstrap לגרסה 3.3.6
התראה עבור עדכון Bootstrap לגרסה 3.3.6 (במצב ידני)

לאחר העדכון, תראה ש:

  • גרסה הקובץ CSS/JS היא 3.3.6 בעת יצירת מסמכי Bootstrap
  • רכיבי Bootstrap שיוכנסו הם מגרסה 3.3.6

הערה: תבניות Starter אינן מעודכנות והן נשארות בגרסה 3.3.5.