הכנס לאחסון והוצא מחסון קבצים בשרתים מרוחקים באמצעות מערכת Dreamweaver Check In / Check Out מערכת, WebDAV או Subversion.

בעת עבודה בסביבה שיתופית, ניתן להכניס קבצים לאחסון ולהוציא קבצים מאחסון בשרת מקומי ובשרת מרוחק. עם זאת, אם אתה האדם היחיד שעובד בשרת המרוחק, תוכל להשתמש בפקודות Get ו- Put מבלי להוציא קבצים מאחסון ולהכניס אותם לאחסון.

הערה:

בשרת בדיקה, ניתן להשתמש בפונקציונליות של הפקודות Get ו- Put, אך לא ניתן להשתמש במערכת Check In/ Check Out.

פירושה של הוצאת קובץ מאחסון הוא "אני עובד על הקובץ כעת - אל תשתמשו בו!" בעת הוצאת קובץ מאחסון, שם המשתמש שהוציא את הקובץ מאחסון מוצג בחלונית Files, וליד סמל הקובץ מופיע סימן תיוג אדום (אם חבר צוות הוציא את הקובץ מאחסון) או סימן תיוג ירוק (אם אתה הוצאת את הקובץ מאחסון).

הכנסת קובץ לאחסון הופכת את הקובץ לזמין להוצאה מאחסון ולעריכה על-ידי חברי צוות אחרים. בעת הכנסה לאחסון של קובץ לאחר עריכתו, הגרסה המקומית הופכת לגרסה לקריאה-בלבד וסמל מנעול מופיע ליד הקובץ בחלונית Files כדי למנוע ממך לבצע שינויים בקובץ.

Dreamweaver אינו הופך קבצים שהוצאו מאחסון לגרסאות לקריאה בלבד בשרת המרוחק. בעת העברת קבצים באמצעות יישום שונה מ- Dreamweaver, ניתן לדרוס קבצים שהוצאו מאחסון. עם זאת, ביישומים שונים מ- Dreamweaver, הקובץ LCK גלוי ליד הקובץ שהוצא מאחסון בהיררכיית הקבצים כדי לסייע במניעת תאונות כאלה.

הגדרת מערכת Check In/Check Out

לפני שתוכל להשתמש במערכת Check In/Check Out, עלייך לקשר את האתר המקומי לשרת מרוחק.

 1. בחר Site > Manage Sites.
 2. בחר אתר ולחץ על Edit.
 3. בתיבת הדו-שיח Site Setup, בחר את הקטגוריה Servers ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצן על הלחצן Add New Server כדי להוסיף שרת חדש

  • בחר שרת קיים ולחץ על הלחצן Edit Existing Server

 4. ציין אפשרויות בסיסיות ככל הנדרש ולאחר מכן לחץ על הלחצן Advanced.
 5. בחר Enable File Check Out אם אתה עובד בסביבת צוות (או עובד לבד אך משתמש בכמה מחשבים שונים). בטל את הבחירה באפשרות זו אם ברצונך לבטל את הכנסת הקבצים לאחסון והוצאתם מאחסון באתר האינטרנט שלך.

  אפשרות זו מאפשרת לחברי צוות אחרים לדעת שהוצאת קובץ מאחסון לעריכה, ומתריעה בפנייך שייתכן שהשארת גרסה עדכנית יותר של הקובץ במחשב אחר.

  אם אפשרויות Check In/Out אינן מוצגות, פירושו של דבר שלא הגדרת שרת מרוחק.

 6. בחר באפשרות Check Out Files when Opening אם ברצונך להוציא קבצים מאחסון אוטומטית בעת לחיצה כפולה על קובץ לפתיחתו בחלונית Files.

  שימוש בפקודה File > Open לפתיחת הקובץ אינו מוציא את הקובץ מאחסון גם בעת בחירה באפשרות זו.

 7. הגדר את שאר האפשרויות:

  Check Out Name

  שם הוצאה מאחסון מוצג בחלונית Files ליד כל אחד מהקבצים שהוצאו מאחסון. הדבר מאפשר לחברי צוות לפנות לאדם הנכון אם הם זקוקים לקובץ שהוצא מאחסון.

  הערה:

  אם אתה עובד לבדך ומשתמש במחשבים אחדים, השתמש בשם הוצאה מאחסון שונה בכל אחד מהמחשבים (לדוגמה, AmyR-HomeMac ו- AmyR-OfficePC) כדי שתדע היכן נמצאת הגרסה העדכנית ביותר של הקובץ אם תשכח להכניסו לאחסון.

  Email Address

  אם תזין כתובת דוא"ל, שמך יופיע בחלונית Files כקישור (כחול ומודגש בקו תחתון) ליד הקובץ בעת הוצאה מאחסון. אם חבר צוות לוחץ על הקישור, תוכנת הדוא"ל של ברירת המחדל שלו פותחת הודעה חדשה עם כתובת הדוא"ל של המשתמש ונושא מתאים לקובץ ולשם האתר.

הכנסת קבצים לאחסון והוצאת קבצים מאחסון בתיקייה מרוחקת

לאחר הגדרת מערכת Check In/Check Out, ניתן להכניס קבצים לאחסון ולהוציא קבצים מאחסון בשרת מרוחק באמצעות החלונית Files או מחלון Document.

הוצאת קבצים מאחסון באמצעות החלונית Files

 1. בחלונית Files ‏(Window > Files), בחר קבצים שברצונך להוציא מאחסון בשרת המרוחק.

  הערה:

  ניתן לבחור קבצים בתצוגת Local או Remote, אך לא בתצוגת Testing Server.

  סימן תיוג אדום מציין שחבר צוות אחר הוציא את הקובץ מאחסון וסמל מנעול מציין שהקובץ מאפשר קריאה בלבד (Windows) או שהוא נעול (Macintosh).

 2. להוצאת הקובץ או הקבצים מאחסון, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Check Out בסרגל הכלים של החלונית Files.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך לחיצה (Macintosh) ולאחר מכן בחר Check Out מהתפריט תלוי-ההקשר.

 3. בתיבת הדו-שיח Dependent Files, לחץ על Yes כדי להוריד קבצים תלויים יחד עם הקבצים שנבחרו, או לחץ על No כדי להימנע מהורדת קבצים תלויים. אפשרות ברירת המחדל אינה מורידה קבצים תלויים. ניתן להגדיר אפשרות זו תחת Edit > Preferences > Site.

  הערה:

  בדרך כלל, מומלץ להוריד קבצים תלויים בעת הוצאת קובץ חדש מאחסון, אך אם הגרסאות העדכניות ביותר של הקבצים התלויים כבר נמצאות בדיסק המקומי, אין צורך להוריד את הקבצים שוב.

  סימן תיוג ירוק מופיע ליד סמל הקובץ המקומי ומציין שהוצאת את הקובץ מאחסון.

  הערה:

  אם הוצאת מאחסון את הקובץ הפעיל הנוכחי, הגרסה הפתוחה הנוכחית של הקובץ נדרסת ומוחלפת בגרסה החדשה שהוצאה מאחסון.

הכנסת קבצים לאחסון באמצעות החלונית Files

 1. בחלונית Files ‏(Window > Files), בחר קובץ או קבצים שהוצאו מאחסון או קובץ או קבצים חדשים.

  הערה:

  ניתן לבחור קבצים בתצוגת Local או Remote, אך לא בתצוגת Testing Server.

 2. להכנסת הקובץ או הקבצים לאחסון, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Check In בסרגל הכלים של החלונית Files.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך לחיצה (Macintosh) ולאחר מכן בחר Check In מהתפריט תלוי-ההקשר.

 3. לחץ על Yes כדי להעלות את הקבצים התלויים יחד עם הקבצים שנבחרו, או לחץ על No כדי להימנע מהעלאת קבצים תלויים. אפשרות ברירת המחדל אינה מעלה קבצים תלויים. ניתן להגדיר אפשרות זו תחת Edit >‏ Preferences >‏ Site.

  הערה:

  בדרך כלל, מומלץ להעלות קבצים תלויים בעת הכנסת קובץ חדש לאחסון, אך אם הגרסאות העדכניות ביותר של הקבצים התלויים כבר נמצאות בשרת המרוחק, אין צורך להעלות את הקבצים שוב.

  סמל מנעול מופיע ליד סמל הקובץ המקומי כדי לציין שהקובץ מאפשר כעת קריאה בלבד.

  הערה:

  אם הכנסת לאחסון את הקובץ הפעיל הנוכחי, ייתכן שהקובץ יישמר אוטומטית לפני הכנסתו לאחסון, בהתאם לאפשרויות ההעדפות שהגדרת.

הכנסת קובץ פתוח לאחסון מחלון Document

 1. ודא שהקובץ שברצונך להכניס לאחסון פתוח בחלון Document.

  הערה:

  ניתן להכניס לאחסון קובץ פתוח אחד בלבד בכל פעם.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Site > Check In.

  • לחץ על הסמל File Management בסרגל הכלים של חלון Document ובחר Check In מהתפריט.

   אם הקובץ הנוכחי אינו חלק מהאתר הפעיל בחלונית Files, ‏Dreamweaver מנסה לקבוע לאיזה אתר מקומי מוגדר שייך הקובץ הנוכחי. אם הקובץ הנוכחי שייך לאתר שונה מהאתר הפעיל בחלונית Files, ‏Dreamweaver פותח אתר זה ולאחר מכן מבצע את פעולת ההכנסה לאחסון.

  הערה:

  אם הכנסת לאחסון את הקובץ הפעיל הנוכחי, ייתכן שהקובץ יישמר אוטומטית לפני הכנסתו לאחסון, בהתאם לאפשרויות ההעדפות שהגדרת.  

ביטול הוצאת קובץ מאחסון

אם הוצאת קובץ מאחסון ולאחר מכן החלטת שאינך מעוניין לערוך אותו (או החלטת להתעלם מהשינויים שביצעת), ניתן לבטל את הוצאת הקובץ מאחסון והקובץ יחזור למצבו המקורי.

לביטול הוצאת קובץ מאחסון, בצע אחד מהצעדים הבאים:

 • פתח את הקובץ בחלון Document ובחר Site > Undo Check Out.

 • בחלונית Files ‏(Window > Files), לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh), ולאחר מכן בחר Undo Check Out.

  העותק המקומי של הקובץ הופך לקובץ המאפשר קריאה בלבד, וכל השינויים שביצעת בקובץ מתבטלים.

שימוש ב- WebDAV להוצאה מאחסון ולהכנסה לאחסון של קבצים

Dreamweaver יכול להתחבר לשרת שמשתמש ב-WebDAV ‏(Web-based Distributed Authoring and Versioning) - ערכת הרחבות לפרוטוקול HTTP המאפשרת למשתמשים לערוך ולנהל קבצים בשיתוף פעולה בשרתי אינטרנט מרוחקים. לקבלת מידע נוסף, ראה www.webdav.org.

 1. אם טרם עשית זאת, הגדר אתר Dreamweaver המציין את התיקייה המקומית שתשתמש בה לאחסון קובצי הפרוייקט.
 2. בחר Site > Manage Sites, ולאחר מכן לחץ פעמיים על האתר ברשימה.
 3. בתיבת הדו-שיח Site Setup, בחר את הקטגוריה Servers ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחצן על הלחצן Add New Server כדי להוסיף שרת חדש

  • בחר שרת קיים ולחץ על הלחצן Edit Existing Server

 4. במסך Basic, בחר WebDAV מהתפריט הנפתח Connect Using והשלם את שאר האפשרויות במסך Basic כנדרש.
 5. לחץ על הלחצן Advanced.
 6. בחר באפשרות Enable File Check Out והזן את הפרטים הבאים:
  • בתיבה Check Out Name, הזן שם שיאפשר לחברים אחרים בצוות לזהות אותך.

  • בתיבה Email Address, הזן את כתובת הדוא"ל שלך.

   השם וכתובת הדוא"ל משמשים לזיהוי בעלות בשרת WebDAV ומופיעים בחלונית Files לצורך יצירת קשר.

 7. לחץ על Save.

  Dreamweaver מגדיר את האתר לגישה ל- WebDAV. בעת שימוש בפקודה Check In או Check Out באחד מקובצי האתר, הקובץ מועבר באמצעות WebDAV.

  הערה:

  ייתכן ש-WebDAV לא יוכל להוציא מאחסון כהלכה קבצים הכוללים תוכן דינמי כגון תגי PHP או SSIs מכיוון שהפקודה HTTP GET מעבדת אותם כאילו לאחר שהם הוצאו מאחסון.

שימוש ב- Subversion ‏(SVN) להורדה ולהכנסה לאחסון של קבצים

הערה:

התמיכה ב- Subversion ‏(SVN) הוסרה מגרסאות Dreamweaver CC 2017 ואילך.

Dreamweaver יכול להתחבר לשרת המשתמש ב- Subversion‏ (SVN), מערכת בקרת ניהול גרסאות המאפשרת למשתמשים לערוך ולנהל קבצים בשרתי אינטרנט מרוחקים בשיתוף פעולה. Dreamweaver אינו לקוח מלא של SVN, אך הוא מאפשר למשתמשים להוריד את הגרסאות האחרונות של קבצים, לבצע שינויים ולאשר את הקבצים.

הערה:

Dreamweaver CS5 משתמש בספריית לקוח של Subversion 1.6.6, ו- Dreamweaver CS5.5 משתמש בספריית לקוח של 1.6.9. אין תאימות לאחור בגרסאות מתקדמות יותר של ספריית הלקוח של Subversion. לתשומת לבך, אם אתה מעדכן יישום לקוח של צד שלישי (לדוגמה, TortoiseSVN) לעבודה עם גרסה מאוחרת יותר של Subversion, היישום המעודכן של Subversion יעדכן את המטא-נתונים המקומיים של Subversion, ו- Dreamweaver לא יוכל לתקשר יותר עם Subversion. בעיה זו אינה מושפעת מעדכונים בשרת Subversion, משום שעדכונים אלה תואמים לאחור. אם אתה משדרג ליישום לקוח של צד שלישי שעובד עם Subversion 1.7 ומעלה, תצטרך לפנות ל- Adobe לקבלת עדכונים לפני שתוכל שוב להשתמש ב- Subversion עם Dreamweaver. לקבלת מידע נוסף על נושא זה, ראה www.adobe.com/go/dw_svn_en.

Adobe ממליצה להשתמש בכלי להשוואת קבצים של צד שלישי בעת עבודה עם קובצי SVN עם ניהול גרסאות. בעת השוואת מסמכים למציאת הבדלים ביניהם, ניתן לדעת בדיוק אילו שינויים ביצעו משתמשים אחרים בקבצים. למידע נוסף על כלים להשוואת קבצים, השתמש במנוע חיפוש אינטרנטי כגון Google Search לחיפוש כלים מסוג “file comparison” או “diff". Dreamweaver פועל יחד עם רוב הכלים של יצרני צד שלישי.

לקבלת סקירה בווידאו של עבודה עם SVN ו- Dreamweaver, ראה www.adobe.com/go/lrvid4049_dw.

הגדרת חיבור SVN

לפני שימוש ב- Subversion (SVN)‎ כמערכת לניהול גרסאות יחד עם Dreamweaver, יש להגדיר חיבור לשרת SVN. ניתן להגדיר חיבור לשרת SVN בקטגוריה Version Control בתיבת הדו-שיח Site Definition.

שרת SVN הוא מאגר קבצים, שאתה משתמשים אחרים יכולים להוריד ממנו או להעלות אליו קבצים. הוא שונה מהשרת המרוחק שמשתמשים בו בדרך-כלל בעבודה עם Dreamweaver. בעת שימוש ב- SVN, השרת המרוחק נשאר השרת 'החי' לעמודי האינטרנט, ושרת SVN מאחסן את מאגר הקבצים שברצונך להפעיל עליהם ניהול גרסאות. תהליך העבודה הטיפוסי הוא להוריד ולהעלות קבצים מהשרת ולשרת, ולאחר מכן לפרסם אותם בשרת המרוחק מתוך Dreamweaver. הגדרת השרת המרוחק נפרדת לחלוטין מהגדרת שרת SVN.

יש צורך בגישה לשרת SVN ובמאגר SVN לפני תחילת תהליך ההגדרה. לקבלת מידע נוסף בנושא SVN, ראה את אתר האינטרנט של Subversion בכתובת: http://subversion.apache.org/.

כדי להגדיר חיבור SVN, בצע את הצעדים הבאים:

 1. בחר Sites > ‏Manage Sites, בחר את האתר שברצונך להגדיר לו ניהול גרסאות ולחץ על הלחצן Edit.

  הערה:

  אם טרם הגדרת תיקיות מקומיות ומרוחקות לאתר של Dreamweaver, יהיה עליך להגדיר אתר מקומי לפני שתמשיך. ‏(האתר המרוחק אינו דרוש בשלב זה, אך תזדקק בסופו של דבר להגדירו לפני פרסום הקבצים באינטרנט). לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם אתרי Dreamweaver.

 2. בתיבת הדו-שיח Site Setup, בחר את הקטגוריה Version Control.

 3. בחר Subversion מהתפריט הנפתח Access.

 4. קבע את אפשרויות הגישה בעזרת הצעדים הבאים:

  • בחר פרוטוקול בתפריט הנפתח Protocol. הפרוטוקולים הזמינים הם HTTP‏, HTTPS‏, SVN ו- SVN+SSH.

  הערה:

  שימוש בפרוטוקול SVN+SSH דורש הגדרות תצורה מיוחדות. למידע נוסף, ראה www.adobe.com/go/learn_dw_svn_ssh_en.

  • הזן את כתובת שרת SVN בתיבת הטקסט Server address (בדרך כלל בצורת servername.domain.com).

  • הזן את הנתיב למאגר בשרת SVN בתיבת הטקסט Repository path (בדרך כלל משהו בדומה ל: ‎/svn/your_root_directory. מנהל המערכת הוא זה שנותן שם לתיקיית השורש במאגר SVB).

  • ‏(אופציונלי) אם ברצונך להשתמש ביציאת שרת אחרת מיציאת השרת של ברירת המחדל, בחר Non Default והזן את מספר היציאה בתיבת הטקסט.

  • הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך בשרת SVN.

 5. לחץ על Test כדי לבדוק את החיבור, או לחץ על OK לסגירת תיבת הדו-שיח. לבסוף לחץ על Done לסגירת תיבת הדו-שיח Manage Sites.

לאחר יצירת החיבור לשרת, מאגר SVN זמין לתצוגה בחלונית Files. לתצוגת המאגר, ניתן לבחור באפשרות Repository View מהתפריט הנפתח View, או ללחוץ על הלחצן Repository Files בחלונית Files המורחבת..

קבלת גרסאות הקבצים האחרונות

כשמקבלים את הגרסה האחרונה של קובץ ממאגר SVN, ‏Dreamweaver ממזג את תוכן הקובץ בתוכן העותק המקומי המתאים. ‏(‏במלים אחרות, אם מישהו עדכן את הקובץ מאז שהעלית אותו בפעם האחרונה, העדכונים ימוזגו בגרסה המקומית של הקובץ במחשב שלך). אם הקובץ עדיין אינו קיים בכונן הקשיח המקומי, Dreamweaver פשוט מקבל את הקובץ.

הערה:

כשמקבלים קבצים בפעם הראשונה מהמאגר, יש לעבוד עם ספרייה מקומית ריקה, או ספרייה מקומית שאינה כוללת קבצים באותם שמות כשל הקבצים במאגר. Dreamweaver לא יעלה קבצים מהמאגר לכונן המקומי בניסיון הראשון, אם הכונן המקומי כולל קבצים ששמותיהם זהים לשמות הקבצים במאגר המרוחק.

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית). לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) ולחץ על הקובץ או התיקייה הרצויים ובחר Version Control > ‏Get Latest Versions.

  • הצג את קובצי מאגר SVN בעזרת בחירה באפשרות Repository View מהתפריט הנפתח View בחלונית Files, או על-ידי על הלחצן Repository Files בחלונית Files המורחבת. לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) ולחץ על הקובץ או התיקייה שהוספת, ובחר Get Latest Versions.

הערה:

ניתן גם ללחוץ לחיצה ימנית על קובץ ולבחור Check Out מהתפריט תלוי-ההקשר, או לבחור בקובץ וללחוץ על הלחצן Check Out לקבלת הגרסה האחרונה. מאחר ש- SVN אינו תומך בתהליך עבודה של הוצאה מאחסון, פעולה זו אינה מוציאה בפועל את הקובץ מאחסון במובן המסורתי.

העלאת קבצים

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית). לאחר מכן בחר בקובץ שברצונך להעלות ולחץ על הלחצן Check In.

  • הצג את קובצי מאגר SVN בעזרת בחירה באפשרות Repository View מהתפריט הנפתח View בחלונית Files, או על-ידי על הלחצן Repository Files בחלונית Files המורחבת. לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על הקובץ שברצונך להעלות ובחר Check In.

 3. הצג בתצוגה מקדימה את הפעולות בתיבת הדו-שיח Commit, בצע את השינויים הדרושים ולחץ על OK.

  ניתן לשנות את הפעולות בעזרת בחירה בקובץ שברצונך לשנות בו פעולה ולחיצה על הלחצנים בתחתית תיבת הדו-שיח Commit. קיימות שתי אפשרויות זמינות: commit ו- ignore.

הערה:

סימן תיוג ירוק על קובץ בחלונית Files מציין קובץ שהשתנה שעדיין לא הועלה למאגר.

עדכון מצב קבצים או תיקיות במאגר

ניתן לעדכן את מצב SVN של קובץ בודד או תיקייה בודדת. העדכון אינו מרענן את כל התצוגה.

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. הצג את קובצי מאגר SVN בעזרת בחירה באפשרות Repository View מהתפריט הנפתח View בחלונית Files, או על-ידי על הלחצן Repository Files בחלונית Files המורחבת.

 3. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על קובץ או תיקייה כלשהם במאגר ובחר Update Status.

עדכון מצב של קובץ מקומי או תיקייה מקומית

ניתן לעדכן את מצב SVN של קובץ בודד או תיקייה בודדת. העדכון אינו מרענן את כל התצוגה.

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית).

 3. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על קובץ או תיקייה כלשהם בחלונית Files ובחר Update Status.

תצוגת גרסאות קובץ

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית). לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על הקובץ שברצונך לראות את הגרסאות שלו, ובחר Version Control > ‏Show Revisions.

  • הצג את קובצי מאגר SVN בעזרת בחירה באפשרות Repository View מהתפריט הנפתח View בחלונית Files, או על-ידי על הלחצן Repository Files בחלונית Files המורחבת. לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על הקובץ שברצונך לראות את הגרסאות שלו, ובחר Show Revisions.

 3. בתיבת הדו-שיח Revision History, בחר בגרסה או בגרסאות הרצויות ובצע אחד מהצעדים הבאים:

  • לחץ על Compare to Local כדי להשוות את הגרסה עם הגרסה המקומית של הקובץ.

  הערה:

  יש להתקין כלי השוואת קבצים של צד שלישי לפני שתוכל להשוות קבצים. למידע נוסף על כלים להשוואת קבצים, השתמש במנוע חיפוש אינטרנטי כגון Google Search לחיפוש כלים מסוג “file comparison” או “diff". Dreamweaver פועל יחד עם רוב הכלים של יצרני צד שלישי.

  • לחץ על Compare כדי להשוות שתי גרסאות שנבחרו. הקש Control כדי לבחור שתי גרסאות בו-זמנית.

  • לחץ על View כדי להציג את הגרסה שנבחרה. פעולה זו אינה דורסת את העותק המקומי הנוכחי של אותו קובץ. ניתן לשמור את הגרסה שנבחרה בכונן הקשיח כמו כל קובץ אחר.

  • לחץ על Promote כדי להפוך את הגרסה שנבחרה לגרסה המעודכנת ביותר במאגר.

נעילת קבצים והסרת נעילה מקבצים

נעילת קובץ במאגר SVN מאפשרת למשתמשים אחרים לדעת שאתה עובד על קובץ. משתמשים אחרים עדיין יכולים לערוך את הקובץ מקומית, אך לא יוכלו להעלות את הקובץ עד שתסיר את הנעילה מהקובץ. כשאתה נועל קובץ במאגר, תראה סמל של מנעול פתוח על הקובץ. משתמשים אחרים יראו סמל של מנעול סגור.

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הצג את קובצי מאגר SVN בעזרת בחירה באפשרות Repository View מהתפריט הנפתח View בחלונית Files, או על-ידי על הלחצן Repository Files בחלונית Files המורחבת. לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על הקובץ הרצוי ובחר Lock או Unlock.

  • הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית). לאחר מכן לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על הקובץ הרצוי ובחר Lock או Unlock.

הוספת קובץ חדש למאגר

סימן פלוס כחול על קובץ בחלונית Files מציין קובץ שעדיין אינו קיים במאגר SVN.

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. בחלונית Files, בחר בקובץ שברצונך להוסיף למאגר ולחץ על הלחצן Check In.

 3. ודא שהקובץ נבחר להעלאה בתיבת הדו-שיח Commit ולחץ על OK.

העברה, העתקה, מחיקה או החזרה למצב קודם של קבצים

 • כדי להעביר קובץ, גרור אותו לתיקיית היעד באתר המקומי.

  בעת העברת הקובץ, Dreamweaver מסמן את הקובץ במיקום החדש באמצעות סמל Add With History ומסמן את הקובץ במיקום הישן באמצעות סמל Delete. לאחר ביצוע הפעולה בקבצים אלה, הקובץ במיקום הישן נעלם.

 • כדי להעתיק קובץ, בחר את הקובץ, העתק אותו (Edit > ‏Copy) והדבק (Edit > ‏Paste) את הקובץ במיקום החדש.

  בעת העתקה והדבקה של הקובץ, Dreamweaver מסמן את הקובץ במיקום החדש באמצעות סמל Add With History.

 • כדי למחוק קובץ, בחר את הקובץ והקש Delete.

  Dreamweaver מאפשר לך למחוק את הגרסה המקומית של הקובץ בלבד או את הגרסה המקומית והגרסה בשרת SVN. אם תבחר למחוק את הגרסה המקומית בלבד, לא תהיה השפעה על הקובץ בשרת SVN. אם תבחר למחוק את הגרסה בשרת SVN גם כן, הגרסה המקומית תסומן בסמל Delete ויהיה עליך לבצע את הפעולה בקובץ כדי שהמחיקה תתרחש.

 • כדי להחזיר קובץ שהועתק או הועבר למיקומו המקורי, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ ובחר Version Control > ‏Revert.

פתרון התנגשויות קבצים

אם הקובץ מתנגש עם קובץ אחר בשרת, ניתן לערוך אותו ולאחר מכן לסמנו כקובץ שההתנגשות בו נפתרה. לדוגמה, אם תנסה להכניס לאחסון קובץ המתנגש עם קובץ שמשתמש אחר הכניס בו שינויים, שרת SVN לא יאפשר לך להעלות את הקובץ. ניתן לקבל את הגרסה האחרונה של הקובץ מהמאגר, להכניס ידנית שינויים בעותק שבידיך, ולאחר מכן לסמן את הקובץ שלך כקובץ שההתנגשות בו נפתרה כדי שתוכל להעלותו לשרת.

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית).

 3. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על הקובץ שברצונך להגדיר כפתור ובחר Version Control > ‏Mark as Resolved.

Go offline

ייתכן שיהיה לך נוח להימנע מגישה למאגר במהלך פעילויות של העברת קבצים אחרים בעזרת עבודה במצב לא מקוון. Dreamweaver יתחבר מחדש למאגר SVN ברגע שתבחר בפקודה הדורשת התחברות (Get Latest Versions‏, Commit וכן הלאה).

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית).

 3. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על קובץ או תיקייה כלשהם בחלונית Files ובחר Version Control > ‏Go Offline.

Clean up a local SVN site

פקודה זו מאפשרת להסיר נעילות מקבצים כדי שתוכל לחדש פעולות שלא הסתיימו. יש להשתמש בה להסרת נעילות ישנות אם תקבל שגיאות מסוג working copy locked.

 1. יש לוודא שהגדרת בהצלחה חיבור SVN.

 2. הצג את הגרסה המקומית של קובצי SVN שלך בחלונית Files בעזרת בחירה בתצוגת Local מהתפריט הנפתח View. ‏(אם אתה עובד בחלונית Files מורחבת, תצוגת Local מוצגת אוטומטית).

 3. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על הקובץ שברצונך לנקות ובחר Version Control > ‏Clean Up.

אודות העברת קבצים ותיקיות באתרים הנמצאים בשליטת Subversion

כשמעבירים גרסאות מקומיות של קבצים או תיקיות באתר הנמצא בשליטת Subversion, יש סיכון שמשתמשים אחרים המתחברים למאגר SVN ייתקלו בבעיות. לדוגמה, אם תעביר קובץ מקומית, ולא תעלה את הקובץ למאגר במשך מספר שעות, משתמש אחר עלול לנסות לקבל את הגרסה האחרונה של הקובץ מהמיקום הישן של הקובץ. מסיבה זו יש תמיד להעלות קבצים לשרת SVN מיד לאחר העברתם במחשב המקומי.

קבצים ותיקיות נשארים בשרת SVN עד שתמחק אותם ידנית. לכן, גם אם תעביר קובץ לתיקייה מקומית אחרת ותעלה אותו לשרת, הגרסה הישנה של הקובץ תישאר במיקום הקודם בשרת. כדי להימנע מבלבול, מחק עותקים ישנים של קבצים ותיקיות שהעברת.

כשמעבירים קובץ ידנית ומעלים אותו בחזרה לשרת SVN, ההיסטוריה של גרסאות הקובץ אינה נשמרת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת