למד כיצד להגדיר מאפייני דף HTML ומאפייני CSS, כגון מאפייני גופן, צבע רקע, ותמונת רקע עבור דף Dreamweaver.

לכל דף שתיצור עם Dreamweaver, תוכל לציין מאפייני פריסה ועיצוב בתיבת הדו-שיח Page Properties ‏(File ‏> Page Properties). תיבת הדו-שיח Page Properties מאפשרת לציין את ברירת המחדל למשפחת הגופנים, לגודל הגופן, לצבע הרקע, לשוליים, לסגנונות קישור ולהיבטים רבים אחרים של עיצוב דפים. ניתן להקצות מאפייני דף חדשים לכל דף חדש שתיצור ולשנות מאפיינים אלה בדפים קיימים. שינויים שתבצע בתיבת הדו-שיח Page Properties חלים על כל הדף.

Dreamweaver מציע שתי שיטות לשינוי מאפייני העמוד: CSS או HTML. Adobe ממליצה להשתמש ב-CSS להגדרת רקעים ולשינוי מאפייני הדף.

הערה:

מאפייני הדף שתבחר חלים רק על המסמך הפעיל. אם דף מסוים משתמש בגיליון סגנונות CSS חיצוני, Dreamweaver לא ידרוס את ערכת התגים בגיליון הסגנונות, מכיוון שהדבר ישפיע על כל שאר הדפים המשתמשים בגיליון הסגנונות.

הגדרת מאפיינים של גופנים, צבע רקע ותמונת רקע בדף CSS

השתמש בתיבת הדו-שיח Page Properties כדי לציין מספר אפשרויות בסיסיות לפריסת דפי האינטרנט שלך, ובכללן הגופן, צבע הרקע ותמונת הרקע של הדפים.

 1. בחר File ‏> Page Properties או לחץ על הלחצן Page Properties במפקח המאפיינים של הטקסט.

 2. בחר בקטגוריה Appearance (CSS)‎ והגדר את האפשרויות.

  Page Font

  מציינת את משפחת הגופנים של ברירת המחדל שתשמש בדפי האינטרנט שלך. Dreamweaver ישתמש במשפחת הגופנים שתציין, אלא אם גופן אחר הוגדר במפורש לרכיב טקסט מסוים.

  Size

  מציינת את גודל הגופן של ברירת המחדל שישמש בדפי האינטרנט שלך. Dreamweaver ישתמש בגודל הגופן שתציין, אלא אם גודל גופן אחר הוגדר במפורש לרכיב טקסט מסוים.

  Text Color

  מציינת את צבע ברירת המחדל של גופנים.

  Background Color

  מגדירה צבע רקע לדף שלך. לחץ על תיבת הצבע Background ובחר בצבע מתוך דוגם הצבע.

  Background Image

  מגדירה תמונת רקע. לחץ על הלחצן Browse ולאחר מכן נווט אל התמונה ובחר בה. לחלופין, הזן את הנתיב לתמונת הרקע בתיבה Background Image.

  Dreamweaver מציג באריחים את תמונת הרקע (חוזר על הצגתה) אם היא לא ממלאת את כל החלון, בדיוק כמו בדפדפנים. (כדי למנוע את הצגת תמונת הרקע באריחים, השתמש ב-Cascading Style Sheets לביטול ההצגה באריחים של תמונות.)

  Repeat

  מציינת את אופן ההצגה של תמונת הרקע בעמוד:

  • בחר באפשרות No-repeat כדי להציג את תמונת הרקע פעם אחת בלבד.

  • בחר באפשרות Repeat כדי לחזור על הצגת התמונה, או להציגה באריחים, לרוחב ולאורך.

  • בחר באפשרות Repeat-x כדי להציג את התמונה באריחים לרוחב.

  • בחר באפשרות Repeat-y כדי להציג את התמונה באריחים לאורך.

  Left Margin ו-Right Margin

  מציינות את הגודל של השוליים השמאליים (Left) והימניים (Right) של הדף.

  Top Margin ו-Bottom Margin

  מציינות את הגודל של השוליים העליונים (Top) והתחתונים (Bottom) של הדף.

הגדרת מאפיינים של דף HTML

הגדרת מאפיינים בקטגוריה זו בתיבת הדו-שיח Page Properties גורמת לעיצוב הדף שלך ב-HTML במקום ב-CSS.

 1. בחר File ‏> Page Properties או לחץ על הלחצן Page Properties במפקח המאפיינים של הטקסט.

 2. בחר בקטגוריה Appearance (HTML)‎ והגדר את האפשרויות.

  Background Image

  מגדירה תמונת רקע. לחץ על הלחצן Browse ולאחר מכן נווט אל התמונה ובחר בה. לחלופין, הזן את הנתיב לתמונת הרקע בתיבה Background Image.

  Dreamweaver מציג באריחים את תמונת הרקע (חוזר על הצגתה) אם היא לא ממלאת את כל החלון, בדיוק כמו בדפדפנים. (כדי למנוע את הצגת תמונת הרקע באריחים, השתמש ב-Cascading Style Sheets לביטול ההצגה באריחים של תמונות.)

  Background

  מגדירה צבע רקע לדף שלך. לחץ על תיבת הצבע Background ובחר בצבע מתוך דוגם הצבע.

  Text

  מציינת את צבע ברירת המחדל של גופנים.

  Link

  מציינת את הצבע שיש להחיל על טקסט של קישור.

  Visited Links

  מציינת את הצבע שיש להחיל על קישורים שביקרת בהם.

  Active Links

  מציינת את הצבע שיש להחיל בלחיצת עכבר (או בלחיצת מצביע) על קישור.

  Left Margin ו-Right Margin

  מציינות את הגודל של השוליים השמאליים (Left) והימניים (Right) של הדף.

  Top Margin ו-Bottom Margin

  מציינות את הגודל של השוליים העליונים (Top) והתחתונים (Bottom) של הדף.

הגדרת מאפייני כותרת וקידוד עבור עמוד

האפשרויות Title/Encoding ב-Page Properties מאפשרות לציין את סוג הקידוד של המסמך המתאים לשפה המשמשת לבניית דפי האינטרנט שלך; האפשרויות Title/Encoding גם מאפשרות לך לציין באיזה תקן Unicode Normalization Form יש להשתמש עם סוג קידוד זה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על File‏ > Page Properties
  • לחץ על Window‏ > Properties ולחץ על Page Properties במפקח המאפיינים של הטקסט.
 2. מתוך החלונית Page Properties, בחר Title/Encoding‎. באפשרותך להגדיר את האפשרויות הבאות:

  • Title: מציינת את כותרת הדף שתופיע בשורת הכותרת של החלון Document ובחלונות של רוב הדפדפנים.
  • Document Type‏ (DTD): מציינת הגדרת סוג מסמך. לדוגמה, ניתן להפוך מסמך HTML לתואם XHTML על-ידי בחירת XHTML 1.0 Transitional או XHTML 1.0 Strict מתוך התפריט הנפתח.
  • Encoding: מציינת את הקידוד המשמש לתווים במסמך. אם תבחר ב-Unicode (UTF-8)‎ כקידוד המסמך, קידוד ישויות אינו נחוץ, מכיוון ש-UTF-8 יכול לייצג היטב את כל התווים. בעת בחירה בקידוד מסמך אחר, ייתכן שיהיה צורך בקידוד ישות לייצוג תווים מסוימים. לקבלת מידע נוסף על ישויות תווים, ראה www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Reload: ממירה את המסמך הקיים, או פותחת אותו מחדש באמצעות הקידוד החדש.
  • Unicode Normalization Form: פעילה רק אם תבחר ב-UTF-8 כקידוד המסמך. ישנם ארבעה תקני Unicode Normalization Form. החשוב מביניהם הוא Normalization Form C, מכיוון שהוא הנפוץ ביותר ב-Character Model ל-World Wide Web. ‏Adobe מספקת את שלושת תקני Unicode Normalization Forms האחרים, לשלמות התקנים. בקידוד Unicode, תווים מסוימים נראים באופן זהה אולם ניתן לאחסן אותם במסמך בדרכים שונות. לדוגמה, ניתן לייצג את התו “ë”‏ ‎(e-umlaut)‎ כתו יחיד “e-umlaut” או כשני תווים, "e לטינית רגילה" + "umlaut משולב". תו משלב של Unicode הוא תו הנמצא בשימוש בשילוב עם התו הקודם, כך ששתי הנקודות מופיעות מעל התו "Latin e". שתי הצורות יוצרות טיפוגרפיה חזותית זהה, אך כל אחת מהן שומרת תוכן שונה בקובץ. נורמליזציה היא התהליך המוודא שכל התווים שניתן לשמור בצורות שונות, נשמרים באותה הצורה. כלומר, כל התווים במסמך שנראים כ-"ë", יישמרו כתו "e-umlaut" יחיד או כצמד תווים "e" ‏+ "umlaut משולב", אך לא בשתי הצורות באותו המסמך. למידע נוסף על Unicode Normalization והצורות הספציפיות שבהן ניתן להשתמש בו, עיין באתר האינטרנט של Unicode בכתובת www.unicode.org/reports/tr15.
  • Include Unicode Signature (BOM)‎: כוללת סמן סדר בתים (BOM) במסמך. סמן סדר בתים כולל 2 עד 4 בתים בתחילת קובץ טקסט, והוא מזהה אם קובץ הוא בעל קידוד Unicode, ואם כן – הוא מזהה גם את סדר הבתים של הבתים שאחריו. מכיוון שלקידוד UTF-8 אין סדר בתים, הוספה של סמן סדר בתים ב-UTF-8 היא אופציונלית. בקידוד UTF-16 ו-UTF-32, סמן סדר בתים הוא הכרחי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת