למד את ההנחיות לבדיקת האתר והשתמש בדוחות לבדיקת אתר Dreamweaver לפני העלאתו.

הנחיות לבדיקת אתר אינטרנט

לפני שתעלה את האתר לשרת ותצהיר שהוא מוכן לצפייה, מומלץ לבדוק אותו באופן מקומי. ‏(למעשה, מומלץ לבדוק את האתר ולפתור בעיות באתר לעתים קרובות במהלך בנייתו - כך ניתן לאתר בעיות בשלב מוקדם ולמנוע את חזרתן).

יש לוודא שהדפים שיצרת נראים ופועלים באופן הרצוי בדפדפני היעד, שאין קישורים מנותקים, ושטעינת הדפים אינה דורשת זמן רב מדי. ניתן גם לבדוק ולפתור בעיות באתר כולו באמצעות הפעלת דוח אתר.

ההנחיות הבאות יסייעו לך לספק למבקרים באתר האינטרנט שלך חוויית גלישה מהנה:

ודא שהדפים פועלים בדפדפני היעד.

ודא שהדפים קריאים ופועלים כהלכה בדפדפנים שאינם תומכים בסגנונות, בשכבות, בתוספים או ב-JavaScript. לדפים שהפעלתם נכשלת באופן חמור בדפדפנים ישנים, שקול להשתמש בהתנהגות Check Browser כדי לנתב מבקרים מחדש לדף אחר.

הצג את הדפים בתצוגה מקדימה בדפדפנים שונים ובפלטפורמות שונות.

הדבר יאפשר לך לראות הבדלים בפריסה, בצבע, בגודל הגופנים, ובגודל חלון הדפדפן של ברירת המחדל, שלא ניתן לצפותם מראש בבדיקת דפדפן יעד.

חפש קישורים מנותקים באתר ותקן אותם.

גם אתרים אחרים עוברים עיצוב מחדש וסידור מחדש, וייתכן שהדף שאתה מקשר אליו עבר למיקום אחר או נמחק. לבדיקת הקישורים, ניתן להפעיל דוח לבדיקת קישורים.

בדוק את גודל הקובץ של הדפים ואת משך הזמן שנדרש להורדתם.

זכור שבדפדפנים מסוימים, אם דף מורכב מטבלה אחת גדולה, המבקרים לא יראו דבר עד לסיום טעינת הטבלה בשלמותה. שקול לפצל טבלאות גדולות לחלקים. אם הדבר אינו אפשרי, שקול להוסיף כמות קטנה של תוכן - לדוגמה, הודעת ברוכים הבאים או כרזת פרסומת - מחוץ לטבלה בראש הדף, כך שמשתמשים יוכלו לראות תוכן זה במהלך טעינת הטבלה.

הפעל דוחות אתר אחדים כדי לבדוק את האתר כולו ולפתור את הבעיות בו.

ניתן לבדוק את כל האתר ולחפש בו בעיות, כגון מסמכים ללא כותרת, תגים ריקים ותגים מקוננים עודפים.

בדוק את הקוד לאיתור שגיאות בתגים או בתחביר.

עדכן ותחזק את האתר לאחר פרסומו.

יש דרכים שונות לפרסום האתר - כלומר, הפיכתו לאתר חי - וזהו תהליך מתמשך. חלק חשוב בתהליך הוא הגדרה והפעלה של מערכת לבקרת ניהול גרסאות, באמצעות הכלים הכלולים ב-Dreamweaver או באמצעות יישום חיצוני לניהול גרסאות.

השתמש בפורומי הדיון.

פורומי הדיון של Dreamweaver נמצאים באתר האינטרנט של Adobe, בכתובת www.adobe.com/go/dreamweaver_newsgroup_il.

הפורומים הם מקור מצוין לקבלת מידע על דפדפנים שונים, פלטפורמות וכדומה. ניתן גם לדון בנושאים טכניים ולשתף משתמשי Dreamweaver אחרים בעצות מועילות.

לקבלת ערכת לימוד בנושא פתרון בעיות פרסום, ראה www.adobe.com/go/vid0164_il.

שימוש בדוחות לבדיקת האתר

ניתן להפעיל דוחות אתר בתהליכי עבודה או בתכונות HTML. ניתן גם להשתמש בפקודה Reports לבדיקת קישורים באתר.

דוחות של תהליכי עבודה יכולים לשפר את שיתוף הפעולה בין חברי צוות העוסקים בבניית אתרי אינטרנט. ניתן להפעיל דוחות של תהליך עבודה המציגים מי הוציא קובץ מאחסון, לאילו קבצים שויכו Design Notes, ואילו קבצים השתנו לאחרונה. ניתן לשכלל דוחות של Design Note באמצעות ציון פרמטרי שם/ערך.

הערה:

להפעלת דוחות תהליכי העבודה, תזדקק לחיבור מוגדר לאתר מרוחק.

דוחות HTML מאפשרים קומפילציה ויצירה של דוחות לתכונות HTML אחדות. ניתן לבדוק תגי גופנים מקוננים הניתנים לשילוב, טקסט חלופי חסר, תגים מקוננים עודפים, תגים ריקים הניתנים להסרה ומסמכים ללא כותרת.

לאחר הפעלת דוח, ניתן לשמור אותו כקובץ XML, ולאחר מכן לייבא אותו למופע של תבנית, למסד נתונים או לגיליון אלקטרוני ולהדפיס אותו, או להציג אותו באתר אינטרנט.

הערה:

ניתן גם להוסיף ל-Dreamweaver סוגים שונים של דוחות באמצעות אתר האינטרנט Adobe Dreamweaver Exchange.

הפעלת דוחות לבדיקת אתר אינטרנט

 1. בחר Site >‏ Reports.
 2. בחר בפריטים לדיווח בתפריט הנפתח Report On והגדר את סוגי הדוחות שברצונך להפעיל (תהליך עבודה או HTML).

  לא ניתן להפעיל דוח Selected Files In Site לפני שבוחרים קבצים בחלונית Files.

 3. אם בחרת דוח של תהליך עבודה, לחץ על Report Settings. אחרת, דלג על צעד זה.

  הערה:

  אם בחרת יותר מדוח אחד של תהליך עבודה, עלייך ללחוץ על הלחצן Report Settings לכל אחד מהדוחות. בחר דוח, לחץ על Report Settings, הזן הגדרות, ולאחר מכן חזור על הפעולה לכל דוח נוסף של תהליך עבודה.

  Checked Out By

  יצירת דוח המציג רשימה של כל המסמכים שהוצאו מאחסון על-ידי חבר צוות מסוים. הזן את שם חבר הצוות הרצוי ולאחר מכן לחץ על OK כדי לחזור לתיבת הדו-שיח Reports.

  Design Notes

  יצירת דוח המציג רשימה של כל ה-Design Notes של מסמכים שנבחרו או של כל האתר. הזן צמד שם-ערך אחד או יותר, ולאחר מכן בחר ערכי השוואה מהתפריטים הנפתחים המתאימים. לחץ על OK לחזרה לתיבת הדו-שיח Reports.

  Recently Modified

  יצירת דוח המציג רשימה של קבצים שהשתנו במהלך טווח זמנים מסוים. הזן טווח תאריכים ואת מיקום הקבצים שברצונך להציג.

 4. אם בחרת דוח HTML, בחר מבין הדוחות הבאים:

  Combinable Nested Font Tags

  יצירת דוחות המציגים רשימות של כל תגי הגופנים המקוננים שניתן לשלב כדי לנקות את הקוד.

  לדוגמה, ‎<font color="#FF0000"><font size="4">STOP!‎‎</font></font> ‎ מדווח.

  Missing Alt Text

  יצירת דוח המציג רשימה של כל תגי img שאין להם טקסט חלופי.

  שם זה מופיע במקום התמונות בדפדפני טקסט בלבד או בדפדפנים שהוגדרו להורדת תמונות ידנית. קוראי מסך קוראים טקסט חלופי, ודפדפנים מסוימים מציגים טקסט חלופי כשהמשתמש מעביר את העכבר מעל לתמונה.

  Redundant Nested Tags

  יצירת דוח המפרט תגים מקוננים שיש לנקותם.

  לדוגמה, ‎<i> The rain <i> in</i> Spain stays mainly in the plain</i> ‎ מדווח.

  Removable Empty Tags

  יצירת דוח המפרט את כל התגים הריקים שניתן להסירם לניקוי קוד HTML.

  לדוגמה, ייתכן שמחקת פריט או תמונה בתצוגת Code, אך השארת את התגים שמוחלים על פריט זה.

  Untitled Documents

  יצירת דוח המפרט את כל המסמכים ללא כותרת שנמצאו בפרמטרים שנבחרו. Dreamweaver מדווח על כל המסמכים שיש להם כותרות ברירת מחדל, תגי כותרת מרובים או תגי כותרת חסרים.

 5. לחץ על Run ליצירת הדוח.

  בהתאם לסוג הדוח שאתה מפעיל, ייתכן שתתבקש לשמור את הקובץ, להגדיר את האתר או לבחור תיקייה (אם טרם עשית זאת).

  רשימת התוצאות מופיעה בחלונית Site Reports (בקבוצת החלוניות Results).

שימוש בדוחות ושמירת דוחות

 1. הפעל דוח (ראה בהליך הקודם).
 2. בחלונית Site Reports, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות כדי להציג את הדוח:
  • לחץ על כותרת העמודה שברצונך להשתמש בה למיון התוצאות.

   ניתן למיין לפי שם קובץ, מספר שורה או תיאור. ניתן גם להפעיל דוחות שונים ולהשאיר את הדוחות השונים פתוחים.

  • בחר שורה כלשהי בדוח ולאחר מכן לחץ על הלחצן More Info בצד שמאל של החלונית Site Reports לקבלת תיאור של הבעיה.

  • לחץ פעמיים על שורה כלשהי בדוח להצגת הקוד המתאים בחלון Document.

  הערה:

  אם אתה נמצא בתצוגת Design, ‏Dreamweaver משנה את התצוגה לתצוגה מפוצלת כדי להציג את הבעיה המדווחת בקוד.

 3. לחץ על Save Report לשמירת הדוח.

  בעת שמירת דוח, ניתן לייבא אותו לקובץ תבנית קיים. לאחר מכן ניתן לייבא את הקובץ למסד נתונים או לגיליון אלקטרוני ולהדפיס אותו, או להשתמש בקובץ להצגת הדוח באתר אינטרנט.

  הערה:

  לאחר הפעלת דוחות HTML, השתמש בפקודה Clean Up HTML כדי לתקן שגיאות HTML הרשומות בדוח.