הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

אודות קבצים נכללים בצד השרת

ניתן להשתמש ב-Dreamweaver כדי להוסיף קבצים נכללים בצד השרת, לערוך את הקבצים הנכללים או להציג תצוגה מקדימה של דפים המכילים קבצים נכללים.

קובץ נכלל בצד השרת הוא קובץ שהשרת כולל במסמך שלך כאשר הדפדפן שולח לשרת בקשה לקובץ.

כאשר הדפדפן של המבקר באתר שולח בקשה למסמך המכיל הוראה לקובץ נכלל, השרת שלך מעבד את ההוראה ויוצר מסמך חדש בו הקריאה לקובץ נכלל מוחלפת בתוכן של הקובץ הנכלל. לאחר מכן השרת שולח את המסמך החדש שנוצר לדפדפן של המבקר באתר. עם זאת, כאשר אתה פותח מסמך מקומי ישירות בדפדפן, אין שרת שמעבד את ההוראות לקבצים נכללים במסמך. לכן הדפדפן פותח את המסמך מבלי לעבד הוראות אלה והקובץ שאמור להיכלל במסמך אינו מופיע בדפדפן. לפיכך, אם לא תשתמש ב-Dreamweaver, ייתכן שתתקשה לראות קבצים מקומיים כפי שהמבקרים יראו אותם לאחר העברתם לשרת.

Dreamweaver מאפשר לך להציג תצוגה מקדימה של המסמכים כפי שיופיעו בשרת, הן בתצוגת Design והן בעת השימוש בתכונה Preview in Browser. עם זאת, לשם כך עליך להקפיד ולהציג תצוגה מקדימה של הקובץ שמכיל את הקובץ הנכלל כקובץ זמני (בחר Edit ‏> Preferences, בחר בקטגוריה Preview in Browser וודא שהאפשרות Preview using temporary file מסומנת).

הערה:

אם אתה משתמש בשרת בדיקה, כגון Apache או Microsoft IIS, וברצונך להציג תצוגה מקדימה של הקבצים בדיסק המקומי שלך, אין צורך להציג תצוגה מקדימה של הקובץ כקובץ זמני מכיוון שהשרת מבצע את פעולות העיבוד בשבילך.

מיקום של קבצים נכללים בצד השרת בתוך מסמך מוסיף הפניה לקובץ חיצוני ולא את תוכן הקובץ שצוין. תוכן הקובץ שצוין צריך להכיל רק את התוכן שאכן ברצונך להכליל. דהיינו, הקובץ הנכלל אינו אמור להכיל תגי head, תגי body או תגי html (כלומר, התג <html> — המעצב תגי HTML, כגון תגי p, תגי div וכן הלאה, הוא תקין). אם הוא כן מכיל תגים אלה, הם יתנגשו עם התגים במסמך המקורי ו-Dreamweaver לא יציג את הדף כראוי.

לא ניתן לערוך את הקובץ הנכלל ישירות במסמך. כדי לערוך את התוכן של קובץ נכלל בצד השרת, עליך לערוך אותו באופן ישיר. השינויים שיבוצעו בקובץ החיצוני ישתקפו באופן אוטומטי בכל מסמך שיכליל אותו.

ישנם שני סוגים של קבצים נכללים בצד השרת: Virtual ו-File. כברירת מחדל, Dreamweaver מוסיף קבצים נכללים מסוג File, אולם ניתן להשתמש ב-Property inspector כדי לבחור את סוג הקובץ המתאים לסוג שרת האינטרנט שלך:

 • אם השרת שלך הוא שרת אינטרנט Apache, בחר Virtual. בשרת Apache, קבצים נכללים מסוג Virtual יעבדו בכל מקרה, בעוד קבצים מסוג File יעבדו במקרים מסוימים בלבד.
 • אם השרת שלך הוא שרת Microsoft Internet Information Server ‏(IIS), בחר File (Virtual עובד בשרת IIS רק בנסיבות מסוימות).

הערה:

למרבה הצער, IIS לא מאפשר להכליל קובץ בתיקייה שנמצאת מעל התיקייה הנוכחית בהיררכיית התיקיות, אלא אם הותקנה תוכנה מיוחדת בשרת. אם עליך להכליל קובץ מתיקייה גבוהה יותר בהיררכיית התיקיות בשרת IIS, שאל את מנהל המערכת שלך האם בשרת מותקנת התוכנה הדרושה.

 • לסוגי שרת נוספים, או אם אינך יודע מהו סוג השרת בו אתה משתמש, שאל את מנהל המערכת שלך באיזו אפשרות להשתמש.

  שרתים מסוימים מוגדרים לבדוק אם כל הקבצים מכילים קובץ נכלל בצד השרת; שרתים אחרים הוגדרו לבדוק רק קבצים בעלי סיומת מסוימת, כגון ‎.shtml‏, ‎.shtm או ‎.inc אם קובץ נכלל בצד השרת אינו פועל אצלך, שאל את מנהל המערכת שלך אם עליך להשתמש בסיומת מיוחדת בשם הקובץ המשתמש בקובץ הנכלל (לדוגמה, אם שם הקובץ הוא canoe.html, ייתכן שיהיה עליך לשנות את שם הקובץ ולקרוא לו canoe.shtml). אם תרצה לשמור על סיומת ‎.html או ‎.htm, בקש ממנהל המערכת שלך לקבוע את תצורת השרת כך שיבדוק אם כל הקבצים (ולא רק קבצים בעלי סיומת מסוימת) משתמשים בקבצים נכללים בצד השרת. ניתוח קובץ לבדיקה אם הוא משתמש בקבצים נכללים בצד השרת דורש זמן נוסף, לכן עיבוד דפים שהשרת מנתח יהיה מעט איטי יותר מדפים אחרים. לפיכך, מנהלי מערכת לא תמיד נוטים לספק את האפשרות לניתוח כל הקבצים.

הוספת קבצים נכללים בצד השרת

ניתן להשתמש ב-Dreamweaver כדי להוסיף לדף קבצים נכללים בצד השרת.

הוספת קובץ נכלל בצד השרת

 1. בחר Insert ‏> Server-Side Include.
 2. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, נווט לקובץ ובחר בו.

  כברירת מחדל, הקובץ הנכלל שיתווסף יהיה מסוג File.

 3. כדי לשנות את סוג הקובץ הנכלל, בחר בקובץ נכלל בצד השרת בחלון המסמך ושנה את הסוג שלו ב-Property inspector (Window ‏> Properties), כדלקמן:
  • אם השרת שלך הוא שרת אינטרנט Apache, בחר Virtual. בשרת Apache, קבצים נכללים מסוג Virtual יעבדו בכל מקרה, בעוד קבצים מסוג File יעבדו במקרים מסוימים בלבד.
  • אם השרת שלך הוא שרת Microsoft Internet Information Server ‏(IIS), בחר File (Virtual עובד בשרת IIS רק בנסיבות מסוימות).

  הערה:

  למרבה הצער, IIS לא מאפשר להכליל קובץ בתיקייה שנמצאת מעל התיקייה הנוכחית בהיררכיית התיקיות, אלא אם הותקנה תוכנה מיוחדת בשרת. אם עליך להכליל קובץ מתיקייה גבוהה יותר בהיררכיית התיקיות בשרת IIS, שאל את מנהל המערכת שלך האם בשרת מותקנת התוכנה הדרושה.

  • לסוגי שרת נוספים, או אם אינך יודע מהו סוג השרת בו אתה משתמש, שאל את מנהל המערכת שלך באיזו אפשרות להשתמש.

שינוי הקובץ הנכלל

 1. בחר בקובץ נכלל בצד השרת בחלון המסמך.
 2. פתח את מפקח המאפיינים (Window ‏> Properties).
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על סמל התיקייה כדי לנווט לקובץ חדש שישמש כקובץ נכלל ובחר בו.

  • בתיבה, הקלד את הנתיב ושם הקובץ של הקובץ החדש שישמש כקובץ נכלל.

עריכת התוכן של קבצים נכללים בצד השרת

ניתן להשתמש ב-Dreamweaver כדי לערוך קבצים נכללים בצד השרת. כדי לערוך את התוכן המשויך לקובץ הנכלל, עליך לפתוח את הקובץ.

 1. בחר בקובץ הנכלל בצד השרת בתצוגת Design או בתצוגת Code ולחץ על Edit ב-Property inspector.

  הקובץ הנכלל נפתח בחלון מסמך חדש.

 2. ערוך את הקובץ ולאחר מכן שמור אותו.

  השינויים ישתקפו מיד במסמך הנוכחי ובכל מסמך שמכיל את הקובץ ושתפתח בהמשך.

 3. אם יש צורך, העלה את הקובץ הנכלל לאתר המרוחק.