אודות Design Notes

Design Notes הם הערות שניתן ליצור לקובץ. Design Notes מקושרים לקובץ שהם מתארים, אך נשמרים בקובץ נפרד. ניתן לראות לאילו קבצים צורפו Design Notes בחלונית Files המורחבת: סמל של Design Notes מוצג בעמודה Notes.

ניתן להשתמש ב-Design Notes למעקב אחר מידע נוסף של קובץ שמקושר למסמכים, כגון שמות קבצים של תמונות מקור והערות על מצב הקובץ. לדוגמה, בעת העתקת מסמך מאתר אחד לאתר אחר, ניתן להוסיף למסמך Design Notes שיכללו הערה שהמסמך המקורי נמצא בתיקייה של אתר אחר.

ניתן גם להשתמש ב-Design Notes למעקב אחר מידע רגיש שלא ניתן לכלול במסמך מסיבות הקשורות באבטחה, כגון הערות על אופן קביעת מחיר או בחירת הגדרת תצורה, או על גורמי שיווק המושפעים מהחלטה הקשורה בעיצוב.

בעת פתיחת קובץ ב-Adobe® Fireworks®‎ או ב-Flash וייצואו לתבנית אחרת, Fireworks ו-Flash שומרים אוטומטית את שם קובץ המקור בקובץ Design Notes. לדוגמה, בעת פתיחת הקובץ myhouse.png ב-Fireworks וייצואו לקובץ myhouse.gif, ‏Fireworks יוצר קובץ Design Notes בשם myhouse.gif.mno. קובץ Design Notes זה כולל את שם הקובץ המקורי, ככתובת ‎file: URL מוחלטת. כך, ייתכן ש-Design Notes לקובץ myhouse.gif יכילו את השורה הבאה:

fw_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.png"

ייתכן ש-Design Note דומה לקובץ Flash יכיל את השורה הבאה:

fl_source="file:///Mydisk/sites/assets/orig/myhouse.fla"

הערה:

לשיתוף Design Notes, על המשתמשים להגדיר נתיב זהה לשורש האתר (לדוגמה, sites/assets/orig).

בעת ייבוא גרפיקה ל-Dreamweaver, קובץ Design Notes מועתק לאתר אוטומטית יחד עם הגרפיקה. כאשר אתה בוחר תמונה ב-Dreamweaver ובוחר לערוך אותה ב-Fireworks, ‏Fireworks פותח את הקובץ המקורי לעריכה.

הפעלה והשבתה של Design Notes באתר

Design Notes הם הערות המקושרות לקובץ, אך נשמרות בקובץ נפרד. השתמש ב-Design Notes למעקב אחר מידע נוסף של קובץ שמקושר למסמכים, כגון שמות קבצים של תמונות מקור והערות על מצב הקובץ.

ניתן להפעיל ולבטל Design Notes לאתר אינטרנט בקטגוריה Design Notes בתיבת הדו-שיח Site Definition. בעת הפעלת Design Notes, ניתן גם לבחור לשתף אותם עם משתמשים אחרים.

 1. בחר Site >‏ Manage Sites.
 2. בתיבת הדו-שיח Manage Sites, בחר אתר אינטרנט ולאחר מכן לחץ על Edit.
 3. בתיבת הדו-שיח Site Setup, הרחב את Advanced Settings ובחר את הקטגוריה Design Notes.
 4. להפעלת Design Notes, בחר באפשרות Maintain Design Notes (בטל את הבחירה באפשרות כדי לבטל אותם).
 5. אם ברצונך למחוק את כל קובצי Design Notes המקומיים של האתר, לחץ על Clean Up, ולאחר מכן לחץ על Yes. ‏(אם ברצונך למחוק קובצי Design Notes מרוחקים, עלייך למחוק אותם ידנית).

  הערה:

  הפקודה Clean Up Design Notes מוחקת רק קובצי MNO ‏(Design Notes). היא אינה מוחקת את התיקייה ‎_notes או את הקובץ dwsync.xml שבתיקייה ‎_notes. Dreamweaver משתמש בקובץ dwsync.xml לשמירת מידע על סינכרון האתר.

 6. בחר באפשרות Enable Upload Design Notes For Sharing כדי להעלות Design Notes המקושרים לאתר יחד עם שאר המסמכים ולחץ על OK.
  • בעת בחירה באפשרות זו, ניתן לשתף Design Notes עם שאר חברי הצוות. בעת העלאה או הורדה של קובץ,Dreamweaver מעלה או מוריד אוטומטית את קובץ Design Notes המשויך אליו.

  • אם לא תבחר באפשרות זו, Dreamweaver ישמור את Design Notes באופן מקומי אך לא יעלה אותם יחד עם הקבצים. אם אתה עובד על אתר אינטרנט לבדך, בטל את הבחירה באפשרות זו כדי לשפר את הביצועים. Design Notes אינם מועברים לאתר המרוחק בעת הכנסת קבצים לאחסון או הוצאתם מאחסון, וניתן להמשיך להוסיף ולשנות Design Notes באתר באופן מקומי.

קישור Design Notes לקבצים

ניתן ליצור קובץ Design Notes לכל אחד מהמסמכים או התבניות באתר שלך. ניתן גם ליצור Design Notes ליישומונים, לבקרי ActiveX, לתמונות, לתוכן Flash, לאובייקטי Shockwave ולשדות תמונה במסמכים.

הערה:

בעת הוספת Design Notes לקובץ תבנית, מסמכים שנוצרים באמצעות התבנית אינם יורשים את ה-Design Notes.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • פתח את הקובץ בחלון Document ובחר File >‏ Design Notes.

  • בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על הקובץ, ולאחר מכן בחר Design Notes.

  הערה:

  אם הקובץ שמור באתר מרוחק, יש להוציא אותו מאחסון או להוריד אותו תחילה, ולאחר מכן לבחור בו בתיקייה המקומית.

 2. בכרטיסייה Basic Info, בחר מצב למסמך מתפריט Status.
 3. לחץ על סמל התאריך (מעל לתיבה Notes) כדי להוסיף את התאריך המקומי הנוכחי להערות.
 4. הקלד הערות בתיבה Notes.
 5. בחר Show When File Is Opened כדי שקובץ Design Notes יופיע בכל פעם שפותחים את הקובץ.
 6. בכרטיסייה All Info, לחץ על לחצן הפלוס (+) להוספת צמד מפתח-ערך חדש; בחר צמד ולחץ על לחצן המינוס (–) כדי להסירו.

  לדוגמה, ניתן להקליד למפתח את השם Author (בתיבה Name) ולהגדיר את הערך כ-Heidi (בתיבה Value).

 7. לחץ על OK ושמור את ההערות.

  Dreamweaver שומר את ההערות בתיקייה ‎_notes, במיקום זהה למיקום הקובץ הנוכחי. שם הקובץ הוא שם הקובץ של המסמך, בתוספת הסיומת .mno. לדוגמה, אם שם הקובץ הוא index.html, קובץ Design Notes המקושר נקרא index.html.mno.

עבודה עם Design Notes

לאחר שיוך Design Note לקובץ, ניתן לפתוח Design Note, לשנות את מצבו או למחוק אותו.

פתיחת Design Notes המשויכים לקובץ

 1. כדי לפתוח Design Note, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • פתח את הקובץ בחלון Document ובחר File >‏ Design Notes.

  • בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על הקובץ, ולאחר מכן בחר Design Notes.

  • בעמודה Notes שבחלונית Files, לחץ לחיצה כפולה על הסמל Design Notes הצהוב.

  הערה:

  להצגת סמלי Design Notes הצהובים, בחר Site >‏ ‏Manage Sites >‏ [שם האתר שלך] >‏ Edit >‏ ‏Advanced Settings >‏ ‏File View Columns. בחר Notes ברשימה שבחלונית ובחר באפשרות Show. בעת לחיצה על הלחצן Expand בסרגל הכלים Files להצגת האתר המקומי והמרוחק, עמודת Notes באתר המקומי מציגה סמל הערה צהוב לכל קובץ שיש לו Design Note.

שיוך מצב Design Notes מותאם אישית

 1. פתח Design Notes לקובץ או לאובייקט (ראה בהליך הקודם).
 2. לחץ על הכרטיסייה All Info.
 3. לחץ על לחצן הפלוס (+).
 4. בשדה Name, הזן את המילה status.
 5. בשדה Value, הזן את המצב.

  אם כבר יש ערך מצב, הוא מוחלף בערך החדש.

 6. לחץ על הכרטיסייה Basic Info וודא שערך המצב החדש מופיע בתפריט הנפתח Status.

  הערה:

  תפריט המצב יכול להכיל ערך מותאם אישית אחד בלבד בכל פעם. אם תבצע הליך זה שוב, Dreamweaver יחליף את ערך המצב שהזנת בפעם הראשונה בערך המצב החדש שתזין.

מחיקת Design Notes לא משויכים מאתר אינטרנט

 1. בחר Site >‏ Manage Sites.
 2. בחר באתר ולחץ על Edit.
 3. בתיבת הדו-שיח Site Definition, בחר Design Notes מרשימת הקטגוריות מצד שמאל.
 4. לחץ על הלחצן Clean Up.

  Dreamweaver מבקש ממך לאשר את המחיקה של Design Notes שאינם משויכים לקובץ כלשהו באתר.

  בעת השימוש ב-Dreamweaver למחיקת קובץ ששויך לו קובץ Design Notes, ‏Dreamweaver מוחק גם את קובץ Design Notes. כך שבדרך כלל, קובצי Design Notes יתומים מופיעים רק בעת מחיקה או שינוי שם של קובץ מחוץ ל-Dreamweaver.

  הערה:

  אם תבטל את הבחירה באפשרות Maintain Design Notes לפני הלחיצה על Clean Up, ‏Dreamweaver ימחק את כל קובצי Design Notes של האתר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת