השתמש בעזרים חזותיים לפריסה ב-Dreamweaver, כולל הגדרת סרגלים, הגדרת קווי עזר בפריסה, שימוש בקווי עזר עם תבניות, שימוש ברשת פריסה ושימוש בתמונת עקיבה.

הגדרת סרגלים

סרגלים מסייעים למדוד, לארגן ולתכנן את הפריסה. הם יכולים להופיע בגבול השמאלי והעליון של העמוד, עם סימני פיקסלים, אינצ'ים או סנטימטרים.

 • כדי ‏‫להפעיל ולבטל סרגלים, בחר View‏ > Design View Options‏ > Rules‏ > Show/Hide.
 • כדי לשנות את המקור, גרור את סמל מקור הסרגל (בפינה השמאלית העליונה של תצוגת Design בחלון המסמך) לכל מקום רצוי בעמוד.
 • לאיפוס המקור למיקום ברירת המחדל שלו, בחר View‏ > Design View Options‏ > Rulers‏ > Reset Origin.
 • לשינוי יחידת המידה, בחר View > Rulers, ובחר Pixels‏, Inches או Centimeters.

הגדרת קווי עזר בפריסה

קווי עזר הם קווים שניתן לגרור על גבי המסמך מהסרגלים. הם מסייעים למקם וליישר אובייקטים ביתר דיוק. ניתן גם להשתמש בקווי עזר כדי למדוד את הגודל של רכיבים בעמוד, או לדמות את המתחם (האזור הגלוי) של דפדפני אינטרנט.

כדי לעזור ביישור רכיבים, ניתן להצמיד רכיבים לקווי עזר, ולהצמיד קווי עזר לרכיבים. ‏(הרכיבים חייבים להיות במיקום מוחלט כדי שתכונת ההצמדה תפעל). ניתן גם לנעול קווי עזר כדי למנוע הזזה שלהם בטעות על-ידי משתמש אחר.

יצירת קו עזר אופקי או אנכי

 1. גרור מהסרגל המתאים.
 2. מקם את קו העזר בחלון המסמך ושחרר את לחצן העכבר (מקם מחדש את קו העזר בעזרת גרירתו בשנית).

  הערה:

  כברירת מחדל, קווי עזר נקבעים כמידות פיקסלים מוחלטות מהצד העליון או השמאלי של המסמך, ומוצגים יחסית למקור הסרגל. לקביעת קו העזר כאחוז, הקש Shift תוך כדי יצירה או הזזה של קו העזר.

הצגה או הסתרה של קווי עזר

 1. בחר View > Guides > Show Guides.

הצמדת רכיבים לקווי עזר

 • להצמדת רכיבים לקווי עזר, בחר View‏ > Design View Options‏ > Guides‏ > Snap to Guides.
 • להצמדת קווי עזר לרכיבים, בחר View‏ > Design View Options‏ > Guides‏ > Guides Snap to Elements.

הערה:

כשמשנים גודל של רכיבים, כגון רכיבים עם מיקום מוחלט (רכיבי AP), טבלאות ותמונות, הרכיבים שגודלם השתנה מוצמדים לקווי העזר.

נעילה או שחרור של כל קווי העזר

בחר View ‏> Design View Options‏ > Guides‏ > Lock Guides.

תצוגה והזזה של קו עזר למיקום מסוים

 1. החזק את מצביע העכבר על קו העזר כדי להציג את מיקומו.
 2. לחץ פעמיים על קו העזר.
 3. הזן את המיקום החדש בתיבת הדו-שיח Move Guide ולחץ על OK.

תצוגת המרחק בין קווי עזר

הקש Control ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) והחזק את מצביע העכבר בין שני קווי העזר.

הערה:

יחידת המידה היא אותה יחידת מידה כמו בסרגלים.

הדמיית המתחם (האזור הגלוי) של דפדפן אינטרנט

בחר View‏ > Design View Options‏ > Guides ולאחר מכן בחר גודל דפדפן מוגדר מראש מהתפריט.

הסרת קו עזר

גרור את קו העזר אל מחוץ למסמך.

שינוי הגדרות של קווי עזר

 1. בחר View‏ > Design View Options‏ > Guides‏ > Edit Guides, הגדר את האפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Guide color

  מציין את צבע קווי העזר. לחץ על דוגמית הצבע ובחר צבע מדוגם הצבע, או הקלד מספר הקסדצימלי בתיבת הטקסט.

  Distance Color

  מציין את צבע הקווים המופיעים כמצייני מרחק כשמחזיקים את המצביע בין קווי עזר. לחץ על דוגמית הצבע ובחר צבע מדוגם הצבע, או הקלד מספר הקסדצימלי בתיבת הטקסט.

  Show Guides

  גורם לקווי העזר להופיע בתצוגה Design.

  Snap to Guides

  גורם לרכיבי דף להיצמד לקווי עזר בעת הזזת רכיבים ברחבי הדף.

  Lock Guides

  נועל קווי עזר במקומם.

  Guides Snap to Elements

  מצמיד קווי עזר לרכיבים בדף בעת גרירת קווי העזר.

  Clear All

  מנקה את כל קווי העזר מהדף.

שימוש בקווי עזר עם תבניות

כשמוסיפים קווי עזר לתבנית של Dreamweaver, כל מופעי התבנית יורשים את קווי העזר. אך לקווי עזר במופעי תבנית מתייחסים כאל אזורים ניתנים לעריכה, כך שמשתמשים יכולים לשנותם. קווי זער שהשתנו במופעי תבנית מאוחסנים במיקום המקורי שלהם בכל פעם שמעדכנים את המופע בתבנית האב.

ניתן גם להוסיף קווי עזר משלך למופעי תבנית. קווי עזר שנוספו בדרך זו אינם נדרסים כשמופע התבנית מתעדכן בתבנית האב.

שימוש ברשת הפריסה

הרשת מציגה מערכת של קווים אנכיים ואופקיים בחלון המסמך. היא שימושית למיקום מדויק של אובייקטים. ניתן לגרום לרכיבי עמוד במיקום מוחלט להיצמד לרשת בשעת הזזתם, ולשנות את הרשת או לשלוט בהתנהגות ההצמדה בעזרת הגדרות הרשת. ההצמדה פועלת בין שהרשת גלויה ובין שלא.

הצגה או הסתרה של הרשת

בחר View‏ > Design View Options ‏> Grid ‏> Show Grid.

הפעלה או ביטול הצמדה

בחר View‏ > Design View Options‏ > Grid ‏> Snap to Grid.

שינוי הגדרות רשת

 1. בחר View‏ > Design View Options‏ > Grid‏ > Grid Settings.

 2. הגדר את האפשרויות הרצויות ולחץ על OK להחלת השינויים.

  Color

  מציין את צבע קווי הרשת. לחץ על דוגמית הצבע ובחר צבע מדוגם הצבע, או הקלד מספר הקסדצימלי בתיבת הטקסט.

  Show Grid

  גורם לרשת להופיע בתצוגה Design.

  Snap to Grid

  גורם לרכיבי עמוד להיצמד לקווי הרשת.

  Spacing

  שולט במרחק שבין קווי הרשת. הזן מספר ובחר בתפריט Pixels‏, Inches או Centimeters.

  Display

  מציין אם קווי הרשת יופיעו כקווים או כנקודות.

  הערה:

  אם לא בוחרים באפשרות Show Grid, הרשת אינה מוצגת במסמך והשינויים אינם גלויים.

שימוש בתמונת עקיבה

ניתן להשתמש בתמונת עקיבה כדי ליצור מחדש את עיצוב העמוד שנוצר ביישום גרפי כגון Adobe Freehand או Fireworks.

תמונת עקיבה היא תמונת JPEG‏, GIF או PNG הממוקמת ברקע של חלון מסמך. ניתן להסתיר את התמונה, להגדיר לה אטימות ולשנות את מיקומה.

תמונת העקיבה מוצגת רק ב-Dreamweaver; היא אינה גלויה כשמציגים את הדף בדפדפן. כשתמונת העקיבה מוצגת, תמונת הרקע וצבע הרקע האמיתיים של העמוד אינם מוצגים בחלון המסמך. אך תמונת הרקע וצבע הרקע יוצגו כשמציגים את העמוד בדפדפן.

מיקום תמונת עקיבה בחלון המסמך

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר View‏ > Design View Options‏ > Tracing Image‏ > Load.

  • בחר File‏ > Page Properties, לאחר מכן בקטגוריה Tracing Image, לחץ על Browse (ליד תיבת הטקסט Tracing Image).

 2. נווט לקובץ התמונה שלך ולחץ על OK.

 3. בתיבת הדו-שיח Overlaps, ציין את מידת השקיפות עבור התמונה על-ידי גרירת המחוון Image Transparency ולחץ על OK.

  כדי לעבור לתמונת עקיבה אחרת או כדי לשנות את מידת השקיפות של תמונת העקיבה הנוכחית בכל עת, בחר File‏ > Page Properties.

הצגה או הסתרה של תמונת העקיבה

בחר View‏ > Design View Options‏ >Tracing Image‏ > Show.

שינוי מיקום של תמונת עקיבה

 1. בחר View‏ > Design View Options‏ > Tracing Image‏ > Adjust Position.

  • כדי לציין במדויק את המיקום של תמונת העקיבה, הזן ערכי קואורדינטות בתיבות הטקסט X ו- Y.

  • כדי להזיז את התמונה פיקסל אחד בכל פעם, היעזר במקשי החצים.

  • כדי להזיז את התמונה ב- 5 פיקסלים בכל פעם, הקש Shift תוך כדי הקשה על אחד ממקשי החצים.

איפוס המיקום של תמונת העקיבה

 1. בחר View‏ > Design View Options‏ > Tracing Image‏ > Reset Position.

  תמונת העקיבה חוזרת לפינה השמאלית העליונה של חלון המסמך (0,0).

יישור תמונת עקיבה לרכיב שנבחר

 1. בחר רכיב בחלון Document.
 2. בחר View‏ > Design View Options‏ > Tracing Image‏ > Align with Selection.

  הפינה השמאלית העליונה של תמונת העקיבה מיושרת עם הפינה השמאלית העליונה של הרכיב שנבחר.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת