השתמש באזורים אופציונליים בתבניות ב-Dreamweaver כשברצונך להגדיר תנאים להצגת תוכן במסמך.

אזור אופציונלי הוא אזור בתבנית, שמשתמשים יכולים להגדיר כך שהוא יוצג או יוסתר במסמך המבוסס על התבנית. השתמש באזור אופציונלי כשברצונך להגדיר תנאים לתצוגת תוכן במסמך.

כשמוסיפים אזור אופציונלי, ניתן להגדיר ערכים מסוימים לפרמטר בתבנית או להגדיר הצהרות תנאי (הצהרות If...else) לאזורים בתבנית. השתמש באופרציות אמת/שקר פשוטות, או הגדר הצהרות וביטויי תנאי מורכבים יותר. לאחר מכן ניתן לשנות את האזור האופציונלי בהתאם לצורך. בהתאם לתנאים שתגדיר, המשתמשים בתבנית יוכלו לערוך את הפרמטרים במסמכים המבוססים על התבנית שהם יוצרים ולשלוט בתצוגת האזור האופציונלי.

ניתן לקשר אזורים אופציונליים רבים לפרמטר עם שם. במסמך המבוסס על התבנית, שני האזורים יוצגו או יוסתרו כיחידה אחת. לדוגמה, ניתן להציג תמונה של "מכירת חיסול" ואזור טקסט המציג את המחיר לפריט המוצע למכירה.

הוספת אזור אופציונלי

השתמש באזור אופציונלי כדי לשלוט בתוכן שיוצג או לא יוצג במסמך המבוסס על תבנית. יש שני סוגים של אזורים אופציונליים:

 • אזורים אופציונליים שאינם ניתנים לעריכה, המאפשרים למשתמשים בתבנית להציג או להסתיר אזורים מסומנים, מבלי לאפשר להם לערוך את התוכן.

  לפני רכיב בתבנית של אזור אופציונלי מופיעה המילה if. בהתאם לתנאי המוגדר בתבנית, משתמש בתבנית יכול להגדיר אם האזור יוצג בדפים שהוא יוצר.

 • אזורים אופציונליים ניתנים לעריכה מאפשרים למשתמשים בתבנית להגדיר אם האזור יוצג או יוסתר, וכן לערוך את התוכן באזור.

  לדוגמה, אם האזור האופציונלי כולל תמונה או טקסט, המשתמש בתבנית יכול להגדיר אם התוכן יוצג, וכן לבצע עריכה של התוכן, במקרה הצורך. אזור ניתן לעריכה נשלט על-ידי הצהרת תנאי.

הוספת אזור אופציונלי שאינו ניתן לעריכה

 1. בחלון Document, בחר ברכיב שברצונך להגדיר כאזור אופציונלי.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Insert >‏ Template >‏ Optional Region.

  • בקטגוריה Common בחלונית Insert, בחר Templates מהרשימה הנפתחת, ובחר Optional Region.

 3. הזן שם לאזור האופציונלי, לחץ על הכרטיסייה Advanced אם ברצונך להגדיר ערכים לאזור האופציונלי, ולחץ על OK.

הוספת אזור אופציונלי הניתן לעריכה

 1. בחלון Document, הצב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו אזור אופציונלי.

  הערה:

  לא ניתן לסמן בחירה כדי ליצור אזור אופציונלי הניתן לעריכה. יש להוסיף את האזור, ולאחר מכן להוסיף תוכן באזור זה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Insert >‏ Template >‏ Editable Optional Region.

  • בקטגוריה Templates של החלונית Insert, בחר Editable Optional Region.

 3. הזן שם לאזור האופציונלי, לחץ על הכרטיסייה Advanced אם ברצונך להגדיר ערכים לאזור האופציונלי, ולחץ על OK.

הגדרת ערכים לאזור אופציונלי

ניתן לערוך הגדרות של אזור אופציונלי לאחר הוספת האזור בתבנית. לדוגמה, ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל לתצוגת התוכן או להסתרתו, לקשר פרמטר לאזור אופציונלי קיים, או לשנות ביטוי בתבנית.

קבע פרמטרים לתבנית והגדר הצהרות תנאי (הצהרות If...else) לאזורים בתבנית. ניתן להשתמש באופרציות אמת/שקר פשוטות, או להגדיר הצהרות וביטויי תנאי מורכבים יותר.

בכרטיסייה Advanced ניתן לקשר אזורים אופציונליים רבים לפרמטר עם שם. במסמך המבוסס על התבנית, שני האזורים יוצגו או יוסתרו כיחידה אחת. לדוגמה, ניתן להציג תמונה של "מכירת חיסול" ואזור טקסט המציג את המחיר לפריט המוצע למכירה.

ניתן גם להשתמש בכרטיסייה Advanced כדי לכתוב ביטוי בתבנית, הבודק ערך באזור האופציונלי ומציג או מסתיר את האזור בהתאם לערך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות בחלון Document:
  • בתצוגת Design, לחץ על כרטיסיית התבנית של האזור האופציונלי שברצונך לשנות.

  • בתצוגת Design, הצב את נקודת ההכנסה באזור בתבנית. לאחר מכן, בבורר התגים בתחתית חלון Document, בחר בתג התבנית ‎<mmtemplate:if>‎.

  • בתצוגת Code, לחץ על תג ההערה של האזור בתבנית שברצונך לשנות.

 2. ב-Property inspector ‏(Window >‏ Properties), לחץ על Edit.
 3. בכרטיסייה Basics, הזן שם לפרמטר בתיבה Name.
 4. בחר את תיבת הסימון Show By Default כדי לקבוע שהאזור שנבחר יוצג במסמך. בטל את הסימון בתיבת הסימון כדי להגדיר את ערך ברירת המחדל ל- false.

  הערה:

  להגדרת ערך אחר לפרמטר, אתר בתצוגת Code את הפרמטר באזור במסמך וערוך את הערך.

 5. ‏(אופציונלי) לחץ על הכרטיסייה Advanced והגדר את האפשרויות הבאות:
  • אם ברצונך לקשר פרמטרים באזור האופציונלי, לחץ על הכרטיסייה Advanced, בחר Use Parameter, ומהתפריט הנפתח בחר בפרמטר הקיים שברצונך לקשר לו את התוכן שנבחר.

  • אם ברצונך לכתוב ביטוי בתבנית כדי לשלוט בתצוגת אזור אופציונלי, לחץ על הכרטיסייה Advanced, בחר Enter Expression, והזן את הביטוי בתיבה.

  הערה:

  Dreamweaver מוסיף מרכאות כפולות מסביב לטקסט שתזין.

 6. לחץ על OK.

  כשאתה משתמש בתבנית מסוג אזור אופציונלי, Dreamweaver מוסיף הערות תבנית בקוד. פרמטר של תבנית מוגדר באזור הכותרת, כמו בדוגמה הבאה:<!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->

  במיקום שבו נוסף האזור האופציונלי, מופיע קוד בדומה לקוד הבא:

  <!-- TemplateParam name="departmentImage" type="boolean" value="true" -->
  <!-- TemplateBeginIf cond="departmentImage" --> 
  <p><img src="/images/airfare_on.gif" width="85" height="22"> </p> 
  <!-- TemplateEndIf -->

  ניתן לגשת לפרמטרים של התבנית ולערוך אותם במסמך המבוסס על התבנית.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת