בחר והצג רכיבים ב-Dreamweaver, הצג או הסתר סמלי סמן עבור רכיבים סמויים, והגדר העדפות של רכיבים סמויים.

כדי לבחור רכיב בתצוגת Design של חלון Document, לחץ על הרכיב. אם הרכיב סמוי, עליך להפוך אותו לגלוי לפני שתוכל לבחור בו.

ישנם קטעי קוד של HTML שאין להם ייצוג חזותי בדפדפן. לדוגמה, תגי הערה לא מופיעים בדפדפנים. עם זאת, במהלך יצירת דף, ייתכן שתרצה לבחור ברכיבים סמויים מסוג זה, לערוך אותם, להעביר אותם ולמחוק אותם.

Dreamweaver מאפשר לך לציין אם להציג סמלים המסמנים את המיקום של רכיבים סמויים בתצוגת Design בחלון Document. כדי לציין אילו סמנים יופיעו, ניתן להגדיר אפשרויות בהעדפות Invisible Elements. לדוגמה, ניתן לציין שנקודות עיגון בשם תהיינה גלויות, אולם מעברי שורה יהיו סמויים.

באפשרותך ליצור רכיבים סמויים מסוימים (כגון הערות ונקודות עיגון בשם) ולשנות רכיבים אלה באמצעות תיבת הדו-שיח Preferences‏ > Invisible Elements.

בחירה ברכיבים

 • כדי לבחור ברכיב גלוי בחלון Document, לחץ על הרכיב או גרור על פני הרכיב.

 • כדי לבחור ברכיב סמוי, בתצוגה Design, בחר View‏ > Design View Options‏ > Visual Aids‏ > Invisible Elements (אם הפריט בתפריט טרם נבחר) ולאחר מכן לחץ על סמן הרכיב בחלון Document.

  אובייקטים מסוימים מופיעים בדף במיקום שונה מזה שהוספת בו את הקוד שלהם. לדוגמה, בתצוגת Design, רכיבים במיקום מוחלט (רכיבי AP) עשויים להופיע בכל מקום בדף, אולם בתצוגת Code, הקוד שמגדיר את רכיב AP נמצא במיקום קבוע. בעת הצגה של רכיבים סמויים, Dreamweaver מציג בחלון Document סמנים המציגים את מיקום הקוד של רכיבים כאלה. בחירה בסמן בוחרת את כל הרכיב; לדוגמה, בחירת הסמן לרכיב AP בוחרת את רכיב AP בשלמותו.

 • כדי לבחור תג במלואו (כולל התוכן שבו, אם יש בו תוכן), לחץ על תג בבורר התגים שבפינה השמאלית התחתונה של חלון Document (בורר התגים מופיע הן בתצוגת Design והן בתצוגת Code). בורר התגים תמיד מציג את התגים שמכילים את הבחירה או נקודת ההכנסה הנוכחית. התג השמאלי ביותר הוא התג החיצוני ביותר שמכיל את הבחירה או נקודת ההכנסה הנוכחית. התג הבא נכלל בתוך התג החיצוני ביותר, וכן הלאה; התג הימני ביותר הוא התג הפנימי ביותר שמכיל את הבחירה או נקודת ההכנסה הנוכחית.

הצגת קוד HTML

 1. כדי להציג קוד HTML המשויך לטקסט או לאובייקט שנבחר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בסרגל הכלים Document, לחץ על Code.

  • בחר View ‏> Code.

  • בחר View‏ > Split‏ > האפשרות Code-Live או Code-Design או Code-Code.

  • בחר Window ‏> Code Inspector.

   בבחירה בפרט כלשהו באחד מעורכי הקוד (תצוגת Code או מפקח הקוד), הפריט בדרך כלל נבחר גם בחלון Document. ייתכן שיהיה עליך לסנכרן את שתי התצוגות לפני הופעת הפריט שנבחר.

הצגה או הסתרה של סמלי סמן לרכיבים סמויים

 1. בחר View‏ > Design View Options‏ > Visual Aids‏ > Invisible Elements.

  הערה:

  הצגת רכיבים סמויים עשויה לשנות במעט את פריסת הדף, כשרכיבים אחרים יזוזו במספר פיקסלים. לכן, לקבלת פריסה מדויקת, הסתר את הרכיבים הסמויים.

הגדרת העדפות של רכיבים סמויים

השתמש בהעדפות Invisible Elements כדי לציין אילו סוגי רכיבים יהיו גלויים בבחירת View ‏> Visual Aids ‏> Invisible Elements.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver >‏ ‏Preferences ‏(Macintosh) ולאחר מכן לחץ על Invisible Elements.
 2. בחר ברכיבים שיש להפוך לגלויים ולחץ על OK.

  הערה:

  משמעותו של סימן וי לצד שם הרכיב בתיבת הדו-שיח היא שהרכיב הוא גלוי כאשר בוחרים בפקודה View ‏> Visual Aids ‏> Invisible Elements.

  Named Anchors

  מציגה סמל המסמן את המיקום של כל נקודת עיגון בשם (a name = ""‎) במסמך.

  Scripts

  מציגה סמל המסמן את המיקום של קוד JavaScript או VBScript בגוף המסמך. בחר בסמל כדי לערוך את הסקריפט ב-Property inspector או כדי לקשר לקובץ סקריפט חיצוני.

  Comments

  מציגה סמל המסמן את המיקום של הערות HTML. בחר בסמל כדי לראות הערות ב-Property inspector.

  Line Breaks

  מציגה סמל המסמן את המיקום של כל מעבר שורה (BR). כברירת מחדל, אפשרות זו לא פעילה.

  Client-Side Image Maps

  מציגה סמל המסמן את המיקום של כל מפת תמונה בצד הלקוח במסמך.

  Embedded Styles

  מציגה סמל המסמן את המיקום של סגנונות CSS המוטבעים באזור הגוף של המסמך. אם סגנונות CSS ממוקמים באזור הכותרת של מסמך, הם לא יופיעו בחלון Document.

  Hidden Form Fields

  מציגה סמל המסמן את המיקום של שדות טופס שהתכונה type שלהם מוגדרת כ-"hidden"‎.

  Form Delimiter

  מציגה מסגרת סביב טופס, כדי שתוכל לראות היכן להוסיף רכיבי טופס. המסגרת מציגה את היקף התג form, כך שכל רכיבי הטופס שבתוך המסגרת יהיו מוקפים כראוי בתגי form.

  Anchor Points For AP elements

  מציגה סמל המסמן את המיקום של קוד המגדיר רכיב AP. רכיב AP זה בעצמו עשוי להיות בכל מיקום שהוא בעמוד (רכיבי AP אינם רכיבים סמויים; רק הקוד המגדיר רכיבי AP הוא סמוי). בחר בסמל כדי לבחור ברכיב AP; לאחר מכן תוכל לראות את התוכן של רכיב AP, גם אם רכיב זה מסומן כמוסתר.

  Anchor Points For Aligned Elements

  מציגה סמל המציג את המיקום של קוד HTML של רכיבים המקבלים את התכונה align. רכיבים אלה כוללים תמונות, טבלאות, אובייקטים של ActiveX, תוספים ויישומונים. במקרים מסוימים, הקוד של הרכיב עשוי להיות נפרד מהאובייקט הגלוי.

  Visual Server Markup Tags

  מציגה את המיקום של תגי סימון שרת (כגון תגי Active Server Pages ותגי ColdFusion), שלא ניתן להציג את התוכן שלהם בחלון Document. תגים אלה בדרך כלל מחוללים תגי HTML בעת עיבודם בשרת. לדוגמה, תג <CFGRAPH> מחולל טבלת HTML בעת עיבודו בשרת ColdFusion. Dreamweaver מייצג את התג עם רכיב סמוי של ColdFusion, מכיוון ש-Dreamweaver לא יכול לקבוע מה יהיה הפלט הדינמי הסופי של הדף.

  Nonvisual Server Markup Tags

  מציגה את המיקום של תגי סימון שרת (כגון תגי Active Server Pages ותגי ColdFusion), שלא ניתן להציג את התוכן שלהם בחלון Document. תגים אלה הם בדרך כלל תגי הגדרה, תגי עיבוד או תגים לוגיים (לדוגמה, <CFSET>, ‏<CFWDDX> ו-<CFXML>), שלא מחוללים תגי HTML.

  CSS Display: None

  מציגה סמל המראה את המיקום של תוכן שהמאפיין display:none בגיליון הסגנונות המקושר או המוטבע מסתיר.

  Show Dynamic Text As

  מציגה טקסט דינמי בדף שלך בתבנית של {RecoRDSet:Field} כברירת מחדל. אם ערכים אלה ארוכים מדי ולכן מעוותים את עיצוב הדף שלך, ניתן לשנות את התצוגה ל-{}.

  Server-Side Includes

  מציגה את התוכן האמיתי של כל קובץ נכלל בצד השרת.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת