למד כיצד ליצור תבניות מקוננות לשליטה בתוכן בדפים המשתפים רכיבי עיצוב ב-Dreamweaver.

תבנית מקוננת היא תבנית שעיצובה והאזורים הניתנים לעריכה שבה מבוססים על תבנית אחרת. תבניות מקוננות שימושיות לשליטה בתוכן בדפי אתר עם רכיבי עיצוב משותפים, אך עם הבדלים בין הדפים. לדוגמה, תבנית בסיסית יכולה לכלול אזורי עיצוב כלליים ולשמש משתמשים רבים המוסיפים תוכן לאתר, ותבנית מקוננת יכולה להגדיר ביתר פירוט את האזורים הניתנים לעריכה בדפים מסוימים באתר.

אזורים ניתנים לעריכה בתבנית בסיסית עוברים לתבנית המקוננת, ונשארים אזורים הניתנים לעריכה בדפים שנוצרו מתבנית מקוננת, אלא אם כן נוספים אזורי תבנית חדשים באזורים אלה.

שינויים בתבנית הבסיסית מעדכנים אוטומטית את התבניות המבוססות על התבנית הבסיסית, ואת כל המסמכים המבוססים על התבנית הראשית והתבנית המקוננת.

בדוגמה הבאה, התבנית trioHome כוללת שלושה אזורים ניתנים לעריכה בשם Body‏, Nav Bar ו- Footer:

תבנית עם שלושה אזורים ניתנים לעריכה
תבנית עם שלושה אזורים ניתנים לעריכה

כדי ליצור תבנית מקוננת, נוצר מסמך חדש המבוסס על התבנית, ולאחר מכן נשמר כתבנית בשם TrioNested. בתבנית המקוננת נוספו שני אזורים ניתנים לעריכה באזור הניתן לעריכה בשם Body.

תבנית מקוננת
תבנית מקוננת

כשמוסיפים אזור ניתן לעריכה חדש באזור ניתן לעריכה שהועבר לתבנית המקוננת, צבע הסימון של האזור הניתן לעריכה משתנה לכתום. תוכן שתוסיף מחוץ לאזור הניתן לעריכה, כגון הגרפיקה ב-editableColumn, כבר אינו ניתן לעריכה במסמכים המבוססים על התבנית המקוננת. האזורים הניתנים לעריכה המסומנים בכחול, שנוספו לתבנית המקוננת או הועברו אליה מהתבנית הבסיסית, נשארים אזורים ניתנים לעריכה במסמכים המבוססים על התבנית המקוננת. אזורים בתבנית שאינם כוללים אזור ניתן לעריכה עוברים למסמכים המבוססים על התבנית כאזורים הניתנים לעריכה.

יצירת תבנית מקוננת

תבניות מקוננות מאפשרות ליצור וריאציות על תבנית בסיסית. ניתן לקנן תבניות מרובות כדי להגדיר פריסות מפורטות יותר ויותר.

כברירת מחדל, כל אזורי התבנית הניתנים לעריכה מהתבנית הבסיסית עוברים דרך התבנית המקוננת למסמך המבוסס על התבנית המקוננת. פירושו של דבר הוא שכאשר יוצרים אזור ניתן לעריכה בתבנית בסיסית ולאחר מכן יוצרים תבנית מקוננת, האזור הניתן לעריכה מופיע במסמכים המבוססים על התבנית המקוננת (אם לא מוסיפים אזורי תבנית חדשים באזור זה בתבנית המקוננת).

הערה:

ניתן להוסיף סימון תבנית בתוך אזור ניתן לעריכה, כדי שהוא לא יעבור כאזור ניתן לעריכה למסמכים המבוססים על התבנית המקוננת. אזורים אלה מוקפים במסגרת כתומה במקום במסגרת כחולה.

 1. צור מסמך מהתבנית שעליה ברצונך לבסס את התבנית המקוננת: בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית Assets, לחץ על Templates בחלונית השמאלית. בחר New Template בחלונית התחתונה.

  • בחר File >‏ New. בתיבת הדו-שיח New Document, בחר בקטגוריה Page from Template ולאחר מכן בחר באתר המכיל את התבנית שבה ברצונך להשתמש. ברשימה Template, לחץ פעמיים על התבנית כדי ליצור מסמך חדש.

 2. בחר File >‏ ‏Save As. בתיבת הדו-שיח Save As, בחר Template Files ברשימה הנפתחת Save as type.

 3. הזן שם בתיבה Save As ולחץ על OK כדי לשמור את המסמך החדש כתבנית מקוננת.

ביטול מעבר אזור ניתן לעריכה לתבנית מקוננת

בתבניות מקוננות, אזורים ניתנים לעריכה שיעברו הלאה מוצגים במסגרת כחולה. ניתן להוסיף סימון תבנית בתוך אזור ניתן לעריכה, כדי שהוא לא יעבור כאזור ניתן לעריכה למסמכים המבוססים על התבנית המקוננת. אזורים אלה מוקפים במסגרת כתומה במקום במסגרת כחולה.

 1. בתצוגת Code, אתר את האזור הניתן לעריכה שברצונך למנוע את העברתו למסמכים שייווצרו מהתבנית.

  אזורים ניתנים לעריכה מוגדרים על-ידי תגי הערות בתבנית.

 2. הוסף את הקוד הבא לקוד האזור הניתן לעריכה:
  @@(" ")@@

  קוד תבנית זה ניתן למקם בכל מקום בתוך התג ‎<‎!‎‎-- InstanceBeginEditable ‎-‎-‎>‎<‎!‎תגי ‎-- InstanceEndEditable ‎-‎-‎>‎ המקיפים את האזור הניתן לעריכה. לדוגמה:

  <!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion1" --> 
  <p>@@("")@@ Editable 1 </p> 
  <!-- InstanceEndEditable -->

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת