קרא מאמר זה ללמוד כיצד להוסיף שמע של HTML5 בדפי אינטרנט של Dreamweaver ולהציג בתצוגה מקדימה את השמע בדפדפן.

Dreamweaver מאפשר לך להכניס שמע של HTML5 לדפי אינטרנט ולהציג אותו בתצוגה מקדימה. רכיב שמע של HTML5 מספק אופן סטנדרטי לשיבוץ תכני שמע בדפי אינטרנט.

לקבלת מידע נוסף אודות רכיב שמע של HTML, עיין במאמר בנושא שמע מסוג HTML5 בכתובת W3schools.com.

הוספת ‏שמע של HTML5

 1. ודא שהסמן נמצא במיקום שאליו ברצונך להכניס את השמע.

 2. בחר Insert >‏ HTML >‏ HTML5 Audio. קובץ השמע יוכנס למיקום שצוין.

 3. בחלונית Properties Inspector, הזן את הפרטים הבאים:

  • Source / Alt Source 1 / Alt Source 2: ב-Source, הזן את המיקום של קובץ השמע. לחילופין, לחץ על סמל התיקייה כדי לבחור קובץ שמע מהמחשב. התמיכה בפורמטים של שמע משתנה בדפדפנים שונים. אם פורמט השמע בשדהSource אינו נתמך, ייעשה שימוש בפורמט השמע המפורט ב-Alt Source 1 או Alt Source 2. הדפדפן בוחר את הפורמט הראשון שהוא מזהה להצגת השמע.

  הערה:

  כדי להוסיף וידאו לשלושת השדות במהירות, השתמש בבחירה מרובה. בעת בחירה בשלוש תבניות וידאו עבור אותו וידאו הנמצא בתיקייה, נעשה שימוש בתבנית הראשונה ברשימה עבור Source. התבניות הבאות ברשימה משמשות למילוי אוטומטי Alt Source 1 ו-Alt Source 2.

  דפדפן MP3 Wav Ogg
  Internet Explorer 9 כן לא לא
  Firefox 4.0 לא כן כן
  Google Chrome 6 כן כן כן
  Apple Safari 5 כן כן לא
  Opera 10.6 לא כן כן
  • Title: הזן כותרת לקובץ השמע.
  • Fallback text: הזן את הטקסט שיוצג בדפדפן שאינו תומך ב-HTML 5.
  • Controls: בחר אם ברצונך להציג פקדי שמע כגון Play, Pause ו-Mute בדף HTML.
  • Autoplay: בחר אם ברצונך שקובץ השמע יופעל מיד כשייטען בדף האינטרנט.
  • Loop Audio: בחר באפשרות זו אם ברצונך שקובץ השמע יושמע ברציפות עד שהמשתמש יעצור אותו.
  • Mute: בחר באפשרות זו אם ברצונך להשתיק את השמע לאחר ההורדה.
  • Preload: בחירה באפשרות Auto טוענת את קובץ השמע כולו בעת הורדת הדף. בחירה באפשרות Metadata מורידה רק מטא-נתונים לאחר שהורדת הדף הושלמה.

תצוגה מקדימה של השמע בדפדפן

 1. שמור את דף האינטרנט.

 2. בחר File > Real-time Preview. בחר את הדפדפן שבו ברצונך להציג תצוגה מקדימה של השמע.