הצג וערוך תוכן בדף אינטרנט של Dreamweaver, הגדר מטא-מאפיינים ואת כותרת הדף, ציין מילות מפתח ותיאורים לדף ועוד.

דפים מכילים רכיבים המתארים את המידע בדף, לשימוש של מנועי חיפוש. ניתן להגדיר את המאפיינים של רכיבי head כדי לשלוט על אופן הזיהוי של הדפים שלך.

הצגה ועריכה של תוכן כותרת

ניתן להציג את הרכיבים במקטע head של מסמך בתצוגת Code, או באמצעות ה-Code Inspector.

הוספת רכיב למקטע head של מסמך

 1. בחר תג head מתוך Insert ‏> HTML.

 2. הזן אפשרויות לרכיב בתיבת הדו-שיח שמופיעה או ב-Property inspector.

עריכת רכיב באזור הכותרת של מסמך

ניתן לערוך רכיבי Head על-ידי הקלדה ישירה בקוד בתצוגת Code, או ב-Property Inspector.

כדי לערוך רכיבים במקטע head באמצעות Property Inspector:

 1. בחר את רכיב head בחלונית DOM‏ (Window > החלונית DOM). 

  Property Inspector מציג את המאפיינים עבור הרכיב שנבחר.

 2. הגדר או שנה את המאפיינים של הרכיב ב-Property inspector.

הגדרת מטא-מאפיינים של העמוד

תג meta הוא רכיב head ששומר מידע על הדף הנוכחי, כגון קידוד התווים, המחבר, זכויות היוצרים או מילות מפתח. ניתן גם להשתמש בתגים אלה כדי לספק לשרת מידע, כגון תאריך תפוגת תוקף, מרווח רענון ודירוג POWDER של הדף. (POWDER, או Protocol for Web Description Resources, מספק שיטה להקצאת דירוג לדפי אינטרנט, כמו דירוג סרטים.)

הוספת מטא-תג

 1. בחר Insert ‏> HTML ‏> Meta.

 2. ציין את המאפיינים בתיבת הדו-שיח שתופיע.

עריכת מטא-תג קיים

ניתן לערוך רכיבי meta על-ידי הקלדה ישירה בקוד בתצוגת Code, או ב-Property Inspector.

כדי לערוך רכיבים במקטע meta באמצעות Property Inspector:

 1. בחר את רכיב head בחלונית DOM‏ (Window > החלונית DOM). 

  Property Inspector מציג את המאפיינים עבור הרכיב שנבחר.

 2. בחר תג meta מתוך החלונית DOM.

 3. ציין את המאפיינים ב-Property inspector.

  Attribute

  מציין האם התג meta מכיל מידע תיאורי על הדף (name) או מידע על כותרת HTTP ‏(http-equiv).

  Value

  מציין את סוג המידע שתספק בתג זה. ערכים מסוימים, כגון description, ‏keywords ו-refresh, כבר מוגדרים היטב (ויש להם מפקחי מאפיינים נפרדים משלהם ב-Dreamweaver), אך באופן מעשי, ניתן לציין כל ערך שהוא (לדוגמה, creationdate, ‏documentID או level).

  תוכן

  מציין את המידע עצמו. לדוגמה, אם ציינת level במאפיין Value, תוכל לציין beginner, ‏intermediate או advanced במאפיין Content.

הגדרה של כותרת העמוד

יש רק מאפיין כותרת אחד: כותרת הדף. באפשרותך לערוך את כותרת הדף באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • עריכת הכותרת בקוד ישירות (בתצוגת Code)
 • בחר תג title בחלונית DOM וערוך את הכותרת ב-Property Inspector

ציון מילות מפתח לדף

רובוטים של מנועי חיפוש רבים (תוכניות הסורקות באופן אוטומטי את האינטרנט ואוספות מידע שיתווסף לאינדקס במנועי חיפוש) קוראים את התוכן של רכיב KeywoRDS בתג meta ומשתמשים במידע על מנת למפתח את הדפים שלך במסדי הנתונים שלהם. מכיוון שמנועי חיפוש מסוימים מגבילים את מספר מילות המפתח או מספר התווים שהם ממפתחים, או מתעלמים מכל מילות המפתח אם תעבור מגבלה זו, מומלץ להשתמש במספר קטן של מילות מפתח שנבחרו לאחר מחשבה.

הוספת מטא-תג KeywoRDS

 1. בחר Insert ‏> HTML ‏> KeywoRDS.

 2. ציין את מילות המפתח בתיבת הדו-שיח שתופיע, כשהן מופרדות בפסיקים.

עריכת מטא-תג KeywoRDS

באפשרותך לערוך את תיאורי ה-meta של מילות מפתח באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • עריכת מילת המפתח בקוד ישירות (בתצוגת Code)
 • בחר בתג ה-meta עבור מילת המפתח בחלונית DOM והצג, שנה או מחק את מילות המפתח ב-Property Inspector.

הערה:

יש להפריד בין מילות המפתח באמצעות פסיקים.

ציון תיאורים לדף

רובוטים של מנועי חיפוש רבים (תוכניות הסורקות באופן אוטומטי את האינטרנט ואוספות מידע שיתווסף לאינדקס במנועי חיפוש) קוראים את התוכן של רכיב Description בתג meta. חלקם משתמשים במידע כדי למפתח את הדפים שלך במסדי הנתונים שלהם וחלקם אף מציג את המידע בדף תוצאות החיפוש (במקום להציג את השורות הראשונות במסמך שלך). יש מנועי חיפוש המגבילים את מספר התווים שהם מוסיפים לאינדקס, לכן מומלץ להגביל את התיאור לכמה מילים ספורות (לדוגמה, Pork barbecue catering in Albany, Georgia, או Web design at reasonable rates for clients worldwide).

הוספת מטא-תג Description

 1. בחר Insert ‏> HTML ‏> Description.

 2. הזן טקסט תיאורי בתיבת הדו-שיח שתופיע.

עריכת מטא-תג Description

באפשרותך לערוך את תיאורי ה-meta באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • עריכת התיאור בקוד ישירות (בתצוגת Code)
 • בחר את תג ה-meta עבור התיאור בחלונית DOM וערוך את התיאור ב-Property Inspector.

הגדרת מאפייני הרענון של הדף

השתמש ברכיב Refresh כדי להורות לדפדפן לרענן את הדף שלך באופן אוטומטי – בטעינה מחדש של הדף הנוכחי או במעבר לדף אחר – בחלוף זמן מסוים. לעתים קרובות, רכיב זה משמש להפנות משתמשים מכתובת URL אחת לאחרת, והוא בדרך כלל מציג הודעת טקסט על שינוי כתובת URL.

הוספת מטא-תג Refresh

 1. בחר Insert ‏> HTML ‏> Meta.

 2. ציין את המאפיינים הבאים בתיבת הדו-שיח המוצגת:

  Attribute

  מציין שתג ה-meta מכיל פרטי כותרת HTTP ‏(שווה ערך ל-http).

  Value

  מציין שסוג המידע שאתה מספק בתג זה הוא רענון.

  Content

  ציין את הזמן בשניות שיש להמתין לפני שהדפדפן ירענן את הדף. כדי לגרום לדפדפן לרענן את הדף מיד בתום הטעינה, הזן 0 בתיבה זו.

עריכת מטא-תג Refresh

באפשרותך לערוך את המטא-תג refresh באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

 • עריכת המאפיינים בקוד ישירות (בתצוגת Code)
 • בחר במטא-תג לרענון בחלונית DOM או בקוד, וערוך את המאפיינים ב-Property Inspector.

עריכת מטא-תג Base

ניתן לערוך את הרכיב Base המשמש להגדרת כתובת ה-URL הבסיסית שכל הנתיבים היחסיים למסמכים בדף נחשבים כיחסיים אליה.

 1. בחר את הרכיב Base בחלונית DOM.

 2. ב-Property inspector, ציין את המאפיינים של המטא-תג Base.

  Href

  כתובת URL הבסיסית. לחץ על הלחצן Browse כדי לנווט לקובץ ולבחור בו או הקלד נתיב בתיבה.

  Target

  מציין את המסגרת או החלון שבהם ייפתחו כל המסמכים המקושרים. בחר באחת מהמסגרות שבערכת המסגרות הנוכחית או באחד מהשמות השמורים הבאים:

  • ‎_blank טוען את המסמך המקושר בחלון חדש ללא שם של הדפדפן.

  • ‎_parent טוען את המסמך המקושר בערכת האב של המסגרות או בחלון של המסגרת הכוללת את הקישור. אם המסגרת הכוללת את הקישור אינה מקוננת, הדבר זהה לשם השמור ‎_top; המסמך המקושר ייטען בחלון מלא של הדפדפן.

  • ‎_self טוען את המסמך המקושר באותה מסגרת או באותו חלון כמו הקישור. יעד זה הוא אפשרות ברירת המחדל, כך שבדרך כלל אין צורך לציינו.

  • ‎_top טוען את המסמך המקושר בחלון מלא של הדפדפן ומסיר את כל המסגרות.

ניתן לערוך את התג link המגדיר מערכת יחסים בין המסמך הנוכחי לבין קובץ אחר.

הערה:

התג link שבמקטע head אינו זהה לקישור HTML בין מסמכים במקטע body.

 1. בחר את הרכיב Link בחלונית DOM או בתצוגת Code.

 2. ב-Property inspector, ציין את המאפיינים של המטא-תג Link.

  Href

  כתובת URL של הקובץ שאתה מגדיר את מערכת היחסים עמו. לחץ על הלחצן Browse כדי לנווט לקובץ ולבחור בו או הקלד נתיב בתיבה. שים לב שתכונה זו לא מציינת קובץ שאתה יוצר קישור אליו במובן הרגיל של HTML; מערכת היחסים שתציין ברכיב Link היא מורכבת יותר.

  ID

  מציין מזהה ייחודי לקישור.

  Title

  מתאר את מערכת היחסים. למאפיין זה יש חשיבות מיוחדת בנוגע לגיליונות עיצוב מקושרים; למידע נוסף, עיין בפרק External Style Sheets של מפרט HTML 4.0 באתר האינטרנט של World Wide Web Consortium בכתובת www.w3.org/TR/REC-html40/present/styles.html#style-external.

  Rel

  מציין את מערכת היחסים בין המסמך הנוכחי למסמך בתיבה Href. הערכים האפשריים הם Alternate, ‏Stylesheet, ‏Start, ‏Next, ‏Prev, ‏Contents, ‏Index, ‏Glossary, ‏Copyright, ‏Chapter, ‏Section, ‏Subsection‏, Appendix, ‏Help ו-Bookmark. כדי לציין יותר ממערכת יחסים אחת, הפרד את הערכים ברווח.

  Rev

  מציין את מערכת היחסים הנגדית (ההיפך מ-Rel) בין המסמך הנוכחי למסמך בתיבה Href. הערכים האפשריים זהים לאלה של Rel.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת