למד כיצד להוסיף ולעצב טקסט בתצוגת Live, בתצוגת Code, או על-ידי חילוץ טקסט ומאפיינים משויכים מקובצי PSD.

הוספת טקסט למסמך

כדי להוסיף טקסט למסמך Dreamweaver, ניתן להקליד ישירות בחלון Document או לגזור ולהדביק את הטקסט. ניתן גם לייבא טקסט ממסמכים אחרים.

בהדבקת טקסט למסמך Dreamweaver, ניתן להשתמש בפקודה Paste או בפקודה Paste Special. הפקודה Paste Special מאפשרת לציין דרכים שונות לעיצוב של הטקסט המודבק. לדוגמה, אם תרצה להדביק טקסט ממסמך מעוצב של Microsoft Word אל מסמך Dreamweaver, ולהסיר את כל העיצוב על מנת שתוכל להחיל על הטקסט המודבק גיליון סגנונות CSS משלך, תוכל לבחור את הטקסט ב-Word, להעתיק אותו אל הלוח ולהשתמש בפקודה Paste Special כדי לבחור באפשרות המאפשרת להדביק טקסט בלבד.

בעת שימוש בפקודה Paste להדבקת טקסט מיישומים אחרים, ניתן להגדיר העדפות הדבקה כאפשרויות ברירת המחדל.

הערה:

קיצורי המקשים Control+V ‏(Windows) ו-Command+V ‏(Macintosh) תמיד ידביקו טקסט בלבד (ללא עיצוב) בתצוגת Code.

 1. הוסף טקסט למסמך שלך באחת מהדרכים הבאות:
  • חלץ טקסט מקומפוזיציות PSD באמצעות חלונית Extract‏. למידע מפורט, ראה העתקת טקסט מקובצי PSD.
  • הקלד טקסט ישירות בחלון Document.
  • העתק טקסט מיישום אחר, עבור אל Dreamweaver, הצב את נקודת ההכנסה בתצוגת Design של חלון Document ובחר Edit ‏> Paste או Edit ‏> Paste Special.

  בבחירת Edit ‏> Paste Special, ניתן לבחור במספר אפשרויות להדבקת עיצוב.

  ניתן גם להדביק טקסט באמצעות קיצורי המקשים הבאים:

   

  אפשרות הדבקה

  קיצור מקשים

  Paste

  Control+V ‏(Windows)

  Command+V ‏(Macintosh)

  Paste Special

  Control+Shift+V ‏(Windows)

  Command+Shift+V ‏(Macintosh)

   

הוספת תווים מיוחדים

תווים מיוחדים מסוימים מיוצגים בשפת HTML על-ידי שם או מספר, הנקראים יישות. שפת HTML כוללת שמות ישות לתווים כגון סמל זכויות יוצרים (‎©‎), תו החיבור (‎&‎) וסמל סימן מסחר רשום (‎®‎). לכל ישות יש שם (כגון ‎—‎) ושווה ערך מספרי (כגון ‎—‎).

הערה:

שפת HTML משתמשת בסוגריים משולשים <> בקוד שלה, אולם ייתכן שתצטרך להשתמש בתווים מיוחדים אלה במשמעות של "גדול מ" ו"קטן מ", מבלי ש-Dreamweaver יפרש אותם כקוד. במקרה כזה, השתמש בישות ‎&#38;gt;‎ ל"גדול מ" (<) ובישות ‎&#38;lt;‎ ל"קטן מ" (>).

לרוע המזל, דפדפנים ישנים רבים אינם מציגים כראוי ישויות רבות בעלות שם.

 1. בחלון Document, הצב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו תו מיוחד.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר בשם התו מתוך Insert ‏> HTML ‏> Character.

  • בקטגוריה HTML של החלונית Insert, לחץ על האפשרות Characters ובחר את התו מתוך התפריט הנפתח.

  הערה:

  קיימים תווים מיוחדים רבים אחרים; כדי לבחור באחד מהם, בחר Insert‏ > HTML‏ > Character‏ > Other...‎, או לחץ על הלחצן Characters בקטגוריה HTML של החלונית Insert ובחר באפשרות Other Characters. בחר בתו מתוך תיבת הדו-שיח Other Character ולחץ על OK.

הוספת רווח בין תווים

שפת HTML מאפשרת להוסיף רק רווח אחד בין תווים; כדי להוסיף רווחים נוספים במסמך, עליך להוסיף רווח קשיח. ניתן להגדיר העדפה להוספת רווחים קשיחים במסמך באופן אוטומטי.

הוספת רווח קשיח

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Insert ‏> HTML ‏> Special Characters ‏> Non-Breaking Space.

  • הקש על Control+Shift+מקש רווח ‏(Windows) או Option‏+מקש רווח (Macintosh).

  • בחלונית Insert, בחר HTML, לחץ על הלחצן Characters ובחר את האפשרות Non-Breaking Space.

הגדרת העדפה להוספת רווחים קשיחים

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. בקטגוריה General, ודא שהאפשרות Allow Multiple Consecutive Spaces מסומנת.

הוספת ריווח פסקה

Dreamweaver פועל בדומה ליישומים רבים לעיבוד תמלילים: הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh) כדי ליצור פסקה חדשה. דפדפנים מוסיפים באופן אוטומטי שורה ריקה בין פסקאות. ניתן להוסיף שורת רווח אחת בין פסקאות, באמצעות הוספת מעבר שורה.

הוספת מעבר פסקה

 1. הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).

הוספת מעבר שורה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הקש Shift+Enter ‏(Windows) או Shift+Return ‏(Macintosh).

  • בחר Insert ‏> HTML ‏> Special Characters ‏> Line Break.

  • בחלונית Insert, בחר HTML, לחץ על הלחצן Characters ובחר Line Break.

יצירת רשימות תבליטים ורשימות ממוספרות

ניתן ליצור רשימות ממוספרות (מסודרות), רשימות תבליטים (לא מסודרות) ורשימות הגדרות מתוך טקסט קיים או מתוך טקסט חדש שתקליד בחלון Document.

רשימת הגדרות לא משתמשת בתווים מובילים כגון נקודות תבליט או מספרים, ובדרך כלל משמשת במונחונים או בתיאורים. רשימות יכולות להיות מקוננות. רשימות מקוננות הן רשימות המכילות רשימות אחרות. לדוגמה, ייתכן שתרצה ליצור רשימה מסודרת או רשימת תבליטים מקוננת בתוך רשימה ממוספרת או רשימה מסודרת אחרת.

ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח List Properties כדי להגדיר את ההופעה של רשימה במלואה או של פריט מסוים ברשימה. ניתן להגדיר סגנון מספר, לאפס מספור או להגדיר אפשרויות של סגנון תבליט לפריטים מסוימים ברשימה או לרשימה במלואה.

יצירת רשימה חדשה

 1. במסמך Dreamweaver, הצב את נקודת ההכנסה במיקום בו ברצונך להוסיף רשימה, ובצע אחת מהפעולות הבאות:
  • במפקח מאפייני HTML, לחץ על Ordered List או List Item.

  • בחר Insert‏ > HTMl > ובחר את סוג הרשימה הרצוי - Unordered List (bulleted list)‎, ‏Ordered List (numbered list)‎.

   התו המוביל עבור פריט הרשימה שצוין מופיע בחלון Document.

 2. הקלד את פריט הרשימה הבא ולאחר מכן הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh) כדי ליצור פריט רשימה נוסף.
 3. לסיום הרשימה, הקש פעמיים Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).

יצירת רשימה עם טקסט קיים

 1. בחר סדרת פסקאות שיש להפוך לרשימה.
 2. בחר Insert ‏> HTML‏ > Unordered List או Ordered List או List Item.

יצירת רשימה מקוננת

 1. בחר את פריטי הרשימה שברצונך לקנן.

 2. לחץ לחיצה ימנית ובחר List‏ > Indent.

  Dreamweaver יוצר הזחה של הטקסט ורשימה נפרדת עם מאפייני HTML של הרשימה המקורית.

 3. החל סוג רשימה או סגנון חדש על הטקסט המוזח, באותו ההליך כמתואר לעיל.

הגדרת מאפייני רשימה לכל הרשימה

 1. בחלון Document, צור פריט רשימה אחד לפחות. הסגנון החדש יחול באופן אוטומטי על פריטים נוספים שתוסיף לרשימה.
 2. כשנקודת ההכנסה נמצאת בתוך הטקסט של פריט הרשימה, לחץ לחיצה ימנית ובחר List‏ > Properties. המערכת תציג את תיבת הדו-שיח List Properties.

 3. הגדר את האפשרויות שברצונך להגדיר עבור הרשימה:

  List Type

  מציינת מאפייני רשימה, בעוד List Item מציינת פריט יחיד ברשימה. השתמש בתפריט הנפתח כדי לבחור ברשימת תבליטים, ברשימה ממוספרת, בספרייה או ברשימת תפריט. בהתאם לסוג הרשימה שתבחר באפשרות List Type, יופיעו אפשרויות שונות בתיבת הדו-שיח.

  Style

  קובעת את סגנון המספרים או התבליטים המשמשים לרשימה ממוספרת או לרשימת תבליטים. כל הפריטים ברשימה יהיו בסגנון זהה, אלא אם תציין סגנון חדש לפריטים מסוימים בתוך הרשימה.

  Start Count

  מגדירה את הערך של הפריט הראשון ברשימה ממוספרת.

 4. לחץ על OK כדי להגדיר את האפשרויות שבחרת.

הגדרת מאפייני רשימה לפריט ברשימה

 1. בחלון Document, הצב את נקודת ההכנסה בטקסט של פריט הרשימה שעליו תרצה להשפיע.
 2. לחץ לחיצה ימנית ובחר List‏ > Properties.

 3. תחת List Item, הגדר את האפשרויות הרצויות לך:

  New Style

  מציינת סגנון לפריט הרשימה שנבחר. הסגנונות בתפריט New Style מקושרים לסוג הרשימה המוצג בתפריט List Type. לדוגמה, אם התפריט List Item מציג Bulleted List, רק אפשרויות התבליט תהיינה זמינות בתפריט New Style.

  Reset Count To

  מגדירה מספר מסוים ממנו יש להתחיל ולמספר את פריטי הרשימה שתזין.

 4. לחץ על OK כדי להגדיר את האפשרויות.

חיפוש והחלפה של טקסט

לקבלת מידע על חיפוש והחלפה של טקסט, ראה חיפוש והחלפה של טקסט.

הגדרת קיצורים וראשי תיבות

שפת HTML מספקת תגים המאפשרים להגדיר את הקיצורים וראשי התיבות בדף שלך, לשימושם של מנועי חיפוש, בודקי איות, תוכניות לתרגום שפות או מחוללי דיבור. לדוגמה, ייתכן שתרצה לציין שהקיצור ME בדף שלך מציין "מהנדס מכונות", או שראשי התיבות WHO מציינים את "ארגון הבריאות העולמי".

 1. בחר בקיצור או בראשי התיבות בטקסט של הדף שלך.
 2. בחר Insert ‏> HTML ‏> Text Objects ‏> Abbreviation כדי לציין קיצור או בחר Insert ‏> HTML ‏> Text Objects ‏> Acronym כדי לציין ראשי תיבות.
 3. הזן את הטקסט המלא של הקיצור או ראשי התיבות.
 4. הזן את השפה, למשל en לאנגלית, de לגרמנית או it לאיטלקית.

הגדרת העדפות של העתקה והדבקה

ניתן להגדיר העדפות להדבקה מיוחדת כאפשרויות ברירת המחדל, בשימוש בפקודה Edit ‏> Paste להדבקת טקסט מיישומים אחרים. לדוגמה, אם תמיד תרצה להדביק טקסט כטקסט בלבד, או טקסט בעיצוב בסיסי, ניתן להגדיר את אפשרות ברירת המחדל בתיבת הדו-שיח Copy/Paste Preferences.

הערה:

בהדבקת טקסט למסמך Dreamweaver, ניתן להשתמש בפקודה Paste או בפקודה Paste Special. הפקודה Paste Special מאפשרת לציין דרכים שונות לעיצוב של הטקסט המודבק. לדוגמה, אם תרצה להדביק טקסט ממסמך מעוצב של Microsoft Word אל מסמך Dreamweaver, ולהסיר את כל העיצוב על מנת שתוכל להחיל על הטקסט המודבק גיליון סגנונות CSS משלך, תוכל לבחור את הטקסט ב-Word, להעתיק אותו אל הלוח ולהשתמש בפקודה Paste Special כדי לבחור באפשרות המאפשרת להדביק טקסט בלבד.

הערה:

ההעדפות המוגדרות בתיבת הדו-שיח Copy/Paste Preferences חלות רק על פריטים המודבקים בתצוגת Design.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. לחץ על הקטגוריה Copy/Paste.
 3. הגדר את האפשרויות הבאות ולחץ על OK.

  Text Only

  מאפשרת להדביק טקסט לא מעוצב. אם הטקסט המקורי מעוצב, כל העיצוב, כולל מעברי שורה ופסקאות, יוסר.

  Text With Structure

  מאפשרת להדביק טקסט השומר על מבנהו, אולם לא על עיצובו הבסיסי. לדוגמה, ניתן להדביק טקסט ולשמור על המבנה של הפסקאות, הרשימות והטבלאות, מבלי לשמור על גופנים מודגשים או נטויים ועל עיצוב אחר.

  Text With Structure Plus Basic Formatting

  מאפשרת להדביק טקסט מובנה וטקסט בעיצוב HTML פשוט (למשל, פסקאות וטבלאות וכן טקסט מעוצב עם התגים b, i, u, strong, em, hr, abbr, או acronym).

  Text With Structure Plus Full Formatting

  מאפשרת להדביק טקסט ששומר על כל המבנה, עיצוב HTML וסגנונות CSS שלו.

  הערה:

  האפשרות Full Formatting לא יכולה לשמור על סגנונות CSS שמקורם בגיליון סגנונות חיצוני. בנוסף, היא לא יכולה לשמור על סגנונות אם היישום ממנו אתה מדביק לא שומר על סגנונות בהדבקה אל הלוח.

  Retain Line Breaks

  מאפשרת לשמור על מעברי שורה בטקסט המודבק. אפשרות זו אינה פעילה כשבוחרים באפשרות Text Only.

  Clean Up Word Paragraph Spacing

  בחר באפשרות זו אם בחרת באפשרות Text With Structure או Text With Structure Plus Basic Formatting וברצונך להסיר רווחים עודפים בין פסקאות בעת הדבקת הטקסט.

  המרת גרשיים מסולסלים לגרשיים ישרים ממיר גרשיים מסולסלים לגרשיים ישרים.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת