למד כיצד להגדיר מאפייני כותרת של CSS ומאפייני קישור של CSS וכיצד להחיל אותם על כל הכותרות והקישורים בדף.

באפשרותך לציין גופנים, גדלי גופנים וצבעים עבור כותרות בדף. כברירת מחדל, Dreamweaver יוצר כללי CSS עבור הכותרות ומחיל אותם על כל הכותרות שבהן אתה משתמש בדף. הכללים מוטבעים באזור head של הדף.

כדי להחיל את מאפייני הכותרת של CSS:

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות

  • לחץ על File‏ > Page Properties
  • לחץ על Window‏ > Page Properties ולחץ על Page Properties במפקח המאפיינים של הטקסט.
 2. מתוך החלונית Page Properties, בחר Headings (CSS)‎. באפשרותך להגדיר את האפשרויות הבאות:

  • Heading Font: מציינת את משפחת הגופנים המהווה את ברירת המחדל, אשר תשמש לכותרות. Dreamweaver ישתמש במשפחת הגופנים שתציין, אלא אם גופן אחר הוגדר במפורש לרכיב טקסט מסוים.
  • Heading 1 עד Heading 6: מציינות את הגודל והצבע של הגופן אשר ישמש עד שש רמות של תגי כותרת.

‬‏‫‏‫הגדרת מאפייני קישור של CSS‬‬ עבור דף שלם‬‏‫‬‏‫

באפשרותך לציין גופנים, גדלי גופנים, צבעים ופריטים אחרים עבור קישורים. כברירת מחדל, Dreamweaver יוצר כללי CSS עבור הקישורים ומחיל אותם על כל הקישורים בהם אתה משתמש בדף. (הכללים מוטבעים באזור head של הדף.)

הערה:

אם ברצונך לבצע התאמה אישית של קישורים יחידים בדף, עליך ליצור כללי CSS בודדים ולהחיל אותם על הקישורים בנפרד.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות

  • לחץ על File‏ > Page Properties
  • לחץ על Window‏ > Page Properties ולחץ על Page Properties במפקח המאפיינים של הטקסט.
 2. מתוך האפשרות Category, בחר Links (CSS)‎.

  • Link Fonts: מציינת את משפחת הגופנים המהווה את ברירת המחדל, אשר תשמש לטקסט של קישור. כברירת מחדל, Dreamweaver משתמש במשפחת הגופנים שצוינה בכל הדף, אלא אם תציין גופן אחר.
  • Size: מציינת את גודל הגופן המהווה את ברירת המחדל, אשר ישמש לטקסט של קישור.
  • Link Color: מציינת את הצבע שיש להחיל על טקסט של קישור.
  • Visited Links: מציינת את הצבע שיש להחיל על קישורים שביקרת בהם.
  • Rollover Links: מציינת את הצבע שיש להחיל כשהעכבר (או המצביע) מרחף מעל קישור.
  • Active Links: מציינת את הצבע שיש להחיל בלחיצת עכבר (או בלחיצת מצביע) על קישור.
  • Underline Style: מציינת את סגנון הקו התחתון שיש להחיל על קישורים. אם בדף שלך כבר מוגדר סגנון קו תחתון לקישורים (לדוגמה, בגיליון סגנונות CSS חיצוני), ברירת המחדל בתפריט Underline Style הופכת לאפשרות “don’t change”. אפשרות זו מתריעה בפניך על כך שכבר הוגדר סגנון קישורים. אם תשנה את סגנון הקו התחתון לקישורים בתיבת הדו-שיח Page Properties, ‏Dreamweaver ישנה את הגדרת הקישורים הקודמת.