הורדת קבצים מהשרת והעלאת קבצים לשרת, וניהול העברות קבצים בעזרת Dreamweaver.

בעת עבודה בסביבה שיתופית, השתמש במערכת Check In/Check Out להעברת קבצים מאתר מקומי לאתר מרוחק ולהפך. עם זאת, אם אתה האדם היחיד שעובד באתר המרוחק, תוכל להשתמש בפקודות Get ו-Put להעברת קבצים מבלי להוציא אותם מאחסון ולהכניס אותם לאחסון.

לקבלת מידע נוסף אודות הכנסה והוצאה של קבצים, ראה הכנסה והוצאה של קבצים.

בעת העברת מסמך מתיקייה מקומית לתיקייה מרוחקת ולהפך בעזרת החלונית Files, ניתן להעביר את הקבצים התלויים של המסמכים. קבצים תלויים הם תמונות, גיליונות סגנונות חיצוניים וקבצים אחרים שהמסמך מפנה אליהם ודפדפן טוען אותם בעת טעינת המסמך.

הערה:

בדרך כלל, מומלץ להוריד קבצים תלויים בעת הוצאת קובץ חדש מאחסון, אך אם הגרסאות העדכניות ביותר של הקבצים התלויים כבר נמצאות בדיסק המקומי, אין צורך להוריד את הקבצים שוב. הדבר נכון גם לגבי העלאה והכנסה לאחסון של קבצים: אין צורך לבצע פעולות אלה אם עותקים מעודכנים כבר נמצאים באתר המרוחק.

פריטי ספרייה מטופלים כקבצים תלויים.

שרתים מסוימים מדווחים על שגיאות בעת העלאת פריטי ספרייה. עם זאת, ניתן להסוות קבצים אלה כדי למנוע את העברתם.

אודות העברת קבצים ברקע

ניתן לבצע פעולות אחרות שאינן קשורות לשרת במהלך הורדה או העלאה של קבצים. העברת קבצים ברקע פועלת בכל פרוטוקולי ההעברה הנתמכים על-ידי Dreamweaver: ‏FTP, ‏SFTP, ‏LAN, ‏WebDAV‏ ו- RDS.

פעולות שאינן קשורות לשרת כוללות פעולות נפוצות כגון הקלדה, עריכת גיליונות סגנונות חיצוניים, יצירת דוחות לכל האתר ויצירת אתרים חדשים.

להלן הפעולות הקשורות לשרת שלא ניתן לבצע ב-Dreamweaver במהלך העברות קבצים:

 • העלאה/הורדה/הוצאה מאחסון/הכנסה לאחסון של קבצים

 • ביטול הוצאה מאחסון

 • יצירת חיבור למסד נתונים

 • קשירת נתונים דינמיים

 • הצגה מקדימה של נתונים בתצוגת Live

 • הוספת שירות אינטרנט

 • מחיקת קבצים או תיקיות מרוחקים

 • תצוגה מקדימה בדפדפן בשרת הבדיקה

 • שמירת קובץ בשרת מרוחק

 • הוספת תמונה משרת מרוחק

 • פתיחת קובץ משרת מרוחק

 • העלאה אוטומטית של קבצים בעת שמירה

 • גרירת קבצים לשרת המרוחק

 • גזירה, העתקה או הדבקה של קבצים בשרת המרוחק

 • רענון תצוגת Remote

כברירת מחדל, תיבת הדו-שיח Background File Activity נפתחת במהלך העברת קבצים. ניתן למזער את תיבת הדו-שיח על-ידי על הלחצן Minimize בפינה הימנית העליונה. סגירת תיבת הדו-שיח במהלך העברת קבצים גורמת לביטול הפעולה.

הורדת קבצים משרת מרוחק

באפשרותך להעתיק קבצים מהאתר המרוחק לאתר המקומי באחת משתי הדרכים הבאות:

במהלך ההעברה, Dreamweaver יוצר יומן של פעילות קבצים שתוכל להציג ולשמור.

הערה:

לא ניתן לבטל את העברת הקבצים ברקע. אם יומן פרטים פתוח בתיבת הדו-שיח Background File Activity, ניתן לסגור אותו כדי לשפר את הביצועים.

Dreamweaver מתעד גם את כל פעילות העברת הקבצים ב-FTP. אם מתרחשת שגיאה בעת העברת קובץ באמצעות FTP, היומן Site FTP יכול לסייע לך באיתור הבעיה.

הורדת קבצים משרת מרוחק באמצעות החלונית Files

 1. בחלונית Files ‏(Window‏ > Files), בחר בקבצים שברצונך להוריד.

  בדרך כלל יש לבחור קבצים אלה בתצוגת Remote, אך ניתן גם לבחור בקבצים המתאימים בתצוגת Local אם אתה מעדיף זאת. אם התצוגה Remote פעילה, Dreamweaver מעתיק את הקבצים שנבחרו לאתר המקומי; אם התצוגה Local פעילה, Dreamweaver מעתיק את הגרסאות המרוחקות של הקבצים המקומיים שנבחרו לאתר המקומי.

  הערה:

  להורדת קבצים שגרסתם המרוחקת עדכנית יותר מגרסתם המקומית, השתמש באפשרות Synchronize.

 2. להורדת הקובץ, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Get בסרגל הכלים של החלונית Files.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על הקובץ בחלונית Files, ולאחר מכן בחר Get מהתפריט תלוי-ההקשר.

 3. לחץ על Yes בתיבת הדו-שיח Dependent Files כדי להוריד קבצים תלויים. אם כבר יש לך עותקים מקומיים של הקבצים התלויים, לחץ על No. אפשרות ברירת המחדל אינה מורידה קבצים תלויים. ניתן להגדיר אפשרות זו תחת Edit >‏ Preferences >‏ Site.

  Dreamweaver מוריד את הקבצים שנבחרו באופן הבא:

  • בעת שימוש במערכת Check In/Check Out, הורדת קובץ יוצרת עותק מקומי לקריאה בלבד של הקובץ. הקובץ נשאר זמין להוצאה מאחסון על-ידי חברי צוות אחרים באתר המרוחק או בשרת הבדיקה.

  • אם אינך משתמש במערכת Check In/Check Out, הורדת קובץ גורמת ליצירת עותק עם זכויות קריאה וכתיבה.

  הערה:

  בעת עבודה בסביבה שיתופית - כלומר, אם חברי צוות אחרים עובדים על אותם קבצים - אל תבטל את האפשרות Enable File Check In and Check Out. אם אנשים אחרים משתמשים במערכת Check In/Check Out באתר, גם עלייך להשתמש במערכת זו.

  לעצירת העברת הקובץ בכל עת, לחץ על הלחצן Cancel בתיבת הדו-שיח Background File Activity.  

הורדת קבצים משרת מרוחק באמצעות חלון Document

 1. ודא שהמסמך פעיל בחלון Document.
 2. להורדת הקובץ, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Site >‏ Get.

  • לחץ על הסמל File Management בסרגל הכלים של חלון Document ובחר Get מהתפריט.

  הערה:

  אם הקובץ הנוכחי אינו חלק מהאתר הנוכחי בחלונית Files, ‏Dreamweaver מנסה לקבוע לאיזה אתר מקומי מוגדר שייך הקובץ הנוכחי. אם הקובץ הנוכחי שייך לאתר מקומי אחד בלבד, Dreamweaver פותח את האתר ולאחר מכן מבצע את הפעולה Get.

הצגת יומן FTP

 1. לחץ על התפריט Options בפינה הימנית העליונה של החלונית Files.
 2. בחר View >‏ Site FTP Log.

הערה:

בחלונית Files המורחבת, ניתן ללחוץ על הלחצן FTP Log להצגת היומן.

העלאת קבצים לשרת מרוחק

ניתן להעלות קבצים מהאתר המקומי לאתר המרוחק, בדרך כלל מבלי לשנות את מצב ההוצאה מאחסון של הקובץ.

יש שני מצבים שבהם עליך להשתמש בפקודה Put במקום בפקודה Check In:

 • אינך עובד בסביבה שיתופית ואינך משתמש במערכת Check In/Check Out.
 • ברצונך להעלות את הגרסה הנוכחית של הקובץ לשרת אך בכוונתך להמשיך לערוך את הקובץ.

הערה:

בעת העלאת קובץ שלא היה קיים קודם לכן באתר המרוחק ואם אתה משתמש במערכת Check In/Check Out, הקובץ מועתק לאתר המרוחק ולאחר מכן מוצא מאחסון בשבילך כך שתוכל להמשיך בעריכה.

ניתן להעלות קבצים באמצעות החלונית Files או חלון Document. במהלך ההעברה, Dreamweaver יוצר יומן של פעילות קבצים שתוכל להציג ולשמור.

הערה:

לא ניתן לבטל את העברת הקבצים ברקע. אם יומן פרטים פתוח בתיבת הדו-שיח Background File Activity, ניתן לסגור אותו כדי לשפר את הביצועים.  

Dreamweaver מתעד גם את כל פעילות העברת הקבצים ב-FTP. אם מתרחשת שגיאה בעת העברת קובץ באמצעות FTP, היומן Site FTP יכול לסייע לך באיתור הבעיה.

לקבלת ערכת לימוד על העלאה של קבצים בשרת מרוחק, ראה www.adobe.com/go/vid0163_il.

לקבלת ערכת לימוד על פתרון בעיות פרסום, ראה www.adobe.com/go/vid0164_il.

העלאת קבצים לשרת מרוחק או לשרת בדיקה באמצעות החלונית Files

 1. בחלונית Files ‏(Window >‏ Files), בחר בקבצים שברצונך להעלות.

  בדרך כלל יש לבחור קבצים אלה בתצוגת Local , אך ניתן גם לבחור בקבצים המתאימים בתצוגת Remote אם אתה מעדיף זאת.

  הערה:

  ניתן להעלות רק קבצים שגרסתם המקומית עדכנית יותר מגרסתם המרוחקת.

 2. להעלאת הקובץ לשרת המרוחק, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על הלחצן Put בסרגל הכלים של החלונית Files.

  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על הקובץ בחלונית Files, ולאחר מכן בחר Put מהתפריט תלוי-ההקשר.

 3. אם הקובץ לא נשמר, מופיעה תיבת דו-שיח (אם הגדרת העדפה זו בקטגוריה Site בתיבת הדו-שיח Preferences) המאפשרת לשמור את הקובץ לפני העלאתו לשרת המרוחק. לחץ על Yes כדי לשמור את הקובץ או לחץ על No כדי להעלות את הגרסה הקודמת שנשמרה של הקובץ לשרת המרוחק.

  הערה:

  אם לא תשמור את הקובץ, כל השינויים שביצעת לאחר שמירת הקובץ בפעם האחרונה לא יועלו לשרת המרוחק. עם זאת, הקובץ נשאר פתוח כך שתוכל לשמור את השינויים לאחר העלאת הקובץ לשרת אם תרצה.

 4. לחץ על Yes כדי להעלות את הקבצים התלויים יחד עם הקבצים שנבחרו, או לחץ על No כדי להימנע מהעלאת קבצים תלויים. אפשרות ברירת המחדל אינה מעלה קבצים תלויים. ניתן להגדיר אפשרות זו תחת Edit >‏ Preferences >‏ Site.

  הערה:

  בדרך כלל, מומלץ להעלות קבצים תלויים בעת הכנסת קובץ חדש לאחסון, אך אם הגרסאות העדכניות ביותר של הקבצים התלויים כבר נמצאות בשרת המרוחק, אין צורך להעלות את הקבצים שוב.

  לעצירת העברת הקובץ בכל עת, לחץ על הלחצן Cancel בתיבת הדו-שיח Background File Activity.

העלאת קבצים לשרת מרוחק באמצעות חלון Document

 1. ודא שהמסמך פעיל בחלון Document.
 2. להעלאת הקובץ, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר Site >‏ Put.

  • לחץ על הסמל File Management בסרגל הכלים של חלון Document ובחר Put מהתפריט.

  הערה:

  אם הקובץ הנוכחי אינו חלק מהאתר הנוכחי בחלונית Files, ‏Dreamweaver מנסה לקבוע לאיזה אתר מקומי מוגדר שייך הקובץ הנוכחי. אם הקובץ הנוכחי שייך לאתר מקומי אחד בלבד, Dreamweaver פותח את האתר ולאחר מכן מבצע את הפעולה Put.

הצגת יומן FTP

 1. לחץ על התפריט Options בפינה הימנית העליונה של החלונית Files.
 2. בחר View >‏ Site FTP Log.

הערה:

בחלונית Files המורחבת, ניתן ללחוץ על הלחצן FTP Log להצגת היומן.

ניהול העברות קבצים

ניתן להציג את המצב של פעולות העברת קבצים, וכן רשימה של קבצים שהועברו הכוללת את תוצאות ההעברה (ההעברה הסתיימה בהצלחה, המערכת דילגה על ההעברה, או שההעברה נכשלה). ניתן גם לשמור יומן של פעילות הקבצים.

הערה:

Dreamweaver מאפשר לך לבצע פעולות אחרות שאינן קשורות לשרת במהלך העברת קבצים אל השרת או ממנו.

ביטול העברת קבצים

 1. לחץ על הלחצן Cancel בתיבת הדו-שיח Background File Activity. אם תיבת הדו-שיח אינה מוצגת, לחץ על הלחצן File Activity בתחתית החלונית Files.

הצגת תיבת הדו-שיח Background File Activity במהלך העברה

לחץ על הלחצן File Activity או Log בתחתית החלונית Files.

הצגת פרטים על העברת הקבצים האחרונה

 1. לחץ על הלחצן Log בתחתית החלונית Files כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Background File Activity.
 2. לחץ על החץ המרחיב את האזור Details.

שמירת יומן של העברת הקבצים האחרונה

 1. לחץ על הלחצן Log בתחתית החלונית Files כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Background File Activity.
 2. לחץ על הלחצן Save Log ושמור את המידע כקובץ טקסט.

  ניתן לבדוק את פעילות הקבצים על-ידי פתיחה של קובץ היומן ב-Dreamweaver או בכל עורך טקסט.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת