השתמש בחלונית Assets ב-Dreamweaver כדי להוסיף ולהסיר משאבים ברשימת המועדפים. ניתן גם לתת כינויים למשאבים המועדפים עליך.

הרשימה המלאה של כל המשאבים המזוהים עלולה להיות מסורבלת באתרי אינטרנט גדולים. ניתן להוסיף משאבים שאתה משתמש בהם לעתים קרובות לרשימה Favorites, לקבץ משאבים קשורים יחד, לתת למשאבים כינויים שיזכירו לך למה הם נועדו ולחפש אותם בקלות בחלונית Assets.

הערה:

משאבים מועדפים אינם נשמרים כקבצים נפרדים בדיסק; הם הפניות למשאבים ברשימה Site. Dreamweaver זוכר אילו משאבים מהרשימה Site מוצגים ברשימה Favorites.

רוב הפעולות בחלונית Assets ניתנות לביצוע באופן זהה ברשימה Favorites וברשימה Site. עם זאת, יש משימות מסוימות שניתן לבצע ברשימה Favorites בלבד.

הוספה או הסרה של משאבים מועדפים

יש דרכים אחדות להוספת משאבים לרשימה Favorites של אתר אינטרנט בחלונית Assets.

להוספת צבע או כתובת URL לרשימה Favorites נדרש צעד נוסף. לא ניתן להוסיף צבעים או כתובות URL חדשים לרשימה Site; הרשימה Site מכילה רק משאבים שכבר נמצאים בשימוש באתר האינטרנט.

הערה:

אין רשימות Favorites לתבניות ולפריטי ספרייה.

הוספת משאבים לרשימה Favorites

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • בחר משאב אחד או יותר ברשימה Site של החלונית Assets, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh), ולאחר מכן בחר בפקודה Add To Favorites.

 • בחר קובץ אחד או יותר בחלונית Files, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh), ולאחר מכן בחר בפקודה Add To Favorites. Dreamweaver מתעלם מקבצים שאינם מתאימים לקטגוריה בחלונית Assets.

 • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על רכיב בתצוגת Design של חלון Document, ולאחר מכן בחר בפקודה בתפריט ההקשר כדי להוסיף את הרכיב לקטגוריית Favorites.

  התפריט תלוי-ההקשר לטקסט מכיל את הפקודה Add To Color Favorites, או אם יש בטקסט קישור - את הפקודה Add To URL Favorite. ניתן להוסיף רק רכיבים המתאימים לאחת הקטגוריות בחלונית Assets.

הוספת צבע או כתובת URL חדשים לרשימה Favorites

 1. בחלונית Assets, בחר בקטגוריה Colors או URLs.
 2. בחר באפשרות Favorites בראש החלונית.
 3. לחץ על הלחצן New Color או הלחצן New URL .
 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר צבע בעזרת דוגם הצבע, ולאחר מכן, אם תרצה, תן לצבע כינוי.

   לסגירת דוגם הצבע מבלי לבחור בצבע, הקש Esc או לחץ על הפס האפור בחלקו העליון של דוגם הצבע.

  • הקלד כתובת URL וכינוי בתיבת הדו-שיח Add New URL, ולאחר מכן לחץ על OK.

הסרת משאבים מהרשימה Favorites

 1. בחלונית Assets, בחר באפשרות Favorites בראש החלונית.
 2. בחר משאב אחד או יותר (או תיקייה) ברשימה Favorites.
 3. לחץ על הלחצן Remove From Favorites .

  המשאבים יוסרו מהרשימה Favorites, אך יישארו ברשימה Site. בעת הסרת תיקיית Favorites, התיקייה וכל התוכן שלה נמחקים יחד.

יצירת כינוי למשאב מועדף

ניתן לתת כינויים (לדוגמה, PageBackgroundColor במקום #999900) למשאבים ברשימה Favorites בלבד. הרשימה Site שומרת על שמות הקבצים האמיתיים של המשאבים (או על ערכיהם, במשאבי צבע וכתובות URL).

 1. בחלונית Assets ‏(Window >‏ Assets), בחר בקטגוריה המכילה את המשאב הרצוי.
 2. בחר באפשרות Favorites בראש החלונית.
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על שם המשאב או על סמל המשאב בחלונית Assets, ולאחר מכן בחר בפקודה Edit Nickname.

  • לחץ על שם המשאב, המתן מעט ולחץ עליו שנית. ‏(אל תלחץ פעמיים; לחיצה כפולה פותחת את הפריט לעריכה).

 4. הקלד את הכינוי למשאב ולאחר מכן הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).

קיבוץ משאבים בתיקיית Favorites

הצבת משאב בתיקייה Favorites אינה משנה את מיקום קובץ המשאב בדיסק.

 1. בחלונית Assets, בחר באפשרות Favorites בראש החלונית. לחץ לחיצה ימנית בתוך החלונית ובחר New Favorites Folder.

 2. הקלד שם לתיקייה ולאחר מכן הקש Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh).
 3. גרור משאבים לתיקייה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת