קרא מאמר זה כדי לראות כיצד לציין ישויות תו חסרות כדי להחליף תווים מיוחדים עבור XSLT ב-Dreamweaver.

הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

ציון ישות תו חסרה

ב-XSLT, חלק מהתווים אינם מותרים לשימוש בהקשרים מסוימים. לדוגמה, לא ניתן להשתמש בסימן "פחות מ" (<) ובסימן (&) בטקסט בין תגים או בערך תכונה. מנגנון המרת XSLT יציג הודעת שגיאה אם ייעשה שימוש שגוי בתווים אלה. כדי לפתור את הבעיה, ניתן לציין ישויות תו שיחליפו את התווים המיוחדים.

ישות תו היא מחרוזת תווים המייצגת תווים אחרים. ישויות תו הן ישויות שם או ישויות ממוספרות. ישות שם מתחילה בסימן (&) ולאחריו שם התווים, ומסתיימת בנקודה-פסיק (;). לדוגמה, &lt; מייצג את התו של סוגר זוויתי שמאלי (‎‎<‎). גם ישויות ממוספרות מתחילות ומסתיימות באותה דרך, פרט לכך שסימן סולמית (#) ומספר מציינים את התו.

XSLT כולל את חמש הישויות המוגדרות מראש הבאות:

תו

קוד יישות

‏‎<‎ (פחות מ)

&lt;

‏& ‏(ampersand)

&amp;

‏< (גדול מ)

&gt;

‏" (גרשיים)

&quot;

‏‘ (גרש‏)

&apos;

אם תשתמש בישויות תו אחרות בקובץ XSL, יהיה עליך להגדירן באזור DTD בקובץ XSL.‏ Dreamweaver מספק כמה הגדרות ברירת מחדל של ישויות שניתן לראותן בראש קובצי XSL שנוצרים ב-Dreamweaver. ישויות ברירת מחדל אלה מכסות טווח רחב של רוב התווים הנפוצים הנמצאים בשימוש.

כשמציגים תצוגה מקדימה של קובץ XSL בדפדפן, Dreamweaver בודק אם יש בקובץ XSL ישויות לא מוגדרות, ומודיע לך אם נמצאה ישות לא מוגדרת.

אם תציג תצוגה מקדימה של קובץ XML המצורף לקובץ XSLT, או אם תציג תצוגה מקדימה של דף בצד השרת עם המרת XSLT, השרת או הדפדפן (במקום Dreamweaver) יודיע לך אם נמצאה ישות לא מוגדרת. הנה דוגמה של הודעה שניתן לקבל ב-Internet Explorer כאשר אתה מבקש קובץ XML שהומר באמצעות קובץ XSL עם הגדרת ישות חסרה:Reference to undefined entity 'auml'. Error processing resource 'http://localhost/testthis/list.xsl'. Line 28, Position 20 <p class=''test''>&auml;</p> -------------------^‎

כדי לתקן את השגיאה בדף, יש להוסיף את הגדרת הישות לדף באופן ידני.

Reference to undefined entity 'auml'. Error processing resource 'http://localhost/testthis/list.xsl'. Line 28, Position 20 
<p class=''test''>&auml;</p> 
-------------------^

ציון הגדרת ישות חסרה

 1. חפש את התו החסר בדף ישויות התו באתר האינטרנט של WC בכתובת www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.

  דף זה כולל 252 ישויות מותרות לשימוש ב-HTML 4 וב-XHTML 1.0.

  לדוגמה, אם ישות התו Egrave חסרה, חפש “Egrave” בדף התווים של W3C. תמצא את הפריט הבא:

  <!ENTITY Egrave CDATA "&#200;" -- latin capital letter E with grave, U+00C8 ISOlat1 -->
 2. רשום את שם התו ואת קוד התו.

  בדוגמה שלעיל, Egrave הוא שם התו ו-&#200 הוא קוד התו.

 3. כשמידע זה בידך, עבור לתצוגת Code והזן את תג הישות הבא בראש קובץ XSL (לאחר הצהרת Doctype ויחד עם תגי ישות אחרים):
  <!ENTITY entityname "entitycode;">

  בדוגמה שלעיל, יש להזין את תג הישות הבא:<!ENTITY Egrave "&#200;">‎

  <!ENTITY Egrave "&#200;">
 4. שמור את הקובץ.

  אם אתה משתמש באותן ישויות תו שוב ושוב, ייתכן שתרצה להוסיף לצמיתות את ההגדרות שלהן לקובצי XSL שיוצר Dreamweaver כברירת מחדל בעת בחירת האפשרות File >‏ ‏New.

הוספת הגדרות ישויות לקובצי XSL ש-Dreamweaver יוצר כברירת מחדל

 1. אתר את קובץ התצורה הבא בתיקיית היישום של Dreamweaver ופתח אותו בעורך טקסט כלשהו.

  Configuration/DocumentTypes/MMDocumentTypeDeclarations.xml

 2. אתר את ההצהרה: mm_xslt_1:
  <documenttypedeclaration id="mm_xslt_1">
 3. הזן את תג או תגי הישות החדשים לרשימת תגי הישות באופן הבא:
  <!ENTITY entityname "entitycode;">
 4. שמור את הקובץ והפעל מחדש את Dreamweaver.