למד כיצד להחיל או להסיר תבנית ממסמך קיים ב-Dreamweaver בעזרת החלונית Assets.

בעת החלת תבנית על מסמך הכולל תוכן קיים, Dreamweaver מנסה להתאים את התוכן הקיים לאזור בתבנית. אם אתה מחיל גרסה שהשתנתה של אחת מהתבניות הקיימות, סביר שהשמות יתאימו.

אם תחיל תבנית על מסמך שלא הוחלה עליו תבנית, לא יהיו אזורים ניתנים לעריכה להשוואה, ותתרחש התנגשות. Dreamweaver עוקב אחר התנגשויות אלה, כדי שתוכל לבחור לאיזה אזור או לאילו אזורים להעביר את תוכן הדף הנוכחי, או למחוק את התוכן המתנגש.

ניתן להחיל תבנית על מסמך קיים מהחלונית Assets או מחלון Document. ניתן לבטל החלה של תבנית, במקרה הצורך.

הערה:

כשמחילים תבנית על מסמך קיים, התבנית מחליפה את תוכן המסמך בתוכן שבתבנית. הכן תמיד גיבוי לתוכן דף לפני החלת תבנית על הדף.

החלת תבנית על מסמך קיים מהחלונית Assets

 1. פתח את המסמך שברצונך להחיל עליו את התבנית.
 2. בחלונית Assets ‏(Window > ‏Assets), בחר את הסמל Templates בצד השמאלי של החלונית.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בתצוגה Design, גרור את התבנית שברצונך להחיל מהחלונית Assets לחלון Document.

  • בחר תבנית להחלה ולחץ על הלחצן Apply בתחתית החלונית Assets.

   אם יש במסמך תוכן שלא ניתן להקצות אוטומטית לאזור בתבנית, תופיע תיבת הדו-שיח Inconsistent Region Names.

 4. בחר יעד לתוכן מתפריט Move Content to New Region כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • בחר אזור בתבנית החדשה כדי להעביר אליו את התוכן הקיים.

  • בחר Nowhere כד להסיר את התוכן מהמסמך.

 5. כדי להעביר את כל התוכן המתנגש לאזור שנבחר, לחץ על Use For All.
 6. לחץ על OK כדי להחיל את התבנית, או לחץ על הלחצן Cancel כדי לבטל את החלת התבנית על המסמך.

  הערה:

  כשמחילים תבנית על מסמך קיים, התבנית מחליפה את תוכן המסמך בתוכן שבתבנית. הכן תמיד גיבוי לתוכן דף לפני החלת תבנית על הדף.

החלת תבנית על מסמך קיים מחלון Document

 1. פתח את המסמך שברצונך להחיל עליו את התבנית.
 2. בחר Tools‏ > Templates‏ > Apply Template to Page.

 3. בתיבת הדו-שיח Select Template, בחר תבנית מהרשימה ולאחר מכן לחץ על Select.

  אם יש במסמך תוכן שלא ניתן להקצות אוטומטית לאזור בתבנית, תופיע תיבת הדו-שיח Inconsistent Region Names.

 4. בחר יעד לתוכן מתפריט Move Content to New Region כדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • בחר אזור בתבנית החדשה כדי להעביר אליו את התוכן הקיים.

  • בחר Nowhere כד להסיר את התוכן מהמסמך.

 5. כדי להעביר את כל התוכן המתנגש לאזור שנבחר, לחץ על Use For All.
 6. לחץ על OK כדי להחיל את התבנית, או לחץ על הלחצן Cancel כדי לבטל את החלת התבנית על המסמך.

  הערה:

  כשמחילים תבנית על מסמך קיים, התבנית מחליפה את תוכן המסמך בתוכן שבתבנית. הכן תמיד גיבוי לתוכן דף לפני החלת תבנית על הדף.

ניתוק מסמך מתבנית

כדי להכניס שינויים באזורים הנעולים של מסמך המבוסס על תבנית, יש לנתק את המסמך מהתבנית. כשהמסמך מנותק, ניתן לערוך את כל המסמך.

הערה:

לא ניתן להמיר קובץ תבנית (‎.dwt) לקובץ רגיל על-ידי שמירה מחדש של קובץ התבנית בתור קובץ HTML ‏(‎.html). פעולה זו אינה מוחקת את קוד התבנית שמופיע ברחבי המסמך. אם ברצונך להמיר קובץ תבנית לקובץ רגיל, באפשרותך לשמור את המסמך כקובץ HTML רגיל, אך לאחר מכן עליך למחוק ידנית את קוד התבנית בתצוגת Code.

 1. פתח את המסמך המבוסס על תבנית שברצונך לנתק מהתבנית.
 2. בחר Tools‏ > Templates‏ > Detach from Template.

  המסמך ינותק מהתבנית וכל קוד התבנית יוסר.