השתמש בקידוד מסמכים ב-Dreamweaver כדי לציין את הקידוד המשמש עבור תווים במסמך.

קידוד מסמכים מציין את הקידוד המשמש לתווים במסמך. קידוד מסמכים מוגדר בתג מטא בכותרת של המסמך. קידוד מסמכים מנחה את הדפדפן ואת Dreamweaver כיצד לפענח את המסמך ובאילו גופנים יש להשתמש כדי להציג את הטקסט המפוענח.

לדוגמה, אם תציין Western European (Latin1)‎, יתווסף תג המטא הבא:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">.

Dreamweaver מציג את המסמך באמצעות הגופנים שציינת ב'העדפות גופנים' עבור קידוד מסוג Western European (Latin1)‎. דפדפן מציג את המסמך באמצעות הגופנים שציין המשתמש בדפדפן עבור קידוד מסוג Western European (Latin1)‎.

אם תציין Japanese (Shift JIS)‎, יתווסף תג המטא הבא:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">.

Dreamweaver מציג את המסמך באמצעות הגופנים שציינת עבור הקידוד Japanese. הדפדפנים מציגים את המסמך באמצעות הגופנים שציין המשתמש בדפדפן עבור קידודים מסוג Japanese.

ניתן לשנות את קידוד המסמך של דף מסוים ולשנות את קידוד ברירת המחדל המשמש את Dreamweaver ליצירת מסמכים חדשים, כולל הגופנים המשמשים להצגה של כל קידוד.