הערה:

התמיכה ב-ColdFusion הוסרה ב-Dreamweaver CC ואילך.

אודות טופסי ColdFusion

טופסי ColdFusion מספקים מנגנונים מובנים אחדים לאימות נתוני טופס. לדוגמה, ניתן לוודא שהמשתמש הזין תאריך חוקי. לבקרי טופס מסוימים יש תכונות נוספות. לאחדים מהם אין חלקים מקבילים ב-HTML, ואחרים תומכים ישירות במילוי דינמי של הבקר ממקור נתונים.

Dreamweaver מספק שיפורים אחדים למפתחי ColdFusion המשתמשים בגרסה ColdFusion MX 7 או בגרסה מאוחרת יותר כשרת הפיתוח שלהם. שיפורים אלה כוללים לחצנים נוספים בחלונית Insert, פריטי תפריט ומפקחי מאפיינים נוספים, כך שניתן לבנות ולהגדיר במהירות מאפיינים של טופסי ColdFusion. ניתן גם ליצור קוד שמאמת מידע שמסופק על-ידי המבקרים באתר. לדוגמה, ניתן לבדוק שכתובת דוא"ל שהוזנה על-ידי משתמש כוללת סמל "@" או ששדה טקסט נדרש כולל סוג מסוים של ערך.

הפעלת שיפורי ColdFusion

אחדים משיפורים אלה דורשים שתגדיר מחשב שמופעל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מאוחרת יותר כשרת בדיקה של Dreamweaver. לדוגמה, מפקחי מאפיינים של בקרי טופס זמינים רק אם מציינים את שרת הבדיקה הנכון.

הגדרת שרת בדיקה מתבצעת פעם אחת בלבד. לאחר מכן, Dreamweaver מזהה את גרסת שרת הבדיקה והופך את השיפורים לזמינים אם הוא מזהה את ColdFusion.

 1. אם טרם עשית זאת, הגדר אתר Dreamweaver לפרויקט ColdFusion.
 2. בחר Site >‏ ‏Manage Sites, בחר את האתר מהרשימה ולחץ על Edit.
 3. בחר את הקטגוריה Servers וציין מחשב שמופעל בו ColdFusion MX 7 ומעלה כשרת הבדיקות של אתר Dreamweaver. ודא שציינת כתובת Web URL חוקית.
 4. פתח מסמך ColdFusion אחד או יותר.

  לא ניתן לראות שינויים גלויים במרחב העבודה של Dreamweaver עד לפתיחת מסמך ColdFusion.

יצירת טופסי ColdFusion

ניתן להשתמש במספר לחצנים בחלונית Insert, פריטי תפריט ומפקחי מאפיינים ליצירה מהירה של טופסי ColdFusion ולהגדרת מאפייניהם ב-Dreamweaver.

הערה:

שיפורים אלה זמינים רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מאוחרת יותר.

 1. פתח דף ColdFusion ומקם את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להציג בו את טופס ColdFusion.
 2. בחר בפקודה Insert >‏ ColdFusion Objects >‏ CFForm >‏ CFForm, או בחר בקטגוריה CFForm בחלונית Insert ולחץ על הסמל CF Form.

  Dreamweaver מוסיף טופס ColdFusion ריק. בתצוגת Design, הטופס מסומן בקו מתאר אדום מנוקד. אם אינך רואה קו מתאר זה, ודא שבחרת באפשרות View >‏ Visual Aids >‏ Invisible Elements.

 3. ודא שהטופס עדיין נבחר, והגדר אחד או יותר ממאפייני הטופס הבאים באמצעות מפקח המאפיינים.

  CFForm

  הגדרת שם הטופס.

  Action

  מאפשר לציין את השם של דף ColdFusion שיעובד בעת מסירת הטופס.

  שיטה

  מאפשר לציין את השיטה שהדפדפן משתמש בה לשליחת נתוני הטופס לשרת:

  POST

  שליחת נתונים באמצעות השיטה post של HTTP. שיטה זו שולחת את הנתונים לשרת בהודעה נפרדת.

  GET

  שליחת נתונים באמצעות השיטה get של HTTP, הממקמת את תוכן שדות הטופס במחרוזת שאילתת URL.

  Target

  מאפשר לשנות את ערך תכונת היעד של התג cfform.

  Encoding Type

  ציון שיטת הקידוד שמשמשת לשליחת נתוני הטופס.

  הערה:

  סוג הקידוד אינו מתייחס לקידוד תווים. תכונה זו מציינת את סוג התוכן שמשמש למסירת הטופס לשרת (כשערך השיטה הוא post). ערך ברירת המחדל לשיטה זו הוא application/x-www-form-urlencoded.

  Format

  קביעת סוג הטופס שנוצר:

  HTML

  יצירת טופס HTML ושליחתו ללקוח. בקרי הבנים cfgrid ו-cftree יכולים להיות בתבנית Flash או יישומון.

  Flash

  יצירת טופס Flash ושליחתו ללקוח. כל הבקרים הם בתבנית Flash.

  XML

  יצירת XForms XML ומיקום התוצאות במשתנה עם השם של טופס ColdFusion. אינו שולח דבר ללקוח. בקרי הבנים cfgrid ו-cftree יכולים להיות בתבנית Flash או יישומון.

  Style

  ציון סגנון לטופס. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Flash/XML Skin

  מאפשר לציין צבע הילה לעיצוב הפלט. ערכת הנושא קובעת את הצבעים שמשמשים לרכיבים מסומנים ולרכיבים שנבחרו.

  Preserve Data

  קובע אם ערכי הבקרה ההתחלתיים יידרסו ויוחלפו בערכים שנמסרים בעת שליחת הטופס לעצמו.

  • בעת בחירה בערך False, נעשה שימוש בערכים שצוינו בתכונות תג הבקרה.

  • אם נבחר הערך True, נעשה שימוש בערכים שנמסרו.

  Scripts src

  ציון כתובת URL, יחסית לשורש האתר, של קובץ JavaScript שכולל קוד מצד הלקוח שמשמש את התג ואת תגי הבנים שלו. תכונה זו שימושית אם הקובץ אינו נמצא במיקום של ברירת המחדל. ייתכן שתכונה זו תהיה דרושה בסביבות ובתצורות מארח מסוימות שחוסמות את הגישה לספרייה ‎/CFIDE. הגדרת מיקום ברירת המחדל מתבצעת ב-ColdFusion Administrator. כברירת מחדל, היא מוגדרת למיקום ‎/CFIDE/scripts/cfform.js.

  Archive

  ציון כתובת URL של מחלקות Java ניתנות להורדה לבקרי היישומונים cfgrid,‏ cfslider ו-cftree. מיקום ברירת המחדל הוא ‎/CFIDE/classes/cfapplets.jar.

  Height

  ציון גובה הטופס.

  Width

  ציון רוחב הטופס.

  הצגת Tag Editor ל-cfform

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

 4. הוסף בקרי טופס של ColdFusion.

  מקם את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להציג בו את בקר הטופס ColdFusion בטופס ColdFusion, ולאחר מכן בחר בקר מתפריט Insert ‏(Insert >‏ ColdFusion Objects >‏ CFForm), או מהקטגוריה CFForm בחלונית Insert.

 5. במידת הצורך, הגדר את מאפייני הבקר ב-Property inspector.

  ודא שהבקר נבחר בתצוגת Design והגדר את המאפיינים ב-Property inspector. למידע נוסף על המאפיינים, לחץ על הסמל Help ב-Property inspector.

 6. התאם את הפריסה של טופס ColdFusion.

  בעת יצירה של טופס מבוסס HTML, עצב את הטופס באמצעות מעברי שורה, מעברי פסקה, טקסט מעוצב מראש או טבלאות. לא ניתן להוסיף טופס ColdFusion לטופס ColdFusion אחר (כלומר, לא ניתן להוסיף תגים חופפים), אך ניתן לכלול יותר מטופס ColdFusion אחד בדף.

  אם אתה יוצר טופס מבוסס Flash, פרוס את הטופס באמצעות סגנונות Cascading Style Sheets ‏(CSS). ColdFusion מתעלם מכל ה-HTML בטופס.

  זכור לתת לשדות טופס ColdFusion תוויות עם תיאור מילולי שיאפשר למשתמשים לדעת איזה מידע עליהם להזין. לדוגמה, צור תווית "הזן את שמך" כדי לבקש פרטי שם.

הוספת בקרי טופס של ColdFusion

הוסף במהירות בקרי טופס ColdFusion לטופס ColdFusion באמצעות החלונית Insert או התפריט Insert. יש ליצור טופס ColdFusion ריק לפני שניתן להוסיף לו בקרים.

הערה:

שיפורים אלה זמינים רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מאוחרת יותר.

 1. בתצוגת Design, מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בחר בבקר מתפריט Insert ‏(Insert >‏ ColdFusion Objects >‏ CFForm), או מהקטגוריה CFForm בחלונית Insert .
 3. לחץ על הבקר בדף כדי לבחור בו והגדר את מאפייניו ב-Property inspector.

  למידע על מאפיינים של בקרים מסוימים, ראה בנושאים הקשורים לבקרים.

הוספת שדות טקסט של ColdFusion

ניתן להוסיף שדה טקסט או שדה סיסמה של ColdFusion לטופס באופן חזותי, ולאחר מכן להגדיר את האפשרויות שלו.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

הוספה חזותית של שדה טקסט ColdFusion

 1. בתצוגת Design, מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בקטגוריה CFForm שבחלונית Insert, לחץ על הסמל CF Text Field או בחר בפקודה Insert >‏ ColdFusion Objects >‏ CFForm >‏ CFtextfield.

  שדה טקסט מופיע בטופס.

 3. בחר בשדה הטקסט והגדר את מאפייניו ב-Property inspector.
 4. להוספת תווית לשדה הטקסט בדף, לחץ לידו והזן טקסט לתווית.

הוספה חזותית של שדה סיסמה

 1. חזור על הצעדים 1 ו-2 בהליך הקודם להוספת שדה טקסט.
 2. בחר בשדה הטקסט שנוסף להצגת מפקח המאפיינים שלו.
 3. בחר בערך Password מהתפריט הנפתח Text Mode ב-Property inspector.

אפשרויות CFTextField ‏(ColdFusion)

להגדרת האפשרויות של שדה טקסט או סיסמה של ColdFusion, הגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector של CFTextField:

CFtextfield

הגדרת התכונה id של התג <cfinput>.

Value

מאפשר לציין טקסט שמוצג בשדה כשהדף נפתח לראשונה בדפדפן. המידע יכול להיות סטטי או דינמי.

לציון ערך דינמי, לחץ על סמל הברק שליד התיבה Value ובחר עמודה של ערכת רשומות בתיבת הדו-שיח Dynamic Data. עמודת ערכת הרשומות מספקת ערך לשדה הטקסט בעת הצגת הטופס בדפדפן.

Text Mode

מאפשר להחליף את שדה הזנת הטקסט הרגיל בשדה הזנת סיסמה, ולהפך. בקר זה משנה את התכונה type.

Read Only

מאפשר להפוך את הטקסט שמוצג למיועד לקריאה בלבד.

Max Length

הגדרת מספר התווים המרבי ששדה הטקסט מקבל.

Mask

ציון מסיכה לטקסט המבוקש. תכונה זו משמשת לאימות הנתונים שהוזנו על-ידי המשתמש. תבנית המסיכה מורכבת מ-A,‏ 9, X ו-? characters.

הערה:

תכונת המסיכה מושמטת מהתג cfinput type="password"‎.

Validate

ציון סוג האימות לשדה הנוכחי.

Validate At

ציון מועד אימות השדה: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

Label

ציון תווית לשדה הטקסט.

Pattern

ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו. השמט לוכסני פתיחה או סגירה. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

Height

ציון גובה הבקר, בפיקסלים.

Width

ציון רוחב הבקר, בפיקסלים.

Size

ציון גודל הבקר.

Required

מאפשר לציין אם שדה הטקסט חייב לכלול נתונים לפני שהטופס נשלח לשרת.

Display Tag Editor

מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

הוספת שדות מוסתרים של ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית שדה ColdFusion מוסתר לטופס ולהגדיר את מאפייניו. שדות מוסתרים מאפשרים אחסון ומסירה של מידע שהמשתמש אינו מזין. המידע מוסתר מהמשתמש.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. בתצוגת Design, מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בקטגוריה CFForm שבחלונית Insert, לחץ על הסמל CF Hidden Field.

  סמן מופיע בטופס ColdFusion. אם אינך רואה את הסמן, בחר באפשרות View >‏ Visual Aids >‏ Invisible Elements.

 3. בחר בשדה המוסתר בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cfhiddenfield

  ציון שם ייחודי לשדה המוסתר.

  Value

  ציון ערך לשדה המוסתר. הנתונים יכולים להיות סטטיים או דינמיים.

  לציון ערך דינמי, לחץ על סמל הברק שליד התיבה Value ובחר עמודה של ערכת רשומות בתיבת הדו-שיח Dynamic Data. עמודת ערכת הרשומות מספקת ערך לשדה הטקסט בעת הצגת הטופס בדפדפן.

  Validate

  ציון סוג האימות לשדה הנוכחי.

  Validate At

  ציון מועד אימות השדה: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

  Label

  ציון תווית לבקר. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Pattern

  ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו. השמט לוכסני פתיחה או סגירה. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Size

  ציון גודל הבקר. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Required

  מאפשר לציין האם השדה המוסתר חייב לכלול נתונים לפני שהטופס נשלח לשרת.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

הוספת אזורי טקסט של ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית אזור טקסט של ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניו. אזור טקסט הוא רכיב קלט שמורכב משורות טקסט מרובות.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בקטגוריה CFForm שבחלונית Insert, לחץ על הסמל CF Text Area.

  אזור טקסט מופיע בטופס ColdFusion.

 3. בחר באזור הטקסט בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cftextarea

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Char Width

  הגדרת מספר התווים לכל שורה.

  Num Lines

  הגדרת מספר השורות שמוצגות באזור הטקסט.

  Wrap

  הגדרת אופן גלישת הטקסט המוזן על-ידי המשתמשים.

  Required

  מאפשר לציין אם המשתמש חייב להזין נתונים בשדה (מסומן) או אינו חייב למלא את השדה (לא מסומן).

  Initial Value

  מאפשר לציין טקסט שמוצג באזור הטקסט כשהדף נפתח לראשונה בדפדפן.

  Validate

  ציון סוג האימות לשדה.

  Validate At

  ציון מועד אימות השדה: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

  Label

  ציון תווית לבקר.

  Style

  ציון סגנון לבקר. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

 4. להוספת תווית לאזור הטקסט, לחץ לידו והזן טקסט לתווית.

הוספת לחצנים של ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית לחצן ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניו. לחצני ColdFusion שולטים בפעולות של טופסי ColdFusion. ניתן להשתמש בלחצנים למסירת נתוני טופס ColdFusion לשרת או לאיפוס טופס ColdFusion. בדרך כלל, לחצני ColdFusion רגילים מסומנים בתווית Submit,‏ Reset או Send. ניתן גם להקצות משימות עיבוד אחרות המוגדרות בסקריפט . לדוגמה, הלחצן יכול לחשב עלות כוללת של פריטים שנבחרו בהתאם לערכים שהוקצו.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של טופס ColdFusion.
 2. בקטגוריה CFForm שבחלונית Insert, לחץ על הסמל CF Button.

  לחצן מופיע בטופס ColdFusion.

 3. בחר בלחצן בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cfbutton

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Action

  ציון סוג הלחצן המבוקש.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

  בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם משאר המאפיינים.

הוספת תיבות סימון של ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית תיבת סימון ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניה. תיבות סימון מאפשרות למשתמשים לבחור באפשרויות אחדות מתוך ערכת אפשרויות.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בקטגוריה CFForm שבחלונית Insert, לחץ על הסמל CF Checkbox.

  תיבת סימון מופיעה בטופס ColdFusion.

 3. בחר בתיבת הסימון בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cfcheckbox

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Checked Value

  ציון ערך המוחזר על-ידי תיבת הסימון כשהמשתמש בוחר בה.

  Initial State

  מאפשר לציין אם תיבת הסימון מסומנת כשהדף נטען לראשונה בדפדפן.

  Validate

  ציון סוג האימות לתיבת הסימון.

  Validate At

  ציון מועד האימות של תיבת הסימון: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

  Label

  ציון תווית לתיבת הסימון.

  Pattern

  ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו. השמט לוכסני פתיחה או סגירה. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Size

  ציון גודל הבקר. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Required

  מאפשר לציין אם תיבת הסימון חייבת להיות מסומנת לפני מסירת הטופס לשרת.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

 4. להוספת תווית לתיבת הסימון, לחץ ליד תיבת הסימון בדף והזן טקסט לתווית.

הוספת לחצני אפשרויות של ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית לחצן אפשרות של ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניו. לחצני אפשרויות מאפשרים למשתמשים לבחור באפשרות אחת בלבד מערכת אפשרויות. בדרך כלל, לחצני אפשרויות כלולים בקבוצות. לכל לחצני האפשרויות בקבוצה חייב להיות שם זהה.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בחר בפקודה Insert >‏ ColdFusion Objects >‏ CFForm >‏ CFradiobutton.

  לחצן אפשרות מופיע בטופס ColdFusion.

 3. בחר בלחצן האפשרות בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cfradiobutton

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Checked Value

  ציון ערך המוחזר על-ידי לחצן האפשרות כשהמשתמש בוחר בו.

  Initial State

  מאפשר לציין אם לחצן האפשרות נבחר כשהדף נטען לראשונה בדפדפן.

  Validate

  ציון סוג האימות ללחצן האפשרות.

  Validate At

  ציון מועד אימות ללחצן האפשרות: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

  Label

  ציון תווית ללחצן האפשרות.

  Pattern

  ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו. השמט לוכסני פתיחה או סגירה. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Size

  ציון גודל הבקר. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Required

  מאפשר לציין אם לחצן האפשרות חייב להיבחר לפני שהטופס נשלח לשרת.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

 4. להוספת תווית ללחצן האפשרות, לחץ לידו בדף והזן טקסט לתווית.

הוספת תיבות בחירה של ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית תיבת בחירה של ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניה. תיבת בחירה מאפשרת למבקר לבחור פריט אחד או יותר מרשימה. תיבות בחירה שימושיות כשכמות המקום מוגבלת אך יש צורך להציג פריטים רבים. הן שימושיות גם כשברצונך לפקח על הערכים שמוחזרים לשרת. בניגוד לשדות טקסט המאפשרים למשתמשים להקליד בהם כל דבר שברצונם לכתוב, כולל נתונים לא חוקיים, הערכים שמוחזרים על-ידי תפריטים בתיבות בחירה מוגדרים במדויק.

ניתן להוסיף שני סוגים של תיבות בחירה לטופס: תפריט ש"נפתח למטה" כשהמשתמש לוחץ עליו, או תפריט המציג רשימה נגללת של פריטים שהמשתמש יכול לבחור בהם.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בקטגוריה CFForm שבחלונית Insert, לחץ על הסמל CF Select.

  תיבת בחירה מופיעה בטופס ColdFusion.

 3. בחר בתיבת הבחירה בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cfselect

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Type

  בחירה בתפריט נפתח או ברשימה. בעת בחירה בסוג רשימה, האפשרויות List Selections ‏List Height ו-Allow Multiple הופכות לזמינות.

  List Height

  ציון מספר השורות המוצגות בתפריט הרשימה. זמין רק בעת בחירה בסוג רשימה.

  Allow Multiple List Selections

  מאפשר לציין אם המשתמש יכול לבחור יותר מאפשרות אחת ברשימה בכל פעם. זמין רק בעת בחירה בסוג רשימה.

  Edit Values

  פתיחת תיבת דו-שיח המאפשרת להוסיף, לערוך או להסיר אפשרויות מתיבת הבחירה.

  Initially Selected

  ציון האפשרות שתיבחר כברירת מחדל. בעת בחירה באפשרות Allow Multiple List Selections, ניתן לבחור ביותר מאפשרות אחת.

  RecoRDSet

  ציון שם שאילתת ColdFusion שברצונך להשתמש בה למילוי הרשימה או התפריט.

  Display Column

  ציון עמודה של ערכת רשומות שמספקת את תווית התצוגה של כל אחד מרכיבי הרשימה. מאפיין זה נמצא בשימוש יחד עם המאפיין RecoRDSet.

  Value Column

  ציון עמודה של ערכת רשומות שמספקת את הערך של כל אחד מרכיבי הרשימה. מאפיין זה נמצא בשימוש יחד עם המאפיין RecoRDSet.

  Flash Label

  ציון תווית לתיבת הבחירה.

  Flash Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Flash Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Message

  ציון ההודעה שמוצגת אם המאפיין Required מוגדר לערך Yes והמשתמש לא ביצע בחירה לפני מסירת הטופס.

  Required

  מאפשר לציין אם פריט תפריט חייב להיבחר לפני שליחת הטופס לשרת.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

הוספת שדות תמונה של ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית שדה תמונה של ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניו. שדות תמונה מאפשרים ליצור לחצנים מותאמים אישית.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. בתצוגת Design, מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס.
 2. בקטגוריה CFForm שבחלונית Insert, לחץ על הסמל CF Image Field. בצע עיון לבחירה בתמונה שברצונך להוסיף ולחץ על OK. לחלופין, ניתן להזין את הנתיב של קובץ התמונה בתיבה Src.

  הערה:

  אם התמונה נמצאת מחוץ לתיקיית השורש של האתר, יש להעתיק את התמונה לתיקיית השורש. ייתכן שתמונות הממוקמות מחוץ לתיקיית השורש לא יהיו נגישות בעת פרסום אתר האינטרנט.

 3. בחר בשדה התמונה בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cfimagefield

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Src

  ציון כתובת URL של התמונה שנוספה.

  Alt

  ציון הודעה שמוצגת כשהתמונה אינה ניתנת להצגה.

  Align

  ציון יישור התמונה.

  Border

  ציון הרוחב של גבול התמונה.

  Edit Image

  פתח את התמונה בעורך התמונות של ברירת המחדל.

  להגדרת עורך התמונות של ברירת המחדל, בחר באפשרות Edit >‏ Preferences >‏ File Types / Editors. אחרת , הלחצן Edit Image אינו מבצע שום פעולה.

  Validate

  ציון סוג האימות לשדה התמונה.

  Validate At

  ציון מועד אימות השדה: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

  Label

  ציון תווית ללחצן האפשרות.

  Pattern

  ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו. השמט לוכסני פתיחה או סגירה. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים.

  Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים.

  Size

  ציון גודל הבקר. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Required

  מאפשר לציין האם הבקר חייב לכלול נתונים לפני שהטופס נשלח לשרת.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

הוספת שדות קובץ ColdFusion

ניתן להוסיף חזותית שדה קובץ ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניו. שדה קובץ מאפשר למשתמשים לבחור קובץ במחשב שלהם, כגון מסמך טקסט או קובץ גרפי, ולהעלות אותו לשרת. שדה קובץ של ColdFusion נראה כמו כל שדה טקסט אחר, פרט לכך שהוא כולל גם לחצן Browse. המשתמש מזין באופן ידני את נתיב הקובץ שברצונו להעלות, או משתמש בלחצן Browse לאיתור הקובץ ולבחירה בו.

שדות קובץ דורשים שימוש בשיטה POST להעברת קבצים מהדפדפן לשרת. הקובץ נשלח לכתובת שציינת בתיבה Action של הטופס. לפני שימוש בשדה קובץ בטופס, פנה למנהל המערכת של השרת כדי לוודא שהעלאת קבצים אנונימיים מותרת.

כמו כן, שדות קובץ דורשים שקידוד הטופס יוגדר על multipart/form. בעת הוספה של בקר שדה קובץ, Dreamweaver מגדיר זאת אוטומטית.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. בתצוגת Design, בחר ברכיב CFForm להצגת מפקח המאפיינים שלו.

  לבחירה מהירה בטופס, לחץ במקום כלשהו בתחומי קו המתאר של הטופס ולחץ על התג <cfform> בבורר התגים שבתחתית חלון Document.

 2. ב-Property inspector, הגדר את שיטת הטופס על POST.
 3. בתפריט הנפתח Enctype, בחר באפשרות multipart/form-data.
 4. מקם את נקודת ההכנסה בתחומי קו המתאר של הטופס, במקום שברצונך ששדה הקובץ יופיע בו.
 5. בחר בפקודה Insert >‏ ColdFusion Objects >‏ CFForm >‏ CFfilefield.

  שדה קובץ מופיע בטופס.

 6. בחר בשדה הקובץ בדף והגדר אחד או יותר מהמאפיינים הבאים ב-Property inspector:

  Cffilefield

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Max Length

  ציון מספר התווים המרבי שנתיב הקובץ יכול לכלול.

  Validate

  ציון סוג האימות לשדה.

  Validate At

  ציון מועד אימות השדה: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

  Label

  ציון תווית לשדה.

  Pattern

  ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו. השמט לוכסני פתיחה או סגירה. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים. בזמן הריצה, שרת ColdFusion מתעלם ממאפיין זה.

  Size

  ציון גודל הבקר.

  Required

  מאפשר לציין אם שדה הקובץ חייב לכלול נתונים לפני שהטופס נשלח לשרת.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

הוספת שדות תאריך של ColdFusion

אף על פי שלא ניתן להוסיף באופן חזותי שדה תאריך של ColdFusion ב-Dreamweaver, ניתן להגדיר חזותית את מאפייניו. שדה תאריך של ColdFusion הוא סוג מיוחד של שדה טקסט המאפשר למשתמשים לבחור תאריך מלוח שנה נפתח כדי להוסיפו לשדה הטקסט.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. בתצוגת Design, בחר ברכיב CFForm להצגת מפקח המאפיינים שלו.

  לבחירה מהירה בטופס, לחץ במקום כלשהו בתחומי קו המתאר של הטופס ולחץ על התג <cfform> בבורר התגים שבתחתית חלון Document.

 2. ב-Property inspector, הגדר את המאפיין Format של הטופס על Flash.

  ניתן ליצור בקר שדה תאריך רק בטופסי ColdFusion המבוססים על Flash.

 3. עבור לתצוגת Code ‏(View >‏ Code) והזן את התג הבא במקום כלשהו בין תג CFForm הפותח לתג CFForm הסוגר:
  <cfinput name="datefield" type="datefield">
 4. עבור לתצוגת Design, בחר בשדה התאריך בדף והגדר אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ב-Property inspector:

  Cfdatefield

  ציון שם ייחודי לבקר.

  Value

  מאפשר לציין תאריך שמוצג בשדה כשהדף נטען לראשונה בדפדפן. התאריך יכול להיות סטטי או דינמי.

  לציון ערך דינמי, לחץ על סמל הברק שליד התיבה Value ובחר עמודה של ערכת רשומות בתיבת הדו-שיח Dynamic Data. עמודת ערכת הרשומות מספקת ערך לשדה התאריך בעת הצגת הטופס בדפדפן.

  Validate

  ציון סוג האימות לשדה.

  Validate At

  ציון מועד אימות השדה: onSubmit,‏ onBlur או onServer.

  Label

  ציון תווית לשדה.

  Pattern

  ציון תבנית רגילה של ביטוי JavaScript לאימות הנתונים שהוזנו. השמט לוכסני פתיחה או סגירה. למידע נוסף, ראה בתיעוד של ColdFusion.

  Height

  ציון גובה הבקר, בפיקסלים.

  Width

  ציון רוחב הבקר, בפיקסלים.

  Size

  ציון גודל הבקר.

  Required

  מאפשר לציין האם שדה התאריך חייב לכלול ערך לפני שהטופס נשלח לשרת.

  Display Tag Editor

  מאפשר לערוך מאפיינים שאינם רשומים ב-Property inspector.

שינוי בקרי טופס של ColdFusion

ניתן לשנות באופן חזותי מאפיינים של בקרי טופס ColdFusion בין אם עובדים בתצוגת Design או בתצוגת Code.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. בתצוגת Design, בחר בבקר הטופס בדף. בתצוגת Code, לחץ במקום כלשהו בתג הבקר.

  מפקח המאפיינים מציג את מאפייני בקר הטופס.

 2. שנה את מאפייני הבקר ב-Property inspector.

  למידע נוסף, לחץ על הסמל Help ב-Property inspector.

 3. להגדרת מאפיינים נוספים, לחץ על הלחצן Display Tag Editor ב-Property inspector והגדר את המאפיינים בעורך התגים שמופיע.

אימות נתוני טופס ColdFusion

ניתן לבנות ב-Dreamweaver טופסי ColdFusion שבודקים תוכן של שדות מסוימים כדי לוודא שהמשתמש הזין את סוג המידע הנכון.

הערה:

שיפור זה זמין רק אם יש לך גישה למחשב שפועל בו ColdFusion MX 7 או גרסה מתקדמת יותר.

 1. צור טופס ColdFusion שכולל לפחות שדה קלט אחד ולחצן Submit אחד. ודא שלכל שדה ColdFusion שברצונך לאמת יש שם ייחודי.
 2. בחר שדה בטופס שברצונך לאמת.
 3. ב-Property inspector, ציין את אופן אימות השדה.

  החלק התחתון של כל מפקח מאפיינים כולל בקרים שמסייעים להגדיר את חוק האימות המסוים. לדוגמה, ייתכן שתרצה לציין ששדה טקסט צריך לכלול מספר טלפון. כדי לעשות זאת, בחר בערך Telephone בתפריט הנפתח Value שב-Property inspector. ניתן גם לציין את מועד האימות בתפריט הנפתח Validate At.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת