קרא נושא זה כדי ללמוד כיצד להוסיף כללי תחביר לתגי תבנית ב-Dreamweaver. למד כיצד לבדוק תגי תבנית באופן ידני.

Dreamweaver משתמש בתגי הערות של HTML כדי לציין אזורים בתבניות ובמסמכים המבוססים על תבניות, כך שמסמכים המבוססים על תבניות הם עדיין קובצי HTML חוקיים. כשמוסיפים אובייקט מסוג תבנית, תגי תבנית נוספים לקוד.

כללי התחביר הכלליים הם הכללים הבאים:

  • כשמופיע רווח, ניתן להחליף כל כמות של רווח לבן (רווחים, טאבים, מעברי שורה). רווח לבן הוא הכרחי, פרט להתחלה וסוף של הערה.

  • תכונות ניתן להקצות לפי כל סדר שהוא. לדוגמה, ב-TemplateParam, ניתן לציין את הסוג לפני השם.

  • הערות ושמות תכונות רגישים לאותיות גדולות וקטנות.

  • כל התכונות חייבות להימצא בין מרכאות כפולות. ניתן להשתמש בגרש או בגרשיים.

תגי תבנית

Dreamweaver משתמש בתגי התבנית הבאים:

<!-- TemplateBeginEditable name="..." --> 
<!-- TemplateEndEditable --> 
<!-- TemplateParam name="..." type="..." value="..." --> 
<!-- TemplateBeginRepeat name="..." --> 
<!-- TemplateEndRepeat --> 
<!-- TemplateBeginIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIf cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIf --> 
<!-- TemplateBeginMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateEndPassthroughMultipleIf --> 
<!-- TemplateBeginIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndIfClause --> 
<!-- TemplateBeginPassthroughIfClause cond="..." --> 
<!-- TemplateEndPassthroughIfClause --> 
<!-- TemplateExpr expr="..." --> (equivalent to @@...@@) 
<!-- TemplatePassthroughExpr expr="..." --> 
<!-- TemplateInfo codeOutsideHTMLIsLocked="..." -->

תגי מופיע

Dreamweaver משתמש בתגי המופע הבאים:

<!-- InstanceBegin template="..." codeOutsideHTMLIsLocked="..." --> 
<!-- InstanceEnd --> 
<!-- InstanceBeginEditable name="..." --> 
<!-- InstanceEndEditable --> 
<!-- InstanceParam name="..." type="..." value="..." passthrough="..." --> 
<!-- InstanceBeginRepeat name="..." --> 
<!-- InstanceEndRepeat --> 
<!-- InstanceBeginRepeatEntry --> 
<!-- InstanceEndRepeatEntry -->

בדיקת תחביר של תבנית

Dreamweaver בודק את תחביר התבנית כששומרים תבנית, אך ניתן לבדוק ידנית את תחביר התבנית לפני שמירת התבנית. לדוגמה, אם תוסיף פרמטר לתבנית או ביטוי בתצוגת Code, תוכל לבדוק שהקוד הוא בתחביר הנכון.

  1. פתח את המסמך שברצונך לבדוק בחלון Document.
  2. בחר Tools‏ > Templates‏ > Check Template Syntax.

    הודעת שגיאה תוצג אם התחביר שגוי. הודעת השגיאה מתארת את השגיאה ומפנה לשורה בקוד שבה התגלתה השגיאה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת