מספר תכונות של Dreamweaver דורשות קישוריות לאינטרנט. אם אתה או הארגון שלך מנתבים חיבורים לאינטרנט דרך שרת proxy, עליך לספק את אישורי השרת כדי ש-Dreamweaver יוכל להתחבר לאינטרנט בהצלחה.

באפשרותך לציין את אישורי שרת proxy עבור יישום Adobe Creative Cloud למחשבים שולחניים. כאשר יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים מופעל לראשונה, הוא קובע אם חיבורי האינטרנט מנותבים דרך שרת proxy או לא. אם שרת proxy מוגדר, הוא מבקש ממך לספק את האישורים. אם יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים כבר מותקן וההגדרה של שרת ה-Proxy מתבצעת לאחר התקנתו, היישום יזהה את שרת ה-Proxy באופן אוטומטי וינחה אותך להזין אישורים:

הגדרות שרת ה-Proxy ביישום Adobe Creative Cloud למחשבים שולחניים
הגדרות שרת ה-Proxy ביישום Adobe Creative Cloud למחשבים שולחניים

כאשר Dreamweaver מבקש חיבור לאינטרנט, הוא מזהה שהאישורים כבר הוגדרו ואוחסנו ביישום Creative Cloud לשולחן העבודה וממנף אותם.

אם אתה מוגדר כלקוח ארגוני וההתקנה שרכשת אינה כוללת את יישום Creative Cloud למחשבים שולחניים, Dreamweaver ינחה אותך לספק את האישורים לשרת ה-Proxy:

הגדרות שרת Proxy ש-Dreamweaver ינחה אותך לספק
הגדרות שרת Proxy ש-Dreamweaver ינחה אותך לספק

הערה:

פנה למנהל המערכת אם אתה זקוק לסיוע עם האישורים של שרת Proxy.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת