השתמש בחלונית Assets ב-Dreamweaver לניהול המשאבים באתר האינטרנט הנוכחי.

ניתן להשתמש ב-Adobe Dreamweaver למעקב אחר משאבים השמורים באתר האינטרנט, כגון תמונות, סרטונים, צבעים, סקריפטים וקישורים, ולהצגתם בתצוגה מקדימה. ניתן גם לגרור משאב ישירות כדי להוסיף אותו לדף במסמך הנוכחי.

משאבים יכולים להגיע ממקורות שונים. לדוגמה, ניתן ליצור משאבים ביישום כגון Adobe Photoshop, או Adobe Animate CC, לקבל אותם מעמית לעבודה, או להעתיק אותם מתקליטור קליפ-ארט או מאתר אינטרנט להורדת גרפיקה.

Dreamweaver גם מספק גישה לשני סוגי משאבים מיוחדים –‏ ספריות ותבניות. שני סוגים אלה הם משאבים מקושרים: בעת עריכת פריט ספרייה או תבנית, Dreamweaver מעדכן את כל המסמכים המשתמשים במשאבים אלה. בדרך כלל,פריטי ספרייה מייצגים משאבי עיצוב קטנים, כגון סמל לוגו או זכויות יוצרים של אתר אינטרנט. לשליטה באזור עיצוב גדול יותר, השתמש בתבנית.

השתמש בחלונית Assets ‏(Window ‏> Assets) לניהול המשאבים באתר האינטרנט הנוכחי. החלונית Assets מציגה משאבים לאתר המקושר למסמך הפעיל בחלון Document.

הערה:

יש להגדיר אתר מקומי כדי שניתן יהיה להציג משאבים בחלונית Assets.

החלונית Assets בתצוגה Live
החלונית Assets בתצוגה Live

החלונית Assets בתצוגות Design ו-Code
החלונית Assets בתצוגות Design ו-Code

החלונית Assets מאפשרת להציג משאבים בדרכים שונות:

הרשימה Site

מציגה את כל המשאבים באתר, כולל צבעים וכתובות URL הנמצאות בשימוש בכל מסמך הכלול באתר.

הרשימה Favorites

מציגה רק את המשאבים שבחרת במפורש.

להחלפה בין שתי התצוגות, בחר בלחצן האפשרות Site או Favorites מעל לאזור התצוגה המקדימה. ‏(שתי התצוגות אינן זמינות לקטגוריות Templates ו- Library).

הערה:

רוב הפעולות בחלונית Assets פועלות באופן זהה בשתי הרשימות. עם זאת, יש משימות מסוימות שניתן לבצע ברשימה Favorites בלבד.

בשתי הרשימות, משאבים כלולים באחת הקטגוריות הבאות:

Images

קובצי תמונה בתבנית GIF, ‏JPEG או PNG.

Colors

צבעים הנמצאים בשימוש במסמכים ובגיליונות סגנונות, כולל צבעים של טקסט, רקעים וקישורים.

URLs

קישורים חיצוניים במסמכים של אתר האינטרנט הנוכחי, כולל קישורי FTP, ‏gopher, ‏HTTP, ‏HTTPS, ‏JavaScript, דואר אלקטרוני (mailto) וקובץ מקומי (‎file‎://‎).

Media

קובצי מדיה כגון Adobe Flash‏ (SWF בלבד), קובצי Adobe Shockwave, קובצי QuickTime או MPEG.

Scripts

קובצי JavaScript או VBScript. סקריפטים בקובצי HTML (בניגוד לקובצי JavaScript או VBScript עצמאיים) אינם מוצגים בחלונית Assets. קטגוריה זו זמינה רק בתצוגות Code ו- Design.

Templates

פריסות של דפי אב הנמצאות בשימוש בדפים מרובים. שינוי תבנית גורם לשינוי אוטומטי של כל העמודים המקושרים אליה. קטגוריה זו זמינה רק בתצוגות Code ו- Design.

Library items

רכיבי עיצוב הנמצאים בשימוש בדפים מרובים; בעת שינוי פריט ספרייה, כל הדפים המכילים את הפריט מתעדכנים. קטגוריה זו זמינה רק בתצוגות Code ו- Design.

הערה:

כדי שקובץ יוצג בחלונית Assets, עליו להיכלל באחת מקטגוריות אלה. סוגי קבצים מסוימים אחרים נקראים לפעמים משאבים, אך אינם מוצגים בחלונית.

כברירת מחדל, משאבים בקטגוריה רשומים בסדר אלפביתי לפי שם, אך ניתן למיין אותם לפי סוג ולפי קריטריונים אחרים. ניתן גם להציג משאבים בתצוגה מקדימה ולשנות את גודל העמודות ואת גודל אזור התצוגה המקדימה.

סמל Creative Cloud בעמודה Type מציין שהמשאבים המתאימים ייובאו מ-Creative Cloud Libraries. באפשרותך ללחוץ פעמיים על הסמל Creative Cloud לדגימה מחדש‬ של המשאבים המתאימים. לקבלת מידע נוסף אודות שימוש חוזר ב-CC Libraries, ראה ספריות Creative Cloud Libraries ב-Dreamweaver.

הצגת משאב באזור התצוגה המקדימה

 1. בחר במשאב בחלונית Assets.

הצגת משאבים בקטגוריה

 1. לחץ על סמל קטגוריה בצד השמאלי של החלונית Assets.

מיון משאבים

 1. לחץ על כותרת עמודה.

  לדוגמה, למיון רשימת תמונות לפי סוג (כך שכל התמונות בתבנית GIF יוצגו יחד, כל התמונות בתבנית JPEG יוצגו יחד וכן הלאה), לחץ על כותרת העמודה Type.

שינוי גודל של עמודה

 1. גרור את הקו המפריד בין שתי כותרות של עמודות.

שינוי גודל של אזור התצוגה המקדימה

 1. גרור את הקו המפריד (בין אזור התצוגה המקדימה לרשימת המשאבים) למעלה או למטה.

רענון החלונית Assets

ייתכן שיידרשו שניות אחדות ליצירת הרשימה Site, מכיוון ש- Dreamweaver צריך לקרוא תחילה את זיכרון המטמון של האתר.

שינויים מסוימים אינם מופיעים מייד בחלונית Assets. לדוגמה, בעת הוספה או הסרה של משאב מאתר אינטרנט, השינויים לא יופיעו בחלונית Assets עד שתרענן את הרשימה Site על-ידי על הלחצן Refresh Site List. בעת הוספה או הסרה של משאב תוך שימוש בתוכנות מחוץ ל-Dreamweaver—למשל באמצעות Windows Explorer או Finder—יש לבנות מחדש את זיכרון המטמון של האתר כדי לעדכן את החלונית Assets.

בעת הסרת מופע יחידי של צבע מסוים או כתובת URL באתר, או בעת שמירת קובץ חדש המכיל צבע או כתובת URL שטרם נעשה בהם שימוש באתר, השינויים אינם מופיעים בחלונית Assets עד לרענון הרשימה Site.

 • לרענון ידני של הרשימה Site, לחץ על הלחצן Refresh Site List . ‏Dreamweaver יוצר את זיכרון המטמון של האתר או מעדכן אותו בהתאם לצורך.
 • כדי לרענן את הרשימה Site ולבנות מחדש את זיכרון המטמון של האתר באופן ידני, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש על Command תוך כדי לחיצה (Macintosh) ברשימה Assets, ולאחר מכן בחר באפשרות Refresh Site List.

הוספת משאב למסמך

ניתן להוסיף את רוב המשאבים למסמך על-ידי גרירתם לתצוגות Live View‏, Code או Design בחלון המסמך, או בעזרת הלחצן Insert בחלונית. ניתן לגרור את המשאבים הן מתצוגת הרשימה והן מחלונית התצוגה המקדימה של החלונית Assets.

הערה: גרירה מחלונית התצוגה המקדימה נתמכת ב-Mac בלבד.

ניתן להוסיף צבעים וכתובות URL בתצוגת Design או Live. בתצוגת Design, ניתן להחיל צבעים וכתובות URL על רכיבים שנבחרו.

 

 1. בחלון המסמך, הצב את נקודת ההכנסה במקום שבו אתה מעוניין שהמשאב יוצג.

 2. בחלונית Assets, בחר מבין לחצני קטגוריות המשאבים משמאל.

  הערה:

  בחר קטגוריה כלשהי, פרט ל- Templates. תבנית מוחלת על מסמך שלם; לא ניתן להוסיפה למסמך.

 3. בחר באפשרות Site או Favorites בראש החלונית, ולאחר מכן בחר במשאב.

  לפריטי ספרייה אין רשימות Site או Favorites; דלג על צעד זה בעת הוספת פריט ספרייה.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • גרור את המשאב מהחלונית למסמך. ניתן לגרור מתצוגת הרשימה וכן מחלונית התצוגה המקדימה.

   הערה: ב-Windows, לא ניתן לגרור משאבים מחלונית התצוגה המקדימה.

   ניתן לגרור סקריפטים לאזור תוכן הכותרת של חלון Document; אם אזור זה אינו גלוי, בחר בפקודה View‏ > Head Content.

  • בחר את המשאב בחלונית ולחץ על Insert.

   בעת הוספת משאב צבע, הוא מוחל על טקסט שנמצא אחרי נקודת ההכנסה.

החלת צבע על טקסט באמצעות החלונית Assets

בחלונית Assets מוצגים הצבעים שכבר החלת על רכיבים שונים, כגון טקסט, גבולות טבלה, רקעים וכדומה.

 1. בתצוגת Design, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחר טקסט במסמך.
  2. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Colors.

  3. בחר בצבע הרצוי ולחץ על Apply.

 2. בתצוגת Live, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחלונית Assets, בחר את הקטגוריה Colors.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • לחץ לחיצה ימנית על הצבע בחלונית Assets ולחץ על Copy Color Value. ערך הצבע מועתק ללוח שלך. כעת תוכל להדביק את ערך הצבע (Ctrl+v‏, Cmd+v) ב-CSS Designer.
   • גרור את הצבע מהתצוגה המקדימה ורחף באמצעות העכבר מעל רכיבים בתצוגת Live. בעת שחרור הצבע, מופיעה תיבת הדו-שיח New CSS Rule, ובעת לחיצה על OK, הצבע מוחל על הרכיב שנבחר.
   • לחץ על Apply בחלונית Assets. מופיעה תיבת הדו-שיח New CSS Rule, ובעת לחיצה על OK, הצבע מוחל על הרכיב שנבחר.

הקצאת כתובות URL לתמונות או לטקסט 

 1. בתצוגת Design, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחר טקסט או תמונה.
  2. בחלונית Assets, בחר בקטגוריה URLs בתצוגה Sites או Favorites, בהתאם למקום שכתובת ה-URL מאוחסנת בו.

   הערה:

   כתובות URL לקובצי האתר נשמרות כברירת מחדל בתצוגת Sites. תצוגת Favorites מכילה כתובות URL שהוספת בעצמך.

  3. בחר כתובת URL.
  4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
   • גרור את כתובת ה-URL מהחלונית לבחירה בתצוגת Design.

   • בחר בכתובת ה-URL ולאחר מכן לחץ על Insert.

 2. בתצוגת Live, בצע את השלבים הבאים:

  1. בחלונית Assets, בחר בקטגוריה URLs בתצוגה Sites או Favorites, בהתאם למקום שכתובת ה-URL מאוחסנת בו.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • גרור את כתובת ה-URL מהתצוגה המקדימה או מתצוגת הרשימה. רחף באמצעות העכבר מעל רכיבים בתצוגת Live. בעת שחרור כתובת ה-URL,‏ <a> עוטף את הרכיב המסומן בתצוגת Live.
   • לחץ על הרכיב הדרוש בתצוגת Live. בחר את כתובת ה-URL בחלונית Assets ולחץ על Apply. הרכיב שנבחר נעטף על-ידי התג <a>.

בחירה ועריכה של משאבים

החלונית Assets מאפשרת לבחור משאבים מרובים יחד. היא גם מאפשרת להתחיל לערוך משאבים במהירות.

בחירת משאבים מרובים

 1. בחר משאב בחלונית Assets.
 2. בחר בשאר המשאבים באחת מהדרכים הבאות:
  • הקש Shift לבחירת סדרת משאבים רציפים.

  • הקש Control‏ (Windows) או Command‏ (Macintosh) תוך כדי לחיצה להוספת משאב בודד לבחירה (גם אם הוא אינו סמוך לבחירה הנוכחית). הקש Control או Command תוך כדי לחיצה על משאב שנבחר כדי לבטל את הבחירה בו.

עריכת משאב

בעת עריכת משאב בחלונית Assets, התנהגות המשאב משתנה בהתאם לסוגו. עריכת משאבים מסוימים, כגון תמונות, מתבצעת באמצעות עורך חיצוני, הנפתח אוטומטית אם הגדרת עורך לסוג משאב זה. ניתן לערוך צבעים וכתובות URL ברשימה Favorites בלבד. כאשר אתה עורך תבניות ופריטי ספרייה, השינויים נערכים ב- Dreamweaver.

 1. בחלונית Assets, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ פעמיים על המשאב.

  • בחר את המשאב ולאחר מכן לחץ על הלחצן Edit.

  הערה:

  אם יש לערוך את המשאב בעורך חיצוני והעורך אינו נפתח אוטומטית, בחר Edit‏ > Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver‏ > Preferences ‏(Macintosh), בחר בקטגוריה File Types/Editors וודא שהגדרת עורך חיצוני לסוג משאב זה.

 2. בצע את השינויים הרצויים.
 3. לסיום, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • למשאבים המבוססים על קבצים (כל סוג, פרט לצבע או כתובת URL), שמור את המשאב (בעורך שהשתמשת בו) וסגור אותו.

  • אם המשאב הוא כתובת URL, לחץ על OK בתיבת הדו-שיח Edit URL.

  הערה:

  אם המשאב הוא צבע, דוגם הצבע נסגר אוטומטית לאחר בחירת צבע. לסגירת דוגם הצבע מבלי לבחור צבע, הקש Esc.

שימוש חוזר במשאבים באתר אינטרנט אחר

החלונית Assets מציגה את כל המשאבים (מהסוגים המזוהים) באתר האינטרנט הנוכחי. לשימוש במשאב מהאתר הנוכחי באתר אינטרנט אחר, עלייך להעתיק אותו לאתר השני. ניתן להעתיק משאב בודד, קבוצת משאבים בודדים או את כל תוכן התיקייה Favorites.

ייתכן שיהיה עלייך לאתר בחלונית Files את הקובץ המתאים למשאב בחלונית Assets לפני העברת המשאב לאתר האינטרנט המרוחק או ממנו.

הערה:

ייתכן שהחלונית Files תציג אתר אינטרנט אחר מזה שמוצג בחלונית Assets. זאת מכיוון שהחלונית Assets מקושרת למסמך הנוכחי.

איתור קובץ משאב בחלונית Files

 1. בחלונית Assets, בחר בקטגוריה של המשאב שברצונך לחפש.
 2. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על שם המשאב או על סמל המשאב בחלונית Assets, ולאחר מכן בחר בפקודה Locate In Site בתפריט תלוי-ההקשר.

  הערה:

  הפקודה Locate In Site אינה זמינה לצבעים ולכתובות URL, שאינם מוגדרים בקבצים חיצוניים.

  החלונית Files נפתחת כשקובץ המשאב נבחר. הפקודה Locate In Site מאתרת את הקובץ המתאים למשאב; היא אינה מאתרת קבצים המשתמשים במשאב.

העתקת משאבים מהחלונית Asset לאתר אינטרנט אחר

 1. בחלונית Assets, בחר בקטגוריה של המשאב שברצונך להעתיק.
 2. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על משאב אחד או יותר ברשימה Site או Favorites, בחר בפקודה Copy To Site ולאחר מכן בחר בשם אתר היעד מתפריט המשנה הכולל את כל אתרי האינטרנט שהגדרת.

  הערה:

  ברשימה Favorites ניתן להעתיק משאבים או תיקיית Favorites שלמה.

  המשאבים מועתקים למקומות המתאימים באתר היעד. בהתאם לצורך, Dreamweaver יוצר תיקיות חדשות בהיררכיה של אתר היעד. המשאבים נוספים גם לרשימה Favorites של אתר היעד.

  הערה:

  בעת העתקת משאב צבע או כתובת URL, הוא מופיע רק ברשימה Favorites של אתר היעד. מכיוון שצבעים וכתובות URL אינם מוגדרים בקבצים חיצוניים, אין קובץ שעלייך להעתיק לאתר השני.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת